Eve: Beatrijs de wereld in

Bijna 50 sprekers uit 10 landen zullen ingaan op vertalingen en bewerkingen in meer dan 20 talen. Tijdens het congres in de Koninklijke Bibliotheek wordt het enige handschrift van de Middelnederlandse Beatrijs tentoongesteld. Op het internet vindt u het voorlopig programma (in pdf) en het inschrijfformulier (in word).

“Beatrijs de wereld in” analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Met deze casus wil het nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

Sinds W.J.A. Jonckbloet in 1841 de eerste wetenschappelijke editie verzorgde van het unieke Middelnederlandse handschrift van de Beatrijs – thans in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag – heeft de tekst een onwaarschijnlijke weerklank gehad. Dat blijkt niet alleen uit moderne bewerkingen en vertalingen als die van P.C. Boutens, Herman Teirlinck en Willem Wilmink, maar de tekst raakte ook internationaal verspreid door een groot aantal adaptaties (o.a. voor theater) en door vertalingen in onder meer het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Afrikaans, Esperanto, Fries en Noors. De tijd is rijp om te bezien hoe de Beatrijs in de loop van de tijd gefunctioneerd heeft in uiteenlopende verschijningsvormen, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als daarbuiten. Zo kan de tekst opnieuw gesitueerd worden in de middeleeuwse en latere vertaal- en bewerkingstraditie. Tegelijkertijd kan deze casus het ontstaan helpen verklaren van vertalingen en bewerkingen op bepaalde momenten en in bepaalde regio?s. Welke functies vervullen zulke adaptaties? Welke keuzes maken vertalers en bewerkers? Wat zijn hun literaire, didactische of wetenschappelijke bedoelingen?

Lit: Pas verschenen: drie delen in de SEL-reeksBoekvoorstelling

Drie nieuwe studies over moderne Nederlandse literatuur

Op 15 september 2011, om 17u, stelt het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) in samenwerking met de vzw Geert van Bruaene drie nieuwe boeken voor in Het Goudblommeke in papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel.

Ter gelegenheid van de voorstelling leest Albert Bontridder voor uit eigen werk. Kevin Absillis (UA) interviewt Julien Weverbergh over de woelige jaren zestig.

Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Bloemendal e.a., Literary culturesLiterary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650

Edited by Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn and Elsa Strietman

· June 2011

· ISBN 978 90 04 20616 8

· Hardback (x, 324 pp.)

· List price EUR 99.- / US$ 136.-

· Brill’s Studies in Intellectual History; 197.

In the early modern Low Countries, literary culture functioned on several levels simultaneously: it provided learning, pleasure, and entertainment while also shaping public debate. From a ditty in Dutch sung in the streets to a funeral poem in Latin composed to be read for or by intimate friends, from a play performed for a prince to a comedy written for pupils – literary texts and performances often dealt with highly controversial topics of religion or politics, on a local or national, but also on a supranational scale. This volume sets out to analyse the role and function of literary culture in the formation of early modern public opinion, and proposes ways in which a modern scholar might approach early modern works of literature and other traces of literary culture to explore early modern public opinion making. The cases presented in this volume bring the Dutch and Latin literary cultures of the Low Countries in the focus of international debates on the history of public opinion.

Lees verder >>

Ove: Hans Groot 1949-2011

Op woensdag 1 juni 2011 vond in De Rode Hoed een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Dr. J. (Hans) P.M. Groot (*20 september 1949) die op 27 mei 2011 te Amsterdam overleed. Zijn collega Dr. Kees Groeneboer hield daar onderstaande toespraak.

Lieve familie en vrienden van Hans,

Op 6 april van dit jaar nam Hans afscheid van het Erasmus Taalcentrum in Jakarta, na precies 25 jaar. De eerste 10 jaar werkte hij er als taalcoördinator in dienst van het Ministerie van Onderwijs en de laatste 15 jaar in dienst van de Nederlandse Taalunie in Den Haag. Ik heb hem al die jaren gekend – de eerste tien jaar op enige afstand – Hans werkte bij het Taalcentrum en ikzelf bij de universiteit –, maar de laatste 15 jaar heb ik nauw en in goede harmonie met hem samengewerkt bij het Erasmus Taalcentrum. Een meer betrokken en loyaler collega dan Hans kan men zich niet indenken en hij laat dan ook een grote leegte achter.

Lees verder >>

Ove: Henny Thijssing-Boer 1933-2011

Op 24 mei 2011 is de ‘koningin van de streekroman’ Henny Thijssing-Boer (*7 februari 1933 St. Annen, Groningen) in Winschoten overleden. Ze schreef voor uitgeverij Gottmer en de VCL-serie (Vereniging tot bevordering van Christelijke Lectuur) van uitgeverij Kok/Omniboek bijna honderd boeken waarvan circa twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Haar eerste roman, Als de tijd daar is, verscheen in 1976 bij uitgeverij J.H. Gottmer in Haarlem. In 1981 verscheen De vrouw die mij gegeven werd in de VCL-serie van Uitgeverij Kok. Sinds 1992 staat Thijssing-Boer in de top-10 van de meest uitgeleende boeken van de openbare bibliotheken. In 1996 werd zij koninklijk onderscheiden en in 2002 ontving ze tijdens de presentatie van haar tachtigste roman de zilveren Erepenning van de stad Groningen. In 2008 verscheen haar laatste roman Het jongetje Duco.

Zie ook http://boeken.blog.nl/actueel/2011/05/25/henny-thijssing-boer-koningin-van-de-streekroman-overleden.

Ove: Ellen Warmond 1930-2011

Op 28 juni 2011 overleed de dichteres Ellen Warmond (*23 september 1930 te Rotterdam), pseudoniem van Pietronella Cornelia van Yperen. Ellen Warmond debuteerde in 1953 in Maatstaf en met de bundel Proeftuin, waarvoor zij de Reina Prinsen Geerligsprijs kreeg.

In 1999 verscheen haar laatste bundel Kaalslag. Hoewel Warmond vooral bekend is als dichteres publiceerde ze ook proza, zoals de roman Paspoort voor niemandsland (1961) en verhalenbundels als Eeuwig duurt het langst (1961), waarin bij het titelverhaal wordt vermeld: ‘Iedere gelijkenis met bestaande personen en toestanden is angstaanjagend’.

Lees verder >>

Tss: Mededelingen Weyerman 2011, nr. 1

Deze Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman bevat de volgende bijdragen:

 Peter Altena, ‘André Hanou (1941-2011), onvermoeibaar optimist’

 Jozien J. Driessen van het Reve, ‘Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van Amsterdam naar Moskou bracht’

 Jac Fuchs, ‘Het verschrikkelijk konterfeytsel. Over de plek waar Weyerman bok schoot’

 Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas, ‘“Abbandonné de tout excepté de mon courage”. Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799)’

 John Besseling, ‘De levensloop van Johanna Turner en de ondergang van het Amsterdamse hattemisme’

En verder:

De vrolyke navorscher, recensies, signaleringen, verschenen en een ingezonden mededeling.

Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar de secretaris (post@weyerman.nl). Oude jaargangen worden momenteel gedigitaliseerd, zie: http://www.weyerman.nl.

Eve: Reminder: Achter de verhalen 4 – Call for papers

18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.

Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder. Lees verder >>

Nws: Scriptieprijs Tiele-Stichting

DR. P.A. TIELE-STICHTING SCRIPTIEPRIJS 2011

In 2011 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-Scriptieprijs 2011
De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2010 – 1 september 2011 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.
Lees verder >>

Nws: Benefietveiling voor Meermanno

Op 29 november 2011 organiseert Bubb Kuyper in samenwerking met Museum
Meermanno | Huis van het boek en de Stichting Vrienden van Museum Meermanno een benefietveiling voor het bedreigde museum. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan de exploitatie van het museum, zodat het kan voldoen aan de door staatssecretaris Zijlstra gestelde norm om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen.
Het jubilerende Haarlemse Veilinghuis Bubb Kuyper was onmiddellijk bereid om mee te werken aan de actie tot behoud van Museum Meermanno, het oudste boekenmuseum ter wereld. Op 29 november 2011 zullen zij de benefietveiling in Haarlem organiseren als feestelijke openingsavond van hun najaarsveiling. Mede-eigenaar Jeffrey Bosch laat weten dat hij zich geen betere invulling kan voorstellen van de viering van het 25-jarig jubileum van het veilinghuis. ‘Tal van “Bekende Boekenliefhebbers” zullen voor de gelegenheid als veilingmeesters optreden. Wij hopen op een uitpuilende veilingzaal en een feestelijke avond voor alle boekliefhebbers van Nederland.’
Lees verder >>

Nws: Call for papers Jaarboek De Fonteine

Call for papers

De literatuur in de volkstaal werd in de Nederlanden gedurende de 15de en de 16de eeuw overheerst door de rederijkers. Deze literaire genootschappen beoefenden niet alleen de dichtkunst in competitieverband binnen de eigen kamer, zij traden ook geregeld op het voorplan met grootse dramatische opvoeringen, zowel in de eigen stad als daarbuiten. Het landjuweel dat in de zomer van 1561 werd georganiseerd in Antwerpen spreekt daarbij waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. Dit slotstuk van een cyclus rederijkerswedstrijden die al in 1515 in Mechelen van start was gegaan, gaat te boek als één van de grootste en rijkste literaire feesten die ooit in de Nederlanden hebben plaatsgehad. Het Antwerpse landjuweel en het aansluitende haagspel vormen in velerlei opzichten een mijlpaal in de toneel- en literatuurgeschiedenis van de Nederlanden.
Lees verder >>

Age: 2e Jacob van Lennep-lezing door Joep Leerssen

Jacob van Lennep en het romantisch historisme
In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA
Donderdag 29 september 2011, 20:00 – 22:00 uur, Spui 25, Amsterdam.

Tweede Jacob van Lennep-lezing, een jaarlijks terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Met als spreker dit jaar Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Europese Romantiek ontwikkelde een nieuwe houding ten aanzien van het (vaderlandse) verleden, bekend als het historisme. Het verleden, vooral de Middeleeuwen, werd ontsloten als inspiratiebron voor schrijvers, architecten, schilders, maar ook voor wetenschappers (historici en filologen) en bewindslieden. Jacob van Lennep speelde op tal van gebieden een sleutelrol in deze ontwikkeling. Hij is een opmerkelijk vertegenwoordiger van de Europese Romantiek in Nederland en van Nederland in de Europese Romantiek.
Lees verder >>

Vac: Diverse vacante vakken Universiteit Luik (deadline: ma 1 aug. 2011)

Het Département de Langues et Littératures modernes van de Universiteit van Luik zoekt voor het academisch jaar 2011-2012 docenten (doctores) voor de volgende vakken:
Taalkunde

  • GERM0020-1 Introduction à la linguistique pour germanistes (30u, Bac 1 en Langues et Littératures modernes)

Nederlandse taalkunde en taalbeheersing

  • LGER0010-2 Langue néerlandaise II (45u, Bac 2 en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0088-1 Langue néerlandaise III (30u, Bac 2 en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0106-1 Linguistique synchronique néerlandaise a (30u, Masters en Langues et Littératures modernes)
  • LGER0107-1 Linguistique synchronique néerlandaise b (30u, Masters en Langues et Littératures modernes)

(Toelichting van de redactie bij de vermelde aantallen uren. De heer Spinoy meldde ons hierover het volgende: “De redenering bij ons is: 300u = een voltijdse aanstelling, m.a.w.: 30u = 10% aanstelling, 45u = 15% aanstelling, etc.”)
Meer informatie over deze colleges staat op de site van de Universiteit van Luik: http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/fac/facP.
Wie meer inlichtingen wenst over de bezoldiging, kan contact opnemen met de personeelsdienst van de Universiteit: Mme Ludivine DEPAS – tel.: +32 4 366 52 04 – Ludivine.Depas@ulg.ac.be. Bij de onderwijsopdracht horen ondersteunende taken (examens, correctie werkstukken, begeleiding van acriptiestudenten ,…).
Kandidaten voor een meer van deze vakken bezorgen tegen uiterlijk 1 augustus hun curriculum vitae, publicatielijst en een concreet voorstel voor de invulling van de colleges naar: Prof.dr. E. Spinoy, Président du Département de Langues et Littératures modernes (Place Cockerill 3, B-4000 Liège, erik.spinoy@ulg.ac.be.

Nws: Victorine van Schaick Prijs

Het Victorine van Schaick Fonds NVB is opgericht ter stimulering van vernieuwing in de bibliotheekbranche. Een branche die volop in beweging is. Om de innovatie te stimuleren wordt er dan ook jaarlijks een Victorine van Schaick Prijs uitgereikt.

Kanshebbers voor de prijs zijn informatieprofessionals die recent een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het bibliotheekvak in de ruimste zin van het woord.

De bijdrage kan bestaan uit een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief zijn. De informatieprofessional is er in geslaagd het fenomeen bibliotheek nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. Hierbij gaat het niet alleen om academische maar ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de bibliothecaris in 2040, evenals de installatie van een hypermoderne lend-o-mat of ontwikkeling van een e-books uitleenfunctionaliteit voor een gemiddelde bibliotheek tot aan de studie aan het ultieme ontsluitingssysteem voor middeleeuwse manuscripten. Alles dat op vernieuwing gericht is kan meedingen naar de Victorine van Schaick Prijs 2011.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011) 2


In de nieuwe aflevering van TNTL vindt de lezer een bijdrage van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck met de nieuwsgierig makende titel ‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’. Deze min of meer vergeten Claude Krijgelmans schreef met Messiah (1961) weliswaar een van de eerste Vlaamse experimentele prozawerken, maar in de literatuurgeschiedschrijving is deze korte roman compleet overvleugeld door Ivo Michiels’ Het boek Alfa (1963). In hun zoektocht naar de reden van dit verschil in receptie betrekken Bernaerts en Vervaeck zowel institutionele als tekstuele factoren, een methode die zij bijzonder geschikt achten voor onderzoek naar literaire verwantschappen. Lees verder >>

Age: Summerschool Bijzondere Collecties UvA

Bladgoud

Summerschool bij de Bijzondere Collecties van de UvA 22 augustus t/m 2 september 2011

Summerschool over de geschiedenis van het boek

Voor elke boekenliefhebber nu de unieke kans om deel te nemen aan hoogwaardige cursussen, workshops en colleges, met speciale aandacht voor de Gouden Eeuw. Maak zelf een keuze uit het gevarieerde aanbod. U kunt zich voor een serie onderdelen inschrijven, maar ook voor een enkele activiteit. Hieronder een beknopt overzicht. Het volledige programma en informatie over prijzen, kortingen en aanmelding is te vinden op: http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/summerschool.
Lees verder >>

Ove: Geert Jacob Bremer

Op 20 juni 2011 overleed te Groningen Prof. Dr. Geert Jacob Bremer (*13 juli 1924 te Beetsterzwaag). Geert Bremer was huisarts te Nieuwkoop, samen met de antiquaar Bob de Graaf Bierbrauwer medeoprichter van het Kunstgenootschap ’t Reghthuys aldaar. Hij studeerde medicijnen in Groningen, werd in 1943 door de bezetter tewerkgesteld in Wurzen, was buitengewoon lector huisartsgeneeskunde in Leiden (1971-1980) en hoogleraar huisartsgeneeskunde in Groningen (1980-1990). Behalve auteur van wetenschappelijk werk en artikelen in medische vaktijdschriften was Bremer ook de auteur van een aantal (autobiografische) verhalen. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Lees verder >>

Ove: Suzanne Vermeer (pseudoniem van Paul Goeken) (4 oktober 1962 – 21 juni 2011)

Met het overlijden van Paul Goeken verliest Nederland één van de succesvolste Nederlandse thrillerauteurs van de afgelopen jaren. Goeken publiceerde meerdere thrillers onder zijn eigen naam, maar werd vooral bekend met de thrillers die hij vanaf 2006 uitbracht onder het pseudoniem Suzanne Vermeer. Zijn meest recente thriller is onlangs verschenen onder de titel Bella Italia. Goeken kreeg begin 2011 te horen dat hij kanker had. Hij overleed op 48-jarige leeftijd op het Spaanse eiland Gran Canaria, waar hij samen met vrouw en kinderen sinds 1999 woonde. Vermoedelijk verschijnt in 2012 zijn laatste roman, Noorderlicht.

Ove: Simon Heere Heeresma (9 maart 1932 – 26 juni 2011)

Op 79-jarige leeftijd is auteur Simon Heere Heeresma op 26 juni te Laren overleden. Heeresma wordt op 9 maart 1932 geboren in Amsterdam. In 1954 debuteert hij als schrijver met de dichtbundel Kinderkamer. In de jaren zestig wordt hij echt als schrijver actief. Hij publiceert onder meer de verhalenbundel Bevind van zaken (1962) en de roman Een dagje naar het strand (1962). In de jaren zeventig brengt hij samen met Hans Plomp, Peter Andriesse en George Kool Het manifest voor de jaren zeventig uit, een pleidooi voor leesbare teksten voor een groot publiek. Het levert hem onder meer ruzie op met schrijver Jeroen Brouwers. Vanaf de jaren tachtig wordt het aantal nieuwe publicaties minder. Wel verschijnen er enkele verzamelbundels. In 2005 maakt Heeresma een comeback met zijn tweedelige jeugdautobiografie Een jongen uit plan Zuid. In 2006 verschijnt zijn laatste roman Kijk, een drenkeling komt voorbij uit 2006. Zie voor meer informatie: http://www.kb.nl/dossiers/heeresma/index.html.

Age: Pornografie in de Nederlandse literatuur

PORNOGRAFIE IN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
9 NOVEMBER 2011, UNIVERSITEIT LEIDEN

Van Amerika tot Pakistan, overal is porno geliefd. Niet alleen in films, maar ook in de literatuur is de beschrijving van seks en erotiek van oudsher een zowel delicaat als populair onderwerp. Veel Nederlandse schrijvers en dichters hebben zich gewaagd aan pornografische literatuur. Hun teksten zijn vaak vergeten, verboden, of onder pseudoniem gepubliceerd. Pornografische literatuur heeft lange tijd in de taboesfeer verkeerd, ook voor wetenschappers, maar sinds enige jaren krijgt zij steeds meer aandacht van letterkundigen en cultuurhistorici. Tijdens het symposium ‘Pornografie in de Nederlandse literatuur’ zullen diverse sprekers een lezing houden over pornografische literatuur uit de Nederlanden. Het zal gaan over erotische literatuur uit de Middeleeuwen en pornografisch toneel uit de achttiende eeuw, over erotische teksten van Heleen van Royen en nog nooit eerder bestudeerde erotische verzen van Willem Frederik Hermans. De schrijver Arnon Grunberg sluit de dag af met een lezing waarin hij zijn persoonlijke visie geeft op pornografie. De lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek.
Lees verder >>

Nws: UvA verwerft uniek boek uit 1599

Presentexemplaar van de Memorien van Emanuel van Meteren

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam verwerven een uniek exemplaar van de Memorien van Emanuel van Meteren uit 1599. Het gaat om een presentexemplaar met een in goud geschreven opdracht aan de Staten van Holland en West-Friesland. Het boek wordt aan de bibliotheek geschonken door de Amerikaan James Tanis.
Lees verder >>

Eve: Call for papers: Achter de verhalen 4

Call for papers: Achter de verhalen 4
Achter de verhalen 4
18-20 april 2012, Universiteit Utrecht

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.

Anders dan bij de vorige colloquia heeft ‘Achter de verhalen 4’ geen overkoepelend thema. Er zijn elf sessies vastgesteld, die een breed gebied van belangrijke thema’s in de hedendaagse studie van de modern-letterkundige neerlandistiek bestrijken. Zo is er aandacht voor literatuur in haar ideologische of historische context, voor de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur en literatuurbeschouwing en voor de internationale inbedding van het Nederlandstalige literaire veld. Daarnaast zijn er twee ‘vrije sessies’ ingepland, die ruimte bieden voor die onderzoeken die niet in de gestelde kaders passen. Alle sessieomschrijvingen zijn te vinden in het overzicht hieronder. Lees verder >>

Eve: P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter


P.A. De Génestet. Een vergeten volksdichter

Deze zomer besteedt SCHUNCK* bijzondere aandacht aan de dichter en predikant die met name aan het eind van de negentiende eeuw erg populair was in ons land.
Op 2 juli 2011 is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse predikant en dichter Peter Augustus de Génestet (1829-1861) overleed. De Génestet was met name in het laatste kwart van de negentiende eeuw en het eerste van de twintigste eeuw zeer populair in Nederland. Zijn werk is in grote aantallen en talrijke drukken verspreid. Gedichten als Boutade, Een kruis met rozen en Het haantje van de toren waren lange tijd bij een groot gedeelte van het Nederlandse volk bekend. Ook verwierf De Génestet faam met zijn declamaties van de grote epische gedichten De St.-Nicolaasavond, Fantasio en De mailbrief. Zijn bundel Leekedichtjens speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het modernisme in de protestantse kerk. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Freek van Leeuwen: Atlantische Legenden


Atlantische Legenden
Freek van Leeuwen

Met herinneringen van Martin Mooij en een nawoord van Kornee van der Haven

In Atlantische Legenden (Leiderdorp 1960) ontleedt Freek van Leeuwen
vlijmscherp de mythes van de moderne Westerse samenleving. De dichter
zoekt antwoorden op de vraag waarom de moderne mens alleen nog maar kan
dromen van een betere wereld in de vorm van één groot consumptieparadijs.
De ziektes en verslavingen van het Westen die Van Leeuwen analyseert –
wapenindustrie, technologie, consumptiedwang – doen anno 2011 opmerkelijk
actueel aan. Zowel de verzen van de dichter als zijn geheimzinnige
‘psychogrammen’ waarmee de bundel is geïllustreerd, zetten ook de
hedendaagse lezer aan tot nadenken over zichzelf en de wereld om hem heen. Lees verder >>

Age: Dialectfestival Vaals 1 oktober 2011

Jubileum van jaarlijks dialectfestival Os Moddersproak
Vaals even vijflandenpunt op 1 oktober

Troubadours bepakt met hun gitaren, zoetgevooisde Keulse nachtegalen, buuttereedners met hun sjeile zeever en dialectdichters met hun pennevruchten: op 1 oktober vormt het dorpje Vijlen, gemeente Vaals, heel even een streektalig vijflandenpunt. Het grootste jaarlijkse dialectevenement in de Euregio Maas-Rijn viert er die dag het eerste lustrum onder het motto: “Vijf jaar Moddersproak, vijf landen, één volkstaal”, en de deelnemende artiesten komen behalve uit de Benelux en Duitsland voor het eerst ook uit Frankrijk, waar in een groot deel van de Elzas een met de Limburgse dialecten vergelijkbaar, Rijnlands getint dialect wordt gesproken.
Lees verder >>