Tag: Droeflijcken strijt

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen zet zeldzame oude druk online : Hier beghint den droeflijcken strijt opten Berch vanden Ronceuale in Spaengien gheschiet daer Roelant ende Oliuier metten fleur van kerstenrijck verslaghen waren. Antwerpen [Jan van Ghelen] 1576.

Door Willem Kuiper

Het digitale papier met daarop het nieuws van de verwerving van deze zeldzame oude druk is nog niet vergeeld of de Droeflijcken strijt opten berch vanden Roncevale in Spaengien […] staat al te pronk op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen:

Belangstellenden kunnen de afbeeldingen één voor één in hoge resolutie bekijken, maar ook een pracht van een pdf van de hele druk downloaden.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen verwerft zeldzame oude druk

Door Willem Kuiper

De inmiddels fameuze Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen heeft met financiële steun van het Dotatiefonds voor boek en letteren een zeldzame oude druk van Jan van Ghelen kunnen aankopen: Hier beghint den droeflijcken strijt opten Berch vanden Ronceuale in Spaengien gheschiet daer Roelant ende Oliuier metten fleur van kerstenrijck verslaghen waren. Antwerpen 1576.

Hopelijk wordt deze druk, niet vermeld in de USTC, nadat hij geconserveerd is, snel gedigitaliseerd en samen met andere, vergelijkbare drukken als Galien Rethore, Olivier van Castillen en Ponthus ende Sydonie online gezet op de digitale leestafel van de Erfgoedbibliotheek.