Nws: Nieuw boekhistorisch museum Librarium in KB Brussel

LIBRARIUM | Nieuw museum over de geschiedenis van het boek opent deuren in Brussel.

Aan de Kunstberg, in hartje Brussel, opende op 20 oktober 2010 een nieuw museum de deuren. LIBRARIUM, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek van België, focust op de volledige geschiedenis van het boek en het schrift en wil een permanente ontdekkingsruimte zijn voor boek- en schriftculturen. Voor het inrichten van de zalen put de Koninklijke Bibliotheek uit haar even verscheiden als illuster patrimonium en maakt daarbij van de gelegenheid gebruik de documenten opnieuw in hun context te plaatsen. In een originele scenografie stelt LIBRARIUM een wetenschappelijke inhoud zowel op chronologische als op thematische wijze voor. Zo krijgt het parcours verschillende leesniveaus waar zowel leken als kenners hun gading zullen vinden.
Lees verder >>

Eve: Kamermans Kermis: Grijs, Amsterdam, De Balie, donderdag 11 november

donderdag 11 november, 20.00 uur / € 7 / € 5

Donderdag 11 november organiseert De Balie in samenwerking met DVD-label Wholphin en digitaal cultureel magazine De Optimist de tweede aflevering van Kamermans Kermis. In dit eigenwijze programma fileren en ontleden wij op de typische, multidisciplinaire Kamermans manier iedere maand een ander thema. Deze maand als thema: Het Grijze Gebied. Lees verder >>

Age: Symposium ‘Van Lectio tot PowerPoint’ over geschiedenis van onderwijs aan Nederlandse universiteiten, Utrecht, 26 nov. 2010

Symposium Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten

Wanneer: 26 november 2010, 10.00 – 17.00 uur
Waar: Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, Belle van Zuylenzaal
Aanmelding: bij organisatoren: l.j.dorsman@uu.nl of p.j.knegtmans@uva.nl
Meer informatie: http://www.huizingainstituut.nl

Dit zevende symposium in de reeks Universiteit & Samenleving wordt georganiseerd door het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis en het Huizinga Instituut

Ove: Overleden: Harry Mulisch (29 juli 1927 – 30 oktober 2010)

Zaterdagavond 30 oktober 2010 overleed auteur Harry Mulisch op de leeftijd van 83 jaar. Mulisch was al geruime tijd ziek. Mulisch was de enige nog levende van ‘de Grote Drie’ van de naoorlogse literatuur; W.F. Hermans en Gerard Reve overleden respectievelijk in 1995 en 2006. Met het overlijden van Mulisch verliest Nederland één van de meest gelezen en succesvolste auteurs van de naoorlogse generatie. Lees verder >>

Nws: Lezing Erik Kwakkel

Wednesday 3 November 2010, Prof. Dr Erik Kwakkel (Universiteit Leiden) will present the eighth Miræus Lecture, “Age of Innovation: The Manuscript Book in the Twelfth Century Renaissance” in the Nottebohm Hall of the Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen, Belgium.

For more information, see: http://www.boekgeschiedenis.be/index.php?q=content/age-innovation-manuscript-book-twelfth-century-renaissance

Free entrance – in English

dr. Goran Proot, Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18 kamer D218, 2000 Antwerpen, 03-265.42.88, goran.proot@gmail.com

Hora est! Promotie Jan Rock, vrijdag 12 november te Amsterdam

Promotiedatum: 12 november 2010
Promotie: Jan Rock, 12.00 uur, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam
Proefschrift: Papieren monumenten. Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591-1863
Promotor: mw. prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen
Co-promotor: mw. prof. dr. A. Kets-Vree

Valse kennis en nationalisme in de Nederlandse filologie

Wie wil weten hoe een wetenschappelijk vakgebied werkt, kan nauwgezet de processen volgen waardoor geleerde kennis tot stand komt. Maar ook mislukkingen kunnen veel duidelijk maken. Die laatste weg volgt dit proefschrift: aan de hand van oude teksten die vervalst zijn, wordt een geschiedenis van de Nederlandse volkstaalfilologie tussen 1591 en 1863 geschreven. Lees verder >>

Nws: Ronald Giphart nieuwe Schrijver op Locatie VU

Giphart kiest als thema ‘omzien in verwondering’

Ronald Giphart wordt per 1 februari 2011 de nieuwe Schrijver op Locatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze rol zal hij discussies aanzwengelen, een bijdrage leveren aan colleges, en het kerstgeschenk 2011 voor de VU schrijven. Ook organiseert hij activiteiten voor en met studenten en speelt een actieve rol bij de populaire schrijvershuisbezoeken (studenten en Schrijver op Locatie bezoeken samen een collega-schrijver, voor een gesprek in diens woon- of werkkamer). Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Nieuw werk van Willem G. van Maanen

Willem G. van Maanen, Wat van waarde is.

In april van dit jaar verscheen Van Maanens verhalenbundel Bagatellen. In een brief aan een vriend schreef hij: ‘Hierbij mijn nieuwste en nu toch echt mijn laatste. Het is mooi geweest, ik ga eens echt van mijn pensioen genieten. De kritieken, goed of slecht, laat ik straks over me heen komen, ik ben er niet benieuwd meer naar, ik weet zelf wel wat goed of slecht is, goed voor de ramsj of voor een herdruk.’ Maar Bagatellen is niet Van Maanens laatste: ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag verscheen op 30 september 2010 Wat van waarde is.
Lees verder >>

Age: Festival ‘Literaire Meesters’ geheel gewijd aan Federico García Lorca, Utrecht, 7-21 nov. 2010

Van 7 t/m 21 november a.s. vindt in Utrecht het festival Literaire Meesters plaats. Dit jaar is het festival geheel gewijd aan de grote Spaanse schrijver/dichter, beeldend kunstenaar en musicus/pianist Federico García Lorca. Het retrospectief herdenkt de kunstenaar met twee weken lang poëzie, speelfilms, concerten, lezingen, tapasdiners en theatervoorstellingen.

Op 7 november gaat het festival feestelijk van start in het Jacobitheater. Zangeres Lenny Kuhr zingt speciaal voor het festival gedichten van Lorca en Wim Brands voert een gesprek met actrice Annemarie Prins, dichter Hagar Peeters en beeldend kunstenaar Eline Janssens over hun fascinatie voor de schrijver. Ook wordt de festivaluitgave Duende gepresenteerd, met daarin nog niet eerder vertaalde teksten van Lorca. Het festival is een uniek eerbetoon aan één van de grootste dichters van de 20ste eeuw.
Lees verder >>

Nws: Letterkundig Museum verwerft manuscript ‘Ik Jan Cremer’

Met steun van diverse fondsen en een financier die onbekend wenst te blijven, is het Letterkundig Museum er in geslaagd het manuscript van Ik Jan Cremer te verwerven. De roman Ik Jan Cremer verscheen in 1964 en representeert de overgang van de brave jaren 50 naar de rebelse jaren 60. Het wordt gerekend tot een van de belangrijkste naoorlogse werken uit de Nederlandse literatuur. Willem Frederik Hermans typeerde het ooit treffend als ‘een bandeloze ontploffing tussen autobiografie en mythomanie’.

Het Letterkundig Museum bezit reeds een groot Cremer-archief. Hierin bevinden zich onder meer de motorlaarzen en -pet waarmee de schrijver de literatuur kwam binnengescheurd. In de Nationale Schrijversgalerij hangt naast zijn zelfportret uit 1940 ook het schilderij dat Frits Müller in 1965 van Cremer maakte, voorstellend de schrijver zittend op een Harley Davidson. Dit ensemble wordt nu gecomplementeerd met het manuscript.
Lees verder >>

Age: Hommagecolloquium ‘Zijn tuin is de taal’ t.g.v. 70e verjaardag Georges De Schutter, Gent, 10 dec. 2010

Op vrijdag 10 december a.s. vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent) een colloquium plaats bij wijze van hulde aan em. prof. dr. Georges De Schutter, die dit jaar 70 geworden is. Het colloquium is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, waar de gehuldigde hoogleraar was, en de KANTL, waarvan hij tot in 2005 Vast Secretaris was.
Lees verder >>

Lit: Van Dale Beeldwoordenboeken Turks en Arabisch handig bij leren NT2

Van Dale heeft sinds kort twee boeken voor mensen die Nederlands als tweede taal leren en afkomstig zijn uit Turkije, Marokko en andere landen waar Arabisch wordt gesproken: de nieuwe Van Dale Beeldwoordenboeken Turks en Arabisch. De beeldwoordenboeken zijn ook handig voor iedereen die kennis van het Turks en/of Arabisch wil krijgen of die wil bijspijkeren. Natuurlijk zijn het tevens geschikte boeken voor wie niet op een woord kan komen: ‘Hoe heet ook alweer …?’ Bovendien zijn de boeken zeer nuttig voor vertalers.
Lees verder >>

Lit: Intekening op feestbundel voor Guido de Baere over Middelnederlandse geestelijke letterkunde

Guido de Baere werd in 2006 gevierd bij zijn emeritaat als professor bij het Ruusbroecgenootschap. Nu hij de zeventigjarige leeftijd bereikt en zich onverminderd blijft wijden aan de studie van de Middelnederlandse geestelijke letter­kunde, verschijnt een hulde-album met bijdragen van collega’s. Daarnaast bevat de bundel een heruitgave van een zevental van Guido de Baere’s belangrijkste artikelen, waarin Ruusbroec de centrale figuur vormt, zoals dat ook in zijn wetenschappelijke loopbaan het geval was.
Lees verder >>

Web: Taalwerkplaats viert 5-jarig bestaan met nieuwe website

De Taalwerkplaats bestaat vijf jaar! Daarom hebben wij onszelf een nieuwe website cadeau gedaan. Nieuw in de Taalwerkplaats: de taalcolumn. Scherpe observaties van hedendaags taalgebruik. Lees alles over de laatste trends op taalgebied – om mee te kunnen doen met hypes of u er juist tegen te wapenen. En we hebben nog een traktatie voor u: wilt u gratis taaltips en taalweetjes ontvangen? Volg ons dan op Twitter. Geïnteresseerd in meer nieuws van en over de Taalwerkplaats? Lees dan onze nieuwsbrief.

Nws: Gedichtendag 2011 (op 27 januari 2011) en ander poëzienieuws

‘Nacht’ als thema van Gedichtendag 2011 op donderdag 27 januari a.s. heeft na de bekendmaking tot veel enthousiaste reacties geleid, net als het nieuws dat Remco Campert de Gedichtendagbundel 2011 schrijft. Inmiddels weten we ook wie het Gedichtendagessay schrijft en afgelopen maandag is ook nog eens bekendgemaakt wie de genomineerden zijn voor de VSB Poëzieprijs 2011 die op de vooravond aan Gedichtendag wordt uitgereikt. Lees snel verder!
Lees verder >>

Lit: Oktobernummer Onze Taal over o.a. het verdwijnen van hoofdletters uit bedrijfsnamen

In het oktobernummer van Onze Taal onder meer:
Erwin WijmanNieuwe mode: kleine letters; onderkast verdringt hoofdletter in namen en logo’s van bedrijven
Nationale-Nederlanden presenteert zichzelf tegenwoordig als ‘nationale nederlanden’ en Alex als ‘alex’. Bedrijven zweren massaal de hoofdletter af. Wat willen ze duidelijk maken met de afslanking van hun naam?
Peter-Arno Coppen‘Ik heb zoiets van’: de schoonheid van een gehate uitdrukking
‘Ik heb zoiets van’ is misschien wel de meest beschimpte uitdrukking in de Nederlandse taal. Is dat eigenlijk wel terecht?
Arjen van VeelenDe kus moet nooit komen: Goede tijden, slechte tijden en het Nederlands
Goede tijden, slechte tijden bestaat twintig jaar. Wat heeft de populaire soapserie betekend voor het Nederlands? Twee scenarioschrijvers van het eerste uur vertellen.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: A. Ceulemans. Verklankt verleden. Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw (1830-1914): tekst en representatie

In dit boek worden 28 Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw besproken. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze muziek laten klinken en dat ze historische figuren uit de Vlaamse geschiedenis (politieke iconen of schilders) als hoofdrolspelers opvoeren. Deze muziektheaterwerken werden onderworpen aan een tekstuele analyse, zowel op inhoudelijk, stilistisch als structureel niveau. Daarbij werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de representatie van de historische figuren in de werken. De teksten van de muziektheaterwerken werden zoveel mogelijk in verband gebracht met hun historische context, in dit geval de Vlaamse, nationaal-didactische poëtica van de negentiende eeuw. Behalve de muziektheaterwerken (zangspelen) werden ook 12 ‘zuivere’ muziekstukken (cantaten, liederen, ouverturen), waarin eveneens historische figuren centraal staan, bij het onderzoek betrokken.
Lees verder >>

Ten: IISG exposeert topstukken sociale en revolutionaire bewegingen

De enige bewaard gebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest van Marx, boeken van de Rote Armee Fraktion uit de Stammheim-gevangenis, actieaffiches uit de hele wereld en veel meer belangrijk historisch materiaal voor het eerst te zien.

Van 29 oktober 2010 t/m 30 januari 2011 zijn topstukken uit het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te zien bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in de tentoonstelling Wereldverbeteraars! 75 jaar IISG.
Lees verder >>

Hora est!: Promotie Klaartje Groot: Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800, Groningen, 28 okt. 2010

Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800

Promotiedatum: 28 oktober 2010
Promotie: mw. K.E. Groot, 16.00 uur, Academiegebouw (senaatskamer), Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800
Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Ramakers
Faculteit: Letteren
Lees verder >>