Tag: biografie

Een intellectueel ondernemer in de zestiende eeuw

Door Marc van Oostendorp

 

Sommige boeken maken de lezer vreselijk jaloers. In ieder geval mij: wat moet het fijn zijn geweest om over dit onderwerp te schrijven! Om hier onderzoek naar te mogen doen, om hier een paar jaar over na te denken, om deze wereld te mogen verkennen! De woordenaar, het boek van de historica Sandra Langereis over de legendarische zestiende-eeuwse boekbinder, drukker, uitgever en kanthandelaar Christoffel Plantijn, is zo’n boek.

 

Plantijn was wat een uitgever hoort te zijn: een intellectueel entrepreneur. Aan de ene kant zat het ondernemerschap hem duidelijk in het bloed. Hij was niet bang om op zijn tijd groot financieel risico te nemen en hoewel het tijdens zijn loopbaan een aantal keer faliekant mis ging – bijvoorbeeld omdat de ‘Spaanse furie’ over Antwerpen trok en de plunderende Spaanse en Italiaanse soldaten ook zijn drukkerij niet spaarden –, liet hij de moed nooit zakken. Iedere keer stond hij weer op uit de puinhopen en wist zijn zaak opnieuw op te bouwen.

Lees verder >>

Net zo versnipperd als wij allemaal

Over Wiel Kusters’ biografie van Kees Fens

Door Marc van Oostendorp

Een vrolijk boek is het niet, de biografie die Wiel Kusters schreef over Kees Fens. Melancholiek is het eerder, op het zorgelijke af. Fens was een man die in de loop van zijn carrière zo’n beetje alles wat hij liefhad, ten onder zag gaan. Critici kregen steeds minder aanzien en deden er door de commercialisering van het boekenvak ook steeds minder toe. De kranten werden wel dikker, maar ook steeds oppervlakkiger. De universitaire opleiding Nederlands werd opgegeten door bedrijfscommunicatie. De mensen liepen weg van de katholieke kerk, en aan het eind van zijn leven kreeg Fens ook de eerste berichten mee over de schandalen waar de kerk nu mee kampt.

Het begint al met de titel: Mijn versnipperd bestaan. In ieder geval aan het eind van zijn leven had Fens het idee dat hij zijn leven en werk te veel in krantenstukjes had opgedeeld. Een groot werk – of zelfs maar één boek dat niet vooral uit eerder in de krant verschenen stukken bestond – heeft hij uiteindelijk inderdaad niet geschreven.

Het lijkt er ook niet op dat Fens nu zo actief tegen die versnippering streed.
Lees verder >>

100 jaar Bertus Aafjes: biografie en tentoonstelling


Op 12 mei 2014 is het 100 jaar geleden dat schrijver, dichter en reisjournalist Bertus Aafjes (1914-1993) werd geboren. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Letterkundig Museum vanaf 8 mei een kleine tentoonstelling. Ook verschijnt een biografie over Aafjes van Rob Molin: In de schaduw van de hemel. Deze wordt eveneens op 8 mei in het Letterkundig Museum gepresenteerd.

Praktische informatie

Datum:                Donderdag 8 mei
Aanvangstijd:  16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur
Toegang:             Gratis
Reserveren:      Telefonisch via 070-333 96 66 tijdens openingstijden van het museum 

http://www.letterkundigmuseum.nl/Agenda/tabid/95/YearMonth/201405/ItemID/530/Title/BertusAafjes/Default.aspx

Blogbiografie R.A. Cornets de Groot

Op De open ruimte, website gewijd aan leven en werk van de letterkundige R.A. (Rudy) Cornets de Groot (1929-1991), is onlangs het volledige werk opgeleverd. Vijftien boeken, 150 ongebundelde essays, tientallen kritieken, ongepubliceerd werk, dagboeken, correspondentie met schrijvers, uitgevers, redacteuren en anderen, foto’s, geluidsopnamen, een video, plus een uitgebreide afdeling met commentaar van anderen: bij elkaar meer dan 1,5 miljoen woorden.

Hiermee is een ideale omgeving gecreëerd voor een blogbiografie: een uniek project waarop u zich per e-mail kunt abonneren. De site wordt met gemiddeld 60 bezoekers per dag inmiddels druk bezocht en ook de pagina op Facebook wordt door meer dan 200 mensen gevolgd.

Lees verder >>

ZATERDAG 22 MAART: Biografenduel Hazeu – Otterspeer over Hermans versus Vestdijk

Aansluitend aan de ledenvergadering organiseert De Vestdijkkring samen met de OBA een gesprek tussen twee biografen: Wim Hazeu ontmoet Willem Otterspeer. De eerste schreef een biografie over Vestdijk; de ander over Hermans, waarvan het eerste deel is verschenen  en het tweede deel aanstaande is. Hoe werken beide biografen, welke keuzen maken zij, zegt de omvang van hun biografieën iets over de manier van schrijven? Hoe is hun visie op wat Vestdijk voor Hermans heeft gedaan, en op hoe Hermans reageerde op Vestdijk. Wordt Otterspeer verrast bij het zien van het laatste gefilmde interview dat Hazeu met Hermans had in Brussel (1993)? En komt Otterspeer al met nieuws uit het tweede deel van zijn  biografie? Na afloop is er verzoening tijdens een borrel.

‘Het duel’ vindt plaats in de
Centrale Bibliotheek Amsterdam
Oosterdokkade 143 Theater van het woord, 7e etage
zaterdag 22 maart 2014, aanvang 15.00 uur.

Belangstellenden zijn welkom. Entree: € 10, voor OBA-leden € 5.
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Voor leden van de Vestdijkkring is de toegang gratis.
Voor verdere informatie: info@vestdijk.com

Vrijdag 28 februari: lezingen over ‘Bilderdijk biografisch’

Alle belangstellenden zijn welkom!

Plaats: Bilderdijk-Museum, De Boelelaan 1105 (gebouw Vrije Universiteit), kamer 1B-21, 1081 HV

Programma:

13.00 Ontvangst
13.30 Ledenvergadering

Sprekers ‘Bilderdijk biografisch’:
14.00 Eva Rovers, biografe van Boudewijn Büch
14.45 Pauze
15.10 Gerard Leliefeld, schrijver van: ‘Over het leven van een zonderling genie: mr. Willem Bilderdijk’ en: ‘Bilderdijk en de Verlichting’
15.20 Rick Honings, co-auteur van: ‘De gefnuikte arend: het leven van Willem Bilderdijk’
15.50 Marinus van Hattum, bezorger van ‘Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling: 1798-1806’

Juryrapport Gerrit Komrij-prijs 2013

De tweede Gerrit Komrij-prijs gaat naar Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend (Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam). De werken van Bilderdijk worden tegenwoordig eigenlijk niet meer gelezen, en ook de man zelf is min of meer vergeten. Met deze biografie wordt recht gedaan aan de vreselijke man die Bilderdijk was. Vreselijk en juist daardoor interessant. 

Lees verder >>

De Grote Hermans Avond


Op woensdag 27 november 2013 wordt tijdens De Grote Hermans Avond in de Rode Hoed in Amsterdam het eerste deel van de Willem Frederik Hermans-biografie, De Mislukkingskunstenaar, van Willem Otterspeer gepresenteerd.
Bij de presentatie zullen Henk Pröpper, directeur van De Bezige Bij, en auteur Tommy Wieringa spreken en gaat redacteur Thomas van den Bergh met biograaf Otterspeer in gesprek. Daarnaast zullen studenten theaterwetenschappen, onder regie van Carel Alphenaar, Hermans’ nooit eerder opgevoerde, absurde theatertekst De hemelvaart der dwaze maagden ten uitvoer brengen.
Datum: woensdag 27 november 2013
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
Meer informatie en aanmelden bij SPUI25.

Bilderdijk bleef het liefste thuis

Over de biografie van Willem Bilderdijk

Door Marc van Oostendorp


U vraagt zich natuurlijk af waarom ik de afgelopen dagen zo vrolijk was. Welnu, dat was omdat ik in De gefnuikte arend aan het lezen was, de biografie van Willem Bilderdijk die Rick Honings en Peter van Zonneveld schreven en die vorige week verscheen.

Die opgeruimdheid wordt niet alleen veroorzaakt door het onderwerp, al moet ik toegeven dat een mens zich door zoveel honderden bladzijden verongelijktheid, hypochondrie, doodsverlangen, onmogelijkheid, opportunisme, dweepzucht, egocentrisme, zelfmedelijden en daadwerkelijke tegenslag vanzelf een stuk beter gaat voelen. ‘Wat had die man een vol leven!’ zei iemand die het boek ook gelezen had, deze week tegen mij. Maar eigenlijk gebeurde er nu ook weer niet zo gek veel in dat leven. Bilderdijk blies alleen alles wat er gebeurde onmiddellijk op tot bovenmenselijke proporties.


Lees verder >>

Pas verschenen: De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk van Rick Honings en Peter van Zonneveld

Op vrijdag 1 november werd in het Academiegebouw te Leiden het langverwachte boek De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk gepresenteerd, geschreven door Rick Honings en Peter van Zonneveld. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Maarten ’t Hart. Verder waren er lezingen van Joris van Eijnatten, Lotte Jensen en Marita Mathijsen. Cees Steeman luisterde de middag op met de voordracht van enkele beroemde gedichten van Bilderdijk.

Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen.

Lees verder >>

Paulus de Boskabouter als godsdienstwaanzinnige

Jean Dulieu had te veel talenten. Hij speelde een (korte) tijd mee in het Concertgebouworkest, hij tekende prachtig, hij schreef pakkende verhalen, en hij acteerde heel goed (of kon in ieder geval goed typetjes doen). Het waren misschien wel te veel talenten, verzuchtte hij soms. Het maakte dat hij niet kon kiezen, hij versnipperde zichzelf er alleen maar door.

Er mislukte dan ook wel het een en ander in zijn leven. Bij het Concertgebouworkest hield hij het niet lang vol, bijvoorbeeld. En hij schreef twee romans die nooit zijn uitgegeven; en je krijgt niet de indruk dat de biografe denkt dat dit alsnog zou moeten gebeuren.

Maar in Paulus de Boskabouter kwam het allemaal samen. Dulieu schreef zelf de teksten, tekende de strips, maakte de poppen voor poppenkastvoorstellingen en tv-series, deed bijna alle stemmetjes, behalve de ene die gedaan werd door zijn oudste dochter, en hield alles in de hand.

Lees verder >>

Sociaal

Steek ik mijn neus buiten de deur dan begint iedereen, echt waar, over de biografie van Reve. De vanzelfsprekendheid waarmee het particuliere publiek bezit wordt.  Het soortelijk gewicht van Gerard en Joop. Gefragmenteerde intellectuele wereld creëert zijn gesprek bij de koffieautomaat. Het angstaanjagende geroddel bij de dorpskapper dat ik me, echt waar, herinner als de dag van gisteren.

Boer zoekt vrouwof Kroniek van een schuldig leven. Er zal een variatie zijn in de opleidingsniveaus. In zekere straten van Oud-Zuid wat meer van het een; in zekere straten van Amsterdam-Noord wat meer van het ander.  

Het ironische is dat het allemaal begonnen lijkt te zijn met Op weg naar het einde en Nader tot u. Lees verder >>

Nog meer herinneringen

Herinneren aan mijn moedertaal van Cornelis Verhoeven maakte allerlei dingen in me wakker. Herinneringen bijvoorbeeld, of beter gezegd: pogingen tot herinneringen.

Verhoeven publiceerde zijn boekje in 1978. Ik was op dat moment een kind in de stad waar Verhoeven leraar was — Den Bosch. Geografisch was het bovendien niet ver van het dorp dat hij beschrijft (Udenhout). Maar er waren inmiddels wel een heleboel dingen veranderd. Althans, dat denk ik, maar ik kan het me niet goed meer herinneren.

Lees verder >>

Het leven van een ploert

Door Marc van Oostendorp

Mijn collega-blogger hier op Neder-L, Gert de Jager, is de wandelende indolentie en een ploert en hij kan beter voor zijn tante een colibri gaan kopen. Hij heeft zich immers een paar weken geleden op dit weblog uitgesproken tegen de biografie.  “Met wetenschap heeft het niets te maken en met literatuur evenmin,” schrijft Gert. “Al die levens: ze zijn slaapverwekkend. ”

Nu heb ik net de biografie van Willem Kloos gelezen die Bart Slijper vorige maand publiceerde, waarin hij onder andere beschrijft hoe Kloos in een jarenlang aanhoudende bui van alcoholistische autodestructie al zijn collega’s ongenadig uitscheldt, aldus hun gezamelijke tijdschrift De nieuwe gids volkomen de vernieling inhelpend. Dat wilde ik, minus de alcohol, nu ook maar eens proberen.

Lees verder >>

Biografie (2)

Honderdvijfentwintig auteurs uit de negentiende en twintigste eeuw van wie het werk op de leestafel kan liggen. Romans die vragen om een esthetische, emotionele en intellectuele respons. Die die respons willen. Die daartoe uitnodigen. Gedichten en gedichtenbundels. De lezer onder de leeslamp, op de sofa, in de trein, achter zijn bureau. Achter zijn computer desnoods – enthousiast of minder enthousiast zijn bevindingen formulerend. Thema’s, lijnen in een oeuvre, stilistische opgetogenheid, het boek of het gedicht en de wereld. De organisatie en uitwisseling van dat alles. Onderzoekprogramma’s, vaktijdschriften, neerlandistiek. Rage, hype, paradigma.

Als er één paradigma is dat zich de afgelopen decennia heeft weten te nestelen, dan is het dat van het biografisch onderzoek. Honderdvijfentwintig gebiografeerde auteurs. Lees verder >>

Call: Literaire historiografie / literaire biografie

Callforcontributionsvoor een themanummer van
Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies
Het overlijden van John Kannemeyer, de Zuid-Afrikaanse literatuurhistoricus en biograaf, maar tevens ook neerlandicus, markeert een belangrijke grens tussen wat was en wat komen zal in de Afrikaanse literaire historiografie. Zijn bijdrage tot de literatuurgeschiedenis en literaire biografistiek was enorm en dit oeuvre wordt dan ook met een welluidend slotakkoord afgesloten: de levensbeschrijving van de Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee gaat momenteel in de Afrikaanse en Engelse versie ter perse. Hierdoor strekt dit heengaan veel verder dan alleen binnen de Afrikaanse literaire geschiedschrijving waar Kannemeyers dood in elk geval een waterscheiding betekent.
Dit stemde de redactie van Werkwinkeltot nadenken over de relevantie van de algemene strekkingen en het belang van individuele bijdragen binnen het vak. Het gevolg is dat we graag het initiatief nemen om een themanummer samen te stellen dat aan de literaire historiografie en biografistiek gewijd zal zijn.
Lees verder >>

Biografie (1)

Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Hans Andreus, Jan Arends, Armando (i.v.), Anton Bergmann, J.C. Bloem (2x), Godfried Bomans (i.v.), Louis-Paul Boon (i.v.), F. Bordewijk, P.C. Boutens (i.v.), Menno ter Braak, Willem Brakman (i.v.), Raymond Brulez, Victor J. Brunclair (i.v.), Boudewijn Büch (i.v), Andreas Burnier (i.v.), Conrad Busken Huet, Cyriel Buysse, Jan Campert, J.B. Charles, Frans Coenen, Hendrik Conscience, Antoon Coolen, Louis Couperus, Jan Cremer

Lees verder >>

Een (buiten)gewone klop in het 17e-eeuwse Haarlem

door Janine Eleveld

Als de kloppen bij elkaar kwamen voor een gebed of eredienst, hield de kosteres nauwlettend de deur in de gaten. In de periode van de Republiek der Nederlanden, vanaf het einde van de 16e eeuw, was het verboden het katholieke geloof in het openbaar te belijden. Het protestantisme was staatsgodsdienst geworden, en de meeste katholieken werden uit hun bestuursfuncties gezet om plaats te maken voor aanhangers van de Reformatie. Hoewel bijeenkomsten van katholieken over het algemeen werden gedoogd, moesten die wel in het geheim georganiseerd worden. In Haarlem ontstond een groep katholieke, vrouwelijke religieuzen die ‘kloppen’ genoemd werden. Zij hielden zich aan de geloftes van kuisheid en armoede. Deze gemeenschap of ‘kloppenvergadering’ kwam samen ‘in de Hoek’, een locatie die verwijst naar de hoek tussen de wijk Bakenes en het Spaarne. Joke Spaans onderzocht de levensbeschrijvingen van deze vrouwen in haar studie ‘De Levens der Maechden’, die in mei dit jaar bij Uitgeverij Verloren uitkwam.

Lees verder >>

Adopteer een historische vrouw

In geschiedenisboeken komen individuele vrouwen weinig voor. Het project 1001 Vrouwen, bestaande uit een boek en een tentoonstelling, haalt beroemde, beruchte, opmerkelijke, spraakmakende en invloedrijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis uit de vergetelheid. Maar boek en tentoonstelling kunnen geen doorgang vinden, zonder (financiële) steun. Daarom is initiatiefneemster Els Kloek een crowdfunding-campagne gestart. Als crowdfunder maak je dit unieke project mogelijk door te kiezen uit 1 van de 4 sponsorpakketten. Als sponsor kun je zo één van de 1001 Vrouwen adopteren.
    Historica Els Kloek werkt al een tijd aan het Digitaal Vrouwenlexicon, een site met biografische informatie over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis die ooit bekend of berucht waren. Op de site www.vrouwenlexicon.nl zijn inmiddels vele honderden levensbeschrijvingen te raadplegen, geschreven door ruim 250 deskundigen. Toch is de zichtbaarheid van al deze levensverhalen nog niet optimaal. Daarom wil Kloek van de site een boek maken. In februari 2013 verschijnt het onder de titel 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Het boek, dat meer dan 1200 pagina’s en circa 1000 afbeeldingen gaat tellen, komt uit bij uitgeverij WBooks. Het ontwerp wordt verzorgd door Irma Boom. Het wordt werkelijk een gedrukt monument.
    Naar aanleiding van 1001 Vrouwen organiseert Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een tentoonstelling over bekende, maar vooral ook onbekende vrouwenlevens. Verrassende objecten, bijzondere geschriften en treffende afbeeldingen geven een beeld van de bijdrage die vrouwen hebben geleverd aan de geschiedenis van Nederland. De tentoonstelling wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Huygens ING en Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en is te zien van 14 februari tot en met 20 mei 2013.
    Het is een kostbaar project en we willen het boek heel graag betaalbaar houden (€ 49,50). Daarom zijn we deze crowdfunding-campagne gestart. We bieden pakketten aan met verschillende inhoud. Het goedkoopste pakket kost € 15 en bestaat uit een uitnodiging voor de boekpresentatie inclusief vrije toegang tot de tentoonstelling. Het meest uitgebreide pakket kost € 500 en bestaat uit onder andere de adoptie van een historische vrouw, een luxe-editie van het boek en een VIP-lunch. Door 1 van de pakketten te kiezen, maken we samen 1001 Vrouwen mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.1001-vrouwen.nl en adopteer direct één van de 1001 vrouwen!

Jeltje Zijlstra

Medewerker 1001 Vrouwen & Biografisch Portaal
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis – KNAW