Tag: call

Call for papers ‘Nederlands tussen Duits en Engels’ (A Germanic Sandwich 2017)

In zijn bekende boek uit 1956 toonde C.B. van Haeringen overtuigend aan dat het Nederlands niet alleen geografisch gezien het midden houdt tussen het Duits en het Engels, maar dat het ook taalstructureel een tussenpositie inneemt. Van Haeringen beklemtoonde in z’n verklaring van deze tussenpositie de historische verschuiving in het Nederlands in de richting van meer analytische structuren. Latere taalvergelijkende onderzoeken hebben echter niet alleen meer linguïstische fenomenen in de analyse betrokken, maar ook gewezen op structurele en typologische aspecten ter verklaring, en daarnaast inspiratie gezocht in psycholinguïstische en sociolinguïstische theorievorming.

Sinds 2005, het jaar waarin het verschijnen van Van Haeringens boek werd herdacht in Berlijn, bestaat er een conferentie die is gewijd aan de vergelijkende studie van Nederlands, Duits en Engels, nl. de ‘Germanic Sandwich’. Na edities in Sheffield (2008), Oldenburg (2010), Leuven (2013) en Nottingham (2015) wordt de volgende editie georganiseerd in Münster (Duitsland), op 17 en 18 maart 2017.

Lees verder >>

CFP Themanummer Nederlandse Letterkunde over de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur (Taalunie)

(gewijzigde deadline!)

Gelegenheidsredactie: Maria-Th. Leuker-Pelties (Universität zu Köln), Dirk De Geest (KU Leuven) en Youri Desplenter (Universiteit Gent)
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde wil, na het verschijnen van Bloed en rozen, een eerste totaalbeeld bieden van de nieuwe literatuurgeschiedenis die onder auspiciën van de Taalunie het afgelopen decennium is gerealiseerd. Wij mikken daarbij niet op klassieke recensies, maar op bijdragen die laten zien hoe het verder moet (of kan). Welke elementen zijn in de diverse delen onderbelicht, en waarom is het belangrijk daaraan aandacht te besteden? Op welke manier leidt het in kaart gebrachte materiaal tot nieuwe denkbeelden, nieuwe corpora, nieuwe onderzoeksvragen? De ingewachte bijdragen zijn daardoor ook (liefst) methodologisch opgevat met aandacht voor kwesties als canon, genres, nationale versus wereldliteratuur, de spanning tussen tekst en context, de rol van literaire waardering, auteurspositionering…

Lees verder >>

Call for papers Boundary Conditions in Netherlandish Literature, Language and Culture 5–8 January 2017, Philadelphia

Call for papers
Boundary Conditions in Netherlandish
Literature, Language and Culture
5–8 January 2017, Philadelphia
Sessions organized by the MLA Dutch Forum
At the 2017 convention of the Modern Language Association of America, the MLA Dutch Forum will organize one or more sessions on the 2017 MLA Presidential theme ‘Boundary Conditions’. The convention will be held from 5–8 January, in Philadelphia, one of the earliest Dutch settlements in North America.
The 2017 MLA president Kwame Anthony Appiah described the theme ‘Boundary Conditions’ as follows:

Call for papers 3e Gentse Colloquium over het Afrikaans, 28 oktober 2016

 Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, zullen twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt worden, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. De twee lijnen zullen parallel behandeld worden tijdens het colloquium en ze verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Als keynote sprekers zijn Prof. dr. Theo du Plessis (Universiteit van die Vrystaat) en Prof. dr. Wannie Carstens (Noordwes Universiteit) uitgenodigd voor de taalkunde. Prof. dr. Andries Visagie en Prof. dr. Alfred Schaffer, allebei verbonden aan de Universiteit Stellenbosch, zijn de centrale sprekers voor het gedeelte letterkunde.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen voor 1 juni 2016 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.


Lees verder >>

Call for Papers Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 9 december 2016 – Amsterdam

‘Onkiesgerechtigd’, zo omschreef Conrad Busken Huet met vrolijke spot de situatie waarin hij in 1862 terecht was gekomen nadat hij zijn veilige predikantenbestaan had opgegeven. Het deerde hem kennelijk niet dat hij als schrijver en journalist voortaan te weinig inkomen had om de census te halen. Althans zo lijkt het, want hij kon het toch niet laten een klein woordgrapje over zijn levenslot te maken: als ‘onkiesgerechtigde’ behoorde hij nu tot het onkiese deel van de natie – tot de onbemiddelde burgers die uitgesloten waren van politieke rechten omdat de armoede hen zogenaamd belemmerde kennis te nemen van het landsbelang. Busken Huet schikte zich in zijn bestaan als rechteloze. Edoch, ‘het geknutsel’ waarmee sinds 1848 om de zo veel jaren de kiesdrempel werd verlaagd vond hij niet passen bij ‘den Nederlandschen landaard’. Het was de natie onwaardig, meende hij. 
Op 12 december 2017 is het exact honderd jaar geleden dat de strijd om het algemeen kiesrecht werd beslecht. Op die dag in 1917 werd op het bordes van het oude stadshuis van Den Haag aan de Groenmarkt door de gemeentesecretaris het algemeen kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen afgekondigd. Een achteraf gênante twee jaar later, volgde het algemeen kiesrecht voor vrouwen. In België werd in 1921 het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, pas in 1948 voor vrouwen.

Lees verder >>

Call for papers: Devotio Individualization of religious practices in Western European Christianity (Nijmegen, October 2016)

Call for papers
Radboud University, Nijmegen
Devotio
Individualization of religious practices in Western European Christianity
(c. 1350 – c. 1550)
Wednesday, 26 – Thursday, 27 October 2016
Religiosity was ubiquitous during the later Middle Ages. Divine services influenced both the public domain and the course of each individual’s life, and thus established a widely experienced communality. Individual believers, however, had ample opportunities to develop a highly personalized devotion, side by side with, and sometimes even slightly detached from official doctrine. Their creativity and the diversity of their inner beliefs are the main focus of this conference.

Lees verder >>

Call for Papers Taal & Tongvalsymposium

Taal & Tongval: Language Variation in the Low Countries is a peer-reviewed journal devoted to the study of language variation in the Dutch language area, which organizes an annual one-day colloquium on a current topic in the study of language variation. The theme of the 2016 edition is “Vernacular vitalities: old-school dialects, contemporary koines and new urban speech styles”. It will take place at the Royal Academy for Dutch Language and Literature (KANTL) in Ghent on 25 November 2016.

In much of Western Europe, the last five to six decades are generally seen as the era of pervasive dialect levelling and dialect shift, processes that are taking place with varying intensity and speed, on account of the ever-encroaching impact of linguistic standardization, intensified communication and increased geographical and social mobility in modern nation-states (Hinskens, Auer & Kerswill 2005; Vandekerckhove 2009). At the same time, there are more and more signs that dialect death and attrition are counterbalanced by a range of processes pointing to the vitality rather than the obsolescence of vernacular language forms:

Lees verder >>

Call for papers Sociolinguistics Circle 3 – Radboud University Nijmegen – April 15th 2016

Sociolinguistics Circle & meeting description
The Sociolinguistics Circle is an annual one day conference organised by a group of scholars working in the Low Countries (their names are appended below). The aim of the conference is to convene students and researchers of language variation, sociolinguistics and linguistic anthropology/ethnography who have (some) connection to the Low Countries.
Particular emphasis is put on student participation: the conference is open to researchers of all levels, and this year we warmly invite BA & MA-students to submit their work. Students who wish to discuss work in progress can submit their work for poster presentation
After successful editions in Groningen and Ghent, we are happy to announce that the third edition will be hosted by the Centre for Language Studies of the Radboud University Nijmegen.

Call for papers: jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Op 27 augustus 2016 vindt in Leuven het jaarcongres van Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats met als thema Oud… maar niet versleten! Ouderdom in de zeventiende eeuw. Waar jeugdcultuur in het verleden vaak het voorwerp van onderzoek was, weten we immers opvallend weinig over “ouderencultuur.” Dit congres wil de schijnwerpers op de lange zeventiende eeuw richten. Daarnaast willen we niet alleen op mensen, maar ook op objecten inzoomen. Wanneer werd iets of iemand als oud omschreven of gebrandmerkt? Welke positieve betekenissen (wijs, bedaagd, eerbiedwaardig) of negatieve connotaties (aftands, oubollig, versleten) kleefden er aan ouderdom? Hoe rekbaar waren oud en ouderdom als begrip?

De commissie wil iedereen van harte uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het congres. Lezingen duren maximaal 15 minuten, zodat er voldoende tijd rest voor discussie. In principe is Nederlands de voertaal, maar ook lezingen in het Engels, Frans of Duits zijn welkom. Naast individuele papers behoren ook panels (max. drie lezingen) tot de mogelijkheden. Voorstellen kunnen tot 8 mei 2016 worden ingestuurd. Klik hier voor de volledige Call for papers.

CFP Themanummer Nederlandse Letterkunde over de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur (Taalunie)

Gelegenheidsredactie: Maria-Th. Leuker-Pelties (Universität zu Köln), Dirk De Geest (KU Leuven) en Youri Desplenter (Universiteit Gent)
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde wil, na het verschijnen van Bloed en rozen, een eerste totaalbeeld bieden van de nieuwe literatuurgeschiedenis die onder auspiciën van de Taalunie het afgelopen decennium is gerealiseerd. Wij mikken daarbij niet op klassieke recensies, maar op bijdragen die laten zien hoe het verder moet (of kan). Welke elementen zijn in de diverse delen onderbelicht, en waarom is het belangrijk daaraan aandacht te besteden? Op welke manier leidt het in kaart gebrachte materiaal tot nieuwe denkbeelden, nieuwe corpora, nieuwe onderzoeksvragen? De ingewachte bijdragen zijn daardoor ook (liefst) methodologisch opgevat met aandacht voor kwesties als canon, genres, nationale versus wereldliteratuur, de spanning tussen tekst en context, de rol van literaire waardering, auteurspositionering…

Lees verder >>