Tag: boekpresentatie

22.11.2017, Münster: Buchpräsentation J.J. Voskuil „Das Büro“

J. J. Voskuils Romanzyklus Het Bureau hat in den Niederlanden Kultstatus. Nun liegen alle sieben Bände als Das Büro auch in deutscher Übersetzung vor.

Zum Abschluss des umfangreichen Übersetzungsprojektes präsentieren Übersetzer Gerd Busse und Lektor Ulrich Faure die Heptalogie am 22.11.2017 um 19:00 Uhr in der Bibliothek im Haus der Niederlande, Alter Steinweg 6/7, in Münster. Es liest der Schauspieler Wolfgang Schiffer. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zur Veranstaltung

Hören und lesen Sie zu Das Büro auch „Die amüsante Langeweile eines Angestelltenlebens“, ein Gespräch mit Katharina Borchardt und Peter Urban-Halle, sowie weitere Beiträge auf Deutschlandfunk Kultur.

4 oktober 2017: Presentatie ‘Majoor van het menselijk leed’

Hermans Brusselmans, de Mooie Jonge Oppergod van de Vlaamse Letteren, wordt in oktober zestig jaar. En in 2017 is het ook dertig jaar geleden dat hij besloot om professioneel auteur te worden. Ter gelegenheid van dit dubbele kroonjaar verschijnt Majoor van het Menselijk Leed, een studie over leven, werk en imago van Herman Brusselmans, geschreven door Rick Honings, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij voerde hiervoor diverse gesprekken met de schrijver en met personen uit zijn omgeving. Zo rijst er een beeld op van een complexe persoonlijkheid, een veelzijdig en onvermoeibaar schrijver en een literair fenomeen. Lees verder >>

Het leven en de fabels van Esopus

Door Willem Kuiper

Vanmiddag, zaterdagmiddag 18 juni, werd in het Museum Meermanno Westrenianum te Den Haag door Hans Rijns en Willem van Bentum een teksteditie met inleiding, hertaling en commentaar gepresenteerd van één van de kroonjuwelen van dit ‘Huis van het boek‘: Dye historien ende fabulen van Esopus, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Antwerpen en gedateerd 12 oktober 1485. Zie hier het omslag:

Esopus_cover

Lees verder >>

Boekvoorstelling ‘Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen’

Wanneer: zaterdag 30 januari om 16uur
Waar: Boekhandel De Groene Waterman, Antwerpen
Uitgeverij Huis Clos en Boekhandel De Groene Waterman nodigen u uit voor de presentatie van Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen geschreven door Lizet Duyvendak.
Programma:
  • Welkom namens de uitgeverij door Willem van de Wetering
  • Huis Clos-redacteur Ben van Melick interviewt auteur Lizet Duyvendak.
  • Violiste Tosca Opdam treedt op
  • Joke van Leeuwen neemt het eerste exemplaar in ontvangst
  • Afsluitend een toast op de nieuwe publicatie

Lees verder >>

Een kloek Groen Boek


“Een kloek boek! Handzaam en in een mooi formaat” was het verse oordeel van de eerste bezitster van het nieuwe Groene Boekje, minister Jet Bussemaker (zonder tussen-n). Nadat afgelopen dinsdag de nieuwe Dikke Van Dale was verschenen, was het nu de beurt aan het Groene Boekje, heel toepasselijk in de Week van het Nederlands. De aanwezigen in het Spaansche Hof in Den Haag luisterden aandachtig naar de overduidelijk vooraf ingestudeerde woorden.

Tijdens de ontvangst in een zaal met groene gordijnen mochten zij al groene sapjes drinken en groene petitfourtjes proeven. Zelfs de stropdassen van de obers waren groen! In de presentatiezaal was het Groene Boekje in de hand van de minister echter het enige van die kleur en de metallic kaft blonk hierdoor nóg meer. (Want ja, het nieuwe Boekje glimt!)

Lees verder >>

Boekpresentatie Op-en-Top Nederlands


Op 13 oktober 2015 wordt het eerste exemplaar van het boek  Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels aangeboden aan Geert Joris, de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Het boekje, een uitgave van de Stichting Nederlands, is de opvolger van Funshoppen, woordenlijst onnodig Engels.
De aanbieding van deze uitgave wordt voorafgegaan door een korte inleiding over het doel van de publicatie en de werkwijze van de redactie. Na de officiële aanbieding aan de algemeen secretaris, wordt de middag afgesloten met ‘Hollandse bitterballen en Vlaamse bieren en waters’.
Boekpresentatie
Datum: 13 oktober 2015
Tijd:  14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Perscentrum en sociëteit Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (naast de 2e Kamer).
Alle belangstellenden zijn welkom.

Meer informatie over de Stichting Nederlands: www.stichtingnederlands.nl.

Boekpresentatie Gruuthuse-handschrift


Op 12 juni 2015 wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de wetenschappelijk-kritische editie van het Gruuthuse-handschrift gepresenteerd. De editie is ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman, met een transcriptie van de melodieën door Ike de Loos. Een korte documentaire over de totstandkoming van de editie wordt tevens voor het eerst vertoond.
De editie wordt uitgebracht door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, in samenwerking met Uitgeverij Verloren. Tijdens de presentatie wordt een tijdelijke tentoonstelling van Gruuthuse- manuscripten in de Bidahal van de Koninklijke Bibliotheek geopend.

Lees verder >>

Te verschijnen: Herinnering is een kostbare gave


Op 11 april 2015 vindt de presentatie plaats van Herinnering is een kostbare gave, Liber Amicorum Frederik van Eeden & Frederik van Eeden-Genootschap. Het boek verschijnt ter gelegenheid van 80-jarige bestaan van het Frederik van Eeden-Genootschap in 2014. In dat jaar werden de bijdragen geschreven en verzameld. Zij komen zowel van leden van het Genootschap als van mensen die zich rechtstreeks of indirect met Van Eeden hebben beziggehouden. De presentatie heeft bijna op de dag af 85 jaar na de presentatie van het eerste Liber Amicorum (3 april 1930) voor Frederik van Eeden plaats. Het ‘nieuwe’ Liber Amicorum werd aangevuld met een selectie uit de bijdragen aan het ‘oude’ Liber Amicorum.
Boekpresentatie
Datum: zaterdag 11 april 2015
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Museumcafé van de Bijzondere Collecties van de UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
De presentatie sluit aan op de Algemene Ledenvergadering 2015 van het Frederik van Eeden-Genootschap, die op 11 april 2015 van 14.30 tot 15.30 uur plaatsheeft in de Regentenzaal van de Bijzondere Collecties.
Francisca van Vloten (red.), Herinnering is een kostbare gave, Liber Amicorum Frederik van Eeden & Frederik van Eeden-Genootschap. Domburg: De Factory, 2015. 240 pagina’s. ISBN: 978-90-811727-8-3.  Prijs: € 34,-

Een woordenboek uit 1672


Ingezonden mededeling door Gerrit van Oord
Op donderdagmiddag 20 februari 2015 om 17.30 uur wordt op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome de heruitgave van het eerste Italiaans-Nederlandse woordenboek gepresenteerd. De editie werd bezorgd door Vincenzo Lo Cascio.
Het programma is als volgt. Na de begroeting door Francesco Azzarello (De Italiaanse Ambassadeur in Nederland) komen de volgende sprekers aan het woord:
Tullio De Mauro (La Sapienza Università di Roma, Accademia dei Lincei)
Harald Hendrix (Koninklijk Nederlands Instituut te Rome)
Raffaele Simone (Università degli Studi Roma Tre)
Slotwoord door Vincenzo Lo Cascio (Universiteit van Amsterdam)
De voertaal is Italiaans.
Mocht u in de buurt zijn en de bijeenkomst willen bijwonen, dan graag een berichtje naar: info@knir.it

150 jaar Herman Gorter


Op 26 november 1864 is het precies 150 jaar geleden dat Herman Gorter (1864-1927) werd geboren. Ter viering van zijn verjaardag presenteren Van Oorschot, Huis Clos en Perdu twee nieuwe boeken, van de jongere en latere Gorter. Bij Huis Clos verschijnt een heruitgave van Gorters lange, nooit bij leven gepubliceerde ‘Een dag in ’t jaar’ (1889), onder de titel: Een glorieus ding. ‘Een dag in ’t jaar’ van Herman Gorter, bezorgd en toegelicht door Johan Sonnenschein. Bij Van Oorschot verschijnt het brievenboek Geheime geliefden: brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos, bezorgd door Lieneke Frerichs.
Tijdens een feestelijke presentatie dragen Johan Sonnenschein en Lieneke Frerichs fragmenten voor uit Gorters adolescentiegedicht en zijn liefdesbrieven. Margot Schaap en Geert Buelens geven een reactie op ‘Een dag in ’t jaar’. Dick van Halsema en Marie Meeusen lezen ieder een brief voor die zij speciaal voor de gelegenheid aan Gorter schreven. Frank Keizer brengt zijn liefdesgedicht ‘Voor Herman Gorter’ ten gehore.
Datum: woensdag 26 november 2014
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Te verschijnen: Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel


Op 24 november 2014 verschijnt Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900, van Peter Cuijpers. Het boek is deel 16 in de ‘Nieuwe Reeks’ van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).
Inhoud
Veel spectaculaire ridderverhalen en andere vertellingen uit de middeleeuwen zijn totaal in de vergetelheid geraakt, maar sommige hebben de eeuwen getrotseerd. Van deze teksten in verzen werden na de handschriftentijd prozaversies gemaakt, die aanvankelijk als dure boeken op de markt werden gebracht. Toen deze bij het lezerspubliek in de betere kringen uit de mode raakten, werden sommige ervan na 1600 in steeds goedkopere edities voor het gewone volk herdrukt. Telkens ongewijzigd, telkens met dezelfde houtsneden, tot ver in de 19de eeuw. 

Lees verder >>

Boekpresentatie “Schokkende boeken!”


Op donderdag 28 augustus 2014 vindt de presentatie plaats van Schokkende boeken! Dit boek, onder redactie van Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion, beoogt een overzicht te geven van schokkende werken uit de Nederlandse literatuur, van de Middeleeuwen tot nu. In Theater Imperium (Oude Vest 33e, Leiden)zal Stichting Kwast enkele scènes uit twee schokkende boeken opvoeren, namelijk uit Aran en Titus (1641) van Jan Vos en De vrouw die de honden te eten gaf(2014) van Kristien Hemmerechts.  Ilja Leonard Pfeiffer zal bovendien voordragen uit Het Grote Baggerboek, een van de schokkendste werken uit de Nederlandse literatuur. Daarnaast zijn er bijdragen van Stine Jensen en Nina Geerdink. Het evenement duurt van 14 tot 17 uur en is gratis, maar opgave vooraf is vereist, bij Olga van Marion: O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl.

Het boek verschijnt bij Verloren. Meer info of bestellen: http://www.verloren.nl/boeken/2086/248/5508/cultuur-en-mentaliteit/schokkende-boeken

Boekpresentatie Kennis in Beeld. Denken en doen in de middeleeuwen

Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis en inzichten bezaten zij en hoe gaven zij deze door? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de zogenaamde artesliteratuur: instructieve teksten op het gebied van techniek en wetenschap. In Kennis in beeld worden artes-onderwerpen bestudeerd en gepresenteerd vanuit hun beeld- en teksttraditie. Het boek wordt op 28 mei gepresenteerd.
 
 

Programma

15.00-15.30 Ontvangst
15.30-17.00 Feestelijke presentatie
17.00-18.00 Borrel

Aanmelden

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. In verband met de catering graag uiterlijk 23 mei aanmelden. Stuur een mail aan Andrea van Leerdam, a.e.vanleerdam@uu.nl.

Evenement:
Boekpresentatie ‘Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen’
Datum:
28 mei 2014
Tijd:
15:00 tot 18:00
Locatie:
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht

 

100 jaar Bertus Aafjes: biografie en tentoonstelling


Op 12 mei 2014 is het 100 jaar geleden dat schrijver, dichter en reisjournalist Bertus Aafjes (1914-1993) werd geboren. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Letterkundig Museum vanaf 8 mei een kleine tentoonstelling. Ook verschijnt een biografie over Aafjes van Rob Molin: In de schaduw van de hemel. Deze wordt eveneens op 8 mei in het Letterkundig Museum gepresenteerd.

Praktische informatie

Datum:                Donderdag 8 mei
Aanvangstijd:  16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur
Toegang:             Gratis
Reserveren:      Telefonisch via 070-333 96 66 tijdens openingstijden van het museum 

http://www.letterkundigmuseum.nl/Agenda/tabid/95/YearMonth/201405/ItemID/530/Title/BertusAafjes/Default.aspx

John Tholen, Moord en Brand in de Boekenwereld

“Sinds eind vorige eeuw wordt er moord en brand geschreeuwd als het de veronderstelde doorbraak van het e-book betreft. Aan de ene kant stonden zij die meenden dat het digitale tijdperk het einde van het papieren boek betekende, aan de andere kant werd een toekomst met het e-book argwanend tegemoet gezien. Alle revolutionaire korte-termijnvoorspellingen bleken geen waarheid te worden, maar waren wel bepalend in de beeldvorming rondom digitaal lezen. In de jaren 1950 was er ook een nieuwe boekvorm die veel stof deed opwaaien en ‘het vak’ verdeelde: het pocketboek. Wat valt er uit deze twee geschiedenissen te leren over de toekomst van het boekenvak.”
 
Dit is het thema van het boekje Moord en Brand in de Boekenwereld. De komst van pocket en e-book in Nederland, geschreven door boekwetenschapper en classicus John Tholen. Het werd vorige week gepresenteerd tijdens het symposium van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

John Tholen maakt een vergelijking tussen de beeldvorming en de introductie van het pocketboek en de beginjaren van het e-book. De parallellen tussen pocket en e-book kunnen immers bijdragen aan een reële blik op de toekomst. Het is een mooie vergelijking en ik raad een ieder aan het werk te lezen. Alle bezoekers van het symposium kregen een papieren versie van het boek, maar er is ook een e-book versie is te downloaden via www.kvb.nl.

Boekpresentatie “Language and space: Dutch” in Gent


Al eerder berichtte Neder-L over het verschijnen van het handboek Language and Space: Dutch. Naast de presentatie op 13 december in Amsterdam, vindt op 18 december 2013 een tweede boekpresentatie plaats in het Academiegebouw van de KANTL in Gent. Ook deze presentatie is in een ‘minicolloquium’ ingebed.
Voor Gent ziet het programma er als volgt uit:
16.00:Verwelkoming

16.05: Voorstelling van het boek door Frans Hinskens

16.30: Een terugblik op het onderzoek van de Nederlandse dialecten door Johan Taeldeman

17.00: Veranderingen in het West-Vlaams, door Magda Devos

17.30: Nieuwe perspectieven voor het onderzoek van taalvariatie, door Marc van Oostendorp

De boekpresentatie wordt om 18.00 uur gevolgd door een receptie.
De organisatie zou het erg appreciëren als u op deze heuglijke gebeurtenis aanwezig kunt zijn.

Lees verder >>

De Grote Hermans Avond


Op woensdag 27 november 2013 wordt tijdens De Grote Hermans Avond in de Rode Hoed in Amsterdam het eerste deel van de Willem Frederik Hermans-biografie, De Mislukkingskunstenaar, van Willem Otterspeer gepresenteerd.
Bij de presentatie zullen Henk Pröpper, directeur van De Bezige Bij, en auteur Tommy Wieringa spreken en gaat redacteur Thomas van den Bergh met biograaf Otterspeer in gesprek. Daarnaast zullen studenten theaterwetenschappen, onder regie van Carel Alphenaar, Hermans’ nooit eerder opgevoerde, absurde theatertekst De hemelvaart der dwaze maagden ten uitvoer brengen.
Datum: woensdag 27 november 2013
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
Meer informatie en aanmelden bij SPUI25.

Colloquium ‘Het liederenhandschrift Berlijn 190′ (11 dec. 2013)

Het liederenhandschrift uit circa 1480, dat in de Berlijnse Staatsbibliothek wordt bewaard onder signatuur Ms. germ. oct. 190 (kortweg Berlijn 190), is een belangrijke voor de studie van het laatmiddeleeuwse geestelijke lied in de Lage Landen. Het rijke en gevarieerde repertoire biedt een prachtige blik op de Middelnederlandse en Latijnse (berijmde) teksten en muziek uit het religieuze leven in de late middeleeuwen, met het kerstfeest en de verering van Maria als belangrijke thema’s. De muzikale variëteit is opvallend groot: van organum-achtige stukken met de typische stemvoering van de twaalfde eeuw tot jongere werken in de stijl van de ars nova.

In december verschijnt een complete editie van deze bron:
Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hs. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, germ. oct. 190. Kritisch uitgegeven door Thom Mertens en Dieuwke E. van der Poel (eindredactie), Gisela Gerritsen-Geywitz, Koen Goudriaan, Hermina Joldersma, Ike de Loos (†) en Johan Oosterman, m.m.v. Amand Berteloot. Hilversum, Verloren, 2013.  Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 12

Ter gelegenheid van de boekpresentatie organiseren het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON, Utrecht), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag en de Commissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden een colloquium. De lezingen tijdens het colloquium zullen het handschrift en de liederen vanuit verschillende invalshoeken belichten en het ensemble Trigon zal liederen uit dit handschrift ten gehore brengen.

Universiteitsbibliotheek Utrecht Binnenstad (zaal: Eetkamer)

Programma

15.00 uur  ontvangst en welkom prof. dr. Paul Wackers (Universiteit Utrecht)
15.15        prof. dr. Frits van Oostrom (universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht)
15.35         prof. dr. Karl Kügle (hoogleraar Muziekwetenschap, Utrecht)
15.55         dr. Dick Wursten
16.15         Trigon zingt liederen uit het handschrift
16.30         theepauze
16.45         dr. Dieuwke van der Poel (namens de editeurs)
17.00        Trigon zingt liederen uit het handschrift
17.15        aanbieding van het eerste exemplaar van de editie aan dr. Fons van Buuren
Borrel

Deelname is gratis, maar u wordt wel verzocht u komt te melden, per mail bij Dieuwke van der Poel (d.e.vanderpoel@uu.nl)

Zie ook hier

Prijsvraag bij boekpresentatie ‘Worm en donder’

Op 12 december 2013 verschijnt bij Uitgeverij Bert Bakker/Promotheus Worm en donder, deel IV in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, geschreven door Inger Leemans en Gert-Jan Johannes. Worm en donder beslaat de periode 1700-1800.

Ter gelegenheid van de boekpresentatie roepen de auteurs, geheel in de geest van het achttiende-eeuwse sociabiliteitsideaal, een ‘prijsvraag’ uit over een of meer van de volgende onderwerpen:
Lees verder >>

Boekpresentatie: Riet Schenkeveld, Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw

Het best verkochte en meest herdrukte liedboek van de Gouden Eeuw was Stichtelycke rymen van Dirck Raphaelszoon Camphuysen uit 1624. Voormalig hoogleraar historische letterkunde aan de Universiteit Utrecht Riet Schenkeveld wekt in het boek Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw deze dichter tot leven door zijn biografie te verbinden met zijn poëzie. Het is voor het eerst sinds de negentiende eeuw dat de auteur en zijn Stichtelycke rymen ontsloten worden voor een breed publiek. Camphuysen zou zowel remonstrants als doopsgezind genoemd kunnen worden. Van huis uit was hij doopsgezind. Maar in het theologische en politieke conflict van die tijd – culminerend in de synode van Dordrecht – was hij te vinden aan remonstrantse zijde. Daarom werd hij verbannen en vervolgd. Zijn liedboek werd door een breed publiek gebruikt, inclusief zijn tegenstanders. Het pleidooi om in alles Gods wil te doen en deugdzaam te leven, oversteeg kerkelijke grenzen en politieke twisten. Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw wordt op 29 november aanstaande gepresenteerd tijdens een symposium over het thema Vrede en verdraagzaamheid, georganiseerd door het radioprogramma Schepper & Co, in het Museum Catharijneconvent. Zie hier voor meer informatie over het programma.

Oprecht gelogen: een avond over autobiografisch schrijven


Op donderdag 24 oktober 2013 presenteren Uitgeverij Vantilt, de Vrije Universiteit Brussel en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde het nieuwe boek van Lut Missine: Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985.
Oprecht gelogengaat over “het grensgebied tussen feit en fictie, over boeken die tegelijk autobiografie én roman zijn, autofictie dus. Lut Missinne stelt niet de auteur centraal, maar richt de aandacht op de tekst, op de retorische strategieën en het effect daarvan op de lezer”.
Bij de presentatie houdt P.F. Thomèse een lezing ‘onpersoonlijk’ zelfportret en verzorgt Prof. dr. Hans Vandevoorde (VUB) een inleiding. Na de lezing van P.F. Thomése stelt Tomas Vanheste, redacteur van decorrespondent.nl, Oprecht gelogen voor. Hij overhandigt het eerste exemplaar aan auteur Lut Missinne, die vervolgens een dankwoord uit zal spreken. Aansluitend is er gelegenheid om het glas te heffen op deze feestelijke gebeurtenis, tijdens een receptie in de salons van de Academie.
Datum: 24 oktober 2013
Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie:Academiegebouw van de KANTL, Koningsstraat 18, Gent
Toegang: de toegang tot de boekpresentatie is vrij, maar meld s.v.p. uw komst bij Uitgeverij Vantilt via promotie@vantilt.nl of (+31) (0) 24 – 329 78 63

Bron: KANTL

Te verschijnen: De Parelduiker 2013/4 – Couperusnummer


Op 15 oktober 2013 verschijnt het nieuwe nummer van De Parelduiker, geheel in het teken van Louis Couperus. Dit speciale nummer van De Parelduikerter gelegenheid van het Couperusjaar bevat bijdragen van befaamde Couperus-specialisten. H.T.M. van Vliet dook in de financiële wereld van de familie Couperus en ontdekte dat de band tussen vader en zoon heel anders is dan tot nu toe werd verondersteld. José Buschman kwam op het spoor van het paleis van Orlando, de geheimzinnige ‘vriend van Couperus’. Bram Oostveen en Marc van Zoggel beschreven de geschiedenis van de mislukte verfilming van De stille kracht door Fons Rademakers. Achtereenvolgens beten Claus, Reve en Hermans hun tanden stuk in het filmscenario. Verder ook aandacht voor de vraag in wiens gezelschap Couperus de tumultueuze futuristenavond in Florence bezocht, hoe de residentswoning van Otto van Oudijck (De stille kracht) later het op sterven na dode hotel van Willem Walraven werd en hoe Engelse kranten de dood van ‘onze’ Couperus in 1923 herdachten.

Lees verder >>

Boekpresentatie “Liefde, leven en devotie”


Op vrijdag 17 mei 2013 organiseert de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de presentatie van de bloemlezing uit het Gruuthusehandschrift Liefde, leven en devotie, samengesteld door Herman Brinkman en Maria van Daalen.
Onder de noemer “Liefde, leven en devotie” selecteerde Herman Brinkman liederen uit het Gruuthusehandschrift. In de bloemlezing zijn de Middelnederlandse teksten opgenomen, geflankeerd door een moderne vertaling van Maria van Daalen. Natuurlijk ontbreekt het Egidiuslied niet, maar er is nog veel meer. Teksten over jeugd en vriendschap, liefde en lust, maar ook over ouderdom, sterven en rouw. In de achterflap van het boek bevindt zich een cd met zes van de liederen, uitgevoerd door het ensemble Fala Música.
De boekpresentatie is de gelegenheid om beide auteurs over de totstandkoming van deze bloemlezing te horen spreken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Fala Música.
Programma vrijdag 17 mei – Aula KB

Lees verder >>