Ove: Cornelis de Deugd overleden

Op 13 augustus 2010 overleed in Spaubeek Cornelis de Deugd, emeritus hoogleraar, in de leeftijd van 84 jaar. Het curriculum van de Deugd mag kleurrijk genoemd worden.Geboren op 14 december 1924 te Alblasserdam bezocht hij na de lagere school de ambachtsschool aldaar. In 1940 verhuisde hij naar Rotterdam, hij bezocht daar de mulo en vervolgens vanaf ongeveer 1945 het Marnix Gymnasium. Die opleiding maakte hij niet geheel af en hij vertrok in 1950 naar Amerika om te gaan studeren aan het Calvin College te Michigan.
Lees verder >>

Nws: Nieuwe Europese literatuurprijs voor beste naar het Nederlands vertaalde roman

Er komt een nieuwe literaire prijs voor de beste roman die vanuit een Europese taal naar het Nederlands werd vertaald. Dat werd zaterdag 4 september op Manuscripta bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro voor de schrijver van het bekroonde boek. Bijzonder is dat ook de vertaler van het bekroonde boek in de prijzen valt: hij of zij ontvangt een bedrag van 2.500 euro. De prijs is een initiatief van SPUI25, het Nederlands Letterenfonds (begin 2010 ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor de Letteren), De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel.
Lees verder >>

Lit: Tikken tegen de maan – Nieuw boek van Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen verzamelde vijftig schitterende gedichten voor kinderen van Nederlandstalige dichters die debuteerden na 1945, pakweg van Annie M.G. Schmidt tot nu. Bij elk gedicht staat een tekening, telkens van een andere illustrator. Op twee na zijn alle tekeningen gloednieuw en speciaal voor dit boek gemaakt. Zo biedt deze bloemlezing tegelijk een fraaie staalkaart van de Nederlandstalige poëzie voor kinderen en van de moderne illustratiekunst in Nederland en Vlaanderen.

Met o.a.: Annie M.G. Schmidt, Hans Andreus, Willem Wilmink, Wim Hofman, Ed Franck, Wiel Kusters, André Sollie, Eva Gerlach, Daniel Billiet, Elma van Haren, Ted van Lieshout, Pat Donnez, Geert De Kockere, Bart Moeyaert, Klaas Verplancke, Siep Posthuma, Gerda Dendooven, An Candaele, Peter Vos, Paul Verrept, Mance Post, Toon Tellegen, Kaatje Vermeire, Peter van Hugten, Marit Törnqvist, Carll Cneut, Thé Tjong-Khing, Kitty Crowther en vele anderen.

Prijs (verzending en 6% BTW inbegrepen) € 17,50 (België) € 19,50 (Nederland en Europa) € 25,00 (Andere landen) 112 pagina’s.

Lit: SYBERG. De Zoetermeerse Alchemist

In het boek SYBERG. De Zoetermeerse Alchemist wordt een onbekend, pikant stukje geschiedenis van Zoetermeer blootgelegd. Aan de hand van eigentijdse krantenartikelen en teksten van Jacob Campo Weyerman wordt uit de doeken gedaan welke taferelen zich daar in de zomer van 1732 hebben afgespeeld.

Zoetermeer was in 1732 de plaats waar de internationaal beruchte oplichter, de baron van Syberg, was neergestreken. In zijn huis aan de Dorpsstraat vonden drankorgiën plaats. ’s Nachts zette hij de boel op stelten. Zoetermeerse dorpsmadelieven werden verleid. En, als we Syberg mogen geloven, werd in zijn huis goud gemaakt. Syberg was namelijk in het bezit van de steen der wijzen. In Zoetermeer werd de kunst der alchemie bedreven.

Syberg beloofde bankiers en renteniers tegen betaling van een voorschot een gouden toekomst. Ook Zoetermeer kon rekenen op gouden keien in de Dorpsstraat. Maar naar mate zijn schulden toenamen en het goud uitbleef, nam het wantrouwen tegen de eenarmige baron toe. Hij was dan ook weer snel vertrokken.
Lees verder >>

Nws: Inzendingen voor Tiele-Scriptieprijs 2010 voor boekwetenschappelijke scripties nog mogelijk tot 1 oktober 2010

In 2010 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties. Inzending van scripties is nog mogelijk tot 1 oktober 2010.
Lees verder >>

Age: KANTL-reeks ‘Het boek was beter?’: 4 verfilmde boeken van Daisne, Teirlinck, Michiels, Streuvels; Gent, najaar 2010

In haar najaarsreeksen confronteert de KANTL literair werk met andere kunstvormen. Dit jaar wordt gefocust op films die gebaseerd zijn op werk van Vlaamse auteurs. Elke film wordt kort ingeleid door een spreker die vertrouwd is met het werk van de auteur en de cineast. De vier auteurs die aan bod komen, Daisne, Teirlinck, Michiels, Streuvels, waren allen onderwerp van recente onderzoeksprojecten van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL, dat dit jaar zijn 10-jarig bestaan viert.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling ‘Een literaire roadtrip’, Letterkundig Museum, Den Haag, 4 sept. 2010 – 14 aug. 2011

Dertig dagen was hij onderweg, een witte roos leggend op de graven van de honderd schrijvers, die onze literatuur hebben gemaakt tot wat zij nu is. Om zijn passie voor literatuur te delen, ondernam Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig Museum, begin dit jaar een literaire roadtrip, die hij vastlegde in woord en beeld. De reis voerde hem door Nederland en Vlaanderen, maar bracht hem ook in onder meer Parijs en Londen. Zijn vrolijk literaire avontuur was vol van onverwachte ontmoetingen en bijzondere belevenissen.
Beleef deze tocht mee in de eigentijdse tentoonstelling Een literaire roadtrip. Een tentoonstelling die je door de gedurfde vormgeving en boeiende film- en fotobeelden meeneemt op reis. Zo doet de bezoeker Ierland aan, waar Meinderts Marten Toonder eerde met een roos, en Jeruzalem en Ghana waar respectievelijk Jacob Israël de Haan en W.G. van Focquenbroch werden gehuldigd. Ook Texel (Jan Wolkers) en Auvers-sur-Oise (Vincent van Gogh) werden bezocht. Een literaire roadtrip is een tentoonstelling die zich laat lezen als een graphic novel.
Lees verder >>

Nws: Biografie en expositie over Boudewijn Büch


Er komt een volwaardige en evenwichtige biografie van Boudewijn Büch (1948-2002). Ook worden een tentoonstelling en een fotobiografie voorbereid over zijn leven en werk en komt er een jaarlijkse Boudewijn Büch-lezing. Dit heeft de Werkgroep Boudewijn Büch, onder leiding van televisiemaker Frits Barend, bekendgemaakt.

De tentoonstelling wordt in 2012, tien jaar na het overlijden van Büch, ingericht in zijn geliefde Artis Bibliotheek, onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In die bibliotheek zal ook de jaarlijkse Boudewijn Büch-lezing worden gehouden omstreeks de sterfdag van Büch. Cabaretier Diederik van Vleuten zal de eerste lezing uitspreken. De verschijning van de biografie staat gepland voor 2016 bij uitgeverij Atlas in Amsterdam.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling ‘Facebook in the Sixteenth century? The Humanist and Networker B. Vulcanius’, Leiden, 14 okt. – 12 dec. 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 opent de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling Facebook in the Sixteenth century? The Humanist and Networker Bonaventura Vulcanius. De tentoonstelling geeft een fascinerend beeld van de netwerken van geleerden die ontstonden in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Europa. Er zijn bijzondere Leidse drukken (o.a. van Plantijn en Raphelengius), brieven (o.a. van Erasmus), manuscripten en geschilderde en gegraveerde portretten van Vulcanius te zien. Topstuk is het Album Amicorum van Vulcanius uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.
Lees verder >>

Age: Symposium Hendrik Tollens, vrijdag 24 september 2010 te Rotterdam

Symposium Hendrik Tollens

Programma

14.30 deuren open
15.00 welkomstwoord door Erik Menkveld, voorzitter stichting Het Tollens-fonds
15.05 Tollens als dichter van het volk, Prof. dr Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
15.20 Tollens als schrijver van verzetspoezie, door dr Lotte Jensen, universitair docent Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen.
15.35 muzikaal intermezzo met liederen op teksten van Hendrik Tollens Lees verder >>

Age: Colloquium ‘Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)’, Amsterdam, 27 mei 2011

De in mei 2009 opgerichte Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden organiseert, in samenwerking met Boekwetenschap & handschriftenkunde van de Universiteit van Amsterdam, een colloquium over inburgeren in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de jaren 1815-1830. Het huidige Nederland, België en Luxemburg vormden in die periode na Napoleon één nieuwe staat, waarvan Willem I koning was. Maar van een echte, hechte nationale eenheid was geen sprake. Willem I probeerde op verschillende manieren de inburgering en integratie van de burgers in de nieuwe staat te bevorderen. Het colloquium vindt plaats op vrijdag 27 mei 2011 onder de titel ‘Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’. Lees verder >>

Lit: Pas verschenen: Antrekoo en kipfilet. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik

Bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp is een bundel verschenen van korte artikelen over taal, van de hand van Frans Lisman (1939). De artikelen zijn deels eerder gepubliceerd in Voeksnieuws, het blad voor Shell-gepensioneerden, en in Onze Taal.

Lisman, die rechten studeerde in Leiden en tot zijn pensionering in bij Akzo Nobel en Shell werkte, stelde in die functie verschillende gedragscodes op, waaronder deNederlandse Sollicitatiecode.

Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in de taal verzamelde hij daarvan in de loop der jaren talloze voorbeelden. Sinds 2004 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren maandelijks in Voeksnieuws, en soms ook in Onze Taal. Veel van zijn artikelen verkondigen de opvatting dat neerlandici minder bereid moeten zijn om recentelijk gemaakte fouten die nog herstelbaar zijn, onder het mom van “taalontwikkeling” tot goed Nederlands te verklaren.

Antrekoo en kipfilee. Peinzingen over optimaal en pessimaal taalgebruik van Frans Lisman.
Uitgever: Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp
ISBN 978-90-804188-8-2
Prijs: € 14,50 (verzendkosten € 2,50 per exemplaar)
Bestellen: www.eenpassievoorboeken.nl

Ove: Appie Baantjer (16 september 1923 – 29 augustus 2010)

Zojuist is bekend geworden dat op de leeftijd van 86 jaar schrijver Appie Baantjer is overleden. Baantjer is vooral bekend geworden als auteur van de beroemde boeken over de Amsterdamse inspecteur De Cock. Het laatste deel verscheen in 2008. Begin augustus van dit jaar werd bij Baantjer een agressieve vorm van slokdarmkanker geconsteerd. Eerder kampte Baantjer met hartfalen. Zie ook het bericht op de website van de uitgeverij van Baantjer: http://www.uitgeverijdefontein.nl/

Age: Week van het schrijven: van Au tot Zzz, 4-12 september 2010

Over ruim een week start de vierde Week van het schrijven. Onder het motto ‘Van Au tot Zzz – een leven lang schrijven’ vinden er van 4-12 september meer dan honderd activiteiten (!) plaats op het gebied van creatief schrijven. Van Groningen tot de Belgische Ardennen, van Alkmaar tot Middelburg worden er gratis schrijfworkshops, open dichterspodia, schrijfwedstrijden en -wandelingen, (online) spreekuren en zelfs complete schrijfdagen georganiseerd voor beginnende en gevorderde schrijvers. Lees verder >>

Age: Colloquium ‘Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages’, Antwerpen, 4 – 5 nov. 2010

Op 4 en 5 november 2010 vindt het tweedaags internationaal colloquium “Commercial Book Production in Western Europe in the late Middle Ages” plaats aan de Universiteit Antwerpen. Keynotes zijn Alexandra Gillespie (University of Toronto) en Herman Brinkman (Universiteit van Amsterdam/Huygensinstituut). Gastsprekers zijn: Anne Margreet As-Vijvers (Amsterdam), Saskia van Bergen (Leiden), Jos Biemans (Amsterdam), Jan Burgers (Amsterdam), Godfried Croenen (Liverpool), Anne Jenny-Clark (Lille), Hans Kienhorst (Nijmegen), Jan Willem Klein (Streekarchief Midden-Holland), Erik Kwakkel (Leiden), Johan Oosterman (Nijmegen), Gabriel Viehhauser (Bern).
Plaats: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, zaal B, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.
Meer informatie en inschrijving: www.ua.ac.be/commercialbookproduction; voor vragen kunt u ook terecht bij Patricia Stoop (+32-3-2654277 of patricia.stoop@ua.ac.be).
Lees verder >>

Age: Burgerhartlezing door Siep Stuurman: ‘De Verlichting en het moderne denken over culturele (on)gelijkheid’, Amsterdam, wo 29 sept. 2010

De derde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op 29 september 2010 worden gehouden door prof. dr. Siep Stuurman, hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de lezing zal het gaan om de vraag hoe in de Verlichting gedacht werd over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hun culturen. Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre ons huidige mensbeeld nog bepaald wordt door verlichte opvattingen omtrent culturele gelijkheid en ongelijkheid. Lees verder >>

Nws: Taalunie financiert grensoverschrijdende beroepsstages voor letterenveld

Nederlandse uitgevers, bibliothecarissen, medewerkers van literaire organisaties en anderen die zich bezig houden met literatuur of leesbevordering kunnen binnenkort met een onkostenvergoeding van de Nederlandse Taalunie een beroepsstage lopen in Vlaanderen. De vergoeding is 200 euro per dag. Deze regeling geldt omgekeerd óók voor Vlamingen die stage gaan lopen in Nederland. Lees verder >>

Lit: Dissertatie Ute K. Boonen verschenen over Middelnederlandse oorkondetaal in de 13e en 14e eeuw

De onlangs verschenen dissertatie van Ute K. Boonen biedt een overzicht van de verschriftelijking van het Middelnederlands door het proces van de vertaling van formules uit het Latijn (Vorlagen), van de normering van het Middelnederlands als oorkondetaal (Normierung) en de regionale elementen in de verschillende schrijfdialecten (Sprachgebrauch), met name lexicale verschillen in de verwoording van de notificatio-formule en syntactische verschillen met betrekking tot de werkwoordelijke eindgroep.
Lees verder >>

Ten: Tentoonstelling over J.B. Charles / W.H. Nagel in het Letterkundig Museum, Den Haag, vanaf wo 25 aug. 2010

Naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag en de verschijning van de biografie van Kees Schuyt wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan J.B. Charles (ps. van W.H. Nagel; 1910-1983). De tentoonstelling wordt geopend op de honderdste geboortedag van de schrijver: woensdag 25 augustus 2010. Die dag wordt in het Letterkundig Museum ook de biografie Het spoor terug. J.B. Charles /W.H. Nagel 1910-1983 (Balans) door Kees Schuyt gepresenteerd. Lees verder >>

Age: Ronald Giphart opent academisch jaar Faculteit der Letteren van de RUG, di 31 aug. 2010

Op dinsdag 31 augustus zal schrijver Ronald Giphart het academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen openen door het uitspreken van de Letterenlezing. In de lezing die de titel ‘De weg van het lachen’ draagt, zal Giphart ingaan op ‘humor als ondergeschoven stijlfiguur in de Nederlandse literatuur’.

Al ruim twintig jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Jan Blokker, Abram de Swaan, Elsbeth Etty, Marcel Möring, Henk van Os en Hans Goedkoop.

De Letterenlezing is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Tijd: dinsdag 31 augustus 2010 om 16.00 uur
Locatie: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bron: communicatie@rug.nl

Age: Avond ‘Ik hou zo van… De Gouden Boekjes’, Amsterdam, wo 8 sept. 2010

Jong en oud is opgegroeid met de klassieke reeks De Gouden Boekjes, die vlak na de Tweede Oorlog uit de Verenigde Staten is overgewaaid. De Golden Books waren daar de eerste betaalbare kinderboeken in een arme tijd en in 1953 verscheen het allereerste Gouden Boekje ook in Nederland. Deze maand verschijnt het prachtige overzichtswerk Ik hou zo van… Gouden Boekjes, geschreven door kinderboekenexpert Joke Linders.
Maar er is meer te vieren. Zo schreef Toon Tellegen DRIE Gouden Boekjesverhaaltjes, met tekeningen van drie verschillende illustratoren. Zij komen allemaal vertellen over de invloed die de Gouden Boekjes op hun werk heeft gehad en hoe het is om zelf een Gouden Boekje te mogen maken. Jan Hartholt, directeur van Kasteel Groeneveld komt vertellen over de spectaculaire Gouden Boekjes tentoonstelling die in het kasteel te zien is. Sonja van Hamel (popduo Bauer, grafisch vormgeefster) komt met haar band onder meer het Krantenpoezenlied spelen.
Lees verder >>