Tag: blindheid

Pas verschenen: Henk Wolf, Een meerkoet in mijn oog

omslag Een meerkoet in mijn oog 1aug.indd Henk Wolf is taalkundige en zijn dagen zijn grotendeels gevuld met lezen en schrijven. Toen hij begin 2015 een meerkoet in zijn gezicht kreeg, raakte hij zijn gezichtsvermogen grotendeels kwijt. Hij had vervolgens maandenlang nauwelijks toegang tot het geschreven woord. In Een meerkoet in mijn oog beschrijft hij hoe zijn leven daardoor veranderde.

In veertig hoofdstukjes kiest Wolf steeds een andere invalshoek. Hij beschrijft hoe zijn geheugen door zijn blindheid beter werd, hoe hij last kreeg van visuele hallucinaties en met welke trucs hij weer leerde lezen. Sommige hoofdstukjes zijn heel persoonlijk, in veel andere legt hij een  verband tussen wat hij meemaakt en wat hij weet van psychologie, anatomie en andere wetenschapsgebieden. Ook taalkunde is een belangrijk thema. Zo vertelt Wolf over het streektaalgebruik in het ziekenhuis, over het schrijven van een boek met een dicteerapparaat en over zijn pogingen om uit het hoofd taalkundecolleges voor zijn studenten Nederlands te geven.> Lees verder >>