Tag: Herdenking

Gedicht: A.C.W. Staring – Het vroege kievitsei & Het hondengevecht

Tweehonderdvijftig jaar en twee weken geleden werd Anthony Christiaan Winand Staring geboren.

Het vroege kievitsei

Piet Smul trad in de schuit van Leiden op Den Haag,
En toefde bij het roer, terwijl een Maartse vlaag
Verkeerde in zonneschijn. Daar kwam een knaap gelopen:
“Een kievitsei, wie wil `t voor twee zesthalven kopen?”
” `t Is vroeg”, zei Smul. “ik neem `t-voor een zesthalf.” – “Zeg twee,
Meneer; ik geef u `t ei in `t mandje mee!” –
De koop lukt en de schuit wordt van de wal gestoten;
Met roept de knaap: “Meneer, haast was mij iets ontschoten:
Het vuur dient voor uw ei niet al te hard gestookt;
Ons grootje heeft het al verleden jaar gekookt.”

Het hondengevecht

Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten,
Voor ’t wijnhuis, in een kleine Poolse stad,
Terwijl hij juist aan ’t venster zat:
‘Zulk vechten, mensen! – – Zij verslonden
Malkander letterlijk! Met iedre hap, ging oor
Of poot er àf – en glad als vet er dòòr!
Ons scheiden kwam te laat! wij vonden
Het restje: – op mijn eer,
De staarten, en niets meer.’

A.C.W. Staring (1767-1840)

 

Gedicht: Max Dendermonde – Gevaarlijk leven

Dagboek watersnoodramp

 

Gevaarlijk leven

Eens, in drieënvijftig, een februaridag
op de kust van Gibraltar, na maanden van ver reizen,
nuchter en dronken door rampen en paradijzen,
was het dat ik op zee drie waterhozen zag,

klassieke zuilen, leven en dood, en ik dacht:
ik wil niet meer naar mijn laagland van onderwijzers,
palen en perkjes, theedrinkers en overpeinzers.
Toen stevende de stuurman krijtwit op mij af:

de marconist heeft Holland aan de lijn, de dijken
in Nederland zijn op honderd plaatsen gebroken
door een storm waarvan je nooit eerder hebt gehoord.

’s Nachts al voeren we naar Rotterdam en een rijke
onstuimige golfslag bracht ons de boodschap over:
er is een ramp daar, daar zijn we thuis, meer dan ooit.

Max Dendermonde (1919-2004)
uit: Soms een paar uur van tweezaamheid (1987)

 

Eeuwige rust voor dichters en schrijvers op Erebegraafplaats Kunstrijk, Hilvarenbeek.

Op vrijdag 2 september a.s. vindt de officiële opening plaats van Erebegraafplaats Kunstrijk, onderdeel van Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Hilvarenbeek (NB). Hier kunnen dichters, schrijvers en andere cultuurdragers herbegraven worden in de natuur.

Het is om verschillende redenen niet altijd mogelijk het oorspronkelijke graf van een letterkundige of andere cultuurdrager te handhaven. De Stichting Gerard Keller heeft als doel om voor deze cultuurdragers een waardige en permanente rustplaats te verzorgen. Met de opening van Erebegraafplaats Kunstrijk kan deze doelstelling vanaf nu worden gerealiseerd. Lees verder >>

Pieter Willems, een veelzijdige Nederbelg

door Miet Ooms 
Op 12 september laatstleden werd de Leuvense Maastrichtenaar (of Maastrichtse Leuvenaar) Pieter Willems herdacht met twee herdenkingsplaten – een in Sint-Joris-Weert en een in Leuven – en een academische zitting. De vondst van het lang verloren gewaande Leuvense schriftje uit de dialectenquête van Willems zette de vinders, stadsarchivaris Marika Ceunen en erfgoeddeskundige Rob Belemans, aan om de levensloop van deze vergeten Nederbelg te reconstrueren. En dat levert een verrassend veelzijdig en rijk verhaal op.

Pieter Willems, dialectoloog
De naam Pieter Willems doet tegenwoordig alleen bij de dialectologen nog een belletje rinkelen. Deze negentiende-eeuwse filoloog was de eerste die een uitgebreide dialectenquête hield in de zuidelijke Nederlanden. De Willems-schriftjes, vierhonderd in het totaal, vormen samen veruit de enige informatiebron voor wie wil weten hoe de dialecten in de zuidelijke Nederlanden er in de 19de eeuw uitzagen. De enquête vormt ook de basis voor de dialectenquêtes die instellingen als het Amsterdamse Meertens Instituut en de Leuvense Zuidnederlandsche Dialectcentrale in de twintigste eeuw verspreidden. De schriftjes zijn tegenwoordig digitaal te raadplegen via de KANTL.

Lees verder >>

Onthulling beeld van Leo Vroman bij zijn 100e geboortedag

Op 10 april zou Leo Vroman 100 jaar zijn geworden. Dat mocht niet zo zijn, maar zoals hij zelf zei: ‘vier dat dan toch maar’. De Vroman Foundation en het initiatief VROMAN100 hebben met behulp van de gemeente Gouda een verrassend programma voor deze dag met als hoogtepunt de onthulling van het beeld van Leo Vroman. Dit beeld van de hand van Jeroen Henneman is geplaatst op de Chocoladefabriek aan het Klein Amerika te Gouda, en wordt onthuld op vrijdagmiddag 10 april a.s.  If then is now is mediapartner en heeft veel artikelen en verhalen over Leo Vroman verzameld.

De middag zal om 15.00 uur starten met de opening van de reizende voorstelling VROMAN 100 in de Bibliotheek Gouda. Deze is gevestigd in de Chocoladefabriek. Dankzij de erven van Vroman, zijn vrouw Tineke en zijn dochters – die de tentoonstelling zullen openen – is de Vroman Foundation in het bezit gekomen van tekeningen en andere, bijzondere objecten uit het leven van Vroman. De expositie zal nog tot en met 21 juni in Gouda te zien zijn, en reist daarna door het land. 

Lees verder >>