Tag: Gerrit Achterberg

Een wonderbare visvondst: Achterbergs Ichthyologie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Door Peter J.I. Flaton

Er is in zee een coelacanth gevonden,
de missing link tussen twee vissen in.
De vinder weende van verwondering.
Onder zijn ogen lag voor ‘t eerst verbonden

de eeuwen onderbroken schakeling.
En allen die om deze vis heenstonden
voelden zich op dat ogenblik verslonden
door de millioenen jaren achter hen.

Rangorde tussen mens en hagedis
en van de hagedis diep in de stof,
verder dan onze instrumenten reiken.

Bij dit besef mogen wij doen alsof
de reeks naar boven toe hetzelfde is
en kunnen zo bij God op tafel kijken. 

Ter nagedachtenis aan Mgr. Dr. Ben Janssens, 7-3-1944 / 2-8-2-19, met wie  ik de liefde voor poëzie deelde

‘Toen er in de Javazee een coelacanth was gevonden, waren Bert en ik er meteen zeker van dat Gerrit daar, alleen al om de vorm en de klank van het woord, een gedicht op zou maken. Gerrit kon verzen om woorden heen bouwen’, aldus Victorine Hefting, de vrouw van Achterbergs uitgever Bert Bakker in haar in Nienke Begemanns biografie opgenomen herinnering aan dit voorval (Victorine, Amsterdam, 1988, p. 284). 

Lees verder >>

Frank Wals leest Gerrit Achterberg

Het verblijf – dag 9

Vandaag: Frank Wals leest ‘Sterren’ van Gerrit Achterberg.
Frank Wals is docent Nederlands aan het Grafisch Lyceum Utrecht en Bachliefhebber.
Gerrit Achterberg (1905-1962) was een Nederlandse dichter en misdadiger.

Om je verblijf deze dagen te veraangenamen vind je elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur. Uitgekozen en voorgelezen vanuit huis door Neerlandici en auteurs.

Presentatie, format, productie en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Achter de ruit

Door Wiel Kusters

Laatste weerzien met Gerrit Achterberg

Toen ik, zo vlakbij onder glas,
zijn onbereikbaar hoofd zag, was
het mij of ik dit al een keer
gezien had, maar ik wist niet meer
waar of wanneer.
Maar later, in de trein alleen,
viel het mij in: een jaar geleên
schoof ik, in alle vroegte, zacht
het gordijn open, en ik zag
dat het gesneeuwd had in de nacht.

A. Roland Holst

A. Roland Holst en G. Achterberg

Na een gedicht van Achterberg, nu dit gedicht óver hem, met als kern een onthutsend beeld: hoe het gezicht van de bekende dode, onder het ruitje van zijn kist, de suggestie vormt van een sneeuwlandschap. De bekende trekken zijn uitgewist. Er ligt een witte wade. ‘Vlakbij’ en ‘onbereikbaar’ vallen samen.

Er is de mogelijkheid van een associatie met Sneeuwwitje in haar glazen kist. Naar haar heeft de gestorven dichter een gedicht en een bundel vernoemd. Lees verder >>

De vilder komt

Door Wiel Kusters

Dood paard

Hij is ineens van hout.
De warme buik is koud.
Zo wordt de wereld oud.
Zijn poten zijn te kort.
Er ligt haver gemorst
buiten de bek, die nog voor kort
je vingers fijn kon malen.
Zijn gele tanden briesen
tegen die hem den dood in bliezen.
Ogen als eierschalen.
De vilder komt hem halen.

Gerrit Achterberg

Dood paard. Installatie van ‘De Vier Evangelisten’ (1991). Wikimedia

In Achterbergs oeuvre is dit een uitzonderlijk gedicht, ver van het thema dat zo veel van zijn gedichten domineert, de poging tot contact met een in de dood verdwenen vrouw. Hier gaat het over de dood van een paard, en tegen die dood wordt weinig ingebracht. Hooguit geeft het beeld van de tanden nog even een illusie van leven: alsof het dode paard nog briest en fulmineert tegen wat hem is overkomen.

Het paard ligt op een zij, waardoor de benen plotseling veel korter lijken dan toen het nog rondliep. Achterberg spreekt van ‘poten’: het dier is van zijn adeldom beroofd, vermorst, als de haver die buiten de bek op de grond ligt, als braaksel bijna. Lees verder >>

24 november 2018, Amersfoort: Achterbergsymposium 2018

Bijna is het weer zover: de laatste zaterdag in november, de traditionele datum van ons jaarlijkse symposium. Wij nodigen u van harte uit. Net als vorig jaar zullen we voor dit symposium bijeenkomen in de Mannenzaal (tegenover Flehite), Westsingel 47, 3811 BB Amersfoort.

Programma

10.15  De Mannenzaal gaat open

11.00  Pieta van Beek, Een woord over Achterberg Nu

11.15  Rob Schouten,  Het fraaie woordenrijk : de schoonheid van taal bij Achterberg

11.45  Jan Zwemer,  ‘Komaf’ van Achterberg in het Zeeuws – maar niet ‘Eben Haëzer’. Problemen met de streektaal in poëzievertalingen.

12.15  Lievelingsgedichten van het publiek

Lunch 12.30-14.00

14.00  Paul van Capelleveen, gaat spreken over  de boekhistorische kant van de bundels van Gerrit Achterberg.

14.30  uitloop en discussie

15.00  afsluiting met koffie of borrel Lees verder >>