Tag: ANV

Visser-Neerlandiaprijzen voor Wim Couwenberg en Raymond Noë

 Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) heeft dit jaar de Visser-Neerlandiaprijzen toegekend aan prof. dr. Wim Couwenberg en Raymond Noë.  De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 5.000 euro. De uitreiking is op vrijdag 7 september 2018 in Rotterdam.

Prof. dr. Wim Couwenberg heeft zich gedurende lange tijd in zijn leven in woord en geschrift steeds ingezet voor een zo nauw mogelijke samenwerking van de drie Benelux-landen, in het bijzonder de Nederlands-Vlaamse betrekkingen. De emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht heeft een enorm oeuvre opgebouwd aan boeken rond staatsrechtelijke vernieuwing. Nog steeds is hij redacteur van het door hem opgerichte tijdschrift Civis Mundi, tijdschrift over politiek, filosofie en cultuur. Tot 2009 was Wim Couwenberg ook redacteur van Neerlandia. In 2015 werd hij door de Erasmus Universiteit onderscheiden met een Desiderius voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Lees verder >>

Scriptieprijs ANV voor Wim Berends

(Persbericht ANV)

Op 28 november 2016 wordt in de kantoren van de Nederlandse Taalunie in Den Haag de Neerlandiaprijs voor masterscripties (meesterproeven) uit- gereikt.

Deze prijs werd door het Algemeen-Nederlands Verbond in het leven geroepen als signaal ten voordele van het Nederlands in het hoger onderwijs en in de wetenschap. Hij bekroont de scriptie die in het Nederlands aangeboden wordt aan eender welke academische instelling, zonder beperking van landsgrenzen. De scriptie moet een bijdrage zijn tot de grensoverschrijdende kennis van de samenwerking tussen de Lage Landen of gebieden ervan die de huidige grenzen overschrijden, ofwel bijdragen tot de kennis van de cultuur van de Lage Landen en tot het Nederlands in wereldwijd perspectief. Lees verder >>

Joke van Leeuwen sluit Dichterschap der Nederlanden af

Ter gelegenheid van de herdenking van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd Joke van Leeuwen uitgeroepen als Dichter der Nederlanden. Met de sluiting van de tentoonstelling Willem I. Koning van Nederland en België in het Nationaal Archief op 17 juli komt hieraan een einde. De Dichter der Nederlanden was een initiatief van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).

Joke van Leeuwen maakte elf gedichten over de relatie tussen Nederland en Vlaanderen.  Ze schreef over koning Willem I, ontmoeting op de grens, uitdrukkingen in de taal, de ontpoldering van de Westerschelde, het Nederlands als vreemde taal in de wereld, de landsgrenzen door Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, identiteit en stedenbanden. Ook schreef zij het protestgedicht Erfgoedsonnet voor Hilde en Jet op verzoek van neerlandici als pleidooi voor de Nederlandse taal. Dit gedicht, dat verscheen op Neerlandistiek, droeg zij op 7 december 2015 voor aan de ministers Crevits en Bussemaker in het Vlaams Parlement in een vergadering van de Nederlandse Taalunie. Lees verder >>

Visser-Neerlandiaprijs voor Anne Van Raemdonck

De docente neerlandistiek Universiteit Barcelona Anne Van Raemdonckkrijgt de Visser-Neerlandiaprijs 2015. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.
Het ANV kent jaarlijks maximaal drie Visser-Neerlandiaprijzen toe waarvoor het publiek voordrachten kan doen in de categorieën cultuur, persoonlijke verdienste en maatschappij.
Anne Van Raemdonck ontvangt de persoonlijke prijs omdat zij sinds 1986 als docent neerlandistiek aan de universiteit van Barcelona en in Zuid-Europa de neerlandistiek heeft verdedigd. Door een veelvoud aan initiatieven heeft zij ervoor gezorgd dat het Nederlands zich kon handhaven tussen de grote talen. Al die jaren heeft Anne Van Raemdonck een culturele en talige ambassadeursfunctie uitgeoefend.
Ook het literair tijdschrift Das Magazin en de componist Wilfried Westerlinck hebben dit jaar een Visser-Neerlandiaprijs gekregen. De prijzen zullen in het voorjaar van 2016 worden uitgereikt.
Het Algemeen-Nederlands Verbond, dat het Visser-Neerlandiafonds beheert, wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bevorderen. Grondlegger van het fonds is mr. H.L.A. Visser, die in de Tweede Wereldoorlog een groot deel van zijn vermogen aan het ANV naliet met de bedoeling deze gelden volgens zijn idealen te besteden. Hieruit zijn de Visser-Neerlandiaprijzen voortgekomen, die het ANV sinds 1955 toekent.