Tag: ghostwriting

‘U bent gelukkig Harry Mulisch maar’

Door Wiel Kusters

Hoe is deze speciale editie van Harry Mulisch’ roman Siegfried met een opdracht van de schrijver aan Job Cohen in mijn boekenkast beland? Heb ik het uit de collectie van de oud-burgemeester van Amsterdam ontvreemd?

Ik heb het van hem gekregen. Job gaf het mij met de woorden: ‘Hier, dit hoort bij jou.’

Op de dag van de feestelijke presentatie van Siegfried, 1 februari 2001 in de Amstelkerk in Amsterdam, was Cohen nog maar net burgemeester van de hoofdstad. Het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van Mulisch’ ‘zwarte idylle’ was zijn eerste representatieve optreden in het openbaar. Met een toespraak die natuurlijk niet alleen tot de schrijver zou zijn gericht, maar over diens hoofd heen ook tot een publiek van literair geïnteresseerden. Tot de culturele elite van de hoofdstad, zo mag het misschien ook wel worden genoemd.

Lees verder >>