Tag: bibliografie

Voorlopige bibliografie van uit het Spaans tot 1800 in het Nederlands vertaalde boeken

Door Tineke Groot

Volgend jaar zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste boek uit het Spaans in het Nederlands vertaald op de markt komt. Door Tineke Groot wordt nog steeds gewerkt aan een verdere uitbreiding van de Voorlopige bibliografie van uit het Spaans (eventueel via andere talen) tot 1800 in het Nederlands vertaalde boeken …./ samengesteld door een werkgroep van kandidaten in de Letterkunde van de Renaissance (1979-1980).  [Onder leiding van dr Piet Verkruijsse †]

In eerste instantie zijn de vertalingen vanuit het Spaans (via het Frans en/of Italiaans) in het Nederlands in de 16e eeuw beschikbaar. Lees verder >>

Pas verschenen: Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651)


In de zeventiende eeuw waren er veel culturele en intellectuele contacten tussen de Nederlanden en anderzijds Engeland en Schotland. De honderden vertalingen van devotionele – veelal puriteinse – geschriften vormen een belangrijk segment van deze betrekkingen. J. van der Haar was met zijn bibliografie From Abbadie tot Young (Veenendaal 1980) de eerste die dit gedetailleerd aantoonde. C.W. Schoneveld heeft dit met zijn studie Intertraffic of mind (Leiden 1983) in breder verband breder bevestigd. Sinds mei 2011wordt de meest complete bibliografische ontsluiting van deze literatuur geboden door de digitale bibliografie Pietasop de website Pietas online. Daar bevindt zich ook Pietas Studies, de bibliografie van de literatuur over de gereformeerde vroomheid. Beide bibliografieën staan onder redactie van Frans Huisman, die als gastonderzoeker is verbonden aan de Afdeling Bijzondere Collecties van de UB van de Vrije Universiteit.
De beschikbaarheid van een goed bibliografisch apparaat heeft het onderzoek naar dit onderwerp gestimuleerd. Zo heeft een groep onderzoekers van de Vrije Universiteit, aangevuld met één van de Theologische Universiteit Apeldoorn, zich de afgelopen jaren beziggehouden met het vertaalde werk van de puriteinse predikant Christopher Love. Dit heeft geleid tot de bundel Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein, die op 28 september 2013 is gepresenteerd.

Lees verder >>

De STCN en wetenschappelijk onderzoek

Door Paul Dijstelberge
Enkele reacties op mijn vorige stuk maakten duidelijk dat ik enige uitleg verschuldigd ben over de Short Title Catalogue, Netherlands. Elf jaar zat ik bij de STCN achter een bureau waarover traag maar onstuitbaar een stroom boeken voorbijtrok. Met terugwerkende kracht zie ik mezelf daar zitten, als de visser uit een mooi gedicht van Lucebert maar dan met de muzikale begeleiding van een Walkman. Digitale camera’s bestonden nog niet begin jaren negentig anders had ik nu een documentatie-apparaat zonder weerga opgebouwd of was ik stapelgek geworden. De ziekte van Stendhal, maar dan voor bibliografen. In drie grote deelverzamelingen is de hele Nederlandse boekproductie van de zeventiende eeuw door mijn handen gegaan in onze grootste en oudste universiteitsbibliotheken: Amsterdam, Leiden en Utrecht. Vandaar dat ik meen te weten waar ik het over heb waar het de STCN betreft. Een dergelijke uitspraak is natuurlijk een drogreden – het beroep doen op vermeende autoriteit. De naam ervan ben ik gelukkig vergeten.
Laat ik allereerst zeggen dat ik denk dat onze nationale retrospectieve bibliografie – want dat is het – onvergelijkbaar is qua accuratesse en zoekmogelijkheden.
Lees verder >>