Tag: begrijpelijke taal

Begrijpelijke taal

Brochures over gezondheid, bijsluiters, hypotheekvoorwaarden, overheidsformulieren: ze zijn vaak moeilijk te begrijpen voor de burger. Binnen het onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal vond in de afgelopen jaren onderzoek plaats naar factoren die de begrijpelijkheid van communicatie beïnvloeden. Bovendien is onderzocht hoe deze inzichten in effectief advies kunnen worden omgezet.

Waarom is dit onderzoek belangrijk? En wat zijn tot nu toe de opbrengsten? In deze video geven betrokken wetenschappers hier een toelichting op. Meer informatie over het onderzoeksprogramma: http://www.nwo.nl/begrijpelijketaal

Makkelijker én leuker

Door Wilbert Spooren

Leuker kunnen ze het niet maken. Of toch wel? De Belastingdienst heeft het altijd lastig gehad. Burgers vinden belastingen verschrikkelijk ingewikkeld. Daar roepen we als het even kan de hulp van een expert bij. Bovendien willen we helemaal geen belasting willen betalen. Al in 1979 publiceerde Flip de Kam een boekje, Betalen is voor de dommen, waarin hij uitlegde hoe het grootkapitaal de duizenden mazen in het net van de Belastingdienst wist te vinden.

Sinds jaar en dag is de Belastingdienst bezig om het de burger makkelijker te maken. Zelfs de grootste belastinghater moet toegeven dat de dienst daar inmiddels aardig in geslaagd is. Vandaag de dag is er al zoveel vooringevuld op het aangifteformulier dat zelfs de grootste finanbeet de klus kan klaren. En als je er dan tóch niet uitkomt zijn er de gratis telefoon, de online servicehulp en de verwijzing naar talloze maatschappelijke instellingen zoals vakbonden die je kunnen helpen. Niet leuk, wel makkelijk. Lees verder >>