Hora est!: promotie Lucie Sedlačková in Praag

Hora est: promotie Lucie Sedlačková, Globalisering in de hedendaagse Nederlandse roman. Karelsuniversiteit Praag.

Promotiedatum: donderdag 15 december 2011, 12 uur.
Promotie: Lucie Sedlačková, gebouw van de Filosofische Faculteit van de Karelsuniversiteit, Námesti Jana Palacha 2, Praag-Centrum.
Proefschrift: Globalisering in de hedendaagse Nederlandse roman.
Promotor: dr. hab. Ellen Krol.
Faculteit: Filosofische Faculteit

Het proefschrift houdt zich bezig met de representaties van verschillende aspecten van de globalisering in de hedendaagse Nederlandse roman: uitgaande van de culturele representatie wordt er een dertiental Nederlandse en Vlaamse romans uit de periode 1989-2007 geanalyseerd om erachter te komen welke standpunten de literaire teksten tegenover de globalisering innemen.

Nws: Boon-collectie van Van Bork geschonken aan Aalst

Gerrit Jan van Bork, Boon-kenner, oud-UvA-docent moderne letterkunde, oud-ondervoorzitter van het Louis Paul Boongenootschap en laureaat 2007 van de Isengrimusprijs heeft zijn gehele Louis Paul Boon-collectie op 24 november 2011 geschonken aan het Stedelijk Museum ’t Gasthuys in Aalst. Hij werkte in 1989 mee aan de tentoonstelling ’10 jaar later’, die de stad Aalst organiseerde ter herdenking van de tiende verjaardag van het overlijden van LP Boon, en toen reeds beloofde hij aan toenmalig cultuurschepen Gracienne Van Nieuwenborgh zijn Booncollectie aan het Aalsterse museum over te maken.

De collectie omvat een groot aantal eerste drukken van Boons romans, de volledige serie cursiefjes die Boon schreef voor het dagblad Vooruit onder de naam “Boontjes”.
Verder secundaire literatuur en enkele tentoonstellingscatalogi. Voorts een paar bandjes van radio-opnamen e.d. en tenslotte folders, een bibliografie en enkele biografica.

Volgend jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat Boon is geboren en dat wordt opnieuw een Boon-jaar. Met het oog op dat jubileum is het moment van de overdracht gekozen. De collectie zal worden geïnventariseerd en gaat deel uitmaken van de reeds aanzienlijke Booncollectie van de stad.

Age: Boekensalon over manipulatie van het nieuws toen en nu


Verslaggever Ferry Mingelen en onderzoeker Roeland Harms over de manipulatie van het nieuws toen en nu

‘Hoe functioneert het politieke nieuws?’; ‘Is de publieke opinie iets van de burger zelf, of gemanipuleerd?’ en: ‘Worden mensen tegenwoordig beter of juist slechter geïnformeerd over de politiek?’ Over de verschillen en overeenkomsten tussen mediamanipulatie toen en nu gaan politiek verslaggever Ferry Mingelen en onderzoeker Roeland Harms in gesprek. Dit gebeurt onder leiding van Garrelt Verhoeven, hoofdconservator bij de Bijzonder Collecties van de UvA. De Boekensalon vindt plaats op donderdag 15 december , om 17.00 uur bij de Bijzondere Collecties, de plek waar veel oude pamfletten te vinden zijn.

Gedrukte pamfletten waren de nieuwe media van de zeventiende eeuw, vergelijkbaar met de tegenwoordige weblogs. Zowel politici als boekverkopers gebruikten pamfletten om de publieke opinie te manipuleren. Politici maakten de tegenstander zwart en brachten soms zelfs verzonnen nieuws in omloop. Boekverkopers profiteerden van een politieke crisis door aantrekkelijke pamfletten op de markt te brengen voor een breed publiek. Voor het eerst namen de media dus een belangrijke plaats in in het politieke debat.
Lees verder >>

Age: Boekpresentatie Jacob Geel, Onderzoek en phantasie

Op donderdag 19 januari 2012 om 16.00 uur wordt in de Universiteitsbibliotheek van Leiden een door Willem van den Berg en Piet Gerbrandy bezorgde nieuwe uitgave van Jacob Geels Onderzoek en phantasie gepresenteerd. Er worden kleine voordrachten gehouden door Piet Gerbrandy, Arnold Heumakers en Willem Otterspeer. De toegang is gratis.

Serieus onderzoek kan het niet stellen zonder een flinke dosis verbeeldingskracht. Anderzijds kan de grote literatuur niet gedijen als de schrijver de klassieke traditie niet door en door kent. Aldus de Leidse universiteitsbibliothecaris en classicus Jacob Geel (1789-1862). Hij gaf het voorbeeld in een aantal speelse, spraakmakende opstellen, bijeengebracht in de bundel Onderzoek en phantasie (1838). In een uiterst losse stijl nam hij de eigentijdse literaire en filologische praktijk de maat. Deze door tijdgenoot en latere lezers hooggewaardeerde bundel in pocketformaat werd keer op keer herdrukt, zij het na 1841 nooit meer integraal. In deze facsimile-uitgave naar de laatste door Geel zelf bezorgde druk zijn voor het eerst alle opstellen weer beschikbaar. Na ruim honderdvijftig jaar is toelichting echter noodzakelijk. Vandaar dat de editie gepaard gaat met een uitvoerige inleiding en annotaties per essay, opgenomen in een apart deel.

Redactie: Willem van den Berg en Piet Gerbrandy; ISBN: 9789087042677.
Uitgever: Verloren, Hilversum.
Aantal bladzijdes: 330+380.
Verschijnt januari 2012; omvang en prijs onder voorbehoud.

Ove: overleden: Karin Peters (3 februari 1938 – 20 november 2011)

Op 20 november is de Zeeuwse schrijfster Karin Peters overleden. Catharina Johanna Kodde, haar werkelijke naam, werd geboren in Aagtekerke in 1938. In 1967 verscheen haar eerste roman ‘Een hart zoekt een haven’. Ruim negentig romans zouden nog volgen. Ze schreef hoofdzakelijk jeugd- en familieromans. In 2008 ontving zij een koninklijke onderscheiding voor haar oeuvre. In 2012 zal haar laatste roman verschijnen.

Nws: Vrijwilligersproject rond gekaapte brieven

Op 23 november is een vrijwilligersproject rond de gekaapte brieven van start gegaan, met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het project stelt zich ten doel met de hulp van vrijwilligers de Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw uit de nationale archieven in Londen te ontsluiten en te transcriberen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen bij de projectleider Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl). Meer informatie is te vinden op de website van het Meertens Instituut (http://www.meertens.knaw.nl/cms/).

Ten: The Printed Book bij Bijzondere Collecties UBA


Tentoonstelling ‘The Printed Book: a visual history’; een canon van meer dan 500 jaar westerse boekvormgeving.

Van 8 februari t/m 13 mei 2012 is bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de tentoonstelling The Printed Book: a visual history te zien.

The Printed Book is een overzicht van bijzonder vormgegeven boeken van de middeleeuwen tot nu. Als een canon van de westerse boekvormgeving toont deze tentoonstelling het gedrukte boek in al zijn verschijningsvormen: als wegwerppocket, prestigeboek, ‘machine à lire’, beeldboek, naslagwerk of kunstwerk.
Lees verder >>

Age: UCEMS Publieksdag ‘Humor als wapen’


UCEMS Publieksdag zaterdag 21 januari 2012
‘Humor als wapen. Satire in de vroegmoderne tijd’

Praktische gegevens
Datum: Zaterdag 21 januari 2012
Aanvang: 12h30. Einde: 17h15
Locatie: Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
Toegang gratis, gelieve aan te melden via GW_renaissance@uu.nl

Inhoud en programma
Op zaterdag 21 januari 2012 organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) haar derde publieksdag, onder de titel “Humor als wapen: Satire in de vroegmoderne tijd”. Tijdens deze dag presenteren vooraanstaande wetenschappers van de Universiteit Utrecht hun ideeën over de rol van satire in de vroegmoderne tijd. Iedereen met een interesse in de vroegmoderne Nederlandse cultuur is op deze dag van harte welkom.
Lees verder >>

Nws: Reynaert-collectie Gielen naar Antwerpen


Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Universiteitsbibliotheek Antwerpen ontvangen unieke collectie Reynaert de Vos en fabelboeken

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Antwerpen (beide partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) ontvingen een unieke collectie Reynaert de Vos en fabelboeken van Wim Gielen en zijn echtgenote Trude. Beide instellingen zullen de collectie Gielen verwerken, bewaren en ter beschikking stellen. De gehele collectie zal ook digitaal ontsloten worden.

Collectie Gielen
Huisarts Wim Gielen uit Hulst, bijna 75 jaar bij zijn overlijden op 1 september 2010, was gedurende zijn hele leven gepassioneerd door Reynaert de Vos. De immense collectie boeken en tekeningen die hij samen met zijn echtgenote Trude aanlegde over de schalkse figuur, behoort tot de Europese top.

Een ander belangrijk onderdeel van de collectie is de verzameling fabelboeken die nagenoeg de hele literatuurgeschiedenis van de Griekse oudheid tot de huidige periode bestrijkt. De interesse van Wim en Trude ging ook uit naar literatuur, streekgeschiedenis, beeldende kunst, archeologie, architectuur en klassieke muziek. Boeken over deze onderwerpen zijn dan ook ruim aanwezig in de collectie Gielen.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Chris Schriks, Canon van het uitgevers- en auteursrecht

Chris Schriks, Canon van het uitgevers- en auteursrecht. Een route in vijftig data. Vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland (1450-1950).

Dit boek beschrijft vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland. Het is voorzien van een kroniek en chronologie van gebeurtenissen en maatregelen die betrekking hebben op censuur, druk- en boekprivileges, usanties, monopolievorming, bescherming van originair werk en vertalingen, nadruk, het publiek domein in het drukkers- en boekenvak in Nederland en elders en de rol daarin van kerken, landsheren, staten, gewesten, steden, gilden, compagnieën, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de Nederlandsche Juristen Vereeniging en de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het werk wordt uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Auteurswet 1912.

Gebonden, geïllustreerd, 256 pagina’s, voorzien van stofomslag in kleur, € 49,50. Kluwer, Deventer, ISBN 978 9013 09795 5.

Eve: Programma VIOT2011 on-line en vroege registratie verlengd


Van 21 tot en met 23 december a.s. vindt aan de Universiteit Leiden het twaalfde VIOT-congres plaats, met als thema ‘taalgebruik en diversiteit’. Meer dan honderd lezingen over onder andere begrijpelijke taal, politiek en juridisch taalgebruik, speeches, argumentatie, visuele communicatie, conversatie-analyse, schrijfvaardigheid en meertaligheid. Het volledige programma is nu on-line en de mogelijkheid tot vroege registratie is verlengd tot 5 december a.s. (het tarief is inclusief lunches en congresbundel):

http://www.viot2011.nl/

E-mail: viot2011@hum.leidenuniv.nl

Age: Boekensalon over Hella Haasse

Boekensalon: Hella S. Haasse

Op 8 december 2011 wordt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een Boekensalon over schrijfster Hella S. Haasse georganiseerd. Gasten in het panel zijn Patricia de Groot, vaste redactrice van de schrijfster bij Querido, Aleid Truijens, biograaf, recensent en columnist van de Volkskrant, Elsbeth Etty, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, recensent en columnist van NRC Handelsblad en Herman Beliën, historicus, die als moderator zal optreden.

Tijdens deze Boekensalon wordt ingegaan op het oeuvre van de onlangs overleden schrijfster Hella S. Haasse. Een aantal centrale thema’s in haar werk is nog altijd relevant. Hoe behandelde Haasse bijvoorbeeld het onderwerp Nederlands-Indië?

Centraal staat de vraag hoe een auteur van historische romans omgaat met de geschiedenis. De diverse achtergronden van de panelleden beloven een interessante mix van historische en literair-kritische vragen en discussiepunten. De bijeenkomst is georganiseerd door studenten van de Master Redacteur/Editor van de UvA in samenwerking met de Bijzondere Collecties. Na afloop is gelegenheid om de discussie voort te zetten met een drankje erbij.

Datum en tijd: donderdag 8 december 2011, 17.00-19.00
Locatie: Museumcafé Bijzondere Collecties
Adres: Oude Turfmarkt 129 (Rokin), Amsterdam

Aanmelding wordt op prijs gesteld: receptie-otm@uva.nl of 020–5257300.

http://www.bijzonderecollecties.uva.nl

Age: Vondels Gysbreght in Leiden


Vondels ‘Gysbreght’ in Leiden

Op 30 november a.s. laten Vondelkenners Olga van Marion en Frans-Willem Korsten voor een breed publiek van wetenschappers en cultureel geïntersseerden hun licht schijnen over de Gysbreght.

Vondels ‘Gysbreght van Amstel’

Vondels Gysbreght is vanaf de première in 1638 een van de meest bestudeerde en opgevoerde toneelstukken in de Nederlandse (en Europese) literatuurgeschiedenis. In al die eeuwen, waarin Nederland drastisch veranderde, maakte het stuk steeds weer een overweldigende indruk op het publiek. Wat kan die impact zijn op het publiek van nu?

Universiteit Leiden – Lipsiusgebouw, zaal 005
30 november 2011 om 19.30 uur
Toegang is gratis.

Informatie: O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl (tel. 071-5272128) en F.W.A.Korsten@hum.leidenuniv.nl
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Eerste zeemanswoordenboek

Hertaling eerste zeemanswoordenboek van het Nederlands

De Seeman (1681), samengesteld door Wigardus à Winschooten, is het eerste volwaardige zeemanswoordenboek van het Nederlands en tevens een van de geestigste en boeiendste woordenboeken van onze taal. De Seeman bevat een keur aan woorden uit vaktalen, zeker niet alleen uit het zeewezen.

Op woensdag 23 november 2011 is de hertaling in modern Nederlands, getiteld
Seeman. Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten gepresenteerd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De hertaling is verzorgd door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs en wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Lees verder >>

Age: Conferentie Sheffield april 2012 over Low Countries

De 9de tweejaarlijks conferentie van de Association for Low Countries Studies (ALCS) wordt in 2012 gehouden in Sheffield (UK) van 3 tot 5 april. Het thema van de bijeenkomst is Low Countries, Big Cities. Voor alle informatie en de Call for Papers: http://alcs.group.shef.ac.uk/index.php.

De ALCS is een interdisciplinaire vereniging voor de uitwisseling van wetenschappelijke en pedagogische expertise op het gebied van de Neerlandistiek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het wetenschappelijk tijdschrift van de ALCS, Dutch Crossing, is een publicatiekanaal voor Dutch Studies in de breedste zin van het woord voor de gehele Engelstalige wereld. De conferentie in Sheffield staat open voor bijdragen van binnen maar ook vooral van buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland en bevestigt Dutch Studies als internationaal vakgebied.

De deadline voor het indienen van uw voorstel is 30 november.

Age: Boekpresentatie De Antwerpse spelen van 1561

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie nodigen u uit op de boekvoorstelling van Ruud Ryckaert: De Antwerpse spelen van 1561, naar de editie Silvius (Antwerpen 1562), uitgegeven met inleiding, annotaties en registers.

WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 om 19 uur in het Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent

PROGRAMMA
Dirk Coigneau > verwelkomt en leidt in
Ruud Ryckaert > spreekt over ‘De Antwerpse spelen van 1561’
Marleen Vermeir en Lucien Rahoens > dragen rederijkersteksten voor uit de Antwerpse bundel

Na afloop receptie in de salons van de Academie en mogelijkheid tot aankoop van het boek aan een speciale lanceringsprijs.

Gelieve uw komst te bevestigen via één van onderstaande kanalen:
T: 09 265 93 40 – F: 09 265 93 49 – E: secretariaat@kantl.be

Lit: Pas verschenen: Biografie van Han G. Hoekstra

Han G. Hoekstra – biografie van Joke Linders & Janneke van der Veer (ISBN 9789026324161; prijs € 34,95)

Behalve dichter voor kleine en grote mensen was Han G. Hoekstra (1906-1988) een journalist van het type dat inmiddels vrijwel is verdwenen: literair begaafd, veelzijdig en met een open geest voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ruim voor Annie M.G. Schmidt met Het fluitketeltje haar dwarse geluid liet horen, schiep Hoekstra het kind ‘met altijd vuile handen, meestal een gat in zijn mouw en ongepoetste tanden’. In stoutigheid en fantasie rolde Hoekstra de loper uit voor de latere koningin van de kinderliteratuur. Iedereen bij Het Parool – Eli Asser, Simon Carmiggelt, Jeanne Roos, Annie M.G. Schmidt – bewonderde de winnaar van de Constantijn Huygens-prijs 1972 om zijn charme, lichtheid van toon en rijke verbeeldingskracht.
Lees verder >>

Nws: Stripcollectie P. Hans Frankfurther naar Bijzondere Collecties


Stripcollectie P. Hans Frankfurther naar Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

Op zaterdag 19 november 2011 wordt de collectie van stripverzamelaar en oprichter van Het Stripschap P. Hans Frankfurther overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De verzameling wordt daarmee toegevoegd aan de stripcollectie van de Bijzondere Collecties (voorheen het Stripdocumentatiecentrum Nederland).

Het betreft het tweede deel van de collectie van Frankfurther; ongeveer 20.000 albums en boekjes. Het eerste deel (de documentatie, secundaire literatuur en stripparafernalia) vormde al in 1970 de basis voor het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN), indertijd opgericht door het Stripschap en de Universiteitsbibliotheek van de UvA. De taak van het Stripdocumentatiecentrum, nu de stripcollectie van de Bijzondere Collecties, was en is de geschiedenis van de strip in Nederland te documenteren.
Lees verder >>

Age: Congres Center for Mexican Studies, Antwerpen

On the 5th and 6th of December 2011, the Center for Mexican Studies of the University of Antwerp organizes a conference on the impact of the typography and painting of the Southern Netherlands in Mexico in the 16th and 17th century.

In this period, printing and painting in the Southern Netherlands were at an unprecedented height. Numerous printing houses and painting workshops brought their work to such perfection, that they belonged to the most famous and renowned of their times. As the Southern Netherlands belonged to the Spanish Habsburg Empire, the local typographic and artistic production was also diffused in Spain and consequently in the New World.

What typographic and pictographic work was exported to Spain and from there on to New Spain? Which styles and genres were mostly asked for? How did the Mexican workshops adopt the strategies of representation and the most popular themes from the Flemish works?

Speakers include Werner Thomas (KULeuven), Enrique González González (IIUE-UNAM), Stijn Van Rossem (University of Antwerp), César Manrique Figueroa (KULeuven), Marina Garone Gravier (UNAM) and Serge Gruzinski (EHESS). The working languages will be English and Spanish.

More details about the programme and registration: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*CMS&n;=102064

Pierre Delsaerdt
University of Antwerp
Department of Library and Information Science

Age: Tiele-leerstoelendag vrijdag 18 november

De Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek nodigen u uit voor de Tiele-leerstoelendag 2011

Op deze middagbijeenkomst zullen de Tiele-hoogleraren in korte presentaties iets vertellen over de boeiende en verrassende aspecten van hun werk in het boekhistorisch onderwijs en onderzoek.

Graag heten wij u van harte welkom op vrijdag 18 november 2011 vanaf 14:30 uur in de Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag), waar u zult worden ontvangen met een kopje koffie. Om 15:00 uur zullen de vier Tiele-hoogleraren starten met hun presentaties.

Na de presentaties volgt een korte inleiding op de tentoonstelling in De Verdieping van Nederland Machtige & Mooie Middeleeuwen, die men na afloop kan bezichtigen.
Lees verder >>

Age: Miraeus Lectures in Antwerpen

Graag kondig ik de volgende Miraeus Lectures aan:

Op woensdag 23 november 2011 vindt de dertiende Miræus Lecture plaats in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Om 18u behandelt Eltjo Buringh de productie van middeleeuwse manuscripten en hun gebruik in elf regio’s van het Latijnse Westen. De lezing is in het Engels, duurt ongeveer een uur en is volkomen gratis.

Op donderdag 1 december 2011 volgt de veertiende Miræus Lecture in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Om 18u licht Nicholas Pickwoad het behoud en het beheer van de oudste bibliotheek van het Christendom toe; de legendarische bibliotheek van het beroemde Sint-Catharinaklooster. Ook deze lezing is in het Engels, duurt ongeveer een uur, en u kunt haar gratis bijwonen.
Lees verder >>

Age: Boekpresentatie UvA ErfgoedLab 22 november

Op 22 november 2011, 16 uur, vindt een boekpresentatie plaats van UvA ErfgoedLab #2 en #5 in het Museumcafé Bijzondere Collecties. Oude Turfmarkt 129 te Amsterdam

Studenten in het UvA ErfgoedLab

Op dinsdag 22 november om 16:00 uur presenteert UvA ErfgoedLab de derde UvA ErfgoedLab publicatie. Dit boek gaat over het tweede en het vijfde project in het UvA ErfgoedLab. De bindende factor tussen deze twee projecten is het samenwerkingsverband met de afdeling Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
Lees verder >>

Age: Praagse Perspectieven 8 op 22-23 maart 2012

Praagse Perspectieven 8

In het kader van de reeks Praagse Perspectieven organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag volgend voorjaar opnieuw een colloquium. Dat vindt plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2012 in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum, Jungmannovo námêstí 18, Praag Centrum, in de bibliotheek op de eerste verdieping.

Het letterkundig deel onder de titel Tussen globalisering en provincialisme behandelt de centrale vraag hoe ontvankelijk de Nederlandse of Vlaamse literatuur in de loop der tijd voor invloeden van buitenaf is geweest en welke vormen van weerstand of acceptatie daarbij mogelijk te onderscheiden zijn.

De volgende sprekers treden op:
Lees verder >>

Eve: studiebijeenkomst ‘Reprises/Remakes in de moderne Nederlandstalige poëzie’, do 29 maart 2012 Universiteit Gent – Call for papers

In De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels (Amsterdam University Press, 2001) spreekt Ad Zuiderent over het fenomeen van de ‘zelfbloemlezing’. Met die term worden verzamelbundels of auteursbloemlezingen aangeduid waarin dichters een al dan niet gereviseerde selectie uit eerder gebundelde poëzie presenteren. Deze anthologische uitgaven kunnen vanuit auteurspoëticaal of promotioneel-strategisch perspectief worden gelezen. Tot de categorie van de ‘zelfbloemlezing’ behoren onder vele andere Gedichten 1948-1963 van Hugo Claus, Gedichten 1954-1968 van Paul Snoek, In de waterwingebieden van H.H. Ter Balkt of Hart tegen hart van Leonard Nolens. Lees verder >>