Lit: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, deel 28 (2010)

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs deel 28 verschenen van Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek. Ook dit deel bevat zoals gebruikelijk bijdragen over de volle breedte van de Nederlandse taal en cultuur. De inhoud is als volgt:

Ariane van Santen, Betekenis: de sturende kracht van woordvorming;

Folgert B. Karsdorp & Barend F. Beekhuizen, Regelmaat in een regelloos systeem. De Nederlandse superlatief;
Lees verder >>

Age: Congres ‘Beatrijs de wereld in’ (call for papers), Den Haag, 29-30 sept. 2011

Call for papers voor een internationaal en interdisciplinair congres

Beatrijs de wereld in
Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 29 en 30 september 2011

‘Beatrijs de wereld in’ analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.
Lees verder >>

Age: Publieksdag UCEMS ‘Van haat tot liefde: emoties in de vroegmoderne tijd’, Utrecht, 22 jan. 2011

VAN HAAT TOT LIEFDE: EMOTIES IN DE VROEGMODERNE TIJD
Publieksdag UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies), Universiteit Utrecht

Praktische gegevens
Datum: zaterdag 22 januari 2011
Aanvang: 12h30. Einde: 17h15
Locatie: Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
Toegang gratis, gelieve aan te melden via GW_Renaissance@uu.nl
Lees verder >>

Web: Nieuwe artikelen op Neerlandistiek.nl (10e jaargang)

Zojuist zijn er nieuwe artikelen gepubliceerd in de tiende jaargang van www.neerlandistiek.nl. Het gaat om de volgende bijdragen:
– Evgeny Kazartsev [10.01]: Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd;
– Frank Jansen [10.02]: Onkunde wordt bestraft. Het effect van systematisch gemaakte afwijkingen van de standaardtaal op de waardering van direct-mailbrieven.
Lees verder >>

Age: Studiedag Middeleeuwen ‘Een kwestie van perspectief’, Radboud Universiteit Nijmegen, do 20 jan. 2011

Ketter of christen, held of schurk, meesterwerk of mislukking? Het is een kwestie van perspectief. Op de achtste Middeleeuwendag zullen mediëvisten van de Radboud Universiteit Nijmegen verschillende middeleeuwse visies op de wereld, geloof, kunst en literatuur met elkaar confronteren. Vragen die tijdens de dag aan bod kunnen komen, zijn: Welke standpunten werden door verschillende partijen ingenomen en waarom? Welke middelen werden ingezet om anderen te overtuigen? Hoe kwam consensusvorming tot stand? En waardoor werd de ene visie uiteindelijk verkozen boven de andere? U bent van harte uitgenodigd om de dag bij te wonen.
Lees verder >>

Age: Praagse Perspectieven 2011

Aankondiging van Praagse Perspectieven 7 te Praag op 24 en 25 maart 2011.

Op 24 en 25 maart 2011 organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag de zevende aflevering van Praagse Perspectieven onder het thema ‘Doorbroken patronen en verwachtingen’. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum, Praag 1, Jungmannovo nám. 18., in de bibliotheek.
Lees verder >>

Age: Workshop De toekomst van egodocumenten

CALL FOR PAPERS
Graduate Workshop De toekomst van egodocumenten
Rijksuniversiteit Groningen, woensdag 16 maart 2011

Op woensdag 16 maart 2011 organiseert het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) onder de titel De toekomst van egodocumenten een workshop voor research master studenten, promovendi en postdocs. Doel van de workshop is het vaststellen van de aard, het nut en de inzetbaarheid van egodocumenten in cultuurhistorisch onderzoek.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Standaardtalen in beweging, onder redactie van Marijke van der Wal en Eep Francken.

Standaardtalen zijn onderwerp van discussie. Toenemende variatie zou de ondergang van standaardtalen inluiden. Hoe reëel is die dreiging voor het Afrikaans in Zuid-Afrika en voor het Nederlands in Nederland en Vlaanderen?

Standaardtalen in beweging gaat in op actuele vragen over standaardisatie, destandaardisatie en de positie van standaardtalen. Het presenteert een nieuwe kijk op aspecten van het standaardisatieproces in het verleden en geeft inzicht in huidige ontwikkelingen in variëteiten van het Afrikaans en het Nederlands. Ook worden de veranderde positie van het Afrikaans na de Apartheid en mogelijk functieverlies van het Nederlands belicht. Daarbij komt ook Abram de Swaans opmerkelijke benadering van het wereldtalenstelsel aan de orde. Lees verder >>

Age: SLAA neemt literatuursubsidies onder de loep, A’dam, 16 dec. 2010

Subsidies. Wil je dezer dagen met één woord de sfeer er bij de kunstliefhebber goed uit hebben, gebruik dan het woord ‘subsidies’. Hoe een normaal woord in een paar maanden tijd een scheldwoord kan worden. In Wie is er bang voor literatuur? – de nu al beruchte onderzoeksshow van de SLAA gaan we 16 december de wereld van de literatuursubsidies eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Wat voor invloed heeft een instituut als het Nederlands Letterenfonds op de vorming van literatuur in Nederland, welke schrijvers steunen zij en waarom, en wat levert dit op voor de markt? Of hoeft het helemaal niks op te leveren? En hoe kijken schrijvers hier zelf tegenaan?
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Lage Landen Studies 1

Zojuist is verschenen deel 1 in een nieuwe reeks, Lage Landen Studies, van uitgeverij Academia Press te Gent o.r.v. Jane Fenoulhet en Jan Renkema.

Als men de bijdragen aan Internationale neerlandistiek: een vak in beweging als geheel overziet, kan men vaststellen dat de taal en cultuur van Nederland en Vlaanderen zich nog steeds mogen verheugen op een grote belangstelling. Dat is mede te danken aan de wetenschappers die over discipline- en landsgrenzen heen over hun vak reflecteren. De rijkdom aan (sub)disciplines en aan academische en culturele achtergrond van de beoefenaars is inspirerend voor het wetenschappelijk discours.
Lees verder >>

Age: Bijeenkomst ‘Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’ (SCARAB, Radboud Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 15 dec. 2010

Op woensdagmiddag 15 december organiseert het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) van de Radboud Universiteit Nijmegen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal de tussentijdse resultaten presenteren van het NWO-onderzoeksprogramma ‘The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005’. Het NWO-programma ‘The Best Intentions’, waarin onderzoek gedaan wordt naar de literatuur-kritische praktijk in Nederlandse dagbladen na de Tweede Wereldoorlog, startte eind 2007. Tijdens de bijeenkomst worden enkele uiteenlopende onderzoeksresultaten en -vorderingen uit de onderzoeksperiode besproken en werpt een externe deskundige haar licht op de analyse van literaire kritieken.
Lees verder >>

Nws: Letterkundig Museum verwerft literaire nalatenschap Marten Toonder

Het Letterkundig Museum verwerft de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005). De Erven Marten Toonder dragen via de successieregeling* het belangwekkende archief woensdag 1 december over aan het Rijk, dat het heeft uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Namens de staat geeft Instituut Collectie Nederland (ICN) het vervolgens in beheer aan het Letterkundig Museum. De belangrijkste stukken uit het omvangrijke archief van de schrijver en tekenaar zijn de circa tienduizend bewaard gebleven originele Tom Poes-stripstroken. Maar ook opzetjes, schetsen en originelen van zijn andere series, zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn, zijn in het archief te vinden.
Lees verder >>

Web: Etymologiebank online met info over herkomst van 50.000 Nederlandse woorden

De herkomst van Nederlandse woorden spreekt veel mensen aan. Toch was er tot nu toe geen centraal punt op internet met betrouwbare informatie hierover. Sinds zaterdag 27 november 2010 is dat veranderd: toen lanceerde het Meertens Instituut de Etymologiebank (www.etymologiebank.nl). De eerste release van de website bevat een kleine 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op twintig woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen.
Lees verder >>

Vac: Vacature conservator/teamleider Artis Bibliotheek, Amsterdam (deadline: 11 dec. 2010)

De Divisie Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam (UvA Erfgoed) vormt organisatorisch een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek en beheert de rijke cultuurhistorische en archeologische verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam. UvA Erfgoed omvat de Bijzondere Collecties, het Allard Pierson Museum, de collectie Universiteitsgeschiedenis, het computermuseum en alle historische- en kunstvoorwerpen die verspreid zijn over de vele gebouwen van de UvA. UvA Erfgoed is gevestigd aan de Oude Turfmarkt 129 in Amsterdam.

De Universiteitsbibliotheek vraagt voor de sector Bijzondere Collecties een:

Conservator / Teamleider Artis Bibliotheek
32 uur per week
vacaturenummer 10-7018
Lees verder >>

Web: Liesveltbijbel van 1542 gedigitaliseerd; meer dan tien miljoen woorden door vrijwilligers uitgetypt

Sinds 1 november 2010 is de transcriptie van de Liesveltbijbel van 1542 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat dr. Nicoline van der Sijs (Leiden) weten. De uitgave is binnen anderhalf jaar tot stand gebracht door een team van 55 vrijwillige medewerkers, die de tekst in zijn geheel hebben uitgetypt. De transcriptie is te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl) en – samen met de fotoscans van de originele rijk geïllustreerde druk – op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). Het is de zevende bijbel die in kader van het Bijbeldigitaliseringsproject op het internet verschijnt. In totaal zijn er sinds de start in 2007 meer dan tien miljoen woorden uitgetypt. De uitgave van de Liesveltbijbel is gecoördineerd door de neerlandicus Hans Beelen, werkzaam aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland). Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.
Lees verder >>

Age: Boekensalon Uitgeven 2.0 over gebruik van sociale media in de boekenwereld, A’dam, 2 dec. 2010

Op donderdag 2 december organiseren de Bijzondere Collecties en de leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde & Master Redacteur/Editor van de UvA de Boekensalon Uitgeven 2.0. Een panel van deskundigen zal discussiëren over het gebruik van sociale media in de uitgeverij. Hoe gebruiken uitgevers en schrijvers netwerkmedia als Facebook, Twitter en Linkedin om kopers en pers te bereiken?
Lees verder >>

Nws: Bibliotheek Ritman in de problemen; Bibliotheca Philosophica Hermetica dreigt te verdwijnen

Misschien hebben jullie al enkele summiere berichten in de pers gezien over de veiling op 7 december van ‘ons’ Graal-handschrift (de Graal van Rochefoucault), op zich al een teken dat er een probleem is in verband met de continuïteit van de bibliotheek Ritman. Het is echter nog veel ernstiger: de omstandigheden zijn zodanig dat sluiting van de bibliotheek en verkoop van àlle boeken onafwendbaar lijkt. Het deel (ongeveer eenderde) dat de Nederlandse Staat verworven had en dat zij bij ons in bruikleen gelaten hadden, zal dan elders ondergebracht worden. Wij zouden alles in het werk willen stellen om het tij nog te keren en de partijen over te halen tot een andere oplossing te komen. Jullie zouden ons kunnen helpen door deze petitie te tekenen. Op onderstaande site staat ook meer informatie over de situatie.

http://www.ipetitions.com/petition/ritmanlibrary