Tag: academie

Gezocht: slager die zoete broodjes bakt

Door Yves T’Sjoen

Het programma van de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep 2017 is samengesteld. Zoals vorig jaar organiseert de Universiteit Gent de specialisatiecursus annex Nederlands taalbad voor honderdtwintig buitenlandse studenten. De Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) zijn de initiatiefnemers van de jaarlijkse hoogmis voor het Nederlands. Vorig jaar is de Zomercursus in een nieuw jasje gestopt tot tevredenheid van alle betrokken organisatoren en stageverantwoordelijken, docenten en studenten, gastgezinnen en subsidiënten. Collega’s van het UCT en de Taalunie lieten weten welke enthousiaste reacties ze kregen van studenten uit China en India, Zuid-Afrika en Italië, Tsjechië en Kroatië, in totaal zo’n vijfentwintig landen. Voor de nieuwe editie die op 30 juli van start gaat en tot 12 augustus loopt, hebben departementen Nederlands buiten het moedertaalgebied weetgierige en veelbelovende studenten aangemoedigd en intensief voorbereid op een week workshops en colleges in Gent én een week van stages in Nederland en België. Studenten die het financieel moeilijk hebben, ontvangen een beurs. Nederlands is voor iedereen. Lees verder >>

De professor mag wel wat sneller

Door Marc van Oostendorp

9781442645561_custom-52892ca8cf9cbadc4986fc921040765197999487-s400-c85Er bestáán natuurlijk wel academici die vinden dat alles nu prima geregeld is in de academische wereld, met alle formulieren en evaluaties en commissies en tussentijdse toetsen en ondoorzichtige websites, maar je hoort nooit iets van ze. Ze hebben het misschien te druk met het doen van hun bureaucratische plicht, en het verwerven van een machtige positie in eigen kleine kring, maar ik denk dat ze ook echt in de minderheid zijn.

Niet dat je van de meerderheid dan wel veel hoort. Misschien zijn die mensen óók wel teveel bezig met al die formulieren en evaluaties, met protesteren tegen het feit dat de kamers van hun afdeling bij de nieuwste herindeling niet meer naast elkaar komen te liggen en het opknippen van hun onderzoek in zoveel mogelijk kleine artikeltjes voor zo prestigieus mogelijke tijdschriften. Maar ik geloof ook dat de meeste mensen eigenlijk denken dat het zinloos is om te discussiëren over wat er allemaal mis is.

Zonniger

Daarom is het toe te juichen als af en toe wél iemand protesteert, zoals de Canadese literatuurwetenschappers Maggie Berg en Barbara Seeber doen in hun boek The Slow Professor. Maar daarmee is het positiefste ook wel gezegd over dit boekje. Lees verder >>

Niks liefde, niks salsadansen, artikelen schrijven!

Door Marc van Oostendorp

Een artikeltje in The Guardian houdt me al een paar dagen bezig. Die Britse krant heeft een serie Academics Anonymous, waarin academici anoniem verslag mogen uitbrengen van het academisch bedrijf: ijzingwekkende verhalen over almaar hoger optastende bureaucratie, de eis om steeds meer en steeds gedetailleerdere projecten in te dienen, en om nu alvast in detail vast te leggen welke vragen je in 2015-2016 tijdens een tentamen gaat stellen.

De aflevering van deze week is geschreven door een postdoc. Hij (of zij, maar ik zeg nu maar even hij) kondigt aan net bijltje erbij neer te gooien. Er wordt teveel van hem gevraagd en daar staat te weinig tegenover. Wat er van hem gevraagd wordt, is vooral dat hij alles opgeeft: hij kan geen liefhebberijen hebben, hij moet op ieder moment van iedere dag bereikbaar zijn via e-mail, en daardoor kan hij er geen privé-leven op na houden. Daar staat te weinig geld tegenover.

Ik word heen en weer geslingerd tussen verschillende reacties op dat stukje.
Lees verder >>

Op zoek naar de ideale academicus

Door Marieke Winkler
De ijverige oefenaar en kennisstamper floreert, terwijl het potentiële genie niet aan zijn trekken komt’ schrijft Michiel Hennink in het NRC Handelsblad van 11 maart jongstleden. In zijn opiniestuk getiteld ‘De universiteit hoort juist geen praktijkschool te zijn’ verzet hij zich tegen verdere ‘bemoedering’ door de universiteit, die haar studenten steeds meer aan de hand neemt door middel van verplichte werkcolleges, verplichte zelfevaluaties en verplichte mentoruurtjes. Hennink pleit voor ‘de geur van boeken, intellectuele gesprekken en scherpe teksten’. Hij wil zijn geest scherpen en zou graag zien dat de universitaire opleiding meer ruimte beidt voor creativiteit.

Henninks artikel doet denken aan het stuk van Karsten Meijer en Sicco de Knegt ‘The Homo Universalis Returns!’ dat een maand eerder verscheen op online opinieplatform De Fusie. Meijer & De Knegt ageren net als Henninks tegen de verregaande praktijkgerichtheid van de universiteit die de ‘waardevolle kritische geest’ de das om doet.
Lees verder >>