Age: Colloquium ‘Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)’, Amsterdam, 27 mei 2011

De in mei 2009 opgerichte Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden organiseert, in samenwerking met Boekwetenschap & handschriftenkunde van de Universiteit van Amsterdam, een colloquium over inburgeren in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de jaren 1815-1830. Het huidige Nederland, België en Luxemburg vormden in die periode na Napoleon één nieuwe staat, waarvan Willem I koning was. Maar van een echte, hechte nationale eenheid was geen sprake. Willem I probeerde op verschillende manieren de inburgering en integratie van de burgers in de nieuwe staat te bevorderen. Het colloquium vindt plaats op vrijdag 27 mei 2011 onder de titel ‘Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Antrekoo en kipfilet. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik

Bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp is een bundel verschenen van korte artikelen over taal, van de hand van Frans Lisman (1939). De artikelen zijn deels eerder gepubliceerd in Voeksnieuws, het blad voor Shell-gepensioneerden, en in Onze Taal.

Lisman, die rechten studeerde in Leiden en tot zijn pensionering in bij Akzo Nobel en Shell werkte, stelde in die functie verschillende gedragscodes op, waaronder deNederlandse Sollicitatiecode.

Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in de taal verzamelde hij daarvan in de loop der jaren talloze voorbeelden. Sinds 2004 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren maandelijks in Voeksnieuws, en soms ook in Onze Taal. Veel van zijn artikelen verkondigen de opvatting dat neerlandici minder bereid moeten zijn om recentelijk gemaakte fouten die nog herstelbaar zijn, onder het mom van “taalontwikkeling” tot goed Nederlands te verklaren.

Antrekoo en kipfilee. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik van Frans Lisman.
Uitgever: Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp
ISBN 978-90-804188-8-2
Prijs: € 14,50 (verzendkosten € 2,50 per exemplaar)
Bestellen: www.eenpassievoorboeken.nl

Ove: Appie Baantjer (16 september 1923 – 29 augustus 2010)

Zojuist is bekend geworden dat op de leeftijd van 86 jaar schrijver Appie Baantjer is overleden. Baantjer is vooral bekend geworden als auteur van de beroemde boeken over de Amsterdamse inspecteur De Cock. Het laatste deel verscheen in 2008. Begin augustus van dit jaar werd bij Baantjer een agressieve vorm van slokdarmkanker geconsteerd. Eerder kampte Baantjer met hartfalen. Zie ook het bericht op de website van de uitgeverij van Baantjer: http://www.uitgeverijdefontein.nl/

Age: Week van het schrijven: van Au tot Zzz, 4-12 september 2010

Over ruim een week start de vierde Week van het schrijven. Onder het motto ‘Van Au tot Zzz – een leven lang schrijven’ vinden er van 4-12 september meer dan honderd activiteiten (!) plaats op het gebied van creatief schrijven. Van Groningen tot de Belgische Ardennen, van Alkmaar tot Middelburg worden er gratis schrijfworkshops, open dichterspodia, schrijfwedstrijden en -wandelingen, (online) spreekuren en zelfs complete schrijfdagen georganiseerd voor beginnende en gevorderde schrijvers. Lees verder >>

Age: Colloquium ‘Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages’, Antwerpen, 4 – 5 nov. 2010

Op 4 en 5 november 2010 vindt het tweedaags internationaal colloquium “Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages” plaats aan de Universiteit Antwerpen. Keynotes zijn Alexandra Gillespie (University of Toronto) en Herman Brinkman (Universiteit van Amsterdam/Huygensinstituut). Gastsprekers zijn: Anne Margreet As-Vijvers (Amsterdam), Saskia van Bergen (Leiden), Jos Biemans (Amsterdam), Jan Burgers (Amsterdam), Godfried Croenen (Liverpool), Anne Jenny-Clark (Lille), Hans Kienhorst (Nijmegen), Jan Willem Klein (Streekarchief Midden-Holland), Erik Kwakkel (Leiden), Johan Oosterman (Nijmegen), Gabriel Viehhauser (Bern).
Plaats: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, zaal B, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.
Meer informatie en inschrijving: www.ua.ac.be/commercialbookproduction; voor vragen kunt u ook terecht bij Patricia Stoop (+32-3-2654277 of patricia.stoop@ua.ac.be).
Lees verder >>

Age: Burgerhartlezing door Siep Stuurman: ‘De Verlichting en het moderne denken over culturele (on)gelijkheid’, Amsterdam, wo 29 sept. 2010

De derde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 29 september 2010 worden gehouden door prof. dr. Siep Stuurman, hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de lezing zal het gaan om de vraag hoe in de Verlichting gedacht werd over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hun culturen. Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre ons huidige mensbeeld nog bepaald wordt door verlichte opvattingen omtrent culturele gelijkheid en ongelijkheid. Lees verder >>

Nws: Taalunie financiert grensoverschrijdende beroepsstages voor letterenveld

Nederlandse uitgevers, bibliothecarissen, medewerkers van literaire organisaties en anderen die zich bezig houden met literatuur of leesbevordering kunnen binnenkort met een onkostenvergoeding van de Nederlandse Taalunie een beroepsstage lopen in Vlaanderen. De vergoeding is 200 euro per dag. Deze regeling geldt omgekeerd óók voor Vlamingen die stage gaan lopen in Nederland. Lees verder >>

Lit: Dissertatie Ute K. Boonen verschenen over Middelnederlandse oorkondetaal in de 13e en 14e eeuw

De onlangs verschenen dissertatie van Ute K. Boonen biedt een overzicht van de verschriftelijking van het Middelnederlands door het proces van de vertaling van formules uit het Latijn (Vorlagen), van de normering van het Middelnederlands als oorkondetaal (Normierung) en de regionale elementen in de verschillende schrijfdialecten (Sprachgebrauch), met name lexicale verschillen in de verwoording van de notificatio-formule en syntactische verschillen met betrekking tot de werkwoordelijke eindgroep.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling over J.B. Charles / W.H. Nagel in het Letterkundig Museum, Den Haag, vanaf wo 25 aug. 2010

Naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag en de verschijning van de biografie van Kees Schuyt wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan J.B. Charles (ps. van W.H. Nagel; 1910-1983). De tentoonstelling wordt geopend op de honderdste geboortedag van de schrijver: woensdag 25 augustus 2010. Die dag wordt in het Letterkundig Museum ook de biografie Het spoor terug. J.B. Charles /W.H. Nagel 1910-1983 (Balans) door Kees Schuyt gepresenteerd. Lees verder >>

Age: Ronald Giphart opent academisch jaar Faculteit der Letteren van de RUG, di 31 aug. 2010

Op dinsdag 31 augustus zal schrijver Ronald Giphart het academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen openen door het uitspreken van de Letterenlezing. In de lezing die de titel ‘De weg van het lachen’ draagt, zal Giphart ingaan op ‘humor als ondergeschoven stijlfiguur in de Nederlandse literatuur’.

Al ruim twintig jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Jan Blokker, Abram de Swaan, Elsbeth Etty, Marcel Möring, Henk van Os en Hans Goedkoop.

De Letterenlezing is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Tijd: dinsdag 31 augustus 2010 om 16.00 uur
Locatie: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bron: communicatie@rug.nl

Age: Avond ‘Ik hou zo van… De Gouden Boekjes’, Amsterdam, wo 8 sept. 2010

Jong en oud is opgegroeid met de klassieke reeks De Gouden Boekjes, die vlak na de Tweede Oorlog uit de Verenigde Staten is overgewaaid. De Golden Books waren daar de eerste betaalbare kinderboeken in een arme tijd en in 1953 verscheen het allereerste Gouden Boekje ook in Nederland. Deze maand verschijnt het prachtige overzichtswerk Ik hou zo van… Gouden Boekjes, geschreven door kinderboekenexpert Joke Linders.
Maar er is meer te vieren. Zo schreef Toon Tellegen DRIE Gouden Boekjesverhaaltjes, met tekeningen van drie verschillende illustratoren. Zij komen allemaal vertellen over de invloed die de Gouden Boekjes op hun werk heeft gehad en hoe het is om zelf een Gouden Boekje te mogen maken. Jan Hartholt, directeur van Kasteel Groeneveld komt vertellen over de spectaculaire Gouden Boekjes tentoonstelling die in het kasteel te zien is. Sonja van Hamel (popduo Bauer, grafisch vormgeefster) komt met haar band onder meer het Krantenpoezenlied spelen.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling ‘Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij’, Antwerpen, za 16 okt. 2010 – zo 16 jan. 2011

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet pakt dit najaar naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het overlijden van Jan I Moretus uit met een bijzondere tentoonstelling over de strijd rond het nalatenschap van Christoffel Plantijn. Na de dood van deze bekende drukker had zijn schoonzoon en opvolger Jan I Moretus niet enkel een gevecht te leveren tegen concurrerende drukkerijen, ook familiale strubbelingen maakte van de overname van de Officina Plantiniana een moeilijke kwestie. Dit stuk Antwerpse geschiedenis, dat leest als een spannende roman over intriges, bedrog en ondernemingszin, is het thema van de expo Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij.
Lees verder >>

Ove: Herman Franke (1948-2010)

In zijn woonplaats Amsterdam is op 14 augustus schrijver en criminoloog Herman Franke overleden. Franke, geboren te Groningen op 13 oktober 1948, studeerde sociologie. Na zijn studie publiceerde hij in verschillende dag- en weekbladen over uiteenlopende onderwerpen. Hij werd in de jaren tachtig benoemd tot hoofddocent aan het Criminologisch Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde zich tot vooraanstaand criminoloog. Lees verder >>

Ove: Henk Vonhoff (1931-2010)

Op 79-jarige leeftijd VVD-prominent Henk Vonhoff overleden. Vonhoff was vooral bekend als politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer en werd burgemeester van Utrecht en later commissaris van de koningin.

Vonhoff was ook een groot liefhebber van de vaderlandse geschiedenis. Na zijn HBS-opleiding in Amsterdam behaalde hij vervolgens de M.O.-akte geschiedenis, waarmee hij lesbevoegdheid kreeg. Van 1957 tot 1967 was hij werkzaam als geschiedenisleraar. Vonhoff publiceerde over onder meer Vondel, Hooft en Willem van Oranje. Vooral voor het werk van Vondel had hij veel waardering. De columns die hij schreef voor De Gooi- en Eemlander eindigde hij altijd met een citaat van Vondel. Zijn laatste column verscheen voor de zomervakantie. Vonhoff overleed op 25 juli 2010 na een kort ziekbed in zijn woonplaats Hilversum .

Lit: Nieuw nummer van ‘Parelduiker’

De nieuwe Parelduiker is uit:

Hans Olink raakte dankzij authentieke geluidsbanden uit het archief van de Bergense schilder David Kouwenaar op het spoor van de Nederlandse fotografe Gerda Goedhart. Hij ontrafelde haar tot dusver onbekende levensverhaal. Vrij onbekend is dat zij de hoffotografe was van Bertolt Brecht en diens toneelensceneringen fotografeerde. Haar avontuurlijke leven leidde langs het Berlijn van voor de oorlog, het Hollywood van Charlie Chaplin en langs Anna Blaman, met wie zij een romance beleefde, voordat zij zich met de toneelactrice Angelika Hurwicz in het kustdorp Bergen vestigde. Lees verder >>

Age: Manuscripta, 4, 5 en 6 september 2010 te Amsterdam

Manuscripta is de feestelijke opening van het boekenseizoen. In het eerste weekend van september presenteren meer dan honderd Nederlandse uitgevers de nieuwe titels van het komende seizoen. U kunt genieten van boekpresentaties, podiumoptredens, interviews met bekende en debuterende auteurs, signeersessies, exclusieve previews van boekverfilmingen en bijzondere buitenacts.
Locatie: Westergasfabriek, Amsterdam
Voor meer informatie en het programma: http://www.manuscripta.nl

Ten: Elsschot in vertaling


Expo in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen, vanaf 3 september 2010.

Elsschots werk is inmiddels verkrijgbaar in 22 talen. De tentoonstelling Elsschot in vertaling toont (een selectie van) dit vertaalde werk.

Het werk van de Antwerpse auteur Willem Elsschot (1882 – 1960) wordt nog steeds veel gelezen, en niet enkel in het Nederlandse taalgebied. Dat zijn boeken over heel de wereld bijval vinden, kan u ontdekken op de tentoonstelling Elsschot in vertaling in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In de Nottebohmzaal toont de bibliotheek een selectie van de honderden vertaalde werken van de schrijver. Elsschots werk is ondertussen verkrijgbaar in 22 talen: van het Engels tot het Japans, van het Catalaans tot het Servo-Kroatisch.
Lees verder >>

Age: Boekensalon en expositie over Boudewijn Büch

De betekenis van Boudewijn Büch als boekenman is het onderwerp van de Boekensalon die op donderdag 26 augustus gehouden wordt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Onder leiding van Theodor Holman belichten Frits Barend, Leo van Maris en Diederik van Vleuten hoe Boudewijn Büch zijn liefde voor het bijzondere boek overdroeg op televisiekijkend Nederland.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling ‘Het ideale boek’, in Museum Meermanno, Den Haag, 20 nov. 2010 – 20 feb. 2011

Van 20 november 2010 t/m 20 februari 2011 organiseren de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno | Huis van het boek de tentoonstelling ‘Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010’. De tentoonstelling geeft voor het eerst een overzicht van de honderdjarige Nederlandse private press-beweging. Mensen die – strevend naar Het Ideale Boek – thuis boeken maken in kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal gemaakt lettertype en mooi verzorgd.
Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Verslagen en Mededelingen van de KANTL, jrg. 120, afl. 1, 2010

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120, afl. 1, 2010. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan:
1. Het oriëntalisme in de tragedie (17de eeuw)
2. De taalsituatie in Noord en Zuid (18de-19de eeuw)
3. Willems, Ecrevisse en de Kempense teuten (19de eeuw)
4. De schrijfster Rose Gronon (20ste eeuw)
Lees verder >>

Nws: Universiteit Maastricht krijgt leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’

Gedeputeerde Staten van de Nederlandse provincie Limburg hebben het uitvoeringsplan “Een literaire Liaison: ontmoeting en dialoog in (streek)taal en literatuur” vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is samen met het literaire veld in Limburg tot stand gekomen. Het aanstellen van een bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg én een promovendus aan de Universiteit Maastricht maken deel uit van het plan.
Lees verder >>

Web: Nieuwe versie Bibliopolis (voor/over geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland)

Bibliopolis, het digitale onderzoeksinstrument voor de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, is technisch geheel vernieuwd. De website, www.bibliopolis.nl, die onderhouden wordt door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, is volledig herschreven. Hierdoor zijn de performance en snelheid van de site sterk toegenomen. Nu deze technische slag gemaakt is, is het ook eenvoudiger om de inhoud van Bibliopolis geregeld aan te passen.
Lees verder >>