Tag: film

Redbad: het kruis als icoon

Een historische verbeelding van een hedendaagse boodschap: Deel 2

Fostedina gestraft met doornenkroon (illustratie van H.J. Horn in Gerdes 1897)
Screenshot uit Redbad : Fenne wordt geofferd aan Freya met een kroon van takjes op haar hoofd.

door Theo Meder

In deel 1 over de film Redbad ben ik vooral ingegaan op eigenaardigheden en anachronismen. In deel 2 wil ik ingaan op enkele inspiratiebronnen voor het scenario, en hoe (zoals wel vaker) hedendaagse ideeën en problemen worden teruggeprojecteerd in een historisch verleden.

Lees verder >>

Redbad: over het vuren van de pijl

Een historische verbeelding van een hedendaagse boodschap: Deel 1

Stills uit Redbad: tattoos en beschilderingen

door Theo Meder

In 2018 verscheen de Nederlandse film Redbad, naar een scenario van Alex van Galen, onder regie van Roel Reiné en productie van Klaas de Jong, en het kan met recht een on-Nederlandse speelfilm genoemd worden (trailer). Met een budget van acht miljoen euro kon men een waar spektakelstuk maken over de roemruchte avonturen van Redbad, de koning der Friezen die eind 7e, begin 8e eeuw leefde. In twee bijdragen wil ik stilstaan bij wat missers, anachronismen en inspiratiebronnen, en bij de vraag of historische films niet vooral commentaar leveren op hedendaagse sentimenten.

Lees verder >>

Filmfestival van de literaire canon – Nieuws – Literaire Canon

De KANTL en het VFL organiseren in het voorjaar van 2016 een festival met verfilmde klassiekers uit de literaire canon. Vijf eigenzinnige regisseurs lieten zich inspireren door niet altijd even evidente Nederlandstalige meesterwerken.

In samenwerking met Film-Plateau tonen ze in KASKcinema vijf verfilmde titels uit de literaire canon. De films zijn telkens voorzien van een inleiding door de regisseur of een enthousiaste filmkenner.

Op het programma staan de volgende films:

Meer info? Klik op de titels van de films hierboven.

Symposium Vestdijk en de film

Op 14 november 2015 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium Vestdijk en de film plaats. Diverse sprekers komen aan het woord over de verhouding tussen de roman en de media.
Simon Vestdijk heeft zich regelmatig uitgelaten over de relatie tussen roman en film. Zo zei hij in 1966 in een interview dat ‘de roman in belangrijke mate bepaald wordt door andere media, in het bijzonder door film en televisie.’ Hij pleitte ervoor dat de roman vooral factoren zou accentueren die door andere media niet konden worden bestreken. Dit noemde hij het ‘lyrisch beginsel’: door het accent te leggen op wat zo eigen is aan de roman, zou deze niet bedreigd worden door andere media, maar zou een nieuw evenwicht kunnen ontstaan. Op het symposium wordt onder meer ingegaan op de vraag of dit evenwicht al is bereikt. Verder komen enkele regisseurs aan het woord en worden fragmenten van verfilmingen van Vestdijks boeken vertoond.
Meer informatie
Voor de flyer met het programma van het symposium, zie: http://vestdijk.com/symposium-vestdijk-en-de-film/. Verder verschijnt op 9 oktober in de Vestdijkkroniek126 een voorbeschouwing op het symposium.
Datum: zaterdag 14 november 2015
Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theater van het woord
Toegang: gratis voor leden van de Vestdijkkring, € 5 voor OBA-leden en studenten, € 10 voor overige belangstellenden

Honoursstudenten Universiteit Utrecht presenteren documentaire LUISTERTAAL


Op 28 mei 2013 vindt de première plaats van de korte documentaire LUISTERTAAL, gemaakt in opdracht van de Nederlandse Taalunie. In het kader van de kennisvalorisatie van de Geesteswetenschappen onderzochten honoursstudenten Collin Gorissen, Jolien van Hekke, Tessa Mulkens, Heleen Oomen en Maaike Tol onder begeleiding van dr. Jan ten Thije de mogelijkheden die luistertaal te bieden heeft.
Luistertaal is een vorm van communicatie waarbij de spreker een andere taal spreekt dan de toehoorder, maar beiden elkaar toch goed kunnen verstaan. De documentaire over dit nog relatief onbekende concept richt zich op een breed publiek. In de korte film komen mogelijkheden, kansen en grenzen van luistertaal aan bod en wordt het gebruik in mondelinge en schriftelijke communicatie in beeld gebracht.

Lees verder >>

Leidse gastschrijver Willem Jan Otten: onderwijs over film & literatuur

Willem Jan Otten (1951) is de nieuwe gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Vanaf begin september tot begin december 2012 geeft hij onderwijs over film en literatuur.

Bovendien houdt hij op 25 oktober a.s. de Albert Verwey-lezing. Daarnaast worden er nog een of twee andere publieke optredens georganiseerd.
Filmspecialist
Willem Jan Otten is de auteur van een veelzijdig oeuvre, dat in 1999 werd bekroond met de Constantijn Huygensprijs. Hij debuteerde als dichter, maar kreeg vooral bekendheid als romancier. Van zijn romans is Specht en Zoon (2004) de bekendste. Ons mankeert niets (1994) getuigt van zijn betrokkenheid bij de discussie rond euthanasie. Verder publiceerde Otten toneelstukken en tal van essays. Hij geldt als een specialist op het gebied van de film.
Lees verder >>