Tagarchief: de verduldige Helena

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 22

Hoe Helena te Romen in des paus’ hof quam, daer sy den paus aensprack. [22]     Daer nae is Helena al heymelijck uyt Graffes gegaen sonder Playsantens wete om den coninck van Graffes diese wilde verfortseren, ende is doen … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 22

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 21

Hoe Helena van Tours reysde nae Roomen. [21]     Als de schoone Helena een langhe wijl te Tours ghewoont hadde, soo hoordese segghen hoe dat coninc Anthonis van Constantinopolen, haer vader, ende coninck Henric van Engelant, haer man, vande … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 21

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 20

Hoe coninck Anthonis ende Amaris te Tours quamen, daer coninck Henrick sijn twee sonen vont. [20]     Na veel strijdens dat de drie koninghen hadden ghehadt, soo quamen sy te Tours, Helena al omme zoecken[de]. Ende als sy voor … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 20

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 19

Hoe dese twee tot Amiens quaemen, daer sy kersten gedaen worden. [19]     Hier na quamen sy in de stadt van Amiens, daer doen ter tijdt binnen was de bisschop van Tours, daer sy doen gingen int hof vanden … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 19

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 18

Hoe de kinderen van Helena scheyden vanden heremijt ende quamen te Beyeren. [18]     Op een tijt als dese twee kinderkens sestien jaer lanck by den heremijt ghewoont hadden, soo ginck hy wandelen met hun int bosch ende seyde: … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 18

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 17

Hoe de coninck raet hielt, daer hem de hertoghe verontschuldighde. [17]     Doen dese coningen binnen Londen waren, soo is daer raet gehouden metten heeren, daer de hertoghe van Clocestre voortbracht de neghen boden, elck met sijn brieve inde … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 17

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 16

Hoe coninck Hendrick weder te lande quam, daer hem sijn moeder willekome hiete. [16]     Nu is coninck Hendric van Engelandt gekomen tot Bolonien ende sont een bode totten hertoge van Clocestre, hem seggende dat de coninck quame, ende … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 16

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 15

Hoe coninck Henrick oorlof badt aenden p[a]us. [15]     Als coninck Henrick te Romen was, so dede hy so veel dat hy Romen van den ongeloovigen verloste, ende hy versloegh hunnen coninck Butor, daer hy het Engelsch[e] wapen wan, … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 15

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 14

Hoe Helena te Nantes in Brittangien quam t’schepe met lieden diese om Godts wille t’schepe namen. [14]     Als Helena ontwaeckte, waren haer kinderen wech, des sy doen seer weende ende klaechde: “Ach armen, waer sijn mijn kinderen!? Eylacen, … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 14

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 13

Hoe Maria van Clocestre, des hertogen susters dochter, sijn nichte, voor Helena verbrant wert. [13]     Doen de heeren dit totten hertoghe gheseyt hadden, ginck hy tot Helena metten lesten brief, dien hy haer al heel uyt las met … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 13