Tag: Die gesten van Romen

Appollonius van Thyro : Hoofdstuk 3

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Kritische editie van het enig bewaardgebleven exemplaar
[Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43]
van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493,
in combinatie met een diplomatische editie van de Latijnse brontekst uit de Gesta romanorum, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Gouda in 1480.

Hoofdstuk 3

Bij wijze van inleiding

Appollonius van Thyro : Hoofdstuk 2

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Kritische editie van het enig bewaardgebleven exemplaar
[Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43]
van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493,
in combinatie met een diplomatische editie van de Latijnse brontekst uit de Gesta romanorum, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Gouda in 1480.

Hoofdstuk 2

 

Appollonius van Thyro : Hoofdstuk 1

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Kritische editie van het enig bewaardgebleven exemplaar
[Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43]
van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493,
in combinatie met een diplomatische editie van de Latijnse brontekst uit de Gesta romanorum, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Gouda in 1480.

Hoofdstuk 1

 

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro als feuilleton voor niet-luie lezers

Door Willem Kuiper

In 1493 drukte Christiaen Snellaert te Delft een boekje, waarvan maar één exemplaar bewaard bleef: Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro.

[Christiaen Snellaert] Delft [1493]. Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 1108 C 43 (olim Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 49934).
Dit boekje (8 katernen: A6 B4 C6 D4 E6 F4 G6 H4 = 80 bladzijden) ligt veilig in een kluis in Middelburg, maar dankzij mijn UvA jaargenoot Ronald Rijkse, oud-medewerker van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, beschik ik over een hoogwaardige digitale reproductie, die ik met genereuze toestemming van de huidige conservator, Marinus Bierens, online mag zetten in mijn Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde (BML). Lees verder >>