Tag: call

Call for papers ‘Nederlands tussen Duits en Engels’ (A Germanic Sandwich 2017)

In zijn bekende boek uit 1956 toonde C.B. van Haeringen overtuigend aan dat het Nederlands niet alleen geografisch gezien het midden houdt tussen het Duits en het Engels, maar dat het ook taalstructureel een tussenpositie inneemt. Van Haeringen beklemtoonde in z’n verklaring van deze tussenpositie de historische verschuiving in het Nederlands in de richting van meer analytische structuren. Latere taalvergelijkende onderzoeken hebben echter niet alleen meer linguïstische fenomenen in de analyse betrokken, maar ook gewezen op structurele en typologische aspecten ter verklaring, en daarnaast inspiratie gezocht in psycholinguïstische en sociolinguïstische theorievorming.

Sinds 2005, het jaar waarin het verschijnen van Van Haeringens boek werd herdacht in Berlijn, bestaat er een conferentie die is gewijd aan de vergelijkende studie van Nederlands, Duits en Engels, nl. de ‘Germanic Sandwich’. Na edities in Sheffield (2008), Oldenburg (2010), Leuven (2013) en Nottingham (2015) wordt de volgende editie georganiseerd in Münster (Duitsland), op 17 en 18 maart 2017.

Lees verder >>

CFP Themanummer Nederlandse Letterkunde over de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur (Taalunie)

(gewijzigde deadline!)

Gelegenheidsredactie: Maria-Th. Leuker-Pelties (Universität zu Köln), Dirk De Geest (KU Leuven) en Youri Desplenter (Universiteit Gent)
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde wil, na het verschijnen van Bloed en rozen, een eerste totaalbeeld bieden van de nieuwe literatuurgeschiedenis die onder auspiciën van de Taalunie het afgelopen decennium is gerealiseerd. Wij mikken daarbij niet op klassieke recensies, maar op bijdragen die laten zien hoe het verder moet (of kan). Welke elementen zijn in de diverse delen onderbelicht, en waarom is het belangrijk daaraan aandacht te besteden? Op welke manier leidt het in kaart gebrachte materiaal tot nieuwe denkbeelden, nieuwe corpora, nieuwe onderzoeksvragen? De ingewachte bijdragen zijn daardoor ook (liefst) methodologisch opgevat met aandacht voor kwesties als canon, genres, nationale versus wereldliteratuur, de spanning tussen tekst en context, de rol van literaire waardering, auteurspositionering…

Lees verder >>

Call for papers Boundary Conditions in Netherlandish Literature, Language and Culture 5–8 January 2017, Philadelphia

Call for papers
Boundary Conditions in Netherlandish
Literature, Language and Culture
5–8 January 2017, Philadelphia
Sessions organized by the MLA Dutch Forum
At the 2017 convention of the Modern Language Association of America, the MLA Dutch Forum will organize one or more sessions on the 2017 MLA Presidential theme ‘Boundary Conditions’. The convention will be held from 5–8 January, in Philadelphia, one of the earliest Dutch settlements in North America.
The 2017 MLA president Kwame Anthony Appiah described the theme ‘Boundary Conditions’ as follows:

Call for papers 3e Gentse Colloquium over het Afrikaans, 28 oktober 2016

 Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, zullen twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt worden, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. De twee lijnen zullen parallel behandeld worden tijdens het colloquium en ze verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Als keynote sprekers zijn Prof. dr. Theo du Plessis (Universiteit van die Vrystaat) en Prof. dr. Wannie Carstens (Noordwes Universiteit) uitgenodigd voor de taalkunde. Prof. dr. Andries Visagie en Prof. dr. Alfred Schaffer, allebei verbonden aan de Universiteit Stellenbosch, zijn de centrale sprekers voor het gedeelte letterkunde.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen voor 1 juni 2016 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.


Lees verder >>

Call for Papers Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 9 december 2016 – Amsterdam

‘Onkiesgerechtigd’, zo omschreef Conrad Busken Huet met vrolijke spot de situatie waarin hij in 1862 terecht was gekomen nadat hij zijn veilige predikantenbestaan had opgegeven. Het deerde hem kennelijk niet dat hij als schrijver en journalist voortaan te weinig inkomen had om de census te halen. Althans zo lijkt het, want hij kon het toch niet laten een klein woordgrapje over zijn levenslot te maken: als ‘onkiesgerechtigde’ behoorde hij nu tot het onkiese deel van de natie – tot de onbemiddelde burgers die uitgesloten waren van politieke rechten omdat de armoede hen zogenaamd belemmerde kennis te nemen van het landsbelang. Busken Huet schikte zich in zijn bestaan als rechteloze. Edoch, ‘het geknutsel’ waarmee sinds 1848 om de zo veel jaren de kiesdrempel werd verlaagd vond hij niet passen bij ‘den Nederlandschen landaard’. Het was de natie onwaardig, meende hij. 
Op 12 december 2017 is het exact honderd jaar geleden dat de strijd om het algemeen kiesrecht werd beslecht. Op die dag in 1917 werd op het bordes van het oude stadshuis van Den Haag aan de Groenmarkt door de gemeentesecretaris het algemeen kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen afgekondigd. Een achteraf gênante twee jaar later, volgde het algemeen kiesrecht voor vrouwen. In België werd in 1921 het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, pas in 1948 voor vrouwen.

Lees verder >>

Call for papers: Devotio Individualization of religious practices in Western European Christianity (Nijmegen, October 2016)

Call for papers
Radboud University, Nijmegen
Devotio
Individualization of religious practices in Western European Christianity
(c. 1350 – c. 1550)
Wednesday, 26 – Thursday, 27 October 2016
Religiosity was ubiquitous during the later Middle Ages. Divine services influenced both the public domain and the course of each individual’s life, and thus established a widely experienced communality. Individual believers, however, had ample opportunities to develop a highly personalized devotion, side by side with, and sometimes even slightly detached from official doctrine. Their creativity and the diversity of their inner beliefs are the main focus of this conference.

Lees verder >>

Call for Papers Taal & Tongvalsymposium

Taal & Tongval: Language Variation in the Low Countries is a peer-reviewed journal devoted to the study of language variation in the Dutch language area, which organizes an annual one-day colloquium on a current topic in the study of language variation. The theme of the 2016 edition is “Vernacular vitalities: old-school dialects, contemporary koines and new urban speech styles”. It will take place at the Royal Academy for Dutch Language and Literature (KANTL) in Ghent on 25 November 2016.

In much of Western Europe, the last five to six decades are generally seen as the era of pervasive dialect levelling and dialect shift, processes that are taking place with varying intensity and speed, on account of the ever-encroaching impact of linguistic standardization, intensified communication and increased geographical and social mobility in modern nation-states (Hinskens, Auer & Kerswill 2005; Vandekerckhove 2009). At the same time, there are more and more signs that dialect death and attrition are counterbalanced by a range of processes pointing to the vitality rather than the obsolescence of vernacular language forms:

Lees verder >>

Call for papers Sociolinguistics Circle 3 – Radboud University Nijmegen – April 15th 2016

Sociolinguistics Circle & meeting description
The Sociolinguistics Circle is an annual one day conference organised by a group of scholars working in the Low Countries (their names are appended below). The aim of the conference is to convene students and researchers of language variation, sociolinguistics and linguistic anthropology/ethnography who have (some) connection to the Low Countries.
Particular emphasis is put on student participation: the conference is open to researchers of all levels, and this year we warmly invite BA & MA-students to submit their work. Students who wish to discuss work in progress can submit their work for poster presentation
After successful editions in Groningen and Ghent, we are happy to announce that the third edition will be hosted by the Centre for Language Studies of the Radboud University Nijmegen.

Call for papers: jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Op 27 augustus 2016 vindt in Leuven het jaarcongres van Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats met als thema Oud… maar niet versleten! Ouderdom in de zeventiende eeuw. Waar jeugdcultuur in het verleden vaak het voorwerp van onderzoek was, weten we immers opvallend weinig over “ouderencultuur.” Dit congres wil de schijnwerpers op de lange zeventiende eeuw richten. Daarnaast willen we niet alleen op mensen, maar ook op objecten inzoomen. Wanneer werd iets of iemand als oud omschreven of gebrandmerkt? Welke positieve betekenissen (wijs, bedaagd, eerbiedwaardig) of negatieve connotaties (aftands, oubollig, versleten) kleefden er aan ouderdom? Hoe rekbaar waren oud en ouderdom als begrip?

De commissie wil iedereen van harte uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het congres. Lezingen duren maximaal 15 minuten, zodat er voldoende tijd rest voor discussie. In principe is Nederlands de voertaal, maar ook lezingen in het Engels, Frans of Duits zijn welkom. Naast individuele papers behoren ook panels (max. drie lezingen) tot de mogelijkheden. Voorstellen kunnen tot 8 mei 2016 worden ingestuurd. Klik hier voor de volledige Call for papers.

CFP Themanummer Nederlandse Letterkunde over de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur (Taalunie)

Gelegenheidsredactie: Maria-Th. Leuker-Pelties (Universität zu Köln), Dirk De Geest (KU Leuven) en Youri Desplenter (Universiteit Gent)
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde wil, na het verschijnen van Bloed en rozen, een eerste totaalbeeld bieden van de nieuwe literatuurgeschiedenis die onder auspiciën van de Taalunie het afgelopen decennium is gerealiseerd. Wij mikken daarbij niet op klassieke recensies, maar op bijdragen die laten zien hoe het verder moet (of kan). Welke elementen zijn in de diverse delen onderbelicht, en waarom is het belangrijk daaraan aandacht te besteden? Op welke manier leidt het in kaart gebrachte materiaal tot nieuwe denkbeelden, nieuwe corpora, nieuwe onderzoeksvragen? De ingewachte bijdragen zijn daardoor ook (liefst) methodologisch opgevat met aandacht voor kwesties als canon, genres, nationale versus wereldliteratuur, de spanning tussen tekst en context, de rol van literaire waardering, auteurspositionering…

Lees verder >>

About Margins and Contact Zones: 500 Years of Dutch-German Cultural Interaction

We are looking for participants in a seminar on Dutch-German cultural interaction at the next German Studies Association (GSA) Meeting in San Diego, California from September 29 to October 2, 2016. The seminar is being organized by Carl Niekerk (U of Illinois at Urbana-Champaign) and Simon Richter (U of Pennsylvania). We hope to assemble a group of 12-15 scholars from North America, Belgium, Germany, the Netherlands, and the UK who are doing exciting new work on aspects of the long history of Dutch, Flemish and German cultural interaction.

The German Studies Association is one of the most active and vibrant scholarly organizations in our field. It has approximately 1500 members. The annual GSA conference is a highlight of the academic year for many professors of German literature, culture and history, and more relevant to our discipline now than the Modern Language Association meeting. The organization of the GSA meeting provides a variety of flexible formats for fostering new research and new models of interdisciplinarity, among them the seminar. Each seminar meets three times over the course of the conference usually during the first meeting period of the day (from 8-10 AM). Since all participants are motivated and contributing members of the seminar, this setting is ideal for productive, informed discussion and feedback.
Lees verder >>

Call for Papers for a Special Issue of Journal of Dutch Literature: “Germany and Dutch Literature”

On the occasion of the Guest-of-Honorship of Flanders and the Netherlands at the Frankfurter Buchmesse in October 2016, the Journal of Dutch Literature (JDL) devotes a special issue to the bond between Germany and Dutch Literature. Possible topics and research questions can be, but are
not limited to, the following:

  • What is the relevance of this Guest-of-Honorship for Dutch Literature? Without any doubt, being a Guest of Honor will prove to be an excellent opportunity to enhance the visibility of Dutch literature on the international stage. Not only will it offer authors possibilities of reaching a wider audience, publishers will be able to promote translations, exchange experiences, and extend their network. But does itin fact offer the opportunities it promises and where is that noticeable? The previous Guests-of-Honorship, in 1993, can serve as a case study here.
  • Which institutions are responsible for the spreading of Dutch literature in Germany and, vice versa, how is Dutch literature disseminated in the Low Countries? Specific case studies of publishing houses and the production process of translations can be addressed here.
  • In what ways is Germany, in all its various forms and aspects, depicted in Dutch literature and, vice versa, how and where does German literature devote attention to Flanders and the Netherlands? Which topics are addressed and which authors are relevant in this context?

Interested scholars should send an abstract of approximately 300 words, detailing their proposed contribution and area(s) of interest, with a list of five keywords. We request articles of 5000 to 7000 words, written in standard MHRA format, double spaced, using 12 pt. Times New Roman font.

Deadline for abstract submissions is 15 February, 2016. We will acknowledge the receiving of all abstract submissions; notice of final acceptance for papers will be 1 March, 2016. Deadline for submission offinal papers is June 15, 2016. Submissions will be subjected to a process of double blind peer-review.

For further questions and inquiries, please contact jan.lensen@fu-berlin.de.

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | August 25-26, 2016 | Amsterdam

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. This workshop seeks to address the paucity of descriptive and theoretical studies of Afrikaans in contemporary linguistics by bringing together scholars who work on any aspect of Afrikaans grammar for a two day workshop. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar, from both a descriptive and theoretical perspective. Possible topics include (but are not limited to):

Lees verder >>

Call: De achttiende eeuw in smaak en geur/Flavours of the Eighteenth Century (10-11 maart 2016)

Brussel, 10-11 maart 2016
Bevestigde keynote-speakers: Viktoria von Hoffmann (Université de Liège) & Mark Jenner (University of York)
Call for papers (Nederlands)
Call for papers (English)

*

De Werkgroep Achttiende Eeuw buigt zich tijdens haar jaarlijkse congres over de plaats en de rol van smaak en geur in een eeuw waarin zowel het theoretisch discours als de dagdagelijkse praktijk in veel domeinen sterk beïnvloed werden door het sensualisme. Tegelijk kan men vaststellen dat binnen de gangbare ‘hiërarchie van de zintuigen’ (von Hoffman) geur en smaak vaak een minder prominente plaats innamen in een denken dat lange tijd in de eerste plaats in visuele termen gedefinieerd werd (Smith).

Call for Papers: The Effects of Prescriptivism in Language History

Leiden University Centre for Linguistics
21-22 January 2016

Invited speakers
Lieselotte Anderwald (Kiel)
Stephan Elspaß (Salzburg)
Shana Poplack (Ottawa)
Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Leiden)
Rik Vosters (Brussels)

Language norms and prescriptivism play an important role in many histories of European languages. Standardization is often the central topic in chapters about the post-medieval period. But what were the effects of norms and prescriptions on variation and change in actual language use? With the advent of historical sociolinguistics and the compilation of large corpora of usage data we can reassess the importance of norms and prescriptions, and gain a deeper understanding of their relation to usage patterns.

Lees verder >>

NWASV2 – New Ways of Analyzing Syntactic Variation 2

19-20 May 2016, Ghent, Belgium
URL: http://www.eqtis.ugent.be/nwasv2/
The GLIMS and EQTIS research units at Ghent University will host a two-day international symposium on new advances in research on syntactic variation on 19-20 May 2016. The event is a follow-up to the first ‘New Ways of Analyzing Syntactic Variation’ symposium that took place at the Radboud University Nijmegen in November 2012. Its overall purpose is to stimulate discussion and interaction between researchers bringing new theoretical and/or methodological expertise to the linguistic study of syntactic variation, broadly construed.

Syntactic variation is a multidimensional concept: it can refer to the existence (in a single language variety) of several syntactic patterns or constructions ”competing” for the same functional space (i.e, to grammatical alternations), or to any kind of sociolinguistic or ”lectal” variation in the formal and/or functional properties of syntactic patterns, along regional, social, diachronic, stylistic, ethnic, gender, etc. dimensions (i.e., to syntactic patterns or constructions as sociolinguistic variables), or to a combination of both.

Lees verder >>

Oproep voor Lezingen/Oproep vir Referate Internationaal Congres Gents Colloquium over het Afrikaans

22-24 oktober 2015


Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, worden twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. Ze zullen parallel behandeld worden en verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Het colloquium begint op donderdagavond 22 oktober, en wordt op zaterdag 24 oktober afgesloten met een ronde tafel over de sociale, culturele en politieke betekenis van het Afrikaans in het Zuid-Afrika van 2015. Dat gesprek zal open staan voor het brede publiek en behalve de twee keynote sprekers zal ook prof. Ciraj Rassool van de Universiteit van de Westkaap daaraan deelnemen. De lezingen zijn gepland voor vrijdag 23 oktober.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen vόόr 1 juli 2015 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Lees verder >>

Oproep: artikelen over Delpher

Voor een themanummer over Delpher (de online toegang tot gedigitaliseerd historisch tekstmateriaal) is TS> Tijdschrift voor Tijdschriftstudies op zoek naar bijdragen vanuit verschillende disciplines (zoals Nederlands, Cultuur- en Kunstgeschiedenis, Mediastudies, Tijdschriftstudies, Communicatiewetenschap en gerelateerde vakgebieden) die (voor een deel) gebaseerd zijn op, reflecteren op, of gebruik maken van Delphers digitale collecties.

Voorstellen (max. 400 woorden) voor artikelen en essays kunnen voor 1 JUNI 2015 (verruimde deadline) gestuurd worden naar tijdschriftstudies@let.ru.nl. Geaccepteerde voorstellen worden als onderzoeksartikel (6000 woorden) of reflectief essay (3000 woorden) verwacht in september 2015. Zie voor meer informatie en auteursrichtlijnen: http://www.tijdschriftstudies.nl

Lees de volledige Call for Papers (Engels en Nederlands).

Dag van de Friese taalkunde 2015

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de zevende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.
Wanneer:       vrijdag 23 oktober 2015
Waar:              de locatie wordt later bekend gemaakt
De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).
Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 1 juli – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Willem Visser (secretaris van het Wurkferbân):
wvisser@fryske-akademy.nl
Of met de gewone post naar:
Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,

8900 AB  Ljouwert/Leeuwarden.

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden [Herhaalde oproep]


Call for papers Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Zaterdag 29 augustus 2015, Radboud Universiteit Nijmegen
In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes. 

Lees verder >>

Writing Literary History: Europe 1900-1950 [Herhaalde oproep]

Van 14 tot en met 16 september 2015 vindt de conferentie Writing Literary History plaats aan de Universiteit Leuven, georganiseerd door het MDRN research lab(www.mdrn.be). Hieronder volgt de tekst van de call for papers, waarin nu ook de namen van de keynote speakers zijn opgenomen. De deadline voor het indienen van abstracts is over een maand: 4 mei 2015. Meer informatie op de nieuwe website van de conferentie:  www.writingliteraryhistory.be.
Writing Literary History: Europe 1900-1950
14-16 September 2015, University of Leuven
INVITED SPEAKERS: Michael North – Marjorie Perloff – Gilles Philippe – Gisèle Sapiro – Ted Underwood
This conference is an initiative of the MDRN research lab at the University of Leuven (www.mdrn.be), which focuses on European literature from the (long) first half of the twentieth century. Recognizing that (modern) literary history is currently one of the main sites of theoretical and methodological reflection in literary studies, the conference aims to take stock of recent scholarship and to investigate how literary historical research has modified our understanding of writing between 1900 and 1950. We welcome proposals for papers which consider the following overall research questions and perspectives:

Lees verder >>

Call for Papers: Congres Werkgroep De Negentiende Eeuw ‘Amerika!’

Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, 11 december 2015, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Mrs Cornelius Vanderbilt als “Het Electrische Licht”
26 maart 1883

Vanaf het einde van de achttiende eeuw bestond er een drukke uitwisseling van contacten tussen Nederland (Noord-Nederland en Vlaanderen) en de Verenigde Staten van Amerika. Geleerden, kunstenaars, handelaren, toeristen en emigranten maakten de Atlantische oversteek. Al snel ontstond er een levendig verkeer van personen, goederen en ideeën tussen beide continenten. Politieke revoluties inspireerden elkaar over en weer en economieën raakten met elkaar verbonden. Grote hoeveelheden katoen, stoommachines, maar ook kunstcollecties werden verscheept naar de andere kant van de oceaan. Tegelijkertijd sprak Amerika tot de verbeelding van schrijvers, kunstenaars, avonturiers en het grote publiek. Op zijn beurt vormde Nederland aan het einde van de eeuw een inspiratiebron voor de Amerikanen op zoek naar een democratisch verleden: de tijd van de ‘Holland Mania’.
Lees verder >>

Call for Papers: Achter de verhalen 6: Het belang van de literaire cultuur

Rijksuniversiteit Groningen
6-8 april 2016

Van 6-8 april 2016 wordt in Groningen Achter de Verhalen, het zesde congres over de moderne Nederlandse letterkunde, gehouden. Eerdere succesvolle bijeenkomsten waren in Leuven (2006), Nijmegen (2008), Gent (2010), Utrecht (2012) en Brussel (2014). Het thema, ‘Het belang van de literaire cultuur’, zal in enkele plenaire lezingen en in parallelsessies van verschillende kanten worden benaderd.

Elke congresdag begint en eindigt met een keynote lezing. De sprekers zijn: Geert Buelens (Universiteit Utrecht), Yra van Dijk (Universiteit Leiden), Jane Fenoulhet (University College London), Kris Humbeeck, (Universiteit Antwerpen), Lut Missinne (Westfälische Willems- Universität Münster), Ann Rigney (Universiteit Utrecht).
Lees verder >>

Drawing a Map: Postgraduate Colloquium on Low Countries Studies

The ALCS is exceptionally proud to announce that on Thursday 2nd and Friday 3rd July 2015 the very first Postgraduate Colloquium on Low Countries Studies will take place in London. For Drawing a Map, the ALCS joins forces with the Modern Languages Research Insititue, University College London and the University of Sheffield.

The ongoing relationships and interwoven histories of the British Isles and the Low Countries mean that there is a long tradition of mutual interest and academic cooperation between both sides of the North Sea.
Lees verder >>

Call for Papers. Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika

In samenwerking met de Vereniging voor Internationale Neerlandistiek wordt een vakspecialistisch boek voorbereid in de reeks Lage Landen Studies (Y. T’Sjoen & R. Foster (eds.), Academia Press, Gent 2015). Het boek presenteert gevalstudies met aandacht voor vertalingen, beschouwingen over en de kritische receptie van moderne Nederlandstalige literatuur in Zuid-Afrika. De aanwezigheid van Nederlandse schrijvers en teksten in het kritische repertoire van Zuid-Afrikaanse auteurs wordt bestudeerd en de manier waarop Nederlandse schrijvers als (strategische) mentions fungeren in receptieteksten over Afrikaanstalige auteurs in Zuid-Afrika.
Lees verder >>