Tag: 15e eeuw

Verschenen: Totdat de wachter heeft gezongen, liederen uit het Gruuthuse-handschrift

‘Totdat de wachter heeft gezongen…’ is een nieuw album met liederen uit het Gruuthuse-handschrift. De gedichten en liederen uit dit handschrift ontstonden rond 1400 in Brugge en de collectie is vernoemd naar de latere eigenaar, Lodewijk van Gruuthuse. De liedjes vormen het bekendste deel van de collectie: liefdesliedjes, schunnige liedjes en drinkliedjes. Het Gruuthuse-handscrhift bevat de grootste verzameling Nederlandstalige liedjes uit de middeleeuwen en het is de grootste verzameling liederen met muzieknotatie uit die tijd. De vorm van de liedjes getuigt ook van het feit dat deze liedjes bedoeld waren voor kenners. De dichter gebruikt formes-fixes, de heiligverklarende vormen van Franse liedjes uit de late middeleeuwen: balladen, rondeaus en virelais, en de grote verscheidenheid aan gebruikte vormen is opmerkelijk. Instrumentalisten zijn in de 15e eeuw door heel Europa geweest, maar muzikale manuscripten die ondubbelzinnig een repertoire tonen voor instrumentale ensembles uit die periode zijn schaars. Het instrumentale repertoire op dit album bevat arrangementen en polyfone ensemblestukken van ongeveer 1450 tot 1470. De arrangementen zijn ofwel instrumentale versies gebaseerd op reeds bestaande polyfone modellen.

U kunt het album hieronder beluisteren via Spotify. U kunt het ook bijvoorbeeld hier bestellen als cd.

27 mei 2018, Gent: Presentatie van nieuw Jaarboek van De Fonteine.

Op zondag 27 mei 2018, om 10.30 uur, spreekt Dirk Geirnaert in Gent over een in 1482 in druk verschenen reeks van 36 dichtstrofen die met grote waarschijnlijkheid aan Anthonis de Roovere kan worden toegeschreven. Het onderzoek van de ‘incunabel’ en de devotionele tekst, waarvan iedere strofe met een houtsnede is geïllustreerd, is door wijlen prof. Robrecht Lievens begonnen en door Geirnaert voortgezet en voltooid. De resultaten van beider onderzoek vormen, samen met een editie van de tekst en een facsimile, de inhoud van ‘Jaarboek 63’ van De Fonteine, waarvan de bijzondere titel luidt:

Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis.
Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482).

De lezing vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 19, 9000 Gent. Lees verder >>

www.janvandoesborch.com online

Sinds enige tijd ben ik bezig met de voorbereiding van een Engelstalig onlineboek rond de Antwerpse drukker/uitgever Jan van Doesborch. Hij is bekend als uitgever van onder meer de naar hem genoemde bundel Refreinen, maar hij is ook de uitgever van Engelse vertalingen van bijvoorbeeld  Mariken van Nieumeghen en Frederick van Jenuen. De site heeft de intentie als platform te dienen voor de bestudering van het fonds van Jan van Doesborch. Graag nodig ik u als lezer van NederL uit, mee te schrijven aan het ‘boek’ en het verbeteren van de inhoud van de site www.janvandoesborch.com.

Piet Franssen

Congres: The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture (10-11 april, Gent)


Op donderdag 10 en vrijdag 11 april 2014 organiseert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent het congres The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture, een internationale conferentie over de Tien Geboden in de middeleeuwse en vroegmoderne cultuur.
Op het congres vinden onder meer sessies plaats op het gebied van theologische perspectieven op de Tien Geboden, de rol van de Tien Geboden in preken en andere tekstuele vormen van godsdienstonderricht, en in middeleeuwse en vroegmoderne literatuur. Keynote speakers zijn Lesley Smith van de University of Oxford (donderdag) en Robert J. Bast van de University of Tennessee, Knoxville (vrijdag). Voor het complete programma, zie: http://www.tencommandments.ugent.be/node/3.

Lees verder >>

International Conference The Ten Commandments in medieval and early modern culture

Ghent University, Belgium

April 10-11, 2014
Key note speakers:      Robert J. Bast (University of Tennessee, Knoxville)
                                    Lesley Smith (University of Oxford)
Call for Papers
The Department of Literature at Ghent University is pleased to announce that it will host an international conference on the Ten Commandments in medieval and early modern culture on April 10-11, 2014. We kindly invite paper proposals exploring this theme from any field of medieval and early modern studies. Selected papers will be published in a volume to be included in the peer-reviewed series Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture(Brill Publishers).

The rise to prominence of the Ten Commandments dates back to the 12th century.
Lees verder >>