Tagarchief: de verduldige Helena

Helena van Constantinopel Tot besluit

Door Willem Kuiper Als u vanaf 11 november dagelijks heeft meegelezen met de lotgevallen van de ongelukkige Helena van Constantinopolen dan zult u nu opgelucht adem kunnen halen. Na 32 [in de Nederlandse vertaling abusievelijk 22] jaar wordt zij dan … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel Tot besluit

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 31

Hoe de enghel verthoonde coninck Henrick in sijn visioen dat Martijn sijns moeders arm weder aensetten soude, ende hoe Brixius troude de schoon Ludienne, de dochter van Schotlant. [31]     Des nachts daer nae als Helena was ghevonden, soo … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 31

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 30

Hoe coninck Henricx dienaer Helena sochte in een arm huysken, daer hyse vont. [30]     Als de dienaer vanden coninck Henrick hadde gehoordt dat hem de coninck belooft hadde hondert marck gouts te geven, waert dat hy hem Helena … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 30

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 29

Hoe hem d’enghel den heremijt Felix vertoonde, ende zeyde hem dat hy te Tours gaen soude om te seggen koninc Henric dat hy wiste vanden twee kinderen die hy opghevoedt hadde. [29]     Als Helena te Tours gesien was … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 29

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 28

Hoe Helena te Tours van een van koninc Henricx knapen gevonden wert. [28]     Als de heeren een wijl tijdts binnen Tours gheweest hadden, soo ghevielt dat Helena om water met eenen ketel ginc ende wiesch eenen doe[c]  eer … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 28

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 27

Hoe de schoone Ludienne de kersten princen de stadt in handen leverde inder nacht. [27]     Doe de kersten princen int ghevangenisse waren, soo ginck Ludienne metten coninck, haeren broeder, eten ende toonde hem een blijdt gelaet. Ende doen … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 27

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 26

Hoe de kersten princen wonnen Schotlant ende ma[e]cktent kersten. [26]     Als dese kersten princen een wijle te Brugghe gherust hadden, namen sy oorlof aenden coninck Moriant ende gingen t’schepe soo dat sy in Schotlant aen quamen, daer coninck … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 26

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 25

Hoe dese coninghen voor der Sluys quamen, dat sy wonnen, ende beleyden de stadt van Brugge. [25]     Na dat de kersten coninghen seven weken hadden gheweest in de stadt van Playsante, so namen sy oorlof aen Playsante ende … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 25

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 24

Hoe coninck Anthonis ende coninck Henrick verlosten de stadt van Romen vanden ongeloovigen. [24]     Als dese coninghen, als van Constantinopolen, van Enghelant ende van Schotlant, hadden langen tijt Helena ghesocht ende veel battalien ende strijden hadden gehadt lange … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 24

Helena van Constantinopel, hoofdstuk 23

Hoe Martijn te Tours vande trappen viel. [23]     Martijn, die een van Helenen kinderen was, [was] een devoot jonghelinck, so dat hy des nachts metten bisschop te metten ginck. Soo gevielt op eenen tijt als Martijn de trappen … Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Helena van Constantinopel, hoofdstuk 23