Tag: bezuinigingen

Tegen het cynisme

Door Marc van Oostendorp

Wat je ook vaak hoort als je je inzet voor een goed doel: waarom kies je nu uitgerekend dát doel?

Is het niet intens slecht om je in te zetten voor het hoger onderwijs? Waar waren al die professoren toen de zorg werd uitgekleed? Wat deden ze voor de collega’s in het primair en secundair onderwijs?

Het is allemaal waar. De héle publieke sector is de afgelopen decennia uitgekleed, en steeds op dezelfde manier. De mensen die er werken worden in onderlinge competitie geplaatst omdat het bedrijfsleven zogenaamd ook zo werkt. Ieder voor zich moet voortdurend bewijzen dat hij of zij wel hard genoeg werkt, door steeds meer formulieren in te vullen. Ieder voor zich moet al het werk tot in detail plannen. En als allen dan voldoende tegen elkaar zijn opgezet, én iedereen het gevoel heeft het veel te druk te hebben, wordt er gehakt.

Lees verder >>

27 juni 2018, Utrecht: Protest tegen bezuinigingen op de Geesteswetenschappen in ‘collegemarathon’

Woensdag 27 juni organiseert de protestgroep Zeg Nee! een ‘collegemarathon’ als protest tegen de bezuinigingen in de geesteswetenschappen aan de UU. De marathon vindt plaats op Drift 21 (zalen 0.03 en 0.32) en zal 12 uur duren (10:00-22:00 uur). De hele dag zal in het teken staan van de geesteswetenschappen.

Vanuit alle geesteswetenschappelijke hoeken zijn sprekers uitgenodigd. Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, verzorgt een college over de studentenprotesten in 1968 (17:45-18:30 uur). Laurens Ham, universitair docent aan dezelfde afdeling, leidt samen met Daniël Klok een karaokesessie rond strijdliederen (19:45-20:30 uur). Kila van der Starre, promovendus bij Moderne Nederlandse Letterkunde, leest een ‘satirisch jargondictee’ voor met wollige beleidstaal en scheve metaforen (10:30-11:00 uur). Andere sprekers zijn onder anderen Frank Brandsma, Ingrid Robeyns en Frits van Oostrom. Lees verder >>

Petitie meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod is op internet een petitie begonnen waarin de regering wordt opgeroepen meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs. De tekst van deze petitie staat hieronder. Ondertekenen kan hier.

Wij. het personeel van de Nederlandse universiteiten

constateren

  • dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald. Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.
  • Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.
  • Er vindt op dit moment een uitputtingsslag plaats onder het personeel van de Nederlandse universiteiten. Zes op de tien medewerkers hebben fysieke en psychische klachten.
  • Als er geen realistische financiering van de huidige taakstelling komt zullen de studenten niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en komt de internationale positie van ons hoger onderwijs in gevaar. Dit kan en mag niet gebeuren in een kennisland als Nederland!

Lees verder >>

Een pleidooi voor het Nederlands

Neerlandici waarschuwen voor bezuinigingen bij de Taalunie en in het onderwijs
De studie en het onderwijs van het Nederlands komen in gevaar, als de overheid haar bezuinigingsplannen niet bijstelt. Dat schrijven meer dan honderd taalspecialisten aan de Interparlementaire Commisssie van de Nederlandse Taalunie, die in Brussel bijeenkomt op 7 december.
In 2013 besloot het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot forse bezuinigingen op haar bijdrage aan de Taalunie (een samenwerkingsverband met Vlaanderen ter ondersteuning van het Nederlands). De Vlaamse regering, medefinancier van de Taalunie, volgde met een evenredige inkrimping van het budget. Dit najaar besloot de Nederlandse overheid definitief ook haar aandeel in de financiering van het onderwijs aan Nederlandstalige kinderen in het buitenland te schrappen. 

Lees verder >>

Erfgoedsonnet

Door Joke van Leeuwen, Dichter der Nederlanden 2015

voor Hilde en Jet

Het Nederlands zit ons als onze kleren,
je wordt er woord voor woord mee aangekleed.
Omdat wie veel verwaarloost veel vergeet
is erfgoed goed om in te investeren.

Op de begroting is dat geld een scheet
dus laat wie ver weg Nederlands studeren
niet zitten straks met de gebakken peren
nog voor ze weten dat zoiets zo heet.

Wat door zovelen zo vaak is benut,
die wereldwijd geziene taalcultuur,
die onderzocht wordt, waaraan wordt gewerkt,

dat erfgoed mag gestut, gestuurd, versterkt,
want anders wordt er te veel op den duur
voor altijd gedeletetetetetet.

Oproep: bezuinigingen neerlandistiek

Door Anne Dykstra

De onrust rond de in het voorjaar van 2015 door de Taalunie aangekondigde drastische bezuinigingsmaatregelen op o.a. het extra muros-onderwijs zal jullie vast niet zijn ontgaan. De protesten die daarna opkwamen hebben ertoe geleid dat de maatregelen worden heroverwogen, wat niet per se betekent dat ze (volledig) worden ingetrokken.

De herschikkingen binnen de neerlandistiek raken onder meer het onderwijs en de lexicografie, en daarmee de Nederlandse taal zelf. Het Nederlands verdient een goede infrastructuur om bestudeerd te worden, om vastgelegd te worden en om te onderwijzen. Goed onderwijs in en van het Nederlands kan tegelijk niet zonder de bestudering en beschrijving van de taal.

Leg de Taaltelefoon niet van de haak

De Vlaamse overheid is van plan de Taaltelefoon af te schaffen. Officieel heet het: te privatiseren. Maar of een onderneming de adviesdienst zou willen en kunnen overnemen, daar moeten we grote vraagtekens bij plaatsen. Dit wordt een ramp voor het Nederlands in Vlaanderen.

Sinds de start van de dienstverlening eind 1999 heeft de Taaltelefoon meer dan 150.000 taalvragen beantwoord. Elke dag hebben de taaladviseurs een antwoord gegeven op vragen over het Nederlands als mensen dat niet zelf konden vinden. Antwoorden op de veelgestelde vragen zijn te vinden op de uitstekende website van de Taaltelefoon. Op die manier vervult de Taaltelefoon al vijftien jaar lang een maatschappelijk relevante adviesrol. De Taaltelefoon is ook de Belgische partner bij uitstek in het adviesoverleg van de Taalunie. Dankzij de Taaltelefoon is er erkenning en waardering voor de taaleigenheid van Belgische Nederlandstaligen.

Lees verder >>