Tag: editiewetenschap

Wederwaardigheden bij het editeren: een griezelige urban legend

Door Viorica Van der Roest

Het is alweer een tijdje geleden dat er een aflevering in deze serie is verschenen, maar ter geruststelling, voor degenen die op de hoogte zijn van de duistere urban legend over de Parthonopeus: geen zorgen, ik verkeer nog in goede gezondheid. Voor alle andere lezers zal ik uitleggen wat die urban legend inhoudt: Parthonopeus-editeurs vinden vaak nogal wat obstakels op hun pad, waardoor hun editie er uiteindelijk meestal niet komt. Zeer regelmatig gaat het zelfs om het ultieme obstakel: de dood (denk er zelf even de aanzwellende griezelmuziek bij). Dat geldt voor de Oudfranse Partonopeus de Blois én de Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys. Nu klinkt het nogal ongeloofwaardig als ik het zo zeg, maar ik zal de feiten eens opsommen.

Net als de meeste teksten uit de Middeleeuwen was de Oudfranse Partonopeus de Blois aan het begin van de negentiende eeuw weggezakt in vergetelheid. Maar toen ontstond er onder geleerden een ernorme belangstelling voor middeleeuwse teksten; ze werden opgediept, opgepoetst en in ere hersteld. Het meest succesvol gebeurde dat in Frankrijk natuurlijk met de romans van Chrétien de Troyes. Voor de Partonopeus de Blois begon het ook veelbelovend: al in 1834 verscheen er een volledige editie van één handschrift van de roman. Maar toen!  Lees verder >>

Schimmel hoeft niet in de canon

Door Marita Mathijsen

Hoe belangrijk is het dat er een literaire canon is en dat er via het onderwijs en de overheid aan literaire monumentenzorg gedaan wordt? Dat er een aantal werken uit de Nederlandse literatuur uit het verleden gekend wordt door iedereen die meer dan de basisschool doorlopen heeft? Enige maanden geleden heb ik een pleidooi gehouden voor hertalingen van klassieken. Nu wil ik dat verder specificeren: het gaat er mij om dát er een canon is en dat er klassieken gelezen worden, desnoods met aanpassingen.

Verstandige ouders discussiëren niet met hun kinderen over tandenpoetsen, schone onderbroeken of de bruine boterham. Ze moeten het gewoon doen, aandoen of opeten. Je discussieert hooguit erover of je een gele of een rode onderbroek aandoet, of je met een electrische of met de gewone tandenborstel poetst, of je na de bruine boterham een beschuit met hagelslag mag, maar niet óf je het doet. Lees verder >>

Wintertijd: voortplantingstijd!

Vander vrouwen heimelijcheit, vss 1266-1278

Door Mieke van Doorn-van Stekelenburg † en Jan Bethlehem

De verzen 1266-1278 van de Heimelijcheit behelzen een belangrijke aanwijzing voor de conceptie van een gezond kind. Een van achter waaien­de wind is daarvoor bepalend. Die koude of verkoelende wind is ook in de overeen­komende passage van het Frans belangrijk, maar het Nederlands en het Frans verschillen sterk in de ver­klaring van de functie van die wind. Verder vindt u in het Terzijde, naast een stukje editiegeschiedenis, een stevige terecht­wijzing. En in het Naschrift kunt u lezen dat 21ste-eeuws statistisch onderzoek bevestigt wat in de veer­tiende eeuw al in de Heime­lijcheit is beschre­­ven: kou bij de conceptie is goed voor uw nageslacht.

Lees dit artikel hier

Recente publicaties en geplande activiteiten Teksteditie Literatuur Vlaanderen

Hieronder vindt u een overzicht van recente publicaties en de in 2016 geplande activiteiten van de onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent), in 2013 opgericht aan de Universiteit Gent.
Recente uitgaven van TLiV
  • Gust Gils, Spookpijnen. Gedichten 1993-1999. Marmer, Baarn, september 2015.
  • Dossiernummer Nederlandse Letterkunde, ‘Het dichterschap in scène gezet’ (samenwerking met Poëziecentrum & KANTL), 20/3, oktober 2015.
Binnenkort
  • Richard Minne, Literaire kritiek in ‘Het Geestesleven’ (Vooruit, 1945-1965). Ed. Els van Damme. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent, januari 2016. Het boek wordt op donderdag 21 januari 2016 (vanaf 19u.) voorgesteld in zaal Oude Infirmerie van Het Pand.
  • In de reeks Experimentele Literatuur in Vlaanderen 1950-1970verschijnt in februari: Het stof van eeuwen. Poëzie van Gust Gils(1953-1965).
  • In de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 verschijnt in februari: Joris Vriamont, Proza (met een nawoord van Koen Rymenants), Academia Press/LannooCampus, Gent/Tielt.
  • Albert Bontridder & Thierry Bontridder, Nimbus. Poëziecentrum, Gent, april 2016.
  • Stijn Streuvels, Het leven en de dood in den ast. Lannoo en Het Lijsternest, Tielt, april 2016.
  • Cyriel Buysse, Uit Vlaanderen, Te lande en Van arme menschen.Cyriel Buysse Bibliotheek 1, Vrijdag, Antwerpen, mei 2016. Met steun van het Cyriel Buysse Genootschap.

Vacatures DiXiT opleidingsnetwerk rond wetenschappelijke digitale editie

DiXiT is een door de EU ondersteund ‘Initieel trainingsnetwerk’ op het vlak van de wetenschappelijke digitale editie van letterkundige en historische bronnen. Dankzij de Europese ondersteuning kunnen twaalf jonge onderzoekers en vijf ervaren onderzoekers worden aangesteld. De subsidievorm beoogt internationale samenwerking in het onderzoek te bevorderen. Onderzoekers komen daarom niet in aanmerking voor posities in hun eigen land. Voor de vacatures in Nederland (bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis;http://www.huygens.knaw.nl/over-ons/werken-bij-huygens-ing/vacatures/) komen dus alleen buitenlanders in aanmerking; Nederlandse onderzoekers komen alleen in aanmerking voor de buitenlandse vacatures (bijvoorbeeld die in Vlaanderen). Hieronder de officiële aankondiging:  

Erg moeilijk gezellige onzin te praten in een brief

Zorgvuldige editie van de brieven van Couperus

Door Marc van Oostendorp

H.T.M. van Vliet is een man met een duidelijk doel. Zijn hele werkzame leven heeft hij zich ingezet voor het verhogen van de wetenschappelijke kwaliteit van edities van het Nederlandse letterkundige erfgoed. Hij was ooit de drijvende kracht achter het Bureau Basisvoorziening Tekstedities, en toen dit opging in het Huygens Instituut, werd hij daar ook nog een tijd directeur van.

Tegenwoordig is hij docent aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, een school die natuurlijk een lange traditie heeft van briljante leraren (Van VlotenLeopold! Stutterheim!) En eerder deze maand gaf Van Vliet, die ook verantwoordelijk was voor het verzameld werk, de correspondentie van Couperus uit.

Ik stel me voor dat dit het sluitstuk is van Van Vliets werk aan de editie van Couperus.
Lees verder >>

Studiedag De dichter-editeur

Op 26april 2013organiseren de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde-Afdeling Nederlands), Poëziecentrum (Gent) en Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL, Gent) de studiebijeenkomst met als titel Dichter-editeur
Niet alleen tekstediteurs, die al dan niet wetenschappelijk geschoold zijn, ook schrijvers zelf hebben het literaire werk van andere schrijvers bezorgd en gepresenteerd als een teksteditie. Deze tekstuitgaven kunnen op diverse wijzen worden gelezen: de constitutie van (een postume editie van) een dichtwerk kan onder meer poëticaal, literair-sttategisch, literair-institutioneel en zelfs biografisch worden gelezen. Het gaat in dit geval niet over ‘zelfbloemlezingen’ maar wel over schrijvers die poëzie van anderen bloemlezen en/of editeren.

Lees verder >>

Workshop “Easy Tools for Difficult Texts” (Huygens ING – 18-19 april, Den Haag)


In het kader van de COST-Action Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources organiseert het Huygens ING in Den Haag op 18 en 19 april de workshop “Easy Tools for Difficult Texts?”. Hierin zal aandacht besteed worden aan digitale applicaties die zijn ontwikkeld voor het uitgeven en analyseren van middeleeuwse bronnen, berucht lastig te vangen in een tweedimensionale papieren editie:

Lees verder >>

Editing fundamentals: het negende congres van de European Society for Textual Scholarship


Van 22 tot 24 november 2012 vindt in Amsterdam de negende conferentie van de European Society for Textual Scholarship (ESTS) plaats, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het thema van de conferentie is: Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing.

Lees verder >>