Tag: bibliotheek

Boekenhaat in Nijmeegse Universiteitsbibliotheek

Oude boeken en handschriften verliezen in Nijmegen hun conservator

Door Peter Altena

Ruim veertig jaar maak ik gebruik van de dienstverlening van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Als de colleges in Amsterdam ophielden, haastte ik me naar mijn ‘hometown’. In zomervakanties bracht ik vele uren, lange dagen en hele weken door in de Nijmeegse Leeszaal. De airco maakte er overuren en na een aantal weken was ik, in weerwil van de hoge temperaturen buiten, onweerstaanbaar verkouden. Het was er rustig en ik las er reeksen romans uit de achttiende eeuw. Ik zag Nijmeegse geleerden haastig neuzen in naslagwerken, in de catalogi van de Bibliothèque Nationale en de British Library.

Na verloop van tijd zag ik nu en dan generatiegenoten en jongeren in de Leeszaal. Altijd was er de conservator oude drukken, Robert Arpots, die ook in eeuwige haast verwikkeld was, maar meer dan eens informeerde hij naar de stand van het onderzoek en naar de wensen van de gebruikers. Hij stuurde me trotse kaartjes die me berichtten dat de UB een nieuwe titel van Gerrit Paape had aangekocht. Arpots, trots op zijn UB, was de spin in een nationaal en internationaal netwerk van geleerden en bibliothecarissen. Lees verder >>

Crowdfunding voor aanschaf bibliotheek Menno ter Braak in UB Leiden


De Universiteitsbibliotheek Leiden is een crowdfundingsactie begonnen om de bibliotheek van schrijver en criticus Menno ter Braak (1902-1940) aan te schaffen. De Universitaire Bibliotheken Leiden en de Opleiding Geschiedenis betaalden al een groot deel van het aankoopbedrag, maar komen nog 19.000 euro tekort. Daarom is het voor particulieren mogelijk om een boek te adopteren uit de bibliotheek van Menno ter Braak, waarmee zij meehelpen om de volledige collectie te kopen.
De bibliotheek van Menno ter Braak bestaat uit boeken over Nederlandstalige letterkunde en geschiedenis, Duitstalige letterkunde, politiek, geschiedenis, cultuurgeschiedenis en meer, en bevat ook exemplaren met persoonlijke aantekeningen, opdrachten of een bijzondere uitvoering. De collectie Menno Ter Braak komt uiteindelijk beschikbaar voor onderzoek en onderwijs.

Lees verder >>

Ik wou dat ik twee hondjes

Nieuwe ontwikkelingen

Door Bart FM Droog

Tot enkele dagen geleden dacht men dat Spleen (een van de bekendste Nederlandse gedichten uit de 20ste eeuw, aan Godfried Bomans (1913-1971) toegeschreven maar door Michel van der Plas (1927-2013) in of vóór 1954 gemaakt) een variatie was op het Duitstalige gedicht Ballade der großen Müdigkeit van de Oostenrijkse schrijver Friedrich Torberg (1908-1979). De slotregels van Torbergs 68-regelige poëem luiden:

ich möchte gern zwei kleine Hunde sein

und miteinander spielen.
In Spleen is het:
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Het overlijden van Michel van der Plas bracht historicus Jan Dirk Snel ertoe om “Ik wou dat ik twee hondjes was” in het Historisch Krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek na te zoeken. Daar vond hij tot zijn grote verrassing een bericht in het Algemeen Handelsblad van 29 april 1929 waarin dít voorkwam:

‘Verzuchting van een vijfjarigen knaap: “Ik wou, dat ik twee hondjes was, dan kon ik met elkaar spelen.”’
Lees verder >>

Dode bomen omhakken

Ook de Rotterdamse bibliotheek wordt vernield door een manager

Door Marc van Oostendorp

Nu is ook de bibliotheek van Rotterdam in handen gevallen van een manager. Gisteren stelde hij zichzelf voor in een interview met NRC Handelsblad: Gert Staal, afkomstig uit het bedrijfsleven, en aldaar ‘gespecialiseerd in innovatiemanagement’. Het lijkt me het einde van die ooit zo mooie bibliotheek.

Van boeken houdt hij in ieder geval niet, meneer Staal. ‘Dode bomen’, noemt hij het, heel grappig en hij maakt er geen geheim van dat hij al die boeken wil omhakken. Hij wil in het centrale pand in de Hoogstraat een ‘reisbureau’ vestigen, en ‘horeca’ en andere ‘nieuwe activiteiten met culturele partners’. En o wat is hij ‘innovatief’. En o wat staat hij te popelen om zijn moderne managershanden uit zijn moderne managersmouwen te slaan om alle boeken die nu de ruimte bevatten voor al die prachtige activiteiten eigenhandig weg te gooien.

Lees verder >>

Vernieuweldrift

                  Door Bart FM Droog

Verwarrende berichten uit het Koninklijke en Openbare Bibliothekenland: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Waanzin wil de Bibliotheekwet veranderen en heeft bedacht dat iedere Nederlander vanaf 2015 via het internet e-boeken moet kunnen lenen, berichtte de Volkskrant gisteren.

Ook wil het ministerie dat alle openbare bibliotheken onder de Koninklijke Bibliotheek (KB) gaan vallen. De KB zou daarbij een sleutelrol krijgen in een landelijke digitale bibliotheek.

De Raad van Cultuur is bang dat met deze plannen de bestaande openbare bibliotheekvoorzieningen verder worden wegbezuinigd. Die angst is terecht. Maar wat mij nog banger maakt is dat niemand zegt: ‘Hou op met die idiote vernie(uwe)ldrift!’ Het is veel efficiënter om de bestaande situatie en wetgeving op kleine punten te actualiseren en te verbeteren (zoals dat bij de Auteurswet 1912 steeds gebeurt) dan om de zoveel jaar alles redde- en redeloos te vernieuwelen.

Nu ja – dat redeloos is natuurlijk niet helemaal waar: op het ministerie werken ambtenaren aan plannen om zichzelf aan het werk te houden. Dat is menselijk, maar rechtvaardigt de vernieuwelzucht allerminst. Het ontslag van dit slag beambten zal op termijn de economie positiever beïnvloeden dan de sluiting van Openbare Bibliotheken. 

Boeken uit de muur

Door Morries Leeraert

De boekenweek is koud voorbij. Maar in de bibliotheek is het altijd ‘boekenweek’. Echter valt er voor de openbare bibliotheken – toch het voorfront als het om de ‘propaganda van het boek’ gaat – weinig te vieren. Door bezuinigingen zullen tot eind 2014 nog eens bijna ėėn op de vijf openbare bibliotheken in Nederland verdwijnen. Is dat erg?

De promotie deze week rond de boekverkoop stimuleert vooral bestaande lezers.

Voor de aanwas van een nieuwe generatie lezers zijn we vooral aangewezen op school- en openbare bibliotheken. Maar door budgetkortingen van gemiddeld 9 procent zullen tot eind 2014 nog eens bijna ėėn op de vijf openbare bibliotheken in Nederland verdwijnen, vooral in landelijke gebieden. In de steden vindt centralisatie plaats. Dit zegt de koepelorganisatie van openbare bibliotheken.

De trend voor 2014-15 is dat daar nog ongeveer eenvijfde van af gaat.
Lees verder >>

Zoekgids Ewoud Sanders: ‘De digitale schatten van de KB’ nu ook digitaal beschikbaar


Onlangs verscheen, zoals eerder ook in Neder-L was te lezen, een zoekgidsje van journalist en historicus Ewoud Sanders over de ‘digitale schatten’ van de Koninklijke Bibliotheek. Het boekje dient als gids door verschillende webdiensten van de KB, waarbij ook praktijkvoorbeelden gebruikt worden.

Inmiddels is het rijk geïllustreerde gidsje ook digitaal beschikbaar: via de website van de KB is het online te bekijken of te downloaden als pdf.

Zoekgids door Ewoud Sanders over de ‘digitale schatten’ van de Koninklijke Bibliotheek


Ewoud Sanders schreef een zoekgidsje over de ‘digitale schatten’ van de Koninklijke Bibliotheek. Het boekje leidt de lezer met behulp van praktijkvoorbeelden door verschillende webdiensten van de KB. Sanders, die een vaste taalrubriek heeft in NRC Handelsblad, verdiept zich de laatste jaren intensief in digitale zoekmogelijkheden en publiceert daar geregeld over.
Op zoek naar digitale schatten
Digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek bestaat uit drie beknopte hoofdstukken met zoekvoorbeelden en veel illustraties.
Lees verder >>

Presentatie DBNL Limburg-portaal, Maastricht, 31 jan. 2013

Op 31 januari 2013 van 16.30 tot 19.00 uur vindt in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht de presentatie plaats van het DBNL Limburg-portaal. Dit project is ongeveer een jaar geleden van start gegaan onder auspiciën van de bijzondere leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’ (prof. dr. Leonie Cornips). De uitvoering geschiedt in samenwerking met de LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis. Deze commissie werkt momenteel ook aan een geschiedenis van de letteren in Limburg in boekvorm. Iedereen is van harte welkom bij de presentatie; wel is inschrijving vooraf gewenst. Lees verder >>

Lezing historicus Harold Cook – 16 januari in de KB Den Haag


Drs. J.S.M. Savenije, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, nodigt u van harte uit voor de lezing van historicus prof.dr. Harold Cook op woensdag 16 januari 2013, ter afsluiting van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences).

Harold Cook (Brown University) is een autoriteit op het gebied van de zeventiende-eeuwse medische en handelsgeschiedenis. In zijn lezing onder de titel: “Assessing the Truth. Correspondence and Information at the End of the Golden Age gaat hij in op de vermeende overeenkomsten tussen de zeventiende-eeuwse ‘Republiek der letteren’ en het moderne streven naar Open Access.


Lees verder >>