Tag: edities

Schimmel hoeft niet in de canon

Door Marita Mathijsen

Hoe belangrijk is het dat er een literaire canon is en dat er via het onderwijs en de overheid aan literaire monumentenzorg gedaan wordt? Dat er een aantal werken uit de Nederlandse literatuur uit het verleden gekend wordt door iedereen die meer dan de basisschool doorlopen heeft? Enige maanden geleden heb ik een pleidooi gehouden voor hertalingen van klassieken. Nu wil ik dat verder specificeren: het gaat er mij om dát er een canon is en dat er klassieken gelezen worden, desnoods met aanpassingen.

Verstandige ouders discussiëren niet met hun kinderen over tandenpoetsen, schone onderbroeken of de bruine boterham. Ze moeten het gewoon doen, aandoen of opeten. Je discussieert hooguit erover of je een gele of een rode onderbroek aandoet, of je met een electrische of met de gewone tandenborstel poetst, of je na de bruine boterham een beschuit met hagelslag mag, maar niet óf je het doet. Lees verder >>

Literair erfgoedbeheer

Door onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Universiteit Gent)

Dat een overheid zorgzaam omspringt met monumenten, gebouwen en begraafplaatsen is evident. Dezer dagen is het kabinet van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in de weer met een dossier, voorgelegd aan UNESCO, met de betrachting soldatenkerkhoven in de Westhoek voortaan op te nemen in de lijst van het werelderfgoed. Een cultuurgemeenschap is het aan zichzelf én aan haar verleden verplicht belastinggeld te investeren in de restauratie en het permanente onderhoud van lieux de mémoire. Ook literaire teksten kunnen worden beschouwd als historische monumenten. In dat opzicht zijn het talige constructen uit een ver of nabij verleden die met de nodige zorgzaamheid moeten worden benaderd. Een blijk van zorgzaamheid is het nauwgezet conserveren van literaire nalatenschappen, zoals in het Letterenhuis (Antwerpen) en het Literatuurmuseum (Den Haag) gebeurt, een archief- en bibliotheekbeleid dat gericht is op literatuur én de academische studie van deze teksten. Met filologische acribie tekstonderzoek verrichten behoort tot het takenpakket dat universitaire letterkundige onderzoeksgroepen verplicht zijn aan de gemeenschap. Lees verder >>

Nieuws van Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Gent)

Recente edities van TLIV (voorjaar 2017)

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Victor Brunclair, Gedichten (nawoord Anneleen De Coux). Gent 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Gust Gils, Voor onpersoonlijk gebruik. Poëzie van Gust Gils (1965-1969) (nawoord tekstediteurs). Antwerpen 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Paul Snoek en Hugues C. Pernath, Soldatenbrieven. Met een inleiding van Jan Walravens (nawoord Joris Gerits). Antwerpen 2017. Lees verder >>

Gebedenboek Maria van Gelre online!

Een verborgen schat toegankelijk maken, dat was een van de belangrijkste doelen bij de crowdfunding voor het gebedenboek van Maria van Gelre. Een belangrijke stap is de online beschikbaarheid van het gebedenboek. Vanaf maandag 19 juni 2017 is het voor iedereen mogelijk om de rijkdom te aanschouwen, de teksten te lezen, te genieten van de zeshonderd jaar oude pracht. En vanaf 13 oktober 2018 is een gedeelte van dit bijzondere boek te zien op een tentoonstelling in Museum het Valkhof.

>> Naar het gebedenboek online

Lees verder >>

Voltooiing digitale editie Brieven van Constantijn Huygens

HHuygenset project Huygens Briefwisseling Online levert een door velen gewaardeerde bijdrage aan de presentatie van de correspondentie van Constantijn Huygens, een sleutelfiguur in de culturele, wetenschappelijke en politieke wereld van de Gouden Eeuw. Het project behelst de vervaardiging van een digitale editie van alle beschikbare brieven van en aan Constantijn Huygens. In de afgelopen jaren is er al veel gedaan: de zesdelige uitgave bezorgd door J.A. Worp is gedigitaliseerd en online beschikbaar. Er is een database ontwikkeld met gegevens over de correspondenten en metadata van de brieven.

Van veel brieven is reeds een digitale kopie van het origineel toegevoegd. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld. Lees verder >>

Pas verschenen: Uit diepe verwantschap, de briefwisseling C.O. Jellema – Jan Siebelink

‘Jouw werk, ik schreef het je al eerder, emotioneert mij buitengewoon. Daarom schrijf ik nu niet over je, maar aan je. Ik kan bij jou werk en persoon niet scheiden. Dat ligt aan mij, aan je werk en aan jou. Aan de mens die je bent, aan jouw spreekwijze.’ Dit schreef C.O. Jellema aan Jan Siebelink en omgekeerd gold hetzelfde: Jellema’s werk maar ook diens persoon (‘gebaren, oogopslag, stem’) raakten Siebelink. Als eerbetoon aan hun vriendschap voorzag Jellema zijn sonnet ‘Doorwerth: het golfbad’ van de opdracht ‘voor Jan Siebelink’, hetgeen Siebelink beantwoordde door zijn roman De overkant van de rivier (1990) aan Jellema op te dragen. Van hun affiniteit getuigt deze briefwisseling (bestaande uit zo’n 50 brieven en kaarten), die de periode 1986-1998 omvat en hier voor het eerst wordt gepubliceerd. De uitgave bevat een Post scriptum van C.O. Jellema, een Inleiding van Jan Siebelink en een Verantwoording van Gerben Wynia.

De prijs van Uit diepe verwantschap (ingenaaid, 20,5 x 14,5 cm en 100 pagina’s) bedraagt EUR 19,50. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 (BIC INGBNL2A) ten name van W.S. Huberts te Nijmegen, onder vermelding van ‘Verwantschap’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

 Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Een fondslijst is beschikbaar op de website.