Tag: Boekenweek

Een drol met een strik erom

Door Jos Joosten

Ooit was ik getuige van de reactie van H.H. ter Balkt op een gedicht dat een collega ter ere van hem had geschreven. Ter Balkts reactie was niet mals, en zijn immer relativerende echtgenote Willemien zei op een gegeven moment: ‘Maar Harry, het is toch een cadeautje?’
Ter Balkt baste: ‘Moet ik dan blij zijn als iemand gratis een drol met een strik erom door mijn brievenbus schuift?’

De dialoog schoot me te binnen, al lezende in het Boekenweekgeschenk 2019, Jas van belofte, van oudgediende Jan Siebelink. Gegeven boek niet in de bek zien, and all that, maakten desondanks niet dat ik er veel genoegen aan beleefde. Lees verder >>

Vlogboek – Het literaire universum van Jan Siebelink – Boekenweek 2019

De Boekenweek komt eraan. In deze video geeft Jörgen een korte introductie op het literaire universum van Jan Siebelink en het aankomende boekenweekgeschenk Jas van belofte.

De volgende werken komen langs:
– Witte chrysanten (uit de bundel Nachtschade)
– Een lust voor het oog
– Knielen op een bed violen
– Suezkade
– Oscar
– Margje
– De buurjongen

(Bekijk deze video op YouTube.)

Vlogboek128 – Griet Op de Beeck – Boekenweek 2018

De Boekenweek komt eraan. In deze Vlogboekaflevering geeft Jörgen een korte introductie op het werk van Griet Op de Beeck en het aankomende boekenweekgeschenk Gezien de feiten.

Wat typeert haar boeken? Welke overeenkomsten zijn er te ontdekken? Kortom, wat is het literaire misschien wel overkoepelende verhaal van Griet Op de Beeck?

Besproken werken:
– Vele hemels boven de zevende
– Kom hier dat ik u kus
– Gij nu
– Het beste wat we hebben

(Bekijk deze video op YouTube.)

De boekenweekgeschenkclub en het fruit

Door Marc van Oostendorp


Een keer per jaar komt onze boekenweekgeschenkclub bij mekaar: op de zaterdagavond na het boekenbal. Tot een paar jaar geleden, toen het boekenbal nog midden in de week plaatsvond, hadden we dan altijd een paar dagen tijd om het boekenweekgeschenk te lezen, maar de laatste tijd hebben we alleen de zaterdag. Dat is niet erg – het betekent dat die dag gevuld is met het boekenweekgeschenk. En als dat Een mooie jonge vrouw van Tommy Wierenga is, is dat een goed bestede zaterdag.

’s Avonds dineren we en praten over het cadeautje van dat jaar. Dit jaar kwamen we naar aanleiding van Een mooie jonge vrouw van Tommy Wierenga, al snel te spreken over fruit.
Lees verder >>

Pas verschenen: De Parelduiker 2014/1


Op zaterdag 8 maart wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) het nieuwe nummer van De Parelduiker gepresenteerd. Thema van dit boekenweeknummer is: ‘Schrijvers reizen thuis’.
Tekening omslag: Peter van Straaten

Inhoud

Geen kwaad woord over reizen, maar het is niet zonder meer juist om aan te nemen, dat reizigers zichzelf automatisch op vooruitgang trakteren en spelenderwijs een open mind verwerven, terwijl thuisblijvers en stilstaanders onontkoombaar aan achteruitgang en benepenheid ten prooi vallen.’ 
Aldus René Gude, Denker des Vaderlands, in dit speciale Boekenweeknummer over de zin en onzin van reizen voor schrijvers en lezers. Met bijdragen over de Duitse filosoof Immanuel Kant, die zijn geboorteplaats nooit verliet. Verder over de nimmer gemaakte reizen van Fernando Pessoa, over Emmanuel Bove en de noodzaak van het beschrijven uit stilstand, een mislukte reis in het voetspoor van George Orwell en de teleurstellende reis die Charles Dickens door Amerika maakte. En met een reisverhaal van A.L. Snijders. (‘De volgende jaren reisde Arthur over een groot deel van de wereld, maar hij kwam steeds thuis om bij zijn moeder boerenkool met worst te eten en haar uit te leggen wat hij wilde ontdekken op zijn reizen. Het lukte hem niet.’)

Lees verder >>

Van Poëzie- naar Boekenweek

Door Bart FM Droog

Inmiddels is de Poëzieweek 2014 passé en kan de oogst worden opgemaakt:

Een trits nieuwe stadsdichters, met o.a. Anna Enquist vooor Amsterdam en Lies van Gasse voor Brugge.
Een nieuwe Dichter des Vaderlands voor België, te weten Charles Ducal.
Tenminste negentien dichtbundels en vijf poëziebloemlezingen.
Tenminste één nieuw online poëzieperiodiek: Het Gezeefde Gedicht – alleen voor nog bundelloos dichttalent.
 
Genoeg leesvoer om de barre reis te overbruggen die we in de Boekenweek, medio maart, van het CPNB moeten maken. De collectieve propagandisten voor het Nederlandse boek willen ons geteisterd volk namelijk relocaliseren in Leeuwarden, waar op 14 en 15 maart het Boekenbal voor Lezers wordt gehouden. Dit omdat Tommy Wieringa, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, eens in Drenthe woonde en het thema dit jaar ‘Ondertussen ergens anders’ is.

De Muze-reeks

Ongekend hoge oplages voor poëziebloemlezingen

Door Bart FM Droog

Tijdens de Boekenweken 1949-1964 verscheen naast het Boekenweekgeschenk ook een speciale poëziebloemlezing ‘voor de jeugd’, die ‘voor ‘weinig geld’ te koop was. De zestien in deze serie verschenen titels staan bekend als de Muze-reeks.

Nu klopt het niet helemaal dat ze speciaal voor de jeugd gemaakt waren. De samenstellers (onder meer M. Vasalis, Clara Eggink en Victor E. van Vriesland) kozen gedichten zonder rekening te houden met de leeftijd van de lezers. Louis Th. Lehmann berichtte daar in 1953 in Het Vrije Volk over: “Wanneer deze uitgave in de eerste plaats voor de jeugd is bedoeld, dan vrezen wij, dat toch veel onbegrepen zal blijven. Maar goed, het papier is geduldig en de boekenkast ook.”

Wat wel klopt is dat ze ‘voor weinig geld’ te koop waren. Van fl. 0,35 in 1949 tot fl 0,90 in 1964. Omgerekend naar nu (met inflatiecorrectie) gaat het om bedragen van € 1,49 tot € 2,33.
Lees verder >>

Boekenweekessay 2014

Jelle Brandt Corstius schrijft het Boekenweekessay 2014. Brandt Corstius (1978) werkt als reisjournalist en programmamaker en is bekend om zijn levendige en geestige reisverhalen. De Boekenweek 2014 draait om reizen en heeft als motto Ondertussen ergens anders.

De 79e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 8 t/m zondag 16 maart 2014. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) maakte eerder al bekend dat auteur Tommy Wierenga (onder meer Joe Speedboot en Dit zijn de namen) het Boekenweekgeschenk van 2014 schrijft.

Bron

Gratis boekenweeksonnettenkrans

Veertien Tilburgse dichters* hebben vanwege de boekenweek samen vijftien sonnetten geschreven. Geheel vriendschappelijk. En omdat deze veertien aardige jongens allemansvrienden zijn, kan iedereen deze sonnettenkrans gratis downloaden. Iedereen, dus ook mensen die niet in Tilburg wonen.
_____________
*) Martijn Neggers, Nathan de Groot, Daan Taks, Esther Porcelijn, Jeroen Kant, Robert Proost, Andrew Cartwright, Bas Jongenelen, Martin Beversluis, Frank van Pamelen, Pjotr Eikenboom, Nick J Swarth en Jasper Mikkers.