Tag: Evenementenagenda

DBNL-dag 2021

Altijd al eens achter de schermen willen kijken bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren? Of heeft u een prangende vraag over de DBNL? Op 1 april 2021 vindt de DBNL-dag plaats, ditmaal volledig digitaal én internationaal!

Op deze digitale DBNL-dag wordt een reeks filmpjes gelanceerd waarmee u meer te weten komt over de collectie en de didactische mogelijkheden van de DBNL. Ook maakt u kennis met studenten van over de hele wereld die zich verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast beantwoorden experts van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken uw vragen over de DBNL.

Heeft u een vraag over de DBNL? Stuur die dan vóór 12 februari naar dbnldag@kb.nl en wie weet komt uw vraag voorbij in een van de filmpjes.

Uitnodiging DBNL-dag op 8 november

Op vrijdag 8 november 2019 vindt de allereerste DBNL-dag plaats bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. U bent van harte welkom voor deze informatieve en feestelijke middag. Let op: vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk.

We starten de middag met een taartje ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum. Daarna krijgt u als gebruiker een kijkje achter de schermen, gaan we schatgraven in DBNL en is er gelegenheid om vragen te stellen aan DBNL-medewerkers uit Nederland en Vlaanderen. Als u wilt deelnemen aan de workshop schatgraven is het handig als u een smartphone, tablet of laptop meeneemt. Bedenk ook alvast wat uw schat is uit DBNL. Wij zijn benieuwd!

Lees verder >>

Call for papers – Congres Werkgroep ‘De Moderne Tijd’ – Doelenzaal (UBA) Amsterdam, 20 december 2019

Rampzalig Nederland
De omgang met rampen in Nederland, 1780-1940

(Let op: gewijzigde datum: 20 december 2019)

Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is doorgedrongen dat overstromingen, aardbevingen, hittegolven, droogtes, en de gevolgen daarvan (hongersnoden, epidemieën, insectenplagen etc.) een grote en vaak blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

Pieter Gerardus van Os, De buskruitramp te Leiden, 12 januari 1807, ca. 1807. Rijksmuseum

  Lees verder >>

KANTL colloquium: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs, 10 december, Gent

Welke rol speelt het Nederlands als wetenschapstaal? En kan de zorg voor het Nederlands samengaan met de ambitie om ons universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren?

In oktober 2010 formuleerde de KANTL een standpunt over het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Daarin pleitte ze voor een moedertaalcharter, dat de erosie voor het Nederlands als academische taal zou tegengaan maar tegelijk de weerstand tegen verengelsing zou wegnemen waar die om redenen van specialisatie en rationele aanwending van de middelen wenselijk zou zijn.

Een moedertaalcharter is er niet gekomen. Maar na vijf jaar kan alsnog nagegaan worden of de zorg voor het Nederlands als wetenschapstaal en de ambitie om het Vlaamse universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren inderdaad op een harmonische wijze kunnen samengaan. De KANTL organiseert daarom dit colloquium, waarop niet alleen taalkundigen en universitaire bestuurders aan het woord komen, maar ook prominente vertegenwoordigers uit belangrijke economische, culturele en sociale sectoren.


Lees verder >>

20-21 november: dialecttweedaagse in Brussel

De Stichting Nederlandse Dialecten bestaat in 2015 25 jaar en viert dat met een feestelijke tweedaagse in Brussel.

Op 20 november 2015 vindt de internationale streektaalconferentie “Dialect in de meertalige grootstad” in Brussel plaats. De streektaalconferentie is deel van de Week van het Brussels, en wordt in samenwerking met Variaties vzw en be.brusseleir georganiseerd.

Lees verder >>

Boekpresentatie Bloed en rozen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945 (30/11/2015)

Maandag 30 november 2015, 19.00 – 21.00 uur is het eindelijk zover! We vieren dan de feestelijke presentatie van Bloed en rozen,Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. 
Het boek is onderdeel van de monumentale reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 

van de middeleeuwen tot nu. Deze is voortgekomen uit een initiatief van de Nederlandse Taalunie. Met medewerking van Jacqueline Bel (Vrije Universiteit), Ann Rigney (UU), Kris Humbeeck (Universiteit van Antwerpen), Frits van Oostrom (UU), Geert Joris (Nederlandse Taalunie) en Mai Spijkers (uitgeverij Prometheus / Bert Bakker). De bijeenkomst wordt geleid door Margot Dijkgraaf. Het symbolische eerste exemplaar wordt aangeboden aan M.A.  Schenkveld – van der Dussen, emeritus hoogleraar Letterkunde van de Universiteit Utrecht. Aanmelden op de site van de KNAW.

Middag Oude Boek, UB Leiden, 17 november

In het kader van de “Week van het Oude Boek” presenteert een aantal jonge Leidse (boek)historici op dinsdag 17 november de resultaten van hun veelzijdige onderzoek. Bijzonder is dat daarbij onderzoeksmateriaal uit het bezit van de Leidse Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheca Thysiana getoond wordt.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Aanmelding is wel verplicht via: aanmelding@library.leidenuniv.nl
Vragen of inlichtingen: g.a.c.van.der.lem@library.leidenuniv.nl

Lees verder >>

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | August 25-26, 2016 | Amsterdam

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. This workshop seeks to address the paucity of descriptive and theoretical studies of Afrikaans in contemporary linguistics by bringing together scholars who work on any aspect of Afrikaans grammar for a two day workshop. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar, from both a descriptive and theoretical perspective. Possible topics include (but are not limited to):

Lees verder >>

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2015: The Offense of Poetry – Eerste Hans Groenewegen-lezing

In de geest van de onvolprezen poëziecriticus Hans Groenewegen (1956-2013) slaan de  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent), Perdu (Amsterdam) en Poëziecentrum (Gent) de handen in elkaar met een tweejaarlijkse Hans Groenewegenlezing. Voor deze eerste editie is Anneke Brassinga uitgenodigd om een essay te schrijven en een lezing te geven in de KANTL. De dag nadien gaan in Poëziecentrum Marjoleine De Vos (NL), Piet Gerbrandy (NL) en Yves T’Sjoen (BE) in debat met elkaar en het publiek. Marc Kregting verzorgt de moderatie. Foto © Martijn Stronks


Lees verder >>

200 jaar Groningse neerlandistiek

Op vrijdag 20 november viert de afdeling NTC van de RUG 200 jaar Groningse neerlandistiek met een dagprogramma in de Senaatskamer van het Academiegebouw en een feest in Huis De Beurs. Rode draad in het dagprogramma is de inwijdingsredevoering waarmee Barthold Henrik Lulofs op 15 november 1815 als eerste hoogleraar de leerstoel Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid aanvaardde. Studenten dragen passages uit Lulofs’ redevoering voor, hoogleraren belichten de geschiedenis van de vakbeoefening in Groningen en jonge onderzoekers vertellen over hun bijdragen aan de neerlandistiek. Het dagprogramma wordt afgesloten met een paneldiscussie over de praktijk en de toekomst van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Het programma en informatie over aanmelding vind je hier.
 

Ontdek Nederlandse taal en cultuur! Open dag in Nijmegen, 7 november

Wat leer je als je Nederlands studeert? Welke beroepsperspectieven levert dat op? Wat kun je doen na de bachelor? Wat doet een studievereniging?
Tijdens de open dag op 7 november geven Klaar Vernaillen (studieadviseur), Jos Joosten (hoogleraar Nederlandse letterkunde) en master-studenten Patty Ernst en Jochem Aben tekst en uitleg over de studie Nederlands in Nijmegen.
Diezelfde dag kun je ook rondleidingen bijwonen, zowel over de campus in herfstkleuren, als in het gezellige Nijmegen. Ook is er een informatiemarkt, en is er meer informatie over bijvoorbeeld studiekeuze en studiefinanciering.
Voor het volledige programma van de open dag en om je aan te melden:

Lezing Hans du Plessis: Hoe Nederlands is Afrikaans (19 november, Antwerpen)

Graag nodigen wij u van harte uit voor de lezing van


Professor Hans du Plessis 
(North-West University, Zuid-Afrika)
getiteld
“Hoe Nederlands is Afrikaans?” 

Deze lezing (abstract onderaan) wordt georganiseerd door het Departement Taalkunde van de Universiteit Antwerpen en vindt plaats op donderdag 19 november 2015 (12u-13u30) in Zaal R Annexe (nr. 3 op bijgevoegde kaart). De lezing wordt gegeven in het Afrikaans. Deelname is gratis en inclusief een lichte broodjeslunch, waardoor inschrijving verplicht is.
Dit kan u doen door te mailen naar ben.verhoeven@uantwerpen.be, ten laatste op 17 november 2015. 

19 februari 2016: Lezingenmiddag Indisch-Nederlandse Letterkunde

Op vrijdag 19 februari 2016 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Sprekers zijn onder anderen Hans Straver, Jur van Goor en Jeroen Thijssen.

Het volledige programma:
14.00 uur Opening
14.10 uur Hans Straver: ‘Het gedroomde Banda van Jan Fredrik Helmers’
14.40 uur Jur van Goor: ‘Het Discours van Jan Pieterszoon Coen’
15.10 uur Theepauze
15.40 uur Barney Agerbeek: ‘Van Apie tot Zadie, de njai in de literatuur, alsmede het gedicht Blauwe Zon’
16.10 uur Jeroen Thijssen: Over zijn Indische roman Solitude
16.40 uur Discussie
17:00 Sluiting
Plaats: Universiteit van Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1 (achter Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg, zaal 003.
De toegang is gratis
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

The Offense of Poetry. Hans Groenewegen-lezing door Anneke Brassinga

Aanstaande donderdag 5 november 2015 zal Anneke Brassinga de Eerste Hans Groenewegen-lezing uitspreken in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Zie hier voor nadere informatie. Op vrijdag 6 november 2015 zullen Ton Naaijkens, Yra van Dijk en Maarten van der Graaff de stellingen van Anneke Brassinga bespreken in Perdu, eveneens aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Voor nadere informatie hier.

Parallel aan lezing en gedachtewisseling is bij de Historische Uitgeverij deze week “De lezer” van Hans Groenewegen verschenen, een bundeling van zijn beschouwelijke essays over de tegenkerige, woordproevende verwantschap tussen dichters en mystici.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, of via www.historischeuitgeverij.nl

Voorjaar 2016: pao recente letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Op 20 januari 2016 gaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen editie elf van de postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde van start. Ook dit keer staat in elk van de acht colleges weer een spraakmakend, verrassend en soms zelfs gedurfd boek centraal, waarover een deskundige zijn of haar licht zal laten schijnen. Dit keer zijn er twee extra bijeenkomsten. Beide bestaan uit een interview met een schrijver van een van de behandelde werken. De cursus vindt plaats op tien woensdagavonden in de maanden januari tot en met april en is bestemd voor Neerlandici, leraren Nederlands, alumni en iedereen die van literatuur houdt.

De cursus wordt georganiseerd door de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, die onlangs tot beste opleiding Nederlands van het land is uitgeroepen.


Lees verder >>

Colloquium over mystiek en identiteit in moderne Vlaamse letterkunde

Het Ruusbroecgenootschap organiseert het colloquium “Verzoekingen” in samenwerking met het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Dit colloquium verkent en onderzoekt de rol die de mystieke traditie heeft gespeeld in de constructie van de identiteiten van diverse actoren uit het literaire veld.

De sprekers concentreren zich tijdens dit colloquium op de invloeden van auteurs als Ruusbroec en Hadewijch op schrijvers zoals Felix Timmermans en Hugo Claus.

Meer info vind je via de website van het Ruusbroecgenootschap.

Dag van de Nederlandse zinsbouw

Op 20 november wordt de negende editie van de Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Het overkoepelende thema van dit jaar betreft de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde. Iedereen is welkom: deelname is gratis.
De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 20 november 2015, 9.30 -18.00 uur
Locatie: Radboud Universiteit, Erasmusgebouw E9.14 (A+B)

Lees verder >>

Congres ‘Dialecten, namen en geschiedenis in de Oeter- en Itter-vallei’

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde,
in samenwerking met het gemeentebestuur van As en Veldeke As, nodigt u uit op haar
EENENVEERTIGSTE CONGRES
Thema: Dialecten, namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei
Plaats: Sint-Aldegondiskerkje
Sint-Aldegondisplein 5, 3665 As, België
Tel. +32 (0)486 90 31 54 (secretariaat VLDN – er is ter plaatse geen vaste telefoon)
Datum: Zaterdag 28 november 2015

Lees verder >>

‘Amerika!’ – Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw


Op 11 december 2015 houdt de Werkgroep De Negentiende Eeuw haar jaarlijkse congres, deze keer getiteld ‘Amerika!’. Het congres vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, Amsterdam.
Thema ‘Amerika!’
Vanaf het einde van de achttiende eeuw bestond er een drukke uitwisseling van contacten tussen Nederland (Noord-Nederland en Vlaanderen) en de Verenigde Staten van Amerika. Geleerden, kunstenaars, handelaren, toeristen en emigranten maakten de Atlantische oversteek. Al snel ontstond er een levendig verkeer van personen, goederen en ideeën tussen beide continenten. Politieke revoluties inspireerden elkaar over en weer en economieën raakten met elkaar verbonden. Grote hoeveelheden katoen, stoommachines, maar ook kunstcollecties werden verscheept naar de andere kant van de oceaan. Tegelijkertijd sprak Amerika tot de verbeelding van schrijvers, kunstenaars, avonturiers en het grote publiek. Op zijn beurt vormde Nederland aan het einde van de eeuw een inspiratiebron voor de Amerikanen op zoek naar een democratisch verleden: de tijd van ‘Holland Mania’. 

Lees verder >>

Studiemiddag SVVT


Op vrijdag 6 november 2015 organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) een studiemiddag rond het thema Emoties in de vroegmoderne tijd.
De geschiedenis van emoties is al enkele decennia een rijzende ster binnen het internationale onderzoek naar de vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Ook Nederland blijft niet achter en in 2011 is het onderzoekscentrum ACCESS (Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies) opgericht: een interdisciplinair platform dat een keur aan wetenschappers bijeenbrengt die de culturele productie en expressie van emoties bestuderen. Als locatie voor de studiemiddag is gekozen voor de thuisbasis van ACCESS, de Vrije Universiteit van Amsterdam waar, op dit moment de tentoonstelling ‘Compassie in de vroegmoderne tijd’ te bezichtigen is.
Het programma bestaat uit een inleiding op de tentoonstelling van samensteller Kristine Steenbergh. Vervolgens zullen twee van de oprichters van ACCESS, Inger Leemans en Erika Kuijpers, spreken over hun recente onderzoek.
Alle (praktische en inhoudelijke) informatie over de studiemiddag is te vinden op de website van de SVVT: http://vroegmodernevrouwen.com/2015/09/25/save-the-date/

Geen Daden Maar Woorden Festival


Op zaterdagavond 7 en zondagmiddag 8 november 2015 vindt het vernieuwde Geen Daden Maar Woorden Festival plaats op tien locaties aan het Deliplein op Katendrecht, Rotterdam Op het Geen Daden Maar Woorden Festival staat het woord centraal. Het festival is een ontdekkingstocht langs verschillende programmaonderdelen en bestaat uit een mix van jong literair talent, internationale dichters en spoken word artiesten, singer-songwriters, film en muziek(theater). Het is mogelijk om een eigen route samen te stellen langs verschillende locaties, waarbij er ook een Engelstalig traject wordt aangeboden. 

Lees verder >>

Boekpresentatie Hugo Claus. De Jonge Jaren – Georges Wildemeersch (20/10)

Presentatie van de biografie Hugo Claus, de jonge jaren.


Georges Wildemeersch‘ opzienbarende boek over de jeugdjaren en het oorlogsverleden van een van Vlaanderens meest iconische schrijvers zal weinig literatuurliefhebbers onberoerd laten. ‘Een verrassing van jewelste’, las men in de pers bij het aankondigen van dit boek.
Journalist Piet Piryns interviewt Georges Wildemeersch over zijn biografie. Auteurs en Claus lezers Delphine Lecompte en Yannick Dangre brengen elk een ode aan de Vlaamse meester. 

Lees verder >>

Studiedag Guido Gezellegenootschap 2015


Van oud naar nieuw? Belangstelling voor de oudheidkunde in de 19de eeuw

 

Zaterdag 28 november 2015, Vriendenzaal Musea Brugge

 

Jaarlijks organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag die de dichter in de bredere culturele context van de 19de eeuw plaatst. Dit jaar ligt de focus op de neogotische beweging in Vlaanderen en op de groeiende interesse voor oudheidkunde en geschiedenis in de 19de eeuw. Aansluitend op de lezingen kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Passé composé. Het ontstaan van de Gruuthusecollectie’ in het Gezellemuseum.

Lees verder >>

Jan Campertsymposium 2015: “Elke dag moederdag”

Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de Jan Campertstichting, in samenwerking met het Letterkundig Museum, haar jaarlijks symposium. Dit keer is het thema Elke dag moederdag! Schrijvers en dichters over moeder.
Aanleiding voor het thema zijn de vele romans waarin schrijvers hun moeder de hoofdrol geven – recentelijk bijvoorbeeld Maarten ’t Hart in Magdalena en Adriaan van Dis in Ik kom terug. Deze en andere schrijvers komen op het symposium aan het woord, evenals wetenschappers als Maaike Meijer en Jan de Roder.
Voor meer informatie en het complete programma, zie de website van de Jan Campertstichting.

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 13 november 2015
Locatie: Letterkundig Museum, Den Haag
Inschrijfgeld: € 39, inclusief lunch en borrel; Vrienden Jan Campert-Stichting en studenten € 29

Inschrijven: door overmaking van het inschrijfgeld vóór 15 november op nummer NL54INGB0000536331 (BIC INGBNL2A)  van de Jan Campert-Stichting, Den Haag o.v.v. ‘moeder’.