Tag: Historie van Urbaen

Die historie van Urbaen : hoofdstuk [5]

Een schoone historie van Urbaen,
die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen
vercreech die dochter vanden soudaen,
metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan
ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den
Franchoyse int Neder-Duytsch.
Gheprint Thantwerpen op die Camerpoort brugghe, Inden
schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.

Die historie van Urbaen : hoofdstuk [4]

Een schoone historie van Urbaen,
die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen
vercreech die dochter vanden soudaen,
metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan
ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den
Franchoyse int Neder-Duytsch.
Gheprint Thantwerpen op die Camerpoort brugghe, Inden
schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.

Die historie van Urbaen : hoofdstuk [3]

Een schoone historie van Urbaen,
die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen
vercreech die dochter vanden soudaen,
metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan
ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den
Franchoyse int Neder-Duytsch.
Gheprint Thantwerpen op die Camerpoort brugghe, Inden
schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.

Die historie van Urbaen : hoofdstuk [2]

Een schoone historie van Urbaen,
die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen
vercreech die dochter vanden soudaen,
metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan
ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den
Franchoyse int Neder-Duytsch.
Gheprint Thantwerpen op die Camerpoort brugghe, Inden
schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.

Die historie van Urbaen : hoofdstuk [1]

Een schoone historie van Urbaen,
die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen
vercreech die dochter vanden soudaen,
metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan
ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den
Franchoyse int Neder-Duytsch.
Gheprint Thantwerpen op die Camerpoort brugghe, Inden
schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.

Die historie van Urbaen als feuilleton in Neder-L

Als u dit leest, ben ik bijna of net klaar met het leegruimen van mijn UvA werkvertrek. Sinds de opening van het P.C. Hoofthuis op 19 september 1984 heb ik op de vierde etage een éénpersoonskamer van iets meer dan 10 vierkante meter met uitzicht op het Singel tot mijn beschikking gehad. Het was even wennen in deze onconventionele creatie van architect Theo Bosch (1940-1994), maar in de loop der jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat dit een geniaal gebouw is. Zolang er geen brand uitbreekt …
    Het leegruimen van een kamer die in de loop van bijna 30 jaar gevuld werd, is zwaar, onaangenaam en somber stemmend werk. Boeken zijn zwaar, albums met foto’s van handschriften en drukken zijn nóg zwaarder, maar het allerzwaarst is het weggooien van boeken, tijdschriften en vooral begeleide scripties die je niet kunt meenemen naar een volgende werkplek, en die daarom een zeemansgraf krijgen in een papiercontainer.
     Terwijl de planken kaalgeschoren worden, komt je hele wetenschappelijke leven voorbij en af en toe een tekst of onderwerp waaraan je nog niet was toegekomen. Bijvoorbeeld de Historie van Urbaen, zoals gedrukt door de weduwe van Jacob van Liesveldt te Antwerpen z.j. met een approbatie van P. de Lens, Brussel 1552. Vond een goede fotografische reproductie in het in staat van ontbinding verkerende DOVO, dat lang geleden door Herman Pleij en Rob Resoort werd opgezet als documentatieapparaat voor de laat-middeleeuwse volks- en triviaalliteratuur. Er is geen budget, capaciteit of ruimte alsook gebrek aan affiniteit om zo’n erfenis te beheren. Het liefst heeft men dat je alles mee naar huis neemt. Dat voor andere onderzoekers zo’n foto- en microfilmarchief dan een ontoegankelijke privé-collectie wordt – nog afgezien van het feit dat het met belastinggeld betaald is – weegt minder zwaar dan de zorgplicht.
Lees verder >>