Tagarchief: gedichten 19e eeuw

Gedicht: J.J.L. ten Kate • Naar buiten (fragment)

Naar buiten (September 1842) Gekerkerd in de Stad, verwelkte ik in haar muren,Gelijk een bloesem tussen steen:In nachten zonder slaap, in doorgebeuzelde uren,In rook, rumoer en ijdelheen!De Stad! dor kerkhof, waar zich levenden begravenIn ’t graf der Luiheid, Lust of … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Carel Vosmaer • ’t Raapt al kogels

Nieuwe titels in de DBNL (van o.a. Carel Vosmaer). ’t Raapt al kogels De vorsten spelen ’t hooge spel,’t Volkerenmoordende, roovende spel. Waar ’t kamp gekozen is, wordt alWat oogst beloofdeGroen weggemaaid;’t Hinderlaagbiedende struikgewas,En ’t breed gekruinde hout geveld;Bloemrijke villaas … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Één reactie

Gedicht: Guido Gezelle • o Gij dikke, welgekleede, welgevoede vliege

o Gij dikke, welgekleede, welgevoedevliege, die‘k daar zoo dikkens, om end weder om mij,hoore en zievliegen, varen, vederen, ruischen, in denzonnenstraal,met uw’ ronkend -, hoog- en leeggevooisdevedertaal! Ha, ‘k en kenne niemand die u ooit ééne armereke of tweeheeft geschonken, … Lees verder

Geplaatst in gedicht, geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Nicolaas Beets • Bertha

Op 5 augustus 1835 schreef Nicolaas Beets aan een vriend over zijn zojuist voltooide boek Kuser. Hieronder een fragment. Bertha Daar zijn op aarde schepslen, in wier wezenZooveel geduld en goedheid is te lezen;In wier gelaat zich zóóveel liefs vereentAan … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Gentil Antheunis • De schuchtere

De schuchtere Zij lonkte naar mij, zo verscholen.Haar blik scheen te zeggen: ‘Welaan!’Ik stond daar op brandende kolen,En kon toch geen stapje vergaan. ’t Hart poppelde mij van verlangen!Och God! wat de liefde toch is!‘k Vond woorden, zo schoon als … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Prosper van Langendonck • ‘k Ben vreemd te moede

‘k Ben vreemd te moede… er vlot iets om me henen als grauwe mistlucht in Novemberlanen. ‘k Ben droef te moede als een, de borst vol tranen met ’t naar gevoel van nimmermeer te weenen. ‘k Ben laf te moede… … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Prosper van Langendonck • Circe

Circe Daarnevens bromt het woelig bal. Hier, in de gangen, hier zingt en brast men woest. Een weiflend gaslicht daalt met spookrig weemlen op der drinkers paarse wangen en speelt in ’t gulden nat dat in de bekers kraalt. Daar … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Albert Verwey • Sonnet

Sonnet aan Frederik van Eeden Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teêr-blauw als mij Japansche verzen lijken, Zoo vlak als water, dat geen rimpels strijken Tot vloeiend matglas, waar zij d’ oever raken. Fijn porselein met, voor verwende … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Isaäc Da Costa • Aan mijn heden elfjarig dochtertje

Aan mijn heden elfjarig dochtertje Rebecca, dierbaar kind! ontvang by uw verjaren Uws Vaders zegening op ’t kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bede eens Heilands deernis paren; Hoe wordt dan ook voor u Zijn Naam eens hoog geloofd! … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Isaäc Da Costa • Heimwee

Heimwee Kennst du das Land? Kent gy het land, waar hoog de ceder wies? Een adem Gods door ’t moerbeiboomdal blies? Van ’t eêlste bloed de bruine druiftros zwol? De olijftak glom, van malsche koornen vol? Kent gy dat land? … Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen