Tag: Fryslân

Regionale voornamen: Fryslân

Regionale voornamen in Fryslân die tegenwoordig meer dan 500 naamdragers hebben, per gemeente (indeling 2007) waar ze in de 19e eeuw het meest in de omgeving voorkwamen.

Voornamendrift 63

Gerrit Bloothooft en David Onland

De meeste regionale voornamen vinden we in Fryslân. Voor zolang het duurt tenminste, want ze worden steeds minder gegeven, of worden landelijk populair. Hierboven staan de meest populaire op de kaart van Fryslân, geschaard onder de gemeente (indeling 2007) waar een naam in de 19e eeuw – op basis van voorkomens in huwelijksakten na 1811 – het meest werd gegeven. De helft van alle huidige naamdragers is binnen een straal van 30 km rond een genoemde gemeente geboren. Zelfs binnen Fryslân zijn er duidelijke streekgebonden verschillen. Die gaan we hier verder, en met meer voornamen, in kaart brengen.

Lees verder >>

De negerhut van oom Tom is dezelfde als de plaggenhut van omke Gurbe

Door Abe de Vries

Sociale media veranderen de wereld. We kunnen onszelf presenteren, onze vreugde of boosheid bekendmaken op een schaal als nooit tevoren. Maatschappelijke misstanden worden sneller gesignaleerd, krijgen eerder aandacht en mensen komen veel sneller in beweging om ergens tegen te protesteren of iets te eisen. De wereldwijde acties tegen racisme in het kader van Black Lives Matter zijn ondenkbaar zonder sociale media. De keerzijde is dat ook onbegrip en onwil zich vrijelijk kunnen manifesteren. Sociale media kunnen door allerlei onjuiste voorstellingen en onderbuikgevoelens te verspreiden, bijdragen aan onderdrukking, discriminatie en het instandhouden van overleefde sociale praktijken.

Lees verder >>

Nieuw rapport biedt een actueel overzicht van de contactvariëteiten in Friesland

De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de taalkundige positie en het functioneren van de zogenaamde contactvariëteiten Fries – Nederlands in Friesland. Het onderzoek ligt in lijn met het implementatieplan taalvariatie van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. Het beschrijven van taalvariatie is een van de beleidslijnen in dat plan.

In de provincie Friesland worden enkele contactvariëteiten gesproken die ontstaan zijn uit het contact tussen het Fries en het Nederlands. Deze Fries-Nederlandse contacttalen worden in de dagelijkse omgang gebruikt. Ze behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed en zijn van groot belang voor de taalwetenschap.

Het onderzoek

Het rapport biedt onder andere een beschrijving van de contactvariëteiten in Friesland en een overzicht van de gebruikers, bestaande bronnen en basismaterialen en van partijen en organisaties die met contactvariëteiten bezig zijn. Daarnaast geeft het rapport een aanzet tot een eerste documentatie-, onderzoeks- en ontwikkelingsagenda. Lees verder >>

3 november 2018, Franeker: Dach fan ut Stadsfrys

Een van de talen van Fryslân is het ‘Stadsfrys’, dat – met kleine onderlinge verschillen – wordt gesproken in de steden Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Stavoren. Hoe mooi het Stadsfrys ook is, de taal staat onder druk. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden om nieuwe Schwung in het Stadsfrys te krijgen. Om die mogelijkheden te verkennen, over de taal te leren én om de schouders onder het Stadsfrys te zetten, wordt de “Dach fan ut Stadsfrys” georganiseerd, op zaterdag 3 november in Franeker.

De Dach zal bestaan uit drie delen: ’s ochtends is, in het stadhuis, een symposium voor ambtenaren en taalprofessionals/taalwetenschappers, waarbij het de bedoeling is dat beide groepen elkaar voeren: ambtenaren krijgen informatie over de taal in ‘hun’ stad en de mogelijkheden om die te bevorderen, wetenschappers krijgen contacten om bijvoorbeeld veldonderzoek mee op te kunnen zetten. Na een tussenprogramma waarbij, na een lunchbuffet, met een Stadsfrise gids een korte stadswandeling door het mooie Franeker kan worden gemaakt, is dan ’s middags in de Martinikerk het publieksdeel: een indoor minifestival voor het Stadsfrys. Daar zal het bredere publiek op speelse wijze het Stadsfrys kunnen ‘vieren’. Met o.a. muziek, voordrachten, gesprekjes, taalspelletjes en de aanbieding van het nieuwe boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys aan Commissaris van de Koning Arno Brok, wordt het een vrolijke middag. Lees verder >>

7 september 2018: Presentatie van drie boeken over Slauerhoff in de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden

 Cultureel Podium Dorpskerk Huizum neemt deel aan het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (project ‘Under de Toer’) met een expositie, theatervoorstellingen en een boekpresentatie in september 2018, dit alles geïnspireerd door het beroemde herdenkingsgedicht ‘In Memoriam Patris’ van Jan Slauerhoff.  De expositie met werk van Nederlandse en Duitse kunstenaars is van 4 augustus t/m 6 oktober, de theatervoorstellingen zijn op 14, 15,16, 21, 22 en 23 september (zie verder: www.slauerhoff-2018.nl). Dit persbericht richt zich op een derde (literair) hoofdproject.

Vrijdag 7 september 2018 (14.00 uur) is de presentatie van drie bijzondere boeken over Slauerhoff.

Dit in aanwezigheid van landelijke prominenten. Naast het boek ‘Tienmaal In Memoriam Patris’ (zie hieronder) ook de geheel herziene Slauerhoffbiografie van Wim Hazeu, één van Nederlands meest bekende biografen en een geheel nieuwe en uitgebreidere uitgave van de Verzamelde Gedichten onder redactie van Hein Aalders en Menno Voskuil.   Lees verder >>