Tag: Gerard Reve

Aanhalingstekens bij Reve

Door J.L. Dijkhuis

In de tram kan George Speerman, hoofdpersoon van De stille vriend, zijn ogen niet afhouden van een jongeman schuin tegenover hem: het kan niet anders of het is dezelfde Marcel die hem ooit eenmaal in het kader van de herenliefde thuis opzocht, een paar dagen later met een zelfgebakken vis kwam aanzetten en vervolgens spoorloos verdween. Maar zelfs wanneer Speerman, desgevraagd, zijn oude vlam de juiste uitstaphalte wijst wordt hij niet herkend, en dus troost hij zich, na een weemoedige terugblik op hun kortstondige romance, in de laatste hoofdstukken van De stille vriend met een dagdroom over een betrouwbaarder type:

Lees verder >>

Vier brieven

Door Marc van Biezen

Wie het werk van Gerard Reve in boekvorm compleet wil hebben, heeft geld en geduld nodig. Dit heeft vooral te maken met de hoge prijzen en de kleine oplagen van een aantal bibliofiele uitgaven. Van Drie woorden, het boek met de kleinste oplage (elf), worden op boekwinkeltjes.nl op dit moment twee exemplaren te koop aangeboden voor € 1750 en € 1850, soms komt er jarenlang geen enkel exemplaar op de markt.

Gelukkig geldt voor de meeste teksten in die bijzondere uitgaven dat ze ook elders in het werk te vinden zijn; in verzamelbundels als Een eigen huis, Zondagmorgen zonder zorgen en Archief Reve I en II. Daarop bestaan voor zover ik weet vier uitzonderingen: Vier brieven, Zeer geachte heer Ritter, Het leven is een barre verschrikking en Dromen zijn geen bedrog

Lees verder >>

Nieuwe Parelduiker: ‘Schierbeek en de oorlog’

De oorlogsdagboeken van Bert Schierbeek
Tot zijn verrassing trof biograaf Graa Boomsma ze aan in het Literatuurmuseum: de oorlogsdagboeken van Bert Schierbeek. Fascinerende, openharige lectuur van de latere Vijftiger en levenslange vriend van Lucebert. Schierbeek was in 1942-’43 niet alleen voedselbonnenleverancier aan Joden, die hij zelf bij duikadressen onderbracht, maar hij had ook zeer nauwe contacten met de Amsterdamse verzetsgroep CS-6. Schierbeek ontsnapte ternauwernood aan liquidatie. Na lezing van deze dagboekjes blijkt: het verhaal over de Vijftigers, stuk voor stuk getekend door de Tweede Wereldoorlog, is nog steeds niet volledig verteld. (foto omslag © Giny Oedekerk / Leo Klatser, 1953)

Lees verder >>

Waar Gerard Reve woonde: van Van Hall tot Sint Vincentius

Door Marc van Biezen

Dorpsweg 34-36, Greonterp

Vanaf zijn Amsterdamse geboorteadres Van Hallstraat 25 II verhuisde Gerard Reve met zijn oudere broer Karel en zijn ouders naar Betondorp, alwaar het gezin drie adressen in de Ploegstraat bewoonde alvorens te verhuizen naar het huis waar Reve’s debuutroman De Avonden zich afspeelt: de Jozef Israëlskade nr. 116 I.

Als Reve het ouderlijk huis verlaat, neemt hij zijn intrek in het Nieuwe Suikerhofje aan de Prinsengracht, kort erna trekt hij in bij zijn vriendin Hanny Michaelis in de Deurloostraat met wie hij niet veel later trouwt en verhuist naar de Achtergracht. Tussen 1948 en 1956 woont het echtpaar op de zolderverdieping van de inmiddels gesloopte Galerij, een overblijfsel van het in 1929 door brand verwoeste Paleis voor Volksvlijt. Reve woont in die jaren diverse malen maandenlang in Londen, op kamers van Britse vrienden en collegaschrijvers.

Zijn homoseksualiteit maakt een einde aan zijn huwelijk met Michaelis, zijn eerste man heet Wim Schuhmacher – met zijn drieën bewonen zij een etage aan de Oudezijds Achterburgwal. Gerard en Wim wonen samen achter, Hanny woont alleen aan de voorkant. Met Teigetje, zijn nieuwe geliefde, gaat hij in 1963 samenwonen in de Eerste Rozendwarsstraat. Een jaar later koopt hij een tweede huis in het Friese dorpje Greonterp: huize Het Gras. In Amsterdam verhuist hij nog naar de Dubbelmondehof in Osdorp en daarna naar Plantage Kerklaan tegenover Artis. In 1970 verlaat hij definitief zijn geboortestad. Het huis in Greonterp is nu de enige woning van Reve, Teigetje en nieuwe vriend Woelrat. Een jaar daarvoor heeft Reve in Zuid-Frankrijk een stuk land met een woning erop gekocht: hij doopt het landgoed Het geheime landgoed en de woning L’ Albatros, ook wel Het Zomerpaleis. Lees verder >>

Vlogboek – Het Ezelproces met Gerard Reve: (1) De aanloop

Het eerste deel van een tweeluik over het ‘Ezelproces’, waarin Gerard Reve werd aangeklaagd voor smalende godslastering. De rechtszaak draaide om twee tekstfragmenten waarin een seksuele fantasie wordt beschreven van een ikpersoon met een als ezel gereïncarneerde God.

Politicus Van Dis van de SGP stelde kamervragen en vroeg om een officiële aanklacht van het Openbaar Ministerie. Reve drong er vervolgens op aan bij de officier van justitie om de rechtsgang door te zetten.

Besproken werken:
Gerard Reve – Brief aan mijn bank
Gerard Reve – Nader tot U

Gerard Reve en de dierlijke daad des mensen

Door Ton den Boon

Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau

In Reve’s brievenboek Nader tot U neemt de verteller ‘God Zelf’ uit liefde mee ‘naar het slaapkamertje’ om ‘Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening’ te bezitten. De beschrijving van deze sacrale vereniging met God in de gedaante van een dier leverde de schrijver een aanklacht wegens godslastering op. Maar alle publiciteit rond deze zaak zorgde er óók voor dat geheime opening vrij algemeen bekend raakte als naam voor de mannen- of liever nog jongenskont. Elders figureert geheime opening bij Reve trouwens in beschrijvingen van de heteroseksuele of althans biseksuele liefde. Zo tracht hij in een van zijn verhalen een jongeman te verleiden door hem voor te houden dat hij ‘een heel mooi, donkerblond, panterachtig Meisje’ kent dat hij ‘graag samen met jou zou bezitten, jij in haar Publieke, ik in haar Geheime Opening’. Lees verder >>

Uitslag De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

avondenDrie dagen na het plaatsen van de De Avondenquiz ontving ik reeds de eerste antwoorden. Dat dit geen toeval was, bleek uit de toevoeging die de deelnemer achter zijn naam zette: ‘Avondenlezer sinds 1976’. Met slechts één foutje – en terechte kritische opmerkingen bij twee vragen – is Niek van den Elzen dan ook de terechte winnaar van deze quiz. Van harte gefeliciteerd. Het speelgoedkonijn komt zijn kant op.

De juiste antwoorden: Lees verder >>

De De Avondenquiz

Door Roland de Bonth

radioDe ware Reviaan kijkt elk jaar uit naar 22 december. Op de vroege ochtend van die dag in het jaar 1946 namelijk ontwaakt Frits van Egters, de ‘held’ en hoofdpersoon van de roman De Avonden. Die datum vormt voor sommigen de aanleiding om Gerard Reves klassieker uit de boekenkast te halen en vervolgens tien dagen lang elke dag één hoofdstuk te herlezen. Enkele jaren geleden heb ik – het lezen valt grotendeels in de vakantie – een lange lijst aangelegd met triviale vragen over het boek. Die lijst vormde de basis voor deze De Avondenquiz.

De spelregels van de quiz zijn eenvoudig. Elk goed antwoord levert één punt op. De beginletters van de antwoorden vormen samen twee versregels uit een gedicht van Reve. Met het noemen van de titel van dit gedicht kan nog één extra punt worden verdiend. Dit betekent dat er in totaal dus 50 punten zijn te behalen (49 antwoorden + 1 voor de titel van het gedicht). Lees verder >>

Gerard haat Joop

Door Marc van Oostendorp

Gerard Reve dacht zelf dat vandaag het omslagpunt zou zijn. “Na mijn dood,” zei hij in 1982 in een interview met Tom Rooduijn, “word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?”

Vandaag is het tien jaar geleden dat Reve overleed: de dag dat het vrijwillig lezen om zou slaan in het verplichte. Waarbij hij wel twee dingen zou vergeten. Dat het volgens schrijvers als Christiaan Weijts sowieso maar eens afgelopen moet zijn met dat fucking verplichte lezen. En dat zijn werk eigenlijk niet of nauwelijks nog in de handel zou zijn. (Op weg naar het einde is voor zover ik kan zien het enige dat in de afgelopen vijf jaar herdrukt is.)

Nou ja, in ieder geval verschijnt er nog wel een boekje, Naar het naaktgeslacht van de neerlandicus Bert Boelaars van het weblog Nader tot Reve.

Lees verder >>