Tagarchief: Helena van Constantinopel

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 23

Hoe Martijn te Tours vande trappen viel. [23]     Martijn, die een van Helenen kinderen was, [was] een devoot jonghelinck, so dat hy des nachts metten bisschop te metten ginck. Soo gevielt op eenen tijt als Martijn de trappen … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 23

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 22

Hoe Helena te Romen in des paus’ hof quam, daer sy den paus aensprack. [22]     Daer nae is Helena al heymelijck uyt Graffes gegaen sonder Playsantens wete om den coninck van Graffes diese wilde verfortseren, ende is doen … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 22

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 21

Hoe Helena van Tours reysde nae Roomen. [21]     Als de schoone Helena een langhe wijl te Tours ghewoont hadde, soo hoordese segghen hoe dat coninc Anthonis van Constantinopolen, haer vader, ende coninck Henric van Engelant, haer man, vande … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 21

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 20

Hoe coninck Anthonis ende Amaris te Tours quamen, daer coninck Henrick sijn twee sonen vont. [20]     Na veel strijdens dat de drie koninghen hadden ghehadt, soo quamen sy te Tours, Helena al omme zoecken[de]. Ende als sy voor … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 20

Column 101: Voer voor filologen: Tekstkritiek via de achterdeur, of hoe een Amsterdamse druk uit 1640 een (hardnekkige) fout in een Parijse druk van ca. 1510 kan verbeteren.

Door Willem Kuiper Nadat de arme 13-jarige Helena van Constantinopel aan een afgedwongen huwelijk met haar eigen vader ontkomen is door in het holst van de nacht met een schip te vluchten, gaat zij aan land nabij Sluis in (Zeeuws) … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , , , , , | Reacties staat uit voor Column 101: Voer voor filologen: Tekstkritiek via de achterdeur, of hoe een Amsterdamse druk uit 1640 een (hardnekkige) fout in een Parijse druk van ca. 1510 kan verbeteren.

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 19

Hoe dese twee tot Amiens quaemen, daer sy kersten gedaen worden. [19]     Hier na quamen sy in de stadt van Amiens, daer doen ter tijdt binnen was de bisschop van Tours, daer sy doen gingen int hof vanden … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 19

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 18

Hoe de kinderen van Helena scheyden vanden heremijt ende quamen te Beyeren. [18]     Op een tijt als dese twee kinderkens sestien jaer lanck by den heremijt ghewoont hadden, soo ginck hy wandelen met hun int bosch ende seyde: … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 18

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 17

Hoe de coninck raet hielt, daer hem de hertoghe verontschuldighde. [17]     Doen dese coningen binnen Londen waren, soo is daer raet gehouden metten heeren, daer de hertoghe van Clocestre voortbracht de neghen boden, elck met sijn brieve inde … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 17

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 16

Hoe coninck Hendrick weder te lande quam, daer hem sijn moeder willekome hiete. [16]     Nu is coninck Hendric van Engelandt gekomen tot Bolonien ende sont een bode totten hertoge van Clocestre, hem seggende dat de coninck quame, ende … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 16

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 15

Hoe coninck Henrick oorlof badt aenden p[a]us. [15]     Als coninck Henrick te Romen was, so dede hy so veel dat hy Romen van den ongeloovigen verloste, ende hy versloegh hunnen coninck Butor, daer hy het Engelsch[e] wapen wan, … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 15