Tag: extra muros

Dutch in the Land of the Morning Calm

Door Christopher Joby

Dutch was first spoken in the Korean peninsula in the seventeenth century. In 1627 the crew of the Dutch East India Company (VOC) ship, Hollandia, were blown off course, went onshore and were captured by local Korean inhabitants. Of these, only one, Jan Weltevree, lived into old age in Korea. In 1653 another VOC ship De Sperwer was also blown off course and shipwrecked with fifteen of the crew managing to reach the island of Jeju, to the south of the Korean peninsula. Some of them would eventually meet Weltevree exchanging words in Dutch. In 1666, several of the crew of De Sperwer managed to escape and eventually reach Japan. One of them Hendrik Hamel would return to Holland and publish a journal of his experiences in Korea. Lees verder >>

Vacature: Promovendus/promovenda Nederlandse taalkunde, Freie Universität Berlin

Carrièreladder. (soir, CC-BY-SA 3.0)

Wij – de afdeling Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität Berlin – zijn op zoek naar een promovendus/promovenda.

Ben je net afgestudeerd? Heb je belangstelling voor bv. contrastieve taalkunde, historische taalkunde, sociolinguïstiek of (post)koloniale taalkunde? We kijken uit naar je sollicitatie!

Vacature

Stellenanzeiger der Freien Universität Berlin, 25. Juni 2015

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften – Institut für Deutsche und Niederländische Philologie
Wiss. Mitarbeiter/-in (Praedoc) mit 1/2-Teilzeitbeschäftigung befristet bis zu 4 Jahre
Entgeltgruppe 13 TV-L FU
Kennung: WM 10 / 2018 Lees verder >>

Ik en mijn rugzak

Voorwerp en herinnering: studenten uit de internationale Neerlandistiek vertellen (2)

De Universiteit van Nottingham in Engeland is een van de vele instituten wereldwijd waar Nederlands gestudeerd kan worden. Twee studenten bieden vandaag en morgen een kleine blik op hun leven. Ze hebben allebei een semester in Nederland doorgebracht, waarna ze hun bachelorstudie afrondden in Nottingham. In hun laatste examen schreven ze over een voorwerp, verbonden aan hun Nederlandse herinneringen. Gisteren verscheen de eerste bijdrage, vamdaag de tweede.

Helaas zit er aan deze mooie teksten ook een droevig randje. Ze zijn geschreven door een van de laatste lichtingen studenten Nederlands in Nottingham. Ondanks een breedgedeelde interesse voor de taal in het Verenigd Koninkrijk, zullen er volgend jaar nog maar twee plaatsen zijn in dit buurland waar het vak geleerd kan worden. Aan de twee schrijvers van deze blog zal het in ieder geval niet gelegen hebben: zij voerden actie voor het behoud van hun studie.(Anna P.H. Geurts)

Door Harriet Andrews-Garth

Toen ik in Duitsland woonde, heb ik een rugzak gekocht. Een grote, stevige rugzak uit denim, met twee dikke banden: lekker comfortabel. Dit was twee dagen voor mijn vertrek naar Nederland. Ik was zo bang om naar een nieuwe plek te gaan verhuizen. Daarom heb ik gedacht ’Wees bereid!’, zoals de scouts zeggen. Nadat ik mijn rugzak heb gekocht ben ik naar de supermarkt gegaan. Ik heb alles gekocht wat nodig is voor een uitdaging. Daarna heb ik alles in mijn rugzak gestopt.

‘Wat leuk!’ heb ik gedacht. ‘Nu gaat me niks gebeuren!’ En dat klopte. Ik ben door heel Nederland en België met mijn lieve rugzak gereisd. Ik heb de prachtige grachten van Amsterdam alsmede de schattige straten van Groningen ontdekt zonder problemen. Ik had alles bij me; ik was altijd goed voorbereid. Dat waren leuke tijden, en ik voelde me steeds veilig omdat ik mijn rugzak altijd bij me had. Die tijd was best wel gelukkig. Lees verder >>

Eten verbindt ons met elkaar: de Bossche bol

Voorwerp en herinnering: studenten uit de internationale Neerlandistiek vertellen (1)

De Universiteit van Nottingham in Engeland is een van de vele instituten wereldwijd waar Nederlands gestudeerd kan worden. Twee studenten bieden vandaag en morgen een kleine blik op hun leven. Ze hebben allebei een semester in Nederland doorgebracht, waarna ze hun bachelorstudie afrondden in Nottingham. In hun laatste examen schreven ze over een voorwerp, verbonden aan hun Nederlandse herinneringen. Vandaag verschijnt de eerste bijdrage, morgen de tweede.

Helaas zit er aan deze mooie teksten ook een droevig randje. Ze zijn geschreven door een van de laatste lichtingen studenten Nederlands in Nottingham. Ondanks een breedgedeelde interesse voor de taal in het Verenigd Koninkrijk, zullen er volgend jaar nog maar twee plaatsen zijn in dit buurland waar het vak geleerd kan worden. Aan de twee schrijvers van deze blog zal het in ieder geval niet gelegen hebben: zij voerden actie voor het behoud van hun studie.(Anna P.H. Geurts).

Door Hannah Campbell

Hij leek op een kleine, vreemde planeet. De grote soes was stil op een wit bord gezet, dat zelf op een tafel met formica-blad was gestaan. De omgeving was vol geluid en mensen, die een beetje te veel hadden gedronken en nog meer zouden hebben. Voor een Engelse is Nederlands carnaval iets overweldigends – de grote wagens, de bizarre wezens als uit een sprookje, de liedjes in een raar accent… in ieder geval was het zo voor mij. Ik was met honderden vreemde Nederlanders in dit kleine café samengeperst en dit was pas mijn tweede dag in Nederland! Ik herinner mij de kriebels in mijn buik en de opgroeiende angst voor mijn nieuwe baan. Mijn eerste indruk van Nederland was dit feest, vol geluid en kleuren en claustrofobie! Maar als ik naar de tafel heb gekeken, en mijn ogen op deze Bossche bol heb gelegd, voelde ik me voor de eerste keer een beetje thuis. De chocoladebol vol slagroom en suiker bood een soort warme glimlach aan. Alles wordt goed, zei hij, want ik ben hier. Lees verder >>

Voor inspirerend eindexamen Nederlands moet je naar het buitenland

Door Anne Sanderling

Wat vrijwel niemand in Nederland weet, is dat ook het International Baccalaureate (IB) eindexamens Nederlands afneemt. En wat voor examens! Het IB is een gerenommeerd internationaal onderwijsprogramma dat veel wordt gebruikt op internationale scholen. Op een aanzienlijk aantal scholen kunnen leerlingen ook Nederlands kiezen als eindexamenvak. In tegenstelling tot het Nederlandse eindexamen Nederlands is het IB-examen Nederlands inspirerend, uitdagend, valide, gedegen en flexibel.

Vorige maand was het weer zover: de eindexamens voor het vak Nederlands. Ongetwijfeld zullen docenten en leerlingen er ook dit jaar weer veel commentaar op hebben. Op de opiniepagina’s verschenen de afgelopen jaren bijdragen met titels als ‘Heb ik hiervoor zes jaar het vak Nederlands gevolgd?’ (Trouw, 2017) en ‘Waardeloos examen Nederlands’ (NRC, 2017). Docenten noemen het eindexamen Nederlands een “gedrocht” (Nationale Onderwijsgids, 2016) en “een saai trucje” (NRC, 2016).

Voor wie niet op de hoogte is: het centrale examen Nederlands bestaat uit teksten met vragen. Kritiekpunten betreffen onder andere de lengte van het examen, de eenzijdige focus op leesvaardigheid en het feit dat op sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast pleiten neerlandici en docenten Nederlands voor meer aandacht voor schrijfvaardigheid en literatuur (‘Zo kan het examen Nederlands écht niet’, NRC, 2016). Lees verder >>

Dutch in Ceylon

Door Christopher Joby

One of the areas of Asia in which the Dutch East India Company (VOC) was active was Ceylon. Today we can see a vestige of this in the fort at Galle which the VOC significantly strengthened. In the sixteenth century the Portuguese were the dominant European power on the island, which was rich in spices, particularly cinnamon. However, in the seventeenth century the VOC began to challenge the Portuguese and by 1656 much of the island was under its control. Ceylon remained under VOC control until 1796 when the British took it in the Napoleonic Wars. It would stay under British control until it became independent in 1948. During the 140 years of Dutch control, they pursued an active policy of trying to make Dutch the principal language on the island. This included setting up schools to teach Dutch to local people, although these often suffered from a lack of qualified teachers. However, the Dutch language policy by and large failed. One reason for this was that Portuguese had already become a language of wider communication (LWC) in Ceylon prior to 1656. Nevertheless, there are many Dutch loanwords in the two official languages of Ceylon, Sinhala and Tamil. Nicoline van der Sijs reckons that there are some 230 Dutch loanwords in Sinhala. Many of these are in the fields of warfare, trade and agriculture. For example, the Sinhala word for ‘potato’ , අර්තාපල් pronounced artapal comes from the Dutch aardappel. In Tamil, also spoken in Southern India, there are reckoned to be about 50 Dutch loanwords.

Further reading: Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd. The Hague: SDU, 2010, pp. 116-117, 125.
Kees Groeneboer, Gateway to the West. Amsterdam: AUP, 1998, pp. 51-58.

Dit stukje verscheen eerder op Christopher Joby’s blog History of Dutch.

Dutch in the Land of our Fathers

Door Christopher Joby

The Principality of Wales in Great Britain is not the first place one would look for traces of varieties of Dutch being spoken in history, but there are several reports which suggest that Flemish was spoken in the West of Wales from the twelfth century to the sixteenth century.

The sixteenth-century English historian, William Camden (1551-1623), wrote that King Henry I (1100-1135) had allowed Flemings to settle in Pembrokeshire. Some of them were probably related to Flemish mercenaries who had helped William the Conqueror to win the Battle of Hastings in 1066. Lees verder >>

(Inter)continentale perspectieven voor Neerlandistiek in Gent

(Persbericht Universiteit Gent)

Het Nederlands wordt gesproken in een beperkt aantal landen in de wereld. Toch wordt het als internationale taal wereldwijd bestudeerd en onderwezen. De onderzoeksgroep neerlandistiek van de UGent draagt hier met de hulp van de Directie Internationalisering van de universiteit haar steentje toe bij. Een eerste voorbeeld is India. Na een lange voorbereidingsfase hebben EFLU (English and Foreign Languages University) in Hyderabad, de Nederlandse-Taalunie en UGent in 2016 een samenwerkingscontract gesloten. Voortaan biedt EFLU in het curriculum naast andere Europese talen het Nederlands aan. Dit betekent dat sinds het verdwijnen van de opleiding Nederlands aan de universiteit van New Delhi met steun van de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) opnieuw een opleiding Nederlandse taalverwerving, literatuur en cultuur wordt aangeboden in India.

De afgelopen weken wordt intensief werk gemaakt van een bilateraal raamakkoord tussen ELTE (Eötvös Loránd) in Boedapest en UGent. Het contract voorziet in docenten- en studentenmobiliteit en samenwerking op het gebied van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de neerlandistiek. Hongaarse studenten Nederlands zullen in overleg met de collega’s in Boedapest aan de UGent in het Nederlands op bachelor- en masterniveau cursussen volgen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Met de Károli-universiteit in Boedapest bestaat al langer een samenwerkingsovereenkomst. Lees verder >>

Vertrokken Nederlands

Door Nicoline van der Sijs

Nederland is altijd al een emigratieland geweest. Alleen al in de periode 1995-2008 hebben volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 1,3 miljoen Nederlanders het land verlaten, met als bestemming zowel Europese landen als niet-Europese landen. Vanuit Vlaanderen vertrekken ook steeds meer inwoners: in 2013 ging het om 45.961 personen, 30% meer dan in de twee jaren ervoor. Er wordt algemeen gezegd dat Nederlanders en Vlamingen in den vreemde snel hun moedertaal opgeven, maar hoe geëmigreerde Nederlandstaligen met hun taal en hun identiteit omgaan, is tot dusverre niet systematisch onderzocht.

Over de vraag hoe grootschalig onderzoek naar het Nederlands in het buitenland kan worden opgezet, heeft een groep internationale onderzoekers zich van 3 tot en met 6 april gebogen tijdens een inspirerende workshop op het Leidse Lorentz Center. Het antwoord ligt volgens ons in samenwerking tussen onderzoekers en burgerwetenschappers. De workshop, georganiseerd door Roberta D’Alessandro, Hans Bennis, Frans Hinskens, Steven Krauwer, Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs en Ton van der Wouden, maakte onderdeel uit van een reeks workshops over de mogelijkheden en beperkingen van Citizen Science, wetenschapsbeoefening waarbij ook niet-wetenschappers (‘burgers’) een actieve rol spelen. Eerder dit jaar hebben natuurwetenschappers in het kader van deze workshoppenreeks overlegd over het meten van luchtvervuiling door burgerwetenschappers. Lees verder >>

Vacature aan de Universiteit van Boekarest, Roemenië (deadline 15 juni 2018)

De Afdeling Nederlands aan de Universiteit van Boekarest in Roemenië zoekt een docent Nederlands (m/v) vanaf 17 september 2018.

Profiel

 • Je bent moedertaalspreker van het Nederlands;
 • Je hebt een universitair diploma neerlandistiek of een specialisatie in NT2 of NVT (een doctoraat is een pre);
 • Je hebt ervaring met NT2 en/of NVT;
 • Je bent enthousiast, sociaal en didactisch ingesteld;
 • Je hebt geen 9-17 mentaliteit, je bent flexibel en creatief;

Lees verder >>

Vacature: Lector Nederlands, Boedapest

Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2018 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat

 1. is afgestudeerd neerlandicus (lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal zeer welkom)
 2. is moedertaalspreker van het Nederlands
 3. heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.

Lees verder >>

Pas verschenen: Van Uffelen e.a. (red.) Literatur in Bewegung

Hoe veranderen literaire teksten wanneer ze grenzen overschrijden? En welke invloed heeft de materiële verschijningsvorm op de betekenis en het functioneren van literaire teksten? Deze en andere vragen staan centraal in de publicatie Literatur in Bewegung: Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur. In deze bundel wordt de dynamiek van literatuur vanuit verschillende invalshoeken aan de hand van concrete voorbeelden uit de moderne Nederlandse literatuur geanalyseerd. De focus ligt daarbij op verschuivingen in het literaire veld, de verhouding tussen de literaire tekst en zijn paratekstuele omkadering en de invloed van tijd en ruimte op de betekenis en functie van literaire teksten. Op die manier komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals kindergedichten van auteurs die doorgaans voor volwassenen schrijven, verstrippingen van literaire klassiekers, de problematiek van het vertalen en de vernieuwing van het romangenre in de jaren dertig.

Uffelen, Herbert van; de Geest, Dirk; de Bont, Marlou; Hermann, Christine (red.): Literatur in Bewegung. Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur. Bestelinformatie bij de uitgever.

Bekendstelling van Eenders & Anders, Afrikaans/Nederlandse lespakket en webblad vir Afrikaans Huistaal

 (Persbericht SASNEV/Protea)

Nadat die Nederlandse taal om en by dertig jaar lank afwesig was in Suid-Afrikaanse skole, kondig Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met groot genoegdoening aan dat die eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, vanaf 22 Januarie 2018 beskikbaar is.

Die Afrikaans/Nederlandse lespakket – ’n reeks vir graad 6- tot graad 11-leerders – het ten doel om leerders wat Afrikaans Huistaal neem aan die Nederlandse/Vlaamse kultuur, taal en letterkunde bekend te stel. Leerders vertrek vanaf ’n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (die Nederlandse taal, en Nederland en België). Hulle fokus op dit wat dieselfde is in die verskillende lande en tale, maar ondersoek ook dit wat anders is. Lees verder >>

Vacture: hoogleraar Nederlandse letterkunde, Wenen

Als Forschungsuniversität mit hoher internationaler Sichtbarkeit und einem vielfältigen Studienangebot bekennt sich die Universität Wien zur anwendungsoffenen Grundlagenforschung und forschungsgeleiteten Lehre, zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zum Dialog mit Gesellschaft und Wirtschaft. Die Universität Wien trägt damit zur Bildung kommender Generationen und zu gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit bei.

Die Besetzung von Professuren mit besonders qualifizierten WissenschafterInnen ist dabei eine wichtige Strategie der Universität Wien.Werden Sie Teil dieser lebendigen und zukunftsweisenden Organisation.

An der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ist eine

Universitätsprofessur
für
Nederlandistik
(Vollbeschäftigung, unbefristet) zu besetzen.

Entsprechend dem Entwicklungsplan der Universität Wien ist diese Professur dem Themenbereich „Kommunikation: Ästhetische und mediale Dimensionen“ zugeordnet. Lees verder >>

Vacature: postdoc Nederlandse taalkunde, Oldenburg

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für Niederlandistik zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 2 Jahre eine Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiters (Post-Doc) (Entgeltgruppe 13 TV-L)

in Vollzeit (z. Z. 39,8 Std. wöchentlich) zu besetzen. Die Stelle ist auch teilzeitgeeignet. Lees verder >>

Vacature: Bovenbouwdocent Nederlands, Lycée International Saint-Germain-en- Laye (bij Parijs)

Wij zoeken een enthousiaste eerstegraads docent Nederlands of 2de en 3de graad ASO (0,6 fte) voor de Nederlandse afdeling voor een vervanging tot en met eind juni met mogelijkheid tot verlenging.

De Nederlandstalige afdeling van het Lycée International ten westen van Parijs biedt Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van een Franse internationale school voor kinderen van 3 t/m 18 jaar. Op het Lycée International volgen zo’n 3000 internationale leerlingen, naast het Franse programma, onderwijs op moedertaalniveau binnen 1 van de 14 taalafdelingen, waaronder de Nederlandse afdeling. Bijna 200 leerlingen krijgen 6 tot 8 uur per week les in de Nederlandse taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Lees verder >>

Vacature docent Nederlandse taalkunde, Karelsuniversiteit Praag

Aan  de Karelsuniversiteit te Praag is een vacature voor een docent/e Nederlandse taalkunde. Het gaat om een betrekking van 25 uur per week, voor bepaalde tijd, een plaatsvervanger voor een collega op moederschaps-/ouderschapsverlof.

Geïnteresseerden kunnen zich met eventuele vragen tot dr. Lucie Sedláčková richten, uiteraard verwelkomen we het verder bekend maken van de vacature.

Nederlandse letterkunde in de Verenigde Staten

Door Yves T’Sjoen

Elk jaar organiseert Modern Language Association of America (opgericht in 1883) een druk bijgewoond en veel te groots opgevat congres in een metropool van de Verenigde Staten. Horden congresgangers treffen elkaar in mastodontische en poepchique hotels van het type Hilton en Sheraton. Van 4 tot 7 januari had in een berenkoud New York City, met een meteorologisch understatement, de 133ste editie plaats met in totaal 830 sessies. Voor de Humanities is MLA een jaarlijks terugkerende bomcycloon. Het driehonderd pagina’s omvattende overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd in een speciale aflevering van Publications of the Modern Language Association of America. Het is niet alleen het meest imposante symposium voor geesteswetenschappelijk onderzoek aan de andere kant van de Atlantische oceaan: daarenboven is het op het gebied van lidmaatschap en registratie in zoverre ik het kan inschatten het duurste ter wereld. Al betalen onderzoekers niet werkzaam in de VS aanzienlijk minder deelnamekosten. MLA en bij uitbreiding het onderzoek van de menswetenschappen staat al enkele jaren onder druk in Amerika. Het is sinds de verkiezing van Donald Trump niet beter geworden. Integendeel. Lees verder >>

De staat van het Nederlands in de wereld moet genuanceerder

Door Ralf Grüttemeier
hoogleraar Nederlandse letterkunde, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Duitsland

De IVN heeft een tekst met de mooie titel De staat van het Nederlands in de wereld gepubliceerd. Daarin staat veel interessante informatie, bijvoorbeeld m.b.t. tot de relatieve terugloop van het aandeel van de IVN aan het (ook in absolute getallen sinds 2010 danig gekrompen) budget van de Taalunie, van ca. 24 % in 2010 naar ca. 21% voor de periode 2016-2020. Met de algemene strekking van de tekst kan ik het ook alleen maar eens zijn: „investeer in de internationale neerlandistiek“. Het bedrag dat daar momenteel voor ter beschikking staat is met 2 miljoen € voor een wereldwijd bereik wel erg laag. Om een idee te geven ter vergelijking: het – zonder meer zinvolle – Interreg-project „Spreek je buurtaal“ voor een veertigtal basisscholen aan beide kanten van de grens in de Euregio tussen grofweg Aken en de Achterhoek heeft een budget van 2,6 miljoen ter beschikking. Hier zijn de proporties zoek. Ieder initiatief om daar verandering in te brengen is toe te juichen, uiteraard ook dat van de IVN.

Toch heb ik een aantal kritiekpunten, zowel op het diagnostisch deel van het stuk als ook op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Lees verder >>

Investeer in Nederlands buiten de landsgrenzen

Sinds Emmanuel Macron aan de macht is, is het aantal studenten Frans wereldwijd verdubbeld. Kunnen Mark Rutte en Geert Bourgeois hetzelfde bereiken voor Nederland en Vlaanderen?

Uit het net uitgekomen rapport De staat van het Nederlands in de wereld van de IVN blijkt dat er de afgelopen jaren steeds minder geïnvesteerd is in de neerlandistiek over de grens. En dat is te merken. Wereldwijd, en vooral in Europa, hebben studenten en hun docenten te lijden onder de afnemende diplomatieke en financiële steun van de politiek. Er zijn elk jaar 13.000 studenten die voor een studie Nederlands kiezen buiten de grenzen van Nederland en Vlaanderen, zo’n 600 universitair docent-onderzoekers verzorgen hun opleiding. Dit potentieel wordt door Nederland en Vlaanderen niet optimaal benut.   Lees verder >>

Call: The Low Countries: Picturing Reality, 28-30 juni 2018, Sheffield

Call for Papers

12th Biennial Conference of the Association for Low Countries Studies,

28 June – 30 June 2018

University of Sheffield

Centre for Dutch and Flemish Studies

Literature, language, visual arts provide a source of knowledge about the world, even if the connection between the real, the imaginary or the not-real will remain a source of controversy. This appears particularly the case today when binaries and boundaries are replaced with areas of interchange or zones of contact.

For the 12th ALCS Biennial Conference at the University of Sheffield we would like to ‘Picture reality’ in a Low Countries context. With this broad theme we want to map and analyse those areas of interchange. Our focus is on ‘traditional’ or binary pairings such as fiction and truth, art and life, imagination and history butaim to aproach them through a lens of complementarity and not only in terms of contamination and opposition. We regard adaptation and translation as exemplary contact zones.

We also take ‘picturing reality’ to indicate an interlinking of traditionally separate genres, disciplines or practices. We include in our theme certain moments of history, particular authors, painters, language situations and individual works that contain a high level of binary interlinking or those expressions in which several forms of artistic expression merge or clash. Lees verder >>

Vacature voor een native Dutch speaking (assistant/associate) professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea

VACANCY
SEOUL, SOUTH KOREA (deadline Thursday 26 Oct 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor in Dutch Area Studies

We expect that he/she

 • is a native speaker
 • is able to teach ‘Dutch area studies’ subjects (e.g. Dutch International Relations, Dutch Cultural history, Dutch Current Issues etc.)
 • helps with Dutch language practices (speaking & writing)
 • has a PhDdiploma. Or a MA-Diploma with teaching experiences
 • is able to publish (at least) one academic article per year.
 • helps with administrative work and cultural activities for the department etc.

2. Contract Period: March 1, 2018 – February 28, 2019 (The contract may be extended every 1 year) Lees verder >>