Tag: De Parelduiker

Verschenen: Parelduiker 24/5 Camus in Nederland

Albert Camus in Nederland 

65 jaar geleden, in oktober 1954, kwam Albert Camus naar Nederland. Hij was door de Haagse Boekhandelaars Vereeniging gevraagd een lezing te houden. Voor het eerst verschijnt er een zo volledig mogelijke reconstructie van de enige keer dat Camus ons land bezocht, met gebruik van bekende en vooral nog onbekende brieven, foto’s en getuigenissen. Met name de briefwisseling van Camus met actrice María Casares en de meer dan driehonderd documenten van de boekhandelaarsvereniging uit het Haags Gemeentearchief. De reconstructie laat als het ware een blauwdruk zien voor de compositie van Camus’ roman La Chute (De Val), die zich in Amsterdam afspeelt.

Lees verder >>

Nieuwe Parelduiker over literatuur en WO II

Jodenvervolging in de Nederlandse literatuur 1945-1950

Onderbelicht is gebleven dat de Jodenvervolging al vaak eerder in de Nederlandse literatuur aan de orde kwamen dan in de geschiedschrijving en het publieke debat. Veel auteurs, Joods en niet-Joods, verwerkten dit gegeven al kort na de oorlog in romans en novellen. Naast bekende namen als Gerard Kornelis van het Reve, Theun de Vries, Willy Corsari en Jan de Hartog waren er ook minder bekenden, onder hen François Pauwels, Hélène Swildens, Daniël Dresden en Eugène van Herpen. Er waren zelfs romanciers die het aandurfden de gang naar de gaskamer te fictionaliseren of met een relativerende tongue-in-cheektoon te schrijven over onderduik en vervolging. Lees verder >>

17 maart 2018: Parelduikermiddag, Amsterdam

Kom in de Boekenweek naar de jaarlijkse Parelduikermiddag op zaterdag 17 maart 2018 om 16 uur in de OBA aan de Oosterdokskade, Amsterdam.

Sprekers zijn Lieneke Frerichs over Nescio en zijn liefde voor de natuur en de stad Amsterdam, en Kester Freriks over drie grote natuurliefdes in het landschap van nu: de stilte, de openheid en het duister. Dichter Maartje Smits leest voor uit haar bundel Hoe ik een bos begon in mijn badkamer.

Toegang is vrij, maar wel graag even reserveren via de Stichting Vrienden van De Parelduiker. Een los nummer kunt u bestellen op de site van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het Nedelands Letterenfonds en het R.O. van Gennep Fonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker.

Nieuwe Parelduiker verschenen: Natuur?

Nescio bezong, zo toont biografe Lieneke Frerichs, onbezorgd de schoonheid van zomerse glooiende korenvelden, terwijl hij met zijn dochters door Noord-Frankrijk fietste: ‘Gisteren werden de heuvels veel hoger op en af, lange hellingen maar nooit vervelend, telkens een andere wereld maar altijd gouden velden, schoven & stoppels. En bijna geen mensen… En geen opschriften, geen reclameborden, geen zitjes of lolplaatsen, bijna geen auto’s, leeg, leeg en vriendelijk, golvend, soms zwoegden wij naar de wolken.

En verder: Joris van Casteren in de voetsporen van de tragische en jonggestorven landschapsschilder Gerard Bilders (1838-1865). Tot op zijn sterfbed, in een benauwd pand aan een stinkende gracht, hunkerde Bilders naar de natuur en het buitenleven, blijkt uit zijn brieven en dagboek. Lees verder >>

Nieuwe Parelduiker: Brakman in de oorlog

De nieuwe Parelduiker is verschenen en bevat behalve de vertrouwde artikelen over schrijvers over wie je altijd meer zou willen weten nog drie opmerkelijke stukken, waarvan twee over de oorlog: 

Brakman in de oorlog 

Willem Brakman-biograaf Nico Keuning neemt aan de hand van de autobiografische roman Debielen en demonen Brakmans oorlogsjaren onder de loep. Die vormden een keerpunt in zijn leven. Als onderduiker leefde hij als een monnik op zijn kamer. Hij stortte zich op het staatsexamen om naar de wens van zijn moeder na de oorlog geneeskunde te gaan studeren. Kordaat zei ze haar 22-jarige zoon voor: ‘Als ze vragen wat je doet dan zeg je dat je voor dokter studeert.’ Lees verder >>