Tag: congres

VIOT-conferentie 17-19 januari 2018: Duurzame Taalbeheersing

Van 17 tot en met 19 januari 2018 vindt in Groningen de veertiende VIOT-conferentie plaats. Tijdens deze driedaagse conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing staat het thema Duurzame Taalbeheersing centraal. In negentig lezingen en zeven symposia wordt de aandacht gevestigd op de vraag wat in theorievorming, onderzoek en toepassingen op het terrein van de Taalbeheersing en de Communicatiekunde van blijvende waarde is. Keynote-sprekers zijn: Charles Antaki (Loughborough University), Catherine Snow (Harvard Graduate School of Education), Dirk Geeraerts (KU Leuven), en Hans Hoeken (Universiteit Utrecht). Voertaal tijdens de conferentie is overwegend Nederlands, met twee keynote-presentaties in het Engels en een aantal lezingen in het Afrikaans. Direct na de conferentie, op vrijdagmiddag 19 januari, vindt het afscheidscollege plaats van Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen).

Voor meer informatie en registratie, zie www.viot2018.org.

Onze Taal-congres 2017

Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het effect van de woorden die je kiest? Deze vragen staan centraal op het congres van Onze Taal, dat op zaterdag 7 oktober plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht, onder de titel ‘Met andere woorden’. Bent u een taalliefhebber? Meld u dan aan voor deze afwisselende en inspirerende taaldag!

Meer informatie en toegangskaarten: www.onzetaal.nl/congres2017.

Op reis naar Wrocław … in het Nederlands

Door Frieda Steurs

Zoals Yves T’Sjoen hier al meldde, hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius van 24 tot 27 mei zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław. Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar aan een universiteit in Centraal-Europa. Los van dit colloquium zijn er nog tal van andere workshops en seminars over het Nederlands in deze regio.

Als directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) nam ik deel aan dit congres. Het is altijd opnieuw een heerlijke en wonderbaarlijke ervaring om in het buitenland omringd te worden door bevlogen en zeer getalenteerde collega’s die volledig op het Nederlands georiënteerd zijn en met groot enthousiasme de liefde voor die taal overdragen op hun studenten. Ik ken trouwens heel wat collega’s die Nederlands doceren in het buitenland al van vroeger, toen ik af en toe colleges gaf in onder meer Boedapest, Belgrado en Zagreb. Lees verder >>

Discussieforum van de internationale neerlandistiek in Midden-Europa

Door Yves T’Sjoen

De voorbije dagen hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław (24-27 mei). Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar op volstrekt gelijke voet aan een universiteit in Centraal-Europa. Het alles overkoepelende thema ‘Op reis!’ verenigde dit jaar taal- en letterkundige onderzoekers uit de regio die met soms ongeziene felheid en hardnekkigheid met elkaar discussieerden over onderzoeksprojecten, methodologische en theoretische uitgangspunten.

Lees verder >>

Call for papers Congres De Moderne tijd

Call for papers Congres De Moderne tijd, Amsterdam 15-12-2017
Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940)

In 1838 werd in Amsterdam de diergaarde Natura Artis Magistra (Artis) opgericht, een
initiatief van burgers en wetenschappers. Dierentuinen waren op zich geen nieuw verschijnsel, zo was de menagerie van Willem III bij Voorburg vermaard, die aan het einde van de 18de eeuw materiaal bood voor de vogelstudies van kunstenaar Aart Schouman en de natuurwetenschapper Aarnout Vosmaer.  Voor het grote publiek was er de menagerie van de Amsterdamse ‘Blaauw Jan van Aken’ (ca. 1750) of het rondtrekkende ‘beestenspel’ van Antoine Alpy, dat in 1808 door Lodewijk Napoleon werd opgekocht voor een eigen dierentuin. Deze kwam na omzwervingen – met wat er nog van de dieren over was – in de Hortus Botanicus van Amsterdam terecht. De schilders Pieter Gerardus van Os, Wouter van Troostwijk en Jean Bernard trokken enthousiast naar de hortus om voor het eerst leeuwen te zien en te tekenen.

Lees verder >>

Dag van de Friese Taalkunde 2016

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de achtste Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Wanneer: vrijdag 21 oktober 2016
Waar: Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, Leeuwarden

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar voor 15 september – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân): ehoekstra@fryske-akademy.nl

‘Amerika!’ – Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw


Op 11 december 2015 houdt de Werkgroep De Negentiende Eeuw haar jaarlijkse congres, deze keer getiteld ‘Amerika!’. Het congres vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, Amsterdam.
Thema ‘Amerika!’
Vanaf het einde van de achttiende eeuw bestond er een drukke uitwisseling van contacten tussen Nederland (Noord-Nederland en Vlaanderen) en de Verenigde Staten van Amerika. Geleerden, kunstenaars, handelaren, toeristen en emigranten maakten de Atlantische oversteek. Al snel ontstond er een levendig verkeer van personen, goederen en ideeën tussen beide continenten. Politieke revoluties inspireerden elkaar over en weer en economieën raakten met elkaar verbonden. Grote hoeveelheden katoen, stoommachines, maar ook kunstcollecties werden verscheept naar de andere kant van de oceaan. Tegelijkertijd sprak Amerika tot de verbeelding van schrijvers, kunstenaars, avonturiers en het grote publiek. Op zijn beurt vormde Nederland aan het einde van de eeuw een inspiratiebron voor de Amerikanen op zoek naar een democratisch verleden: de tijd van ‘Holland Mania’. 

Lees verder >>

Colloquium over het Afrikaans


Van 22 tot en met 24 oktober 2015 organiseert het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika zijn tweede colloquium. Tijdens dit internationale congres worden twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt: ‘Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief’ en ‘Corpora en de studie van het Afrikaans’. Ze zullen parallel behandeld worden en zijn beide onderwerpen waar onder andere aan de Universiteit Gent intensief onderzoek naar verricht wordt.
Het colloquium begint op donderdagavond 22 oktober, en wordt op zaterdag 24 oktober afgesloten met een ronde tafel over de sociale, culturele en politieke betekenis van het Afrikaans in het Zuid-Afrika van 2015. Dat gesprek zal open staan voor het brede publiek en behalve de twee keynote sprekers, Gerhard Van Huyssteen (Noord-Wes Universiteit Potchefstroom) en Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit), zal ook prof. Ciraj Rassool van de Universiteit van de Westkaap daaraan deelnemen. De lezingen zijn gepland voor vrijdag 23 oktober.

Voor meer informatie over het programma en praktische zaken, zie: http://www.afrikaans.ugent.be/colloquium-2015/.

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden

Jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw, zaterdag 29 augustus 2015
Locatie: Huize Heyendael, campus RU Nijmegen (Geert Grooteplein-Noord 9)

In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes.

Lees verder >>

Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies
26 en 27 juni 2015, Utrecht
Hoe leerden jongeren in de vroegmoderne tijd om tekstuele en visuele media te gebruiken, en hoe werden ze zo vaardig om bij te dragen aan de belangrijke wetenschappelijke, culturele, economische en sociale ontwikkelingen die zich in die periode voordeden? Op het internationale congres Knowledgeable Youngsters staan die vragen centraal. 

Lees verder >>

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden [Herhaalde oproep]


Call for papers Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Zaterdag 29 augustus 2015, Radboud Universiteit Nijmegen
In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes. 

Lees verder >>

Call for papers: De transnationale receptie van Waterloo in de 19e eeuw


De KU Leuven roept op tot bijdragen voor de conferentie A War of No Common Description, over de transnationale receptie van de Slag van Waterloo in de negentiende eeuw, op 18-19 juni 2015 in Brussel. Hieronder volgt de tekst van de call for papers.
‘A War of No Common Description’:
De transnationale receptie van Waterloo in de 19e eeuw.
18-19 juni 2015
KU Leuven (Campus Brussel)
CALL FOR PAPERS
Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo organiseert het Centre for Reception Studies (www.receptionstudies.be) van de KU Leuven een conferentie over de transnationale receptie van die gebeurtenis in de 19e eeuw. Uit recent onderzoek blijkt dat de Slag ingrijpende socio-politieke en culturele gevolgen had die een grote invloed uitoefenden op de negentiende-eeuwse kunstopvattingen en artistieke productie en ook op de toenmalige denkbeelden over nationaliteit, geschiedenis, maatschappij en het ‘culturele geheugen’. De rol die de Slag speelde bij de teloorgang van het Napoleontische Frankrijk en de wording van het post-Napoleontische Europa als een nieuwe geopolitieke en culturele ruimte heeft ertoe geleid dat hij lange tijd vooral bestudeerd werd in het kader van een nationalistische ideologie en geschiedschrijving.

Lees verder >>

Congres 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië [Tweede aankondiging]


Ter gelegenheid van het vijfenveertigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2015 het zesde Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië worden gehouden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, waarna op de vierde dag het congres feestelijk wordt afgesloten met een excursie naar de beroemde plantentuin in Bogor. Het thema van het congres zal zijn: Multiculturaliteit in taal, literatuur en cultuur.
De vakgroep Nederlands wil graag alle belangstellenden uitnodigen een bijdrage binnen dit congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren. Overigens beschikt de vakgroep niet over fondsen om internationale reiskosten of verblijfskosten in Jakarta te bekostigen. Aanmelden kan tot 1 februari 2015. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Eliza Gustinelly, Voorzitter congrescomité: congresbelanda15@gmail.com.
Graag cc van uw correspondentie naar: keesgroeneboer@erastaal.or.id.

Congres: Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief‏


Op 13 en 14 november 2014 organiseert de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit het congres Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Doel van het congres is om te analyseren op welke verschillende manieren in het verleden is omgegaan met perioden van neergang. Hoe hebben groepen en individuen (vermeende) crises beleefd? Ongeacht of daadwerkelijk sprake is geweest van een periode van neergang, beoogt dit congres de individuele of collectieve ervaring ervan centraal te stellen. Is wellicht sprake geweest van patronen, of “discursieve repertoires” van crisisbeleving? Door verschillende casestudies naast elkaar te plaatsen kunnen mogelijke verschuivingen in de tijd worden waargenomen in de perceptie van crises, alsmede uiteenlopende uitwegen uit de crises.
Op het programma staan onder meer vier sessies, over ‘Crisis in het Europese zelfbeeld’, ‘Grootschalige rampen’, ‘Stedelijke crisis’ en ‘Crisis en het boek’. Voor het volledige programma, zie http://www.ou.nl/web/cultuurwetenschappen/congres-programma.
Het congres is gratis toegankelijk, maar aanmelden is gewenst. Dit kan via de website: http://www.ou.nl/congres-crisis. Daar is ook uitgebreide informatie over het congres te vinden.

Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw


Op 12 december 2014 vindt het congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, onder de titel Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw:
Het lichaam heeft zijn eigen geschiedenis. Twee decennia geleden was lichaamsgeschiedenis nog een grotendeels onontgonnen terrein. Intussen is de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw in belangrijke mate verrijkt door de focus op het lichaam. Vanaf 1995 is er zelfs een wetenschappelijk tijdschrift, Body & Society, exclusief gewijd aan dit onderzoeksgebied. 

De Negentiende Eeuwheeft aan dit thema bijna drie decennia geleden, in 1985, een congres gewijd. Toen was de invalshoek voornamelijk seksualiteit. Dit congres beoogt te laten zien met wat voor onderwerpen, benaderingen en invalshoeken de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw is verrijkt door de aandacht voor het lichaam. Hoe wordt het lichamelijke verbeeld en beschreven in kunst, literatuur, wetenschap, geneeskunde en in de populaire cultuur? Welke negentiende-eeuwse visies op het lichaam en daaraan verbonden ideologieën kunnen hierbij zichtbaar worden gemaakt? Dit alles tegen de achtergrond van de volgende gedachte: geschiedschrijving is per definitie steeds een verhaal van verandering en/of van continuïteit. Voor de geschiedenis van het lichaam doet zich de intrigerende vraag voor hoe het lichaam hetzelfde kan blijven terwijl opvattingen, praktijken en de omgang met dat lichaam voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 

Lees verder >>

30 augustus 2014: congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Aankondiging congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Een Gouden Leertijd

Opleiding en vorming van jongeren binnen en buiten de universiteit in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Zaterdag 30 augustus 2014, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
In 2014 viert de Rijksuniversiteit Groningen haar vierde eeuwfeest. Na Leuven en Leiden is Groningen de derde universiteit in de Nederlanden die de leeftijd van 400 jaar bereikt heeft. Ter gelegenheid van dit bijzondere lustrum vindt het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats in Groningen. Dit interdisciplinaire congres zal in het teken staan van de leertijd van jongeren, zowel binnen als buiten de academie, in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
Voor het volledige programma en informatie over aanmelden, zie www.rug.nl/dze 

Call for papers : Poetry and Public Spaces


Op 27 en 28 april 2015 vindt aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, België) het congres Poetry and Public Spaces plaats. De organisatie wil ook graag naar bijdragen polsen binnen de neerlandistiek. Hieronder volgen de Engels- en Franstalige tekst van de call for papers.
Poetry and public Spaces:
forms, places and practices in the 20th and 21st centuries
International Conference
27 – 28 April 2015
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique)
Call for Papers

This conference will explore the ways in which poetry has been increasingly present and inscribed in public spaces throughout the 20thand 21st centuries. Off the page poetry actualizes itself in both old and new forms which deserve to be inventoried and explored in more depth.  Its increased visibility, which varies according to different cultural and linguistic areas, is at the crossroads of different artistic expressions. A rather specific conception of poetics is involved in this phenomenon: one that questions the relationship between text and performativity; renews the notion of authorship (individual or collective); and re-thinks concepts related to intermediality. The inscription of poetry in public spaces suggests an autonomy that could be described as “porous” (Grabner-Wood).

Lees verder >>

Aankondiging en oproep voor lezingen 20ste Fries Filologencongres


De Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de twintigste keer het Frysk Filologekongres (Fries Filologencongres), in Leeuwarden op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 december. Het congres wil een podium zijn voor het wetenschappelijk debat met betrekking tot de frisistiek in de breedste zin. De voertalen zijn: Fries, Nederlands, Engels en Duits.
De opzet van het congres is dat er elke dag wordt begonnen met een plenaire lezing. Hierna zijn er parallelsessies. Op de donderdag is er een avondsessie over Onderwijs. Het congres richt zich op de volgende onderzoeksgebieden: Oudfries, Taalkunde, Letterkunde, Lexicografie, Taalsociologie, Geschiedenis van Fryslân/Cultuurstudie. Het onderzoeksveld is het Fries, met inbegrip van de dialecten die in Fryslân voorkomen, in alle fasen en het Fries in Duitsland (Noord- en Oost-Friesland). Lezingen die vanuit een vergelijkend perspectief relevant zijn, zijn ook van harte welkom.

Lees verder >>

Registration SHARP 2014 – Religions of the Book is now open

The Organizing Committee of SHARP 2014 – Religions of the Book is very pleased to let you know that the registration for the conference is now open.

You can register by following this link:

http://www.sharp2014.be/registration.html

Please log in with your account and password (on the right column of the screen). This is the same account used for submissions. If you have not submitted a paper and would still like to subscribe to the conference, only then you need to create a new account (this is possible on the registration page).

We have also prepared a first draft of the Conference Schedule with a list of the papers and sessions:

http://www.sharp2014.be/program.html

We would like to stress that this is a provisional schedule. Cancellations or logistical issues may still cause us to consider minor revisions. However, we feel confident that we will be able to stay close to this schedule. We will of course keep you informed of any changes in the program.

If you still have questions, please feel free to contact us at sharp2014@uantwerpen.be.

Kind regards,
Stijn van Rossem and Kevin Absillis
for the SHARP 2014 Organizing Committee

Call for papers: Conferentie ‘The Value of Languages’ (12 juni 2014)

Op 12 juni 2014 vindt in Brussel de conferentie ‘The Value of Languages’ plaats. Deze conferentie wordt door De Taalsector georganiseerd, een initiatief dat nieuws en nieuwtjes uit de taalsector in de brede zin van het woord wil samenbrengen en verspreiden.

De Taalsector is in de eerste plaats opgevat als een uitgebreide digitale nieuwsbrief, waar elke onderneming binnen de sector een forum krijgt om zichzelf bekend te maken en collega’s te leren kennen. Op die manier kunnen de verschillende takken uit de sector een inspiratiebron voor elkaar zijn, en kunnen er onverwachte samenwerkingen tot stand komen. In maart ging De Taalsector een stapje verder met de eerste uitreiking van de LIA’s of Language Industry Awards. Dit zijn prijzen voor initiatieven en organisaties binnen de sector die zich op de een of andere manier buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt. Deze uitreiking was een mooie evenement, en zowel de genomineerden als de uiteindelijke prijswinnaars waren heel blij met de erkenning.
Lees verder >>

Call for papers Taal & Tongval 2014


Op 28 november vindt in Gent de 2014-editie van het Taal & Tongvalcolloquium plaats, dit keer met als thema (De)standardisation in Europe: Qualitative and quantitative approaches:
“The 2014 edition of the Taal & Tongval colloquium aims at bringing together researchers to debate about standard language ideologies and the ways in which these are best studied. More specifically the following questions will be at the centre of discussion:

(1)    Which methods can be implemented to gain insight into standard language use and standard language ideologies? Do new, experimental methods yield results comparable to those of traditional methods?

(2)    What can the different methods tell us about the standard language situation, both in the Dutch language area and beyond? To what degree do we find traces of destandardisation and demotisation?

(3)    What are interesting contexts to study standard language ideologies in?

These and other topics will be further explored in the colloquium, which will host invited talks by Winifred Davies (Aberystwyth University), Stefan Grondelaers (Radboud University Nijmegen), Tore Kristiansen (University of Copenhagen) and Barbara Soukup (University of Vienna). In addition, there are a number of slots on the program for regular 20-minute conference presentations.

Lees verder >>

26 t/m 28 maart 2014: Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst?


Achter de verhalen, het algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel, onder de auspiciën van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) en het Centrum voor Literatuur, Intermedialiteit en Cultuur (CLIC).

Elke congresdag begint en eindigt met een keynote-lezing. De sprekers zijn Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam), Pieter Verstraeten (KU Leuven), Sven Vitse (Universiteit Utrecht) en Nachoem M. Wijnberg (Universiteit van Amsterdam).

De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt, met andere woorden in welke vormen teksten vandaag bestudeerd worden, of zij hun plaats moeten heroveren in de literatuurstudie dan wel nooit weggeweest zijn en zonder complexen met andere onderzoeksobjecten gecombineerd kunnen worden. In concreto staan zowel een aantal aspecten van de tekst centraal en allerlei transformaties ervan als de mogelijke invalshoeken. Aan elk van die thema’s wordt een congresdag besteed. Enerzijds komen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod en anderzijds worden concrete tekstanalyses gepresenteerd. Elke congresdag legt andere accenten.
Lees verder >>