Tag: Christine de Pizan

Het bouc van de Stede der Vrauwen on-line

Door Willem Kuiper

Een klein jaar geleden mocht ik melding maken van het verschijnen van het boek Christine de Pizan in Bruges. Een prachtig boek met kleurenreproducties van het ongehoord luxe opgezette handschrift BL Add. 20698 met daarin de Middelnederlandse vertaling van Christine de Pizans La Cité des Dames. Vanmiddag hoorde ik van kunsthistorica Martine Meuwese, één van de vier auteurs van dit boek, dat kort na het verschijnen van het boek het handschrift door de British Library gedigitaliseerd is en inmiddels on-line staat op hun website Digitised Manuscripts. De bibliografische informatie vindt u onder deze link, het digitaal facsimile onder deze link. Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Christine de Pizan in Bruges

Door Willem Kuiper

 

In het laat-middeleeuwse Brugge verscheen in 1475 een Middelnederlandse vertaling van Le livre de la Cité des dames van Christine de Pizan. Die vertaling bleef bewaard in één handschrift, het eerste en waarschijnlijk ook het laatste, dat besteld werd door de Brugse patriciër Jan de Baenst, de derde van die naam. Over dit handschrift verscheen onlangs een uitzonderlijk smaakvol, in een aangepast formaat (27 x 19,5 cm.) uitgegeven boek, geschreven door de codicoloog Mark Aussems, de letterkundigen Hermina Joldersma en Orlanda Lie, en kunsthistorica Martine Meuwese. Het boek is uitgegeven door Verloren te Hilversum en kost slechts € 20,00. Zie hier het omslag:
Lees verder >>