Tagarchief: De Multatulileesclub

‘Ik wil met jou naar bed toe gaan’ is fyn.

De Multatulileescursus (45) – In de brieven die we twee weken geleden lazen kon je zien dat Multatuli zich veel had voorgesteld van Vorstenschool. Hij vond dat hij sinds Max Havelaar werd doodgezwegen en hij hoopte dat hij dit met … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , | Één reactie

Maar ’n arm mensch doet wat hy kan, en niet wat hy gaarne zou willen.

De Multatulileescursus (44)   – Wat een eigenaardig boekje was dit, over Multatuli als schaker! – Ja, de auteur vond het kennelijk ook een beetje mal, om ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Multatuli (in 1970) een boekje te … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , | 3 Reacties

Een dikbeschaduwd vraagteeken met vraagteekens er achter

De Multatulileescursus (43) – Een van de aardige ontdekkingen in de brieven uit 1872 is het plezier dat Multatuli als vakman bleek te beleven. – Ja, hij had zich nog maar net tot beroepsschrijver uitgeroepen of hij leek het schrijverschap … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , | Één reactie

Seuren

De Multatulileescursus / Sprachwissenschaftliche Beihefte I Er zou een aardige studie te maken zijn van de spelling van Multatuli. Er zijn natuurlijk de in het oog springende details – de y in plaats van ij (hy lydt) en het feit … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , , , | 14 Reacties

Het medelyden met den gevallen adelaar sluit geen eerbied uit, maar ’n struikelende schildpad is bespottelyk

De Multatulileescursus (42) – Ik vind het wonderlijk dat één van de langste essays van Multatuli, Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten, gaat over een zo miniem onderwerp. – Miniem? – Ja, de vraag of het nodig en wenselijk is … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Wie den Javaan dom noemt, heeft slechts gelyk in zoverre als zekere gebreken in het denkvermogen allen mensen aankleven

De Multatulileescursus (41) – Misschien had Multatuli dít boekje beter Divagatiën over zeker soort van liberalismus kunnen noemen en niet Nog eens: Vrye Arbeid in Nederlandsch Indië. – Je bedoelt dat dit boekje veel meer over het liberalisme gaat dan … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , , | Één reactie

Mijn innige overtuiging is, dat er slechts een praktisch wapen is, het heet geweld

De Multatulileescursus (40) – Het is ook wel aardig aan het werk van Multatuli dat enkele van de grootste lezers van de afgelopen anderhalve eeuw zich aan zijn werk hebben gewijd. Lezers zoals J.J. Oversteegen, van wie we vandaag dan … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Het liberalismus is geen zoetelende, pluimstrykige, vals-liefkozende deerne, geen meretrix blanda, die ieder streelt

De Multatulileesursus (39) – Ik was nogal teleurgesteld. Zeg nou eerlijk, als je een boekje ter hand neemt met de titel Divagatiën over zeker soort van liberalismus, dan verwacht je toch dat de schrijver daarin zijn politieke opvattingen uiteenzet? Zeker … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , | Één reactie

Heb je dat ook wel dat ge geen baas zijt over uw geschrijf?

De Multatulileesursus (37) Door Marc van Oostendorp – Iedereen heeft altijd maar zijn mond vol over de cultuur, heden ten dage, maar niemand neemt ooit de moeite uit te leggen wat dat precies is. – Mensen, allemaal stil! Hier gaat … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Is dan niet ons geheel leven één teleurstelling?

De Multatulileesursus (36) Door Marc van Oostendorp – Met Miljoenenstudiën liet Multatuli toch wel zien dat hij een van onze grootste schrijvers was, echt op wereldniveau. – Vind je? Het is toch volkomen onleesbaar? – Niet onleesbaarder dan Ulysses. – … Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | 3 Reacties