Tag: Evenementenagenda

Lezing Georges Wildemeersch – Werpen de oorlogsjaren licht op het werk van Hugo Claus? (16/10)

Op vrijdag 16 oktober probeert Georges Wildemeersch een antwoord te geven op enkele intrigerende vragen. Hoe heeft zich uit de jonge Hugo Claus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, de schrijver ontwikkeld die algemeen bekend staat als boegbeeld van de vrijzinnige, progressieve intelligentsia in Vlaanderen? Hebben de kunst en de literatuur een rol gespeeld in die ontwikkeling, zo ja, welke? Wat heeft Claus aangevangen met zijn jeugdige fascinatie voor de geschiedenis van Vlaanderen en voor Vlaamse heldenfiguren? Is zijn vroegtijdige politieke betrokkenheid van invloed geweest op zijn latere houding tegenover de problematiek van het engagement?

Lezing Hendrik Conscience (08/10)

Hendrik Conscience schreef De leeuw van Vlaanderen op een kamertje in Antwerpen-Noord. Dat geografisch feit is op zich al voldoende reden om een programma rond de schrijver te organiseren in Permeke. Zeker gezien de bibliotheek zich aan het Herman … euh… Pieter de Coninckplein bevindt, genoemd naar een van de iconische hoofdpersonages uit die bewuste De leeuw van Vlaanderen. 


Lees verder >>

Openbare vergadering Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (21/10)

Op woensdag 21 oktober 2015 houdt de KANTL haar openbare vergadering. In deze vergadering wordt de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor Poëzie uitgereikt aan Leonard Nolens. Elisabeth de Bruijn ontvangt de Vercoullieprijs Prijs voor Literatuurstudie 2015. Frits van Oostrom en Laurens Ham houden elk een lezing over canonvorming, aan de hand van de historische canon van Nederland en de literaire canon vanuit Vlaams perspectief.

Lees verder >>

Talkshow over literaire canon met Ellen Deckwitz

Op zondag  18 oktober presenteert Wintertuin, in samenwerking met de Vlaamse literatuurorganisatie deBuren, een speciale editie van de talkshow Autoloze Zondag over de wachtkamer van de literaire canon. In de talkshow staat de vraag centraal: ‘Welke hedendaagse werken verdienen het eeuwige lezen?’ In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) gaan o.a. dichters en schrijvers Ellen Deckwitz, Elvis Peeters, Paul Mennes en Martijn den Ouden hierover in gesprek.

Afgelopen zomer werd de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur gepresenteerd. Van Hendrik van Veldeke tot J.C. Bloem en van Anna Bijns tot Hella Haasse. Maar wie zitten er eigenlijk in de wachtkamer van die canon? Welke literaire werken van nu leest men over honderd jaar nog?
 
Wintertuin en deBuren vragen zich dit hardop af tijdens een Vlaams-Nederlands programma in Nijmegen. In een informele, intieme setting gaan presentatoren Jaap Robben en Hanneke Hendrix met hun gasten de diepte in. Claustrofonie zorgt voor de strepen muziek. Aanstormend jong talent Jelko Arts maakt op het eind van het programma poëtisch de balans op.
Lees verder >>

Lancering website eduperron.nl op 15 oktober 2015

15 oktober vindt de feestelijke lancering van de nieuwe website eduperron.nl plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 5. Dit is tevens de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap.

Programma:

15.00   ontvangst, bezoek aan Letterkundig Museum en Expositie Topstukken KB
15.30 welkom Jan Bos, teamleider Collecties KB, en Gemma Nefkens, bestuurslid Stichting Menno ter Braak; Kees Snoek, biograaf van E. du Perron en voorzitter van  het E. du Perron Genootschap, en Arjan Peters, literair criticus De Volkskrant, spreken over leven en werk van E. du Perron; Krijn ter Braak, initiatiefnemer, en Jan Bos geven een toelichting bij de nieuwe website; Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, stelt de website in gebruik.
16.30 borrel tot ca. 17.30 uur.

Zie ook de uitnodiging.

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom! Tot uiterlijk 10 oktober kunt u zich aanmelden bij eduperron@filmatelierdenhaag.nl. Geef s.v.p. aan of u met 1 of 2 personen komt. Mocht u toch verhinderd zijn, dan ontvangen we graag vooraf bericht.
Voorafgaand aan de presentatie bent u van harte welkom bij het Letterkundig Museum (ingang hal van de Koninklijke Bibliotheek). Daar is speciaal voor deze gelegenheid een kleine tentoonstelling aan E. du Perron gewijd met originele handschriften, brieven en foto’s. Verder wordt in de vaste tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur’ aandacht besteed aan E. du Perron. Op vertoon van de uitnodigingskaart krijgt u gratis toegang tot het museum. Ook kunt u in de Koninklijke Bibliotheek de Expositie Topstukken KB gratis bezoeken.

Colloquium ‘Verzoekingen’ – Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde (30/10)

Op 30 oktober 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience het colloquium ‘Verzoekingen’. Dit colloquium verkent de wijzen waarop de mystieke traditie heeft doorgewerkt in de moderne Vlaamse letterkunde en onderzoekt de rol die de mystieke traditie heeft gespeeld in de constructie van de identiteiten van diverse actoren uit het literaire veld.
Het programma vindt u hier.
‘Verzoekingen’ is onderdeel van de ‘Ruusbroec Encounters’: een reeks van vier colloquia die het Ruusbroecgenootschap organiseert om haar negentigjarig bestaan te vieren.
Inschrijven voor deze ‘Ruusbroec Encounter’ kan tot 25 oktober via het inschrijvingsformulier.

Uitreiking Vercoullieprijs 2015 (21/10)

De Jozef Vercoullieprijs 2015 (over de periode 2006-2014) werd toegekend aan Elisabeth de Bruijn voor haar proefschrift Verhalende verzamelingen. Flos unde Blankeflos en de overlevering van de Middelnederduitse narratieve literatuur. (Universiteit Antwerpen 2013).

Uit het juryverslag:
Het werk van Elisabeth de Bruijn is een bijzonder fraai verzorgde en grondige studie, die uitmunt door een grote helderheid. Het is zeer gedetailleerd maar gaat tegelijk de grote lijnen of vragen niet uit de weg. De Bruijns werkwijze is minutieus en getuigt van een indrukwekkende acribie. Opvallend is haar grondige kennis van de wetenschappelijke literatuur op tal van gebieden, vooral omdat hier een combinatie van onderzoeksmethodes werd gerealiseerd. Ook is kennis betrokken uit de lees- en tekstcultuur uit verschillende aangrenzende taalgebieden. Deze dissertatie is voorbeeldig en superieur van kwaliteit en garandeert het voortbestaan van de klassieke filologische methode met gebruikmaking van hedendaagse digitale middelen.
De jury heeft dan ook unaniem beslist de Jozef Vercoullieprijs aan deze studie toe te kennen.


Het volledige juryverslag kan u hier lezen.

De jury van de Vercoullieprijs 2015 bestond uit Piet Couttenier, Anne Marie Musschoot, Remco Sleiderink en Yves T’Sjoen. Marcel De Smedt fungeerde als voorzitter.
Met de Jozef Vercoullieprijs bekroont de KANTL om de vier jaar een proefschrift, afwisselend op het op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandse literatuurstudie, dat verdedigd werd aan een Belgische universiteit.
De prijs werd in 1938 gesticht met een gift van de erfgenamen van liberaal politicus en taalkundige
Jozef Vercoullie (1857-1937), die van 1919 tot 1937 lid was van de Academie. Vandaag bedraagt de prijs 1250 euro.

De prijs wordt uitgereikt in de openbare vergadering van de Academie op woensdag 21 oktober. Wie deze vergadering wil bijwonen kan zich aanmelden via secretariaat@kantl.be.

Pieter Willems, een veelzijdige Nederbelg

door Miet Ooms 
Op 12 september laatstleden werd de Leuvense Maastrichtenaar (of Maastrichtse Leuvenaar) Pieter Willems herdacht met twee herdenkingsplaten – een in Sint-Joris-Weert en een in Leuven – en een academische zitting. De vondst van het lang verloren gewaande Leuvense schriftje uit de dialectenquête van Willems zette de vinders, stadsarchivaris Marika Ceunen en erfgoeddeskundige Rob Belemans, aan om de levensloop van deze vergeten Nederbelg te reconstrueren. En dat levert een verrassend veelzijdig en rijk verhaal op.

Pieter Willems, dialectoloog
De naam Pieter Willems doet tegenwoordig alleen bij de dialectologen nog een belletje rinkelen. Deze negentiende-eeuwse filoloog was de eerste die een uitgebreide dialectenquête hield in de zuidelijke Nederlanden. De Willems-schriftjes, vierhonderd in het totaal, vormen samen veruit de enige informatiebron voor wie wil weten hoe de dialecten in de zuidelijke Nederlanden er in de 19de eeuw uitzagen. De enquête vormt ook de basis voor de dialectenquêtes die instellingen als het Amsterdamse Meertens Instituut en de Leuvense Zuidnederlandsche Dialectcentrale in de twintigste eeuw verspreidden. De schriftjes zijn tegenwoordig digitaal te raadplegen via de KANTL.

Lees verder >>

Studiedag – Dag van de Literatuurkritiek (14/10)

Woensdag 14.10.15 | 13:00 – 18:00

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
Gratis, reserveren aanbevolen.

Vanaf 2016 is het een traditie: elk jaar zal dan halverwege oktober de Dag van de Literatuurkritiek plaatsvinden. deBuren en platform voor literaire kritiek De Reactor nemen een ruime aanloop en denken een jaar op voorhand na over de fundamentele kwesties. Wat is de rol van literatuur in de maatschappij? Hoe verhoudt literatuurkritiek zich tot de kritische lezer? Op welke wijze kunnen onderwijs en kritiek elkaar versterken?

13:00-14:00 gezamenlijke lunch met alle deelnemers
14:00-17:00 lezingen en discussies
17:00-18:00 borrel

De kwestie die we die middag ter discussie willen stellen, is met opzet erg breed: welke plek neemt de literatuur (nog) in in onze maatschappij en hoe verhoudt de literatuurkritiek zich daartoe? Volstaat het om boeken te beoordelen op hun literaire kwaliteiten (en wat zijn die dan?) of heeft de literatuurkritiek ondertussen ook de taak om zich breder uit te spreken, boeken in een context te plaatsen, leesplezier aan te zwengelen, een literaire gevoeligheid over te brengen? En op welke manier kan de literatuurkritiek ook het onderwijs bedienen?

In vier korte beschouwingen zwengelen vertegenwoordigers uit de literatuur, de kritiek, het onderwijs en de uitgeverij de discussie aan. Referenten uit de wereld van de didactiek en de media reageren hierop, waarna de discussie wordt geopend voor alle aanwezigen. Het doel van de middag is om tot een lijstje met punten te komen dat als een soort tussentijds verslag zal worden gepubliceerd op de websites van De Reactor en deBuren, en dat als uitgangspunt kan dienen voor de volgende Dag van de Literatuurkritiek.
Onze centrale gast is Jan Terlouw, schrijver, politicus en homme de lettres. Hij is als geen ander geplaatst om zijn licht te laten schijnen over de waarde van de literatuur in de bredere maatschappij.

Met als sprekers Jan Terlouw, Ronald Soetaert, Kris Latoir, Sarah Posman en Matthijs de Ridder.
Referent Sarah de Mul (overige referenten komen spoedig online).
Organisatie: deBuren en de Reactor, met steun van de Nederlandse Taalunie

Zie ook hier.

Najaarsbijeenkomst Ida Gerhardtgenootschap


Op zaterdag 3 oktober 2015 houdt het Ida Gerhardtgenootschap zijn jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden. De najaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats in Schiedam, de stad waar Ida Gerhardt (1905-1997) gedeeltelijk opgroeide.
Programma
Op het programma staat de onthulling van Gerhardts gedicht ‘Het egeltje’, aangebracht op de muur van het pand aan de Overschiesestraat 44. Hier woonde het gezin Gerhardt van 1908 tot 1910. De bijeenkomst wordt vervolgd in de Bibliotheek Schiedam, met een lezing van Mieke Koenen en een voordracht van Nina Willems. Daarna een stadswandeling langs plekken in de stad die een rol speelden in het leven van de familie Gerhardt. De dag wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 3 oktober 2015
Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur
Locatie: Bibliotheek Schiedam, locatie Korenbeurs, Lange Haven 145, Schiedam (website)
Toegang: € 15 inclusief twee consumpties; € 12,50 voor leden van het Ida Gerhardtgenootschap en leden van de Bibliotheek Schiedam
Aanmelden: via de Facebookpaginavan het Ida Gerhardtgenootschap of via info@idagerhardtgenootschap.nl.

Tentoonstelling ‘Aan tafel! Een boekje open over eetcultuur’

Allerhande boeken en tijdschriften over eten en koken in Museum Meermanno

10 oktober 2015 t/m 31 januari  2016De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Museum Meermanno doen van 10 oktober 2015 t/m 31 januari 2016 een boekje open over eetcultuur in Nederland. In de tentoonstelling ‘Aan Tafel!’ staan receptenboeken voor allerhande huis-middeltjes, achttiende-eeuwse handgeschreven kookschriften en standaardwerken van de huishoudschool tot vooroorlogse reclame-uitgaven, populaire kooktijdschriften en glossy koffietafelboeken centraal. Culinaire kaskrakers zoals De volmaakte Hollandsche keuken-meid (1746) en The naked chef van Jamie Oliver (2000) zullen te zien zijn net als Bakken en braden met Barbie uit 1966 en het legendarische kookboek Koken ‘con amore’ van Sophia Loren. Ook het Oorlogs-kookboek van A. Geurts en Het nieuwe Haagse kookboek van F.M. Stoll en W.H. de Groot zijn te bewonderen.

Lees verder >>

Opvoering De veinzende Torquatus door Theater Kwast


Op zaterdag 26 september 2015 speelt Theater Kwast de 17de-eeuwse tragedie De Veinzende Torquatus(1644) van Geeraerdt Brandt (1626-1685). In deze ‘Nederlandse Hamlet’ draait het om de jonge Torquatus, de zoon van de Romeinse keizer Noron die zijn broer keizer Manlius vermoord heeft en op onrechtmatige manier op de troon is gekomen. Aan Torquatus verschijnt de geest van de dode keizer, die hem opdracht geeft terug te keren naar Rome en zich voor te doen als krankzinnig.  Zo kan Torquatus  in de nabijheid van Noron komen en de dood van zijn vader wreken. In een reeks van gruwelen, verkrachtingen en moorden wordt de bloederige machtsstrijd uitgevochten.
Theater Kwast speelt het stuk in zijn serie Mond op Mond: acteurs en musici van de theatergroep repeteren in één dag een stuk en spelen het vervolgens dezelfde middag met tekst in de hand voor publiek. Kwast brengt zo komend seizoen acht theaterstukken uit de Gouden Eeuw eenmalig terug op de planken.
Datum en tijd: zaterdag 26 september 2015, 20.15 uur
Locatie: Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Entree: € 12,50
Reserveren via: www.theaterkwast.nl. Op deze website is ook de complete speellijst en meer informatie te vinden.

Boekpresentatie Op-en-Top Nederlands


Op 13 oktober 2015 wordt het eerste exemplaar van het boek  Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels aangeboden aan Geert Joris, de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Het boekje, een uitgave van de Stichting Nederlands, is de opvolger van Funshoppen, woordenlijst onnodig Engels.
De aanbieding van deze uitgave wordt voorafgegaan door een korte inleiding over het doel van de publicatie en de werkwijze van de redactie. Na de officiële aanbieding aan de algemeen secretaris, wordt de middag afgesloten met ‘Hollandse bitterballen en Vlaamse bieren en waters’.
Boekpresentatie
Datum: 13 oktober 2015
Tijd:  14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Perscentrum en sociëteit Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (naast de 2e Kamer).
Alle belangstellenden zijn welkom.

Meer informatie over de Stichting Nederlands: www.stichtingnederlands.nl.

Huygens ING en Rijksmuseum organiseren congres Kunst en Wetenschap in de Gouden Eeuw (17 en 18 september)

Op 17 en 18 september buigen gerenommeerde wetenschappers zich in het Rijksmuseum en op het Trippenhuis over de vraag wat het verband was tussen de bloei van zowel de kunsten als de wetenschap in de zeventiende eeuw.

Tijdens een congres dat door Huygens ING en het Rijksmuseum gezamenlijk is georganiseerd, komen thema’s aan bod zoals het gebruik van de camera obscura, rariteitenkabinetten, afbeeldingen van onbekende diersoorten, het gebruik van levende dieren in kunstwerken, en het verband tussen de ontdekking van de bloedsomloop en de uitvinding van de kleurendruk.

Lees verder >>

Symposium Vestdijk en de film

Op 14 november 2015 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium Vestdijk en de film plaats. Diverse sprekers komen aan het woord over de verhouding tussen de roman en de media.
Simon Vestdijk heeft zich regelmatig uitgelaten over de relatie tussen roman en film. Zo zei hij in 1966 in een interview dat ‘de roman in belangrijke mate bepaald wordt door andere media, in het bijzonder door film en televisie.’ Hij pleitte ervoor dat de roman vooral factoren zou accentueren die door andere media niet konden worden bestreken. Dit noemde hij het ‘lyrisch beginsel’: door het accent te leggen op wat zo eigen is aan de roman, zou deze niet bedreigd worden door andere media, maar zou een nieuw evenwicht kunnen ontstaan. Op het symposium wordt onder meer ingegaan op de vraag of dit evenwicht al is bereikt. Verder komen enkele regisseurs aan het woord en worden fragmenten van verfilmingen van Vestdijks boeken vertoond.
Meer informatie
Voor de flyer met het programma van het symposium, zie: http://vestdijk.com/symposium-vestdijk-en-de-film/. Verder verschijnt op 9 oktober in de Vestdijkkroniek126 een voorbeschouwing op het symposium.
Datum: zaterdag 14 november 2015
Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theater van het woord
Toegang: gratis voor leden van de Vestdijkkring, € 5 voor OBA-leden en studenten, € 10 voor overige belangstellenden

Lezing: One Country, Eleven Languages

Het Drongo FestivalMaandblad Zuid-Afrika en ZAM nodigen u uit voor een gastcollege van prof. dr. Mamokgethi Phakeng uit Zuid-Afrika, specialist op het gebied van wiskundeonderwijs in een meertalige omgeving. Het thema van haar college luidt:  One Country, Many Languages: The South African Experience in a Multilingual Class Room (toelichting aan het slot van deze mail).

Datum: vrijdag 25 september 2015

Tijd: 13.00 – 14.00 uurLocatie: Jaarbeurs Utrecht, Blauwe Zaal.

Met het oog op het beperkte aantal plaatsen, stellen wij het op prijs als u ons wilt laten weten of u aanwezig bent. U kunt dit doen door een mail te sturen naar redactie@maandbladzuidafrika.nl met ‘RSVP college’ in de onderwerp-lijn.

De lezing zal worden ingeleid door Renilde Steeghs, Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De initiatiefnemers,
Maaike Verrips, directeur Drongo Festival
Ingrid Glorie, hoofdredacteur Maandblad Zuid-Afrika
Bart Luirink, hoofdredacteur ZAM magazine

Presentatie webeditie en boek Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)

Presentatie webeditie en boekJoannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671) 

Vrijdag 25 september 2015 | aanvang 15.30 uur, presentatie 16.00 -17.00 uur Huygens ING –Tesselschadezaal

Amsterdams lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom  (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestorven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, vooral van het Amsterdamse kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Zijn gedicht bestaat uit vier boeken van elk ruim 1000 verzen.

Via de ogen van een tijdgenoot geeft het gedicht een beeld van de bloei van Amsterdam op het moment dat deze afneemt. In een grote allegorie verwerkt Antonides ook de politieke situatie: op de herdenking van de bruiloft van Peleus en Thetis – onder water! – krijgt het IJ een belangrijker plaats toegewezen dan de Theems, de Ebro en de Seine, wat tot hevige ruzie leidt. Ook varen we met hem mee naar de gewesten die Amsterdam haar rijkdom brachten.

Lees verder >>

Studiedag Kritiek & Wetenschap: Interacties tussen publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland en Vlaanderen


Op donderdag 12 november 2015 organiseert onderzoeksgroep SCARAB (Studying Criticism and Reception Across Borders), met steun van onderzoeksinstituut HLCS (Radboud Universiteit) en de Onderzoekschool Literatuurwetenschap, op de Radboud Universiteit Nijmegen een studiedag over kritiek en wetenschap met als thema ‘Interacties tussen publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland en Vlaanderen’.
Hoe verhouden de werkzaamheden van de literaire criticus en de literatuurwetenschapper zich tot elkaar? Deze vraag keert regelmatig terug in de geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek en staat centraal tijdens de studiedag. Ze wordt vanuit twee specifieke invalshoeken belicht:

  1. Vanuit de positionering van de literatuurbeschouwer: hoe positioneert de criticus zich ten opzichte van de academicus, en andersom? Welke wetenschappelijke/ culturele waarden worden ingezet om de eigen positie te markeren en af te bakenen?
  2. Vanuit de institutionele context: hoe wordt het spreken over twee verschillende praktijken ondersteund of misschien wel mogelijk gemaakt door institutionele ontwikkelingen?

 

Lees verder >>

Jacob van Lenneplezing door Mary Kemperink: Homoseksualiteit en het literair-historisch perspectief

Zesde Jacob van Lenneplezing door Mary Kemperink, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Donderdag 1 oktober 2015 om 20 uur in SPUI25 te Amsterdam.

Homoseksualiteit en het literair-historisch perspectief

In deze lezing zal het licht vallen op het concept ‘homoseksualiteit’ zoals dat gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw via een kruisbestuiving van literaire en medische teksten tot stand is gekomen. ‘Homoseksualiteit’ als concept van een bijzonder soort identiteit is een negentiende-eeuwse uitvinding. De lezing van Mary Kemperink zal niet alleen gaan over het tot stand komen van dit concept, maar vooral over hoe de nu zogenoemde homoseksuele schrijver door diens eigen tijdgenoten werd gezien en hoe deze werd en wordt benaderd door latere historici. Wat is het literair-historische belang van de vraag of een schrijver ‘zó’ was? En wat betekent dat ‘zó’ dan eigenlijk? Rond deze vragen zal zij aan de hand van concrete figuren als Jan Kneppelhout en Willem Kloos een aantal overwegingen laten horen.


De spreker

Mary Kemperink heeft een zeer brede expertise in de negentiende-eeuwse letterkunde uit Nederland en Vlaanderen. Meer in het in bijzonder gaat haar aandacht uit naar de relatie tussen literatuur en wetenschap. Dat gebeurt dan aan de hand van verschillende thema’s zoals de evolutieleer, het vitalisme en een scala aan medische concepten (hysterie, de temperamentenleer, hypnotisme).


Jacob van Lenneplezing

De Jacob van Lenneplezing is een jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Zij is, op initiatief van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Werkgroep De Negentiende Eeuw en Academisch-cultureel centrum SPUI25 te Amsterdam, in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam om de negentiende-eeuwse cultuur onder de publieke aandacht te blijven brengen.


De lezing is gratis toegankelijk, maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Dat kan vanaf medio september 2015 via de website www.spui25.nl.

Workshop Women’s History, Research, Dissemination and the role of the Digital


Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Omdat ik iets te zeggen had, over 19de-eeuwse schrijfsters, in het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek, organiseert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis op 29 en 30 september 2015 een “Knowledge Exchange Workshop”. Onder de titel Women’s History: Research, Dissemination and the role of the Digitalvindt deze workshop plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Het onderzoek naar de plaats van vrouwelijke auteurs in de Nederlandse literatuurgeschiedenis is enige decennia geleden krachtig ter hand genomen, en het heeft zeker ook belangrijke resultaten opgeleverd. Maar er is nog veel werk te verrichten. In “de” literatuurgeschiedschrijving is bijvoorbeeld het aantal vrouwen nog steeds gering, en in het Letterkundig Museum ligt nog veel onontgonnen materiaal. Dit geldt niet alleen voor Nederland. In het Europese HERA onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (2013–2016) werken collega’s uit Finland, Noorwegen, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen, om deze lacune middels een transnationale benadering aan te pakken. De focus ligt op de 19de eeuw: een periode waarin het aantal schrijfsters in heel Europa enorm toeneemt. De bedoeling is om uiteindelijk een groot publiek te laten beseffen dat al deze “voormoeders” ons “iets te zeggen hebben”. Maar hoe bereiken we dat precies?

Lees verder >>

“Omdat ik iets te zeggen had” – Tentoonstelling Nederlandse schrijfsters uit de 19de eeuw


Van 30 september tot en met 15 november 2015 wordt in het Letterkundig Museum en in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een dubbeltentoonstelling gehouden over 19de-eeuwse Nederlandse schrijfsters. De titel ervan, Omdat ik iets te zeggen had,  is ontleend aan de Herinneringen (1928) van de uit Haarlem afkomstige auteur Amy de Leeuw (ps. Geertruida Carelsen 1843-1938).
Aan de hand van documenten uit het archief van het Letterkundig Museum, uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en uit enkele privécollecties, wordt in de portrettengalerij van het Museum een impressie gegeven van de activiteiten van een aantal schrijfsters uit de 19de eeuw, hun onderlinge connecties, hun contacten met mannelijke collega’s, critici, uitgevers, en de invloed die ze ondergingen van buitenlandse auteurs (m/v). Vier vitrines in de hal van de Koninklijke Bibliotheek tonen bijzondere boeken die de ambities van de schrijfsters verder illustreren. Bovendien doet ook het Haagse Damesleesmuseum mee, dat is opgericht door een aantal schrijfsters/lezeressen aan het eind van de 19de eeuw. Op zaterdagmiddagen kan in de ‘oude boekerij’  van het DLM een aantal van de in de beginjaren aangeschafte boeken worden ingezien.

Lees verder >>

Programma DRONGO talenfestival bekend


Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2015 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht voor de vierde keer het DRONGO talenfestival plaats.
Dit ‘grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen’ is de plek om kennis te maken met de vele mogelijkheden van taal en meertaligheid. Van de beste manieren om snel een vreemde taal te leren tot tips en tricks voor meertalig opvoeden (inclusief kinder- en jongerenprogramma), een Business Meeting voor iedereen die klanten heeft die geen Nederlands spreken en de nieuwste ontwikkelingen in taaltechnologie. DRONGO talenfestival is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in taal en de functie van taal in het dagelijks leven.
Programma
Op het programma staan onder anderen Karsu, Akwasi, Stifstof, Dolores Leeuwin, Wytske Kenemans, Tommy Wieringa, Piter Wilkens, Zora de sprekende robot, Gaston Dorren, Rodaan al Galidi, Sander Terphuis, Mira Feticu, Van Dale Gouden Talenknobbel, Klein Dictee der Nederlandse taal en de Taalshow. 

Lees verder >>