Tag: frisistiek

Frisisten aller landen, verenigt u!

Door Marc van Oostendorp

Ik heb boeken gelezen die mij uitbundiger hebben doen kraaien van plezier dan de bundel De takomst fan de frisistyk, die is samengesteld door drie vooraanstaande frisisten en die de teksten bevat van lezingen die vorig jaar tijdens een symposium op de Fryske Akademy werden gehouden.

Het gaat niet goed met de wetenschappelijke bestudering van het Fries. Ja, er zijn nog wat hoogleraren aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Utrecht en Kiel die de tent proberen draaiende te houden, maar studenten hebben zij niet of nauwelijks. Doordat dit zo is, is onduidelijk dat er over pakweg tien of twintig jaar zelfs nog mensen zijn die deze hoogleraren kunnen opvolgen. De Fryske Akademy verkeert al jaren in crisis en het lukt maar niet om uit de put te komen. Als er nu niks gebeurt, is het weldra afgelopen.

Lees verder >>

De toekomst van de frisistiek in Nederland: een symposium

Het lijkt niet goed te gaan met de frisistiek in Nederland. Die constatering vormt de aanleiding tot het organiseren van een congres over de toekomst van de frisistiek.

Wie de frisistiek – de wetenschappelijke studie van de Friese taal- en letterkunde – van nu overziet en vergelijkt met de situatie van zo’n veertig, vijftig jaar geleden, zal zien dat er heel wat is veranderd. Toen waren er hoogleraren voor het Fries aan de universiteiten van Groningen, Amsterdam (zowel VU als UvA), Utrecht en Leiden. Voor het onderzoek was bovendien de Fryske Akademy belangrijk.

Maar op dit moment zijn er geen bijzondere hoogleraren Fries meer en is de frisistiek aan de RUG en UvA ondergebracht in bredere programma’s. Het resultaat is dat de universitaire frisistiek in Nederland niet alleen sterk is ingekrompen, maar dat er een opvolgingsprobleem is ontstaan. Bij de Fryske Akademy is ondertussen het accent verschoven naar geschiedenis en sociolinguïstiek. Er zijn geen jonge frisisten meer met een vaste aanstelling op dit instituut. Lees verder >>