Tag: extra muros

Onze man in Moskou

Wladimir Belo-oesov in Pskov, 2014. 

Door Petra Couvée

Jarenlang was Wladimir Belo-oesov het gezicht van het Nederlands in Moskou. Twee jaar geleden nam hij afscheid als hoofddocent Nederlands aan de Lomonosov Staatsuniversiteit van Moskou, na ruim veertig jaar trouwe dienst. Een terugblik op zijn gedreven docentschap. 

 ‘Hoeveel soorten ‘er’ zijn er?’

Het portier staat open, ik stap uit de Mercedes die me van het vliegveld Sjeremetjevo heeft gehaald. In het schemerdonker zie ik een reus (1.93 -115 kilo) in een rood gore-tex jack. 

Lees verder >>

Centenary of Dutch Studies at UCL (and the Anglophone world at large)

Between 6 and 9 November close to 80 international scholars from both sides of the Atlantic met in the UCL Institute for Advanced Studies for the 13th international conference of the Association for Low Countries Studies “Worlding the Low Countries”, marking the 100th anniversary of UCL Dutch. In 1919 the very first Chair for Dutch Studies in the Anglophone world was instituted here, with the later famous historian Pieter Geyl as first incumbent.

Lees verder >>

Doctorandiconferentie in Brno: een relevant gesprek

Door Marta Kostelecká en Yves T’Sjoen

Tsjechische en Slovaakse promovendi op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en vertaalkunde hielden de afgelopen dagen (30-31 oktober) een bijeenkomst op uitnodiging van de Masaryk Universiteit (Brno, Tsjechië).

Met steun van het Midden-Europese docentenplatform Comenius en de Vlaamse Regeringsvertegenwoordiging en sponsoring van Lufthansa in Touch bespraken doctoraatsstudenten en academische referenten hun promotieonderzoek. Hun onderwerpen variëerden van plantaal (Esperanto) via de Tsjechische receptie van Felix Timmermans tot beeldconstructies (“imaginative geographies”) van Centraal-Europa en het Balkangebied in Nederlandse literaire fictie.

Lees verder >>

Pas verschenen: オランダ語の基本

Nieuw leerboek Nederlands in het Japans

Door Anne Dykstra

Van de Germanist Makoto Shimizu  is onlangs een nieuw leerboek Nederlands voor gevorderden verschenen. De doelgroep bestaat uit Japanstaligen die zich willen verdiepen in het Nederlands. Shimizu (1958) is sinds 2000 hoogleraar taalkunde aan de Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University. Hij beheerst mondeling en schriftelijk verschillende talen, waaronder Duits, Nederlands en Fries. Hij is in 2006 gepromoveerd op Grammatika fan it Westerlauwersk Frysk: in systematyske beskriuwing fan in moderne Noardseegermaanske taalstruktuer.

In een kort interview via e-mail vroeg ik hem of hij een idee heeft hoeveel mensen er in Japan belangstelling voor het Nederlands hebben. Op mijn in het Fries gestelde vraag antwoordt hij: ‘Ik bin der net alhiel wis fan. Neffens my bestiet der gjin statistyk foar, mar ik tink dat der in soad minsken binne dy’t besykje (wolle) om Nederlânsk te learen. Yn Japan binne der op ’t stuit yn totaal mear as 10 grammatika’s Nederlânsk en 2 wurdboeken Nederlânsk-Japansk te keap. Fierders hawwe wy inkelde lytse wurdboeken en oefenboeken Nederlânsk ta ús foldwaan. Dizze feiten litte sjen dat de Japanners al sûnt 400 jier altiten grutte niget hawwe oan it Nederlânsk en de Nederlânsktalige kultuer.’

Lees verder >>

Call for papers: 20th Biennial Interdisciplinary Conference of Netherlandic Studies (ICNS) 5-6 June 2020

On​ ​Friday,​ ​June​ ​5,​ ​and​ ​Saturday,​ ​June​ ​6,​ ​2020,​ ​the​ ​biennial​ ​Interdisciplinary​ ​Conference​ ​for​ ​Netherlandic Studies​ ​will​ ​take​ ​place​ ​in​ ​Berkeley,​ ​California.​

The conference​ ​focuses on the wide scope of Dutch Studies, across all fields (art, history, literature, linguistics, etc.) and across the globe. ​You are invited to submit paper proposals in the following areas:

 • Dutch literature and its international circulation;
 • Dutch/Flemish art;
 • Dutch linguistics;
 • (Art) History of the Low Countries and colonial regions.

Topics​ ​of​ ​general​ ​sessions​ ​might​ ​include:​ ​History:​ ​Early-Modern,​ ​19th​-​ ​&​ ​20​th​-Century​ ​Literature, 16​th​-Century​ ​Art​ ​&​ ​Literature,​ ​Colonialism,​ ​Early-Modern​ ​Literature,​ ​20​th-Century​ ​History,​ ​Early-Modern Art​ ​History,​ ​17th-Century​ ​Art,​ ​Afrikaans,​ ​Linguistics,​ ​20​th-Century​ ​Film,​ ​19​th​-​ ​&​ ​20​th-Century​ ​Literature, and​ ​Local​ ​Dutch-American​ ​History.

Lees verder >>

Congres 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië – eerste aankondiging

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2020 het zevende Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands In Indonesië worden gehouden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, op de vierde dag zal naar verwachting een excursie worden  gehouden naar een locatie buiten Jakarta. Het thema van het congres zal zijn:

Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur 

De vakgroep Nederlands nodigt graag alle belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan het congres en om een bijdrage binnen het congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren.

Lees verder >>

Een reis door tijd en taal – De Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel

Door Katharina Pütz (Wenen), Nika Štrovs (Ljubljana) en Bram Caers (Brussel)

Op 12 en 13 augustus kreeg de Bibliografie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde BNTL in Brussel bezoek van twee studenten Nederlands uit het buitenland, die deelnamen aan de jaarlijkse Zomercursus Nederlands van de Taalunie, georganiseerd door de Universiteit Gent. Medewerkers van de BNTL leidden hen rond door de verschillende afdelingen van de Bibliotheek, en namen hen mee op een wandeling door Brussel. Voor de cursus schreven ze een verslag van hun bezoek.

De naam van het treinstation beschrijft het precies: Brussel Centraal ligt in het midden van de stad. Het is druk, er lopen veel mensen op straat, verrast zien we ten eerste een grote witte smurf vlakbij het station en we realiseren ons dat we heel weinig over Brussel weten.

  “Elke stad die ik ga bezoeken geeft mij een verschillend gevoel. Toen ik naar Brussel kwam vond ik het een klein beetje chaotisch. Voor mij waren er te veel mensen en er gebeurde altijd iets op straat. Maar de stad heeft ook enkele intrigerende aspecten.

Ik hou normaal gezien niet veel van kerken, maar de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, die je op de foto kan zien, is voor mij een prachtig voorbeeld voor wat ik van architectuur in Europese steden het leukst vind. De hele stad is vol van verschillende stijlen architectuur. Als je door de stad loopt, altijd de geur van lekkere wafels ruikt en jouw omgeving bekijkt is het de beste manier om Brussel te leren kennen.”

Lees verder >>

Vacature: Maître de langue, Université de Lille

(Herhaalde oproep)

De sectie Nederlands van de Université de Lille, Frankrijk, heeft per 1  september 2019 een vacature voor een taalassistent (maître de langue, full time) voor Nederlandse taalvaardigheid.

Taken

 • colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid aan hoofd- en 
  bijvakstudenten
 • opstellen en correctie van huiswerk en examens
 • het mede-beheren van het talenlaboratorium
 • het mede-verzorgen van het onderwijs op afstand
 • enkele taken in de organisatie van de afdeling Nederlands
Lees verder >>

Een glas mineraalwater: het internationale landstaalbeleid van Nederland en Vlaanderen

Door Lars Bernaerts, Iris van Erve, Jan Konst, Henriette Louwerse, Jelica Novakovic, Els Stronks en Johan Vanparys
(Bestuur IVN)

Vierenhalve cent – wanneer je het uitschrijft lijkt het nog wat, maar het is natuurlijk bitter weinig. Wat kun je met € 0,045 doen? Wanneer vijftig mensen dit bedrag inleggen, kunnen ze op een terras in Amsterdam of Antwerpen samen een glas mineraalwater bestellen. Vierenhalve cent. Zo veel investeerden in 2018 de Nederlandse en de Vlaamse overheid gezamenlijk per hoofd van de bevolking in de universitaire studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied. Dat blijkt uit het rapport Talenbeleid in Europa dat de Taalunie een paar dagen geleden publiceerde. In een Europees perspectief is dit bedrag, dat in 2010 bovendien nog dubbel zo hoog was, extreem laag. Portugal bijvoorbeeld investeert het veertigvoudige, en Duitsland trekt zelfs zeventig keer zo veel uit voor het internationale landstaalbeleid. 

Lees verder >>

Trots op de studenten en trots op de taal

Door Marchje Kramer

“HUH? Kun je Nederlands studeren in het buitenland?” “Waarom leren studenten Nederlands als ze Engels kunnen spreken?” Een paar voorbeelden van vragen die ik krijg als ik vertel dat ik een halfjaar Nederlandse les heb gegeven aan de University of Sheffield. Het liefst had ik iedereen met deze vragen willen meenemen naar de talenfaculteit in Jessop West: hier buigen zo’n 80 studenten zich vrijwel dagelijks gedreven en enthousiast over de taal, cultuur en geschiedenis van het Nederlands. Zij studeren niet alleen Nederlands om hun (meestal bovengemiddelde) taalgevoel verder te ontwikkelen, maar ook vanwege economische, culturele, diplomatieke of wetenschappelijke redenen. Fun fact: gemeten naar het aantal moedertaalsprekers staat het Nederlands ergens rond plaats 50 -van de naar schatting 6.000 talen die er zijn. Wereldwijd studeren er ruim 14.000 studenten Nederlands (aan meer dan 200 universiteiten in 45 landen). Onthoud dus: het Nederlands is geen kleine taal!

Lees verder >>

Verliefd op een beiaardier  of  internationaal studentendictee

Door Agata Kowalska-Szubert

Dinsdag 9 april, klokslag 12 uur. Op 17 universiteiten in tien Midden-Europese landen waar Nederlands wordt gedoceerd, buigen studenten zich over witte vellen papier, klaar om een tekst te gaan opschrijven over carillons, liefde en techniek. Hun plaatselijke docent leest hun die voor. Het ondertussen zesde Internationaal Studentendictee (bij ons in Wroclaw inmiddels het tiende) gaat van start.

Het dictee schijnt ambivalente gevoelens binnen de talendidactiek te wekken. Aan de ene kant wordt spelling als een belangrijk element van goed taalgebruik beschouwd – als je een taal goed wilt beheersen, moet je ook correct kunnen spellen. Een dictee is in deze context meedogenloos, want het toont dat je nauwelijks perfect kunt zijn. Aan de andere kant echter trekt zo’n uitdaging menigeen aan. Een dictee zonder nadelige gevolgen (niemand wordt gestraft als hij/ze zo’n honderd fouten maakt), maar met de kans op een mooie prijs, blijft in de afgelopen jaren ook een trekpleister voor de studenten Nederlands in Midden-Europa. Lees verder >>

Vacature: Lector Nederlands, ELTE Boedapest

Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat  per 1 september 2019 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat

 1. is moedertaalspreker van het Nederlands
 2. beschikt over een masterdiploma op het gebied van de letteren, bij voorkeur Nederlands:
  • lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal en/of
  • ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal zijn zeer welkom

De nieuwe lector zal wekelijks twintig lesuren taalverwerving geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen. Hij/zij neemt graag initiatief, werkt goed samen en is betrokken bij de Nederlandse taal en cultuur.  Lees verder >>

Call for papers: 13th ALCS Conference Worlding the Low Countries

University College London, 6–8 November 2019

Marking the occasion of the centenary of neerlandistiek in the anglophone world (the first Chair for Dutch Studies was founded in 1919 at University College London, with historian Pieter Geyl as its first incumbent), the 13th international and interdisciplinary conference of the Association for Low Countries Studies (ALCS2019) will be held at UCL from Wednesday to Friday, 6–8 November 2019.

This means that our normally biennial conference will be a year early. Not only is a centenary too good to pass on, this also puts the ALCS conference in alternate years with the INCS conference of the American Association for Netherlandic Studies. Colleagues will be in a better position to visit both conferences.

The full Call for Papers can be found on the conference website.

19 maart 2019, Keulen: jubileumviering 100 jaar neerlandistiek in Keulen

De Keulse neerlandistiek viert op 19 maart haar 100-jarig bestaan met een feestelijke plechtigheid die in het kader van de ‘Vlaamse Week in Nordrhein-Westfalen’ plaatsvindt.

Programma:

16 uur: academische zitting: een terugblik op 100 jaar neerlandistiek in Keulen. Met begroeting door vertegenwoordigers van de Universität zu Köln, van de Vlaamse en de Nederlandse regering en de Nederlandse Taalunie.

17.30 uur: receptie op uitnodiging van de Vlaamse Regering

19 uur: literaire ontmoeting met buren: de canon van de Nederlandstalige literatuur. De Vlaamse auteurs Charlotte Van den Broeck en Annelies Verbeke brengen een ruime keuze aan fragmenten en gedichten uit de literaire canon. Els Snick presenteert en leidt de fragmenten in. Lees verder >>

Sheffield University students translate Johan Fretz’ novel ‘Onder de Paramariboom’

How does history, our presentation and perception of the past, influence our views today? And what if the representation of our past excludes members of our communities in the present? Sheffield students of Dutch have been examining these difficult and relevant questions as part of the Dutch Project Module 2018. They worked with Johan Fretz, a Dutch author, stand up comedian and musician, to translate the first two chapters of Fretz’ second novel Onder de paramariboom.

(Bekijk deze video op YouTube)

Nederlands studeren in China: ‘Nederlands is de makkelijkste taal van Europa’

Door Ingrid Degraeve

De studenten en docenten Nederlands in China laten van zich horen. Op 12 april bezocht premier Mark Rutte van Nederland de afdeling Nederlands aan de Beijing Foreign Studies University (BFSU). In Shanghai is er in de herfst een eerste Nederlandse bibliotheek geopend. Op 17 oktober kwam een hoogstaande delegatie onder leiding van de rector van de BFSU bij de Taalunie op bezoek.

(Bekijk deze video op YouTube.)

Anderhalve maand later verwachtte de BFSU hoog bezoek uit België: de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, en zijn twintigkoppige delegatie. De culturele handelsmissie van de minister naar Tokyo en Beijing was de uitgelezen kans voor de Taalunie om in zijn kielzog voor het eerst een bezoek te brengen aan de twee universitaire afdelingen Nederlands in Beijing. Maar ook  om het diplomatieke en educatieve netwerk te verkennen dat de neerlandistiek en het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) in heel China ondersteunt. Lees verder >>

Bratislava, 23-25 mei 2019: Regionaal Colloquium Neerlandicum 2019, ‘Bruggen Slaan’

CALL FOR PAPERS

Wie een brug legt; naar een ander;
kan altijd heen; en terug.
(Jana Beranová, Tsjechisch-Nederlandse dichteres en vertaalster)

De vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa, Comenius, zal in mei 2019 zijn dertiende regionaal colloquium neerlandicum houden. Precies 20 jaar geleden verwelkomden wij onze collega´s in Bratislava. De afdeling Nederlands te Bratislava kent aan onze faculteit een traditie van vertalen en tolken Nederlandse taal en cultuur en wil graag iedereen uitnodigen om bruggen te slaan tussen verschillende disciplines onderling. Lees verder >>

ANBF Onderzoeksmarkt 2018: call for papers

Op vrijdag 7 december 2018 vindt de onderzoeksmarkt van de ANBF (Association des Néerlandistes en Belgique francophone et en France) plaats in Roubaix (Université de Lille – UFR des Langues Étrangères Appliquées).

Op deze bijeenkomst krijgen neerlandici de kans hun onderzoek voor te stellen aan collega’s en andere geïnteresseerden. Heel diverse onderwerpen komen in aanmerking: taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, vertaalwetenschap, didactiek van het Nederlands als vreemde taal… We willen in het bijzonder beginnende onderzoekers motiveren om hun project te presenteren, maar ook ervarener collega’s zijn van harte welkom om hun lopende of pas afgeronde onderzoek voor te stellen. Inspirerende papers over de onderwijspraktijk kunnen eveneens een plaatsje krijgen op het programma. Lees verder >>

Tien tips die je echt niet wilt horen als werkzoekende taalkundige in Berlijn

Door Janneke Diepeveen

Vrienden, familie en ex-collega’s in de Lage Landen beseffen vaak niet dat solliciteren in het hippe en booming Berlijn behoorlijk slopend is. Ze hebben allerlei adviezen voor ons taalwetenschappers die goed bedoeld zijn, maar die wij echt niet willen horen…

 1. Wees niet zo kieskeurig

Alles klar – dat het moeite kost om een passende baan te vinden, ligt natuurlijk aan onszelf. De Duitse economie bloeit, er is meer dan genoeg werk in de hoofdstad en wie geen leuke baan kan vinden, is te kieskeurig.

Hoezo? Wij taalwetenschappers stellen ons juist heel flexibel op. We reageren op vacatures bij vertaalbureaus, uitgeverijen, cultuurstichtingen, musea en universiteiten. We solliciteren als copywriter, redacteur, vertaler, projectmedewerker, communicatieverantwoordelijke, noem maar op. Niet uit wanhoop, maar juist omdat we een brede belangstelling en uiteenlopende vaardigheden hebben. Lees verder >>

Nederlands internationaal aan de UGent

Door Yves T’Sjoen en Rik Van de Walle

Deze week is op Facebook een filmpje gepost. Naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland en in het bijzonder de honderdste verjaardag van de moord op de laatste tsaar maakten Johan de Boose, Mathias D’Hondt en Ward Bogaert een reis naar Siberië. Resultaat is een podcast In het spoor van de laatste tsaar  In de marge van hun omzwervingen en het radioprogramma verbaasde journalist Ward Bogaert, alumnus van de UGent, zich over de kennis van het Nederlands van studenten in Moskou. Russische studenten getuigen voor de camera dat zij het vak Nederlands verplicht hebben opgenomen in hun curriculum, anderen kozen in hun talenopleiding heel specifiek voor de studie van onze taal. Zij staan de journalist te woord in het Nederlands.

Ward Bogaert hoeft zich evenwel niet te verbazen.

Vanaf vandaag, maar eigenlijk al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, biedt de Universiteit Gent faciliteiten voor de studie van het Nederlands als internationale taal. De taalcursus, onlosmakelijk verbonden met de Taalunie, is enkele decennia ouder dan de Nederlands-Vlaams-Surinaamse Verdragsorganisatie zelve. Lees verder >>