Tag: geminaten

Je zegt wel degelijk twee ‘r’-en na elkaar

Door Marc van Oostendorp

Met ultrasound gemaakte plaatjes van de tong tijdens het uitspreken van een tril-r (links) en een Gooise-r (rechts). Het plaatje geeft een doorsnede van de mond; de punt van de tong bevindt zich links. (Afbeelding uit het besproken artikel.)

Je zegt eigenlijk nooit twee keer dezelfde medeklinker achter elkaar. Probeer het maar: mokka, dat spreek je niet uit met twee keer een k. En zelfs als je pakkans met een beetje tempo uitspreekt, laat je je tong maar één keer klikken. Uit metingen blijkt: de s van huisstofmijt is niet net zo lang als die van huis opgeteld bij die van stofmijt wanneer je die twee woorden los uitspreekt, maar ongeveer even lang als één s.

Wat betekent dit? Laat je één van de twee medeklinkers weg als ze op elkaar botsen? Of druk je samen? Het lijkt weinig verschil te maken, maar in een nieuw artikel in het Journal of Phonetics laten de fonetici Patrycja Strycharczuk en Koen Sebregts overtuigend zien dat het tweede aan de hand is: je laat niet één van de twee medeklinkers weg, maar je drukt de twee samen in de tijdsspanne van één medeklinker. Lees verder >>