Tag: congres

Congres: The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture (10-11 april, Gent)


Op donderdag 10 en vrijdag 11 april 2014 organiseert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent het congres The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture, een internationale conferentie over de Tien Geboden in de middeleeuwse en vroegmoderne cultuur.
Op het congres vinden onder meer sessies plaats op het gebied van theologische perspectieven op de Tien Geboden, de rol van de Tien Geboden in preken en andere tekstuele vormen van godsdienstonderricht, en in middeleeuwse en vroegmoderne literatuur. Keynote speakers zijn Lesley Smith van de University of Oxford (donderdag) en Robert J. Bast van de University of Tennessee, Knoxville (vrijdag). Voor het complete programma, zie: http://www.tencommandments.ugent.be/node/3.

Lees verder >>

Jubileumcongres NBV: Boekgeschiedenis: spiegel van de toekomst?


De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) bestaat dit jaar 20 jaar en zet haar jublieum luister bij met een congres op vrijdag 1 november 2013 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Met het congres, onder de titel Boekgeschiedenis: spiegel van de toekomst?, wil de vereniging voorbije revoluties in tekstoverdracht opnieuw onderzoeken: kan bestudering van de geschiedenis van het boek ons iets leren over onze huidige mediarevolutie? Acht onderzoekers gespecialiseerd in verschillende historische perioden en geïnteresseerd in uiteenlopende aspecten van tekstoverdracht komen aan het woord en zullen zich daarbij specifiek richten op de receptie of consumptie van teksten.

Lees verder >>

Promotienieuws september

Door Marten van der Meulen
Het schooljaar begint weer, en dat is goed te zien in de bomvolle academische agenda’s. Vooral wie geïnteresseerd is in medische academische uurtjes kan zijn/haar lol op, maar ook op taalkundig gebied staat er een en ander te gebeuren. Zo is er een aantal symposia, en ook wat promoties, hoewel niet per sé in de Neerlandistiek.

Op 5 september bijvoorbeeld promoveerdePatrick van der Zande aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar de manier waarop we informatie over de bewegingen van de mond van sprekers opslaan. Dit heeft effect op de manieren waarop we sprekers interpreteren.

Op 26 september zal Kalinka Timmer promoverente Leiden. Haar proefschrift draait om het onderzoeken van hardop lezen in verschillende talen. Door dit te onderzoeken kan ook worden gekeken naar hoe woorden zijn opgeslagen in de hersenen, vooral ook bij meertaligen.

Ook in Leiden vindt de conferentie “Identity in Ellipsis” plaats op 20-21 september. Ellipsis, het fenomeen dat iets wordt weggelaten, is een veel bedebateerd probleem in de taalkunde. Zie hiervoor informatie over programma en aanmelding.

Congres ‘De zingende Nederlanden’ (24 augustus, KB Den Haag)


Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseert de Werkgroep Zeventiende Eeuwhet congres De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Op het congres vinden diverse lezingen en sessies plaats. Sprekers zijn Jan Burgers, Michel Ceuterick, Louis Grijp, Donald Haks, Jos Houtsma, Ad Leerintveld, Olga van Marion, Hubert Meeus, Sven Molenaar, Johan Oosterman, Dieuwke van der Poel, Goran Proot, Rudolf Rasch, Sophie Reinders, Riet Schenkeveld, Els Stronks en Betsy Wormgoor. 
Lees verder >>

‘Rethinking the Dialogue between the Visual and the Textual’ (20-22 Juni 2013)

Ingrid Falque en Geert Warnar organiseren het LUCAS congres: ‘Rethinking the Dialogue between the Visual and the Textual. Methodological Approaches to the Relationships Between Religious Art and Literature (ca. 1400-1700)’.

Plaats/tijd: Universiteit Leiden, UB (Grote Vergaderzaal), Witte Singel, 26-27, Leiden
20-22 juni 2013

Informatie en registratie via: Ingrid Falque (i.m.j.falque@hum.leidenuniv.nl)
Lees verder >>

Negende congres Praagse Perspectieven (17 en 18 oktober 2013, Praag)

Op 17 en 18 oktober 2013 organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag de negende aflevering van Praagse Perspectieven, in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum in Praag. De thema’s van deze bijeenkomst zijn Populaire literatuur (Letterkunde, op vrijdag 18 oktober) en Exotisch Nederlands (Taalkunde, op donderdag 17 oktober).
Globaal programma

Lees verder >>

Call for Papers: Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst? (Vrije Universiteit Brussel, 26-28 maart 2014)


Achter de verhalen, het enige algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel.

Lees verder >>

Germaanse broodjes uit Leuven

Prima broodjes hebben ze in Leuven. Stokbrood brie, hazelnoot en abrikoos, as we speak – sorry voor de kruimels tussen de regels. Maar dit stuk gaat niet over broodjes, het gaat over “The Germanic Sandwich” en dat is een congres. De sandwich, dat zijn drie talen: Engels, Nederlands en Duits; Nederlands is de kaas in het midden. De naam “Germanic sandwich” werd in 2009 bedacht door Roel Vismans, neerlandicus uit Sheffield, maar het onderzoek naar de drie talen begint al in 1956. Toen schreef Coenraad van Haeringen het boekje “Nederlands tussen Duits en Engels“, waarin hij zijn moedertaal vergeleek met de buren links en de buren rechts. Van Haeringen maakte school: 50 jaar later kwam een groep taalkundigen in Berlijn bij elkaar om te kijken wat er heden ten dage over het onderwerp te zeggen valt. Genoeg, zo blijkt, want op de eerste “Germanic Sandwich” volgde een tweede in Sheffield (GB), een derde in Oldenburg (D) en een vierde, afgelopen weekend in Leuven (B).

Wat is er nou zo bijzonder aan deze talensandwich?
Lees verder >>

Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 2012, 14 december 2012 te Amsterdam

De achttiende eeuw in de negentiende eeuw

14 december 2012
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal
Singel 425, 1012 WP Amsterdam

De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit thema biedt interessante invalshoeken vanuit verschillende cultuurhistorische disciplines.
Lees verder >>

Yes!

Ik weet niet wat u vandaag allemaal te doen heeft, maar als ik u was, zou ik de boel maar de boel laten en vandaag naar Groningen gaan, waar momenteel de 33e TABU-dag plaatsvindt. Het is oorspronkelijk begonnen als een evenement van het hier uitgegeven tijdschrift Taalkundig Bulletin (TABU) en duurt inmiddels anderhalve dag.

Ik heb gisteren, tijdens de eerste halve dag, allerlei nieuwe dingen geleerd. Eén lezing, van Philipp Wallage en Wim van der Wurff, ging bijvoorbeeld weliswaar over het Engels, maar zette me ook aan het denken over het Nederlands.

Lees verder >>