Tag: brieven

Aardige en merkwaardige formuleringen in achttiende-eeuwse brieven

Afb. 1. Het kistje waarin 843 achttiende-eeuwse brieven gevonden zijn. Bron: Fotobestand Gemeentearchief Arnhem.

Door Renaat Gaspar

Bij het transcriptiewerk van enkele honderden laat achttiende-eeuwse brieven in de Doesburgse brievencollectie zijn enkele opmerkelijke, zelfs verrassende formuleringen tevoorschijn gekomen. Ook de opzet van de brief bleek niet altijd overeen te stemmen met wat wij helder en aanvaardbaar vinden. Het zou jammer zijn, mocht dat alles voor altijd in de massa tekst verborgen blijven. Daarom in vogelvlucht een blik op diverse achttiende-eeuwse brieven, briefjes en epistels.

Lees verder >>

Vier brieven

Door Marc van Biezen

Wie het werk van Gerard Reve in boekvorm compleet wil hebben, heeft geld en geduld nodig. Dit heeft vooral te maken met de hoge prijzen en de kleine oplagen van een aantal bibliofiele uitgaven. Van Drie woorden, het boek met de kleinste oplage (elf), worden op boekwinkeltjes.nl op dit moment twee exemplaren te koop aangeboden voor € 1750 en € 1850, soms komt er jarenlang geen enkel exemplaar op de markt.

Gelukkig geldt voor de meeste teksten in die bijzondere uitgaven dat ze ook elders in het werk te vinden zijn; in verzamelbundels als Een eigen huis, Zondagmorgen zonder zorgen en Archief Reve I en II. Daarop bestaan voor zover ik weet vier uitzonderingen: Vier brieven, Zeer geachte heer Ritter, Het leven is een barre verschrikking en Dromen zijn geen bedrog

Lees verder >>

Voltooiing digitale editie Brieven van Constantijn Huygens

HHuygenset project Huygens Briefwisseling Online levert een door velen gewaardeerde bijdrage aan de presentatie van de correspondentie van Constantijn Huygens, een sleutelfiguur in de culturele, wetenschappelijke en politieke wereld van de Gouden Eeuw. Het project behelst de vervaardiging van een digitale editie van alle beschikbare brieven van en aan Constantijn Huygens. In de afgelopen jaren is er al veel gedaan: de zesdelige uitgave bezorgd door J.A. Worp is gedigitaliseerd en online beschikbaar. Er is een database ontwikkeld met gegevens over de correspondenten en metadata van de brieven.

Van veel brieven is reeds een digitale kopie van het origineel toegevoegd. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld. Lees verder >>

Zomeraflevering blog Opgravingen: Tachtigers op reis

Reizen#Baedeker (2)

Waarom gingen Nederlanders rond 1900 op reis en hoe verwerkten zij de nieuwe ervaringen die zij onderweg opdeden? Daarover is nog veel onbekend. De blog Opgravingen licht een tipje van de sluier op aan de hand van reisbrieven. In de correspondenties van Albert Verwey en Willem Witsen met andere Tachtigers is een grote hoeveelheid buitenlandse brieven te vinden; bijna tien procent van de correspondentie is buiten Nederland geschreven.

Lees hier de zomeraflevering: “Tachtigers op reis”.

Pas verschenen: Uit diepe verwantschap, de briefwisseling C.O. Jellema – Jan Siebelink

‘Jouw werk, ik schreef het je al eerder, emotioneert mij buitengewoon. Daarom schrijf ik nu niet over je, maar aan je. Ik kan bij jou werk en persoon niet scheiden. Dat ligt aan mij, aan je werk en aan jou. Aan de mens die je bent, aan jouw spreekwijze.’ Dit schreef C.O. Jellema aan Jan Siebelink en omgekeerd gold hetzelfde: Jellema’s werk maar ook diens persoon (‘gebaren, oogopslag, stem’) raakten Siebelink. Als eerbetoon aan hun vriendschap voorzag Jellema zijn sonnet ‘Doorwerth: het golfbad’ van de opdracht ‘voor Jan Siebelink’, hetgeen Siebelink beantwoordde door zijn roman De overkant van de rivier (1990) aan Jellema op te dragen. Van hun affiniteit getuigt deze briefwisseling (bestaande uit zo’n 50 brieven en kaarten), die de periode 1986-1998 omvat en hier voor het eerst wordt gepubliceerd. De uitgave bevat een Post scriptum van C.O. Jellema, een Inleiding van Jan Siebelink en een Verantwoording van Gerben Wynia.

De prijs van Uit diepe verwantschap (ingenaaid, 20,5 x 14,5 cm en 100 pagina’s) bedraagt EUR 19,50. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 (BIC INGBNL2A) ten name van W.S. Huberts te Nijmegen, onder vermelding van ‘Verwantschap’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

 Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

Verschenen: Mijn beste lezer – C.O. Jellema


Bij Uitgeverij Flanor verschijnt binnenkort: Mijn beste lezer. Brieven aan mijn broer van C.O. Jellema. In de nalatenschap van A.O. Jellema werden eenendertig brieven van zijn broer, de Groningse dichter C.O. Jellema (1936-2003) teruggevonden. Deze uitgave bevat een selectie van negentien brieven.
Inhoud
De brieven getuigen, volgens de uitgever, van een innige band; beide broers deelden veel. In zijn essay ‘Oefeningen bij een beek’, waarboven de opdracht ‘Voor A.O.J.’, haalt Jellema dierbare herinneringen op aan hun jeugdjaren in Beilen, de grote pastorietuin, de beuk waarin ze als kleine jongens hun initialen sneden, aan de Beilerstroom waar ze visjes vingen en aan de treinrails waarop ze centen legden. Veel van zichzelf herkende hij in zijn broer: de liefde voor het Groninger landschap, de ambivalente gevoelens ten aanzien van hun dominante moeder, hun zwaarmoedigheid, de zelftwijfel, de twijfel aan de waarde van hun werk en de onmacht het leven waarachtig te beleven. Beiden hadden een beschouwende, reflecterende geest. Jellema hechtte bovendien veel waarde aan het kritische oordeel van zijn broer. Niet voor niets schreef hij hem: ‘Je bent mijn beste lezer, denk ik, in tweeërlei opzicht, de aandacht waarmee je ze leest en zoals je ze begrijpt.’

Lees verder >>

Retour Afzender Kellendonk

Frans Kellendonk hoort voor mij tot de tien meest interessante schrijvers van de twintigste eeuw, en zijn Mystiek Lichaam misschien wel tot de vijf beste boeken van naoorlogse periode. Dat heeft allicht de verwachtingen geschapen die maakten dat zijn recent verschenen brieven mij zo bitter tegenvielen. Ik had uitgekeken naar intellectuele brille, tegendraadse opvattingen over mens en wereld, onverwachte inkijken in het (niet per se of, beter gezegd, per se niet: zijn) leven, alles stilistisch briljant geschetst met de superieure ironie waarmee bij voorbeeld aannemer Gijselhart en de zijnen zijn neergezet.
Ik denk dat ik niet anders kan vaststellen dan dat dit vrijwel nergens in de brieven te zien is. Uiteraard kan Kellendonk schrijven, maar superieur is het allemaal niet. Zijn vele reisverslagen zijn bij voorbeeld van het niveau waarop een beetje begenadigde letterenstudent ze anno nu ook op zijn blog zou zetten. Allemaal best vaardig en kundig, maar niet bepaald opzienbarend. Hij loopt eens een rondje hard, tijdens een studieverblijf her en der, bezoekt es een monument of leeszaal. Koopt eens een boek. En hij doet aan sex.

Tsja, wie niet?

Lees verder >>

Raast eeuwig ’t somber verlangen

Door Marc van Oostendorp


Buiten Nederland was de dichter Hendrik de Vries naar eigen zeggen nooit geweest, toen hij in 1923 contact zocht met zijn collega J. Slauerhoff. “Zuid-Limburg is het uiterste geweest, en dat was afschuwelijk.”

In een nieuw boekje bracht Jan van der Vegt alle brieven samen die De Vries en Slauerhoff tussen 1923 en 1932 aan elkaar schreven. De twee dichters deelden een fascinatie voor wijdse verten. Je voelt daarbij vooral hoeveel verder weg bijvoorbeeld Spanje in 1923 was dan in 2015. De Vries was enorm gefascineerd door de Spaanse cultuur maar trok er pas na de eerste brief heen. Hij vond het er gelukkig alles behalve afschuwelijk, en hij ontwikkelde zich tot een kenner van de Spaanse taal en letteren.

Lees verder >>

Dag van de Brief


Op 24 april 2015 staan in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden de brief en het bewaren van brieven centraal tijdens de Dag van de Brief. Naast lezingen en bijdragen van onder anderen dichter en classicus Piet Gerbrandy, letterkundige Alpita de Jong, historicus Wiebe Bergsma (Fryske Akademy) en Teigetje en Woelrat, de voormalige partners en huisgenoten van schrijver Gerard Reve, zijn er een filmvertoning van Henk Penninga en een tentoonstelling van bijzondere brieven.
Iedereen is welkom om een reis door de tijd te maken aan de hand van brieven uit verschillende perioden. Maar ook ansichtkaarten en memobriefjes worden niet vergeten, want soms zit de boodschap juist in weinig woorden of zelfs enkel in een beeld. In de middag kunnen bezoekers informatie van deskundigen krijgen over waardevolle brieven die ze in privébezit hebben. Ook is er een leeshoek met brievenromans en brieven,  zijn er stands met een kalligrafe en een specialist op het gebied van papier en inkt.
Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op http://www.tresoar.frl/agenda/Pages/Dag-van-de-Brief.aspx. Kaarten zijn € 10,- per stuk, inclusief lunch en koffie en thee, en zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@tresoar.nl.

Pas verschenen: De post van Bilderdijk

Onlangs verschenen:
De post van Bilderdijk : een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum, samengesteld door Gert-Jan Johannes, Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy. – 154 p. ; ill. ;   Amstelveen : Eon Pers, 2015. ISBN 9789077246719.
Verkrijgbaar door overmaking van € 17,50 incl. portokosten (in Nederland) op: IBAN NL66 INGB 0000 9620 42 t.n.v. EON Pers Amstelveen.
‘Als Bilderdijk niet had bestaan, had Marinus van Hattum hem uitgevonden!’ (website Stichting Jacob Campo Weyerman 17-3-2015)

Lees verder >>

Pas verschenen: “Ik ben een echt genie – de briefwisseling van Max de Jong en Hans van Straten”


Vorige maand kwam het brievenboek Ik ben een echt genie uit, de briefwisseling van de jonggestorven dichter Max de Jong (1917-1951) en diens beste vriend Hans van Straten (1923-2004), bezorgd en uitgegeven door Kathinka Stel.

Over het boek

In de tijd dat hij zijn beroemde gedicht Heet van de Naaldschreef, correspondeerde de dichter Max de Jong met zijn jongere vakgenoot en aankomend journalist Hans van Straten. De Jong en Van Straten leren elkaar kennen in 1942, als De Jong al een dichter van enige naam is en Van Straten nauwelijks meer dan een schooljongen. Van Straten kijkt op tegen de hoogbegaafde jongeman die zich in de literaire kringen beweegt van Kees Stip, Leo Vroman, Louis Lehmann, Theo van Baaren, Gertrude Pape en vele anderen. Tegelijk kan Van Straten niet blind zijn voor de karaktertrekken die het De Jong beletten door te breken. Van Stratens vriendschap en solidariteit blijken voor De Jong van grote betekenis. Het is Van Straten die De Jong aanzet tot het bijhouden van een dagboek, en het is Van Straten die het gedicht Heet van de Naald van zijn titel voorziet – al is het dan omdat hij niets in het gedicht ziet.

Lees verder >>

Pas verschenen: Briefwisseling Hendrik de Vries – Constant van Wessem


In de Achter het Boek-reeks van het Letterkundig Museum is onlangs de briefwisseling tussen de dichter Hendrik de Vries en de schrijver Constant van Wessem uitgegeven, onder de titel Brieven 1919-1952.
Van de brieven tussen De Vries en Van Wessem zijn er 163 bewaard gebleven, merendeels uit de oorlogsjaren. De brieven gaan over De Vries’ poëzie en zijn medewerking aan het tijdschrift Het Getij, waarvan Van Wessem de voornaamste redacteur was. Een belangrijk onderwerp in de correspondentie is de groei van De Vries’ bundel Tovertuin (1946). De Vries vond in Van Wessem de gewenste raadgever. Andere onderwerpen waar vaak over wordt geschreven, zijn J. Slauerhoff, met wie beide schrijvers bevriend waren, en de levensomstandigheden tijdens de oorlog. De inleiding bij deze uitgave kenschetst de literaire vriendschap tussen beide mannen. Een aantal ongepubliceerd gebleven gedichten van De Vries zijn als bijlagen toegevoegd.