Gedicht: J.G. Danser • Het naakte meisje

Het naakte meisje

Zij ligt, zoo rijk in haar ontroerend naakt,
Zoo argeloos, ontdaan van alle kleêren:
Een kind niet radend wat het doet ontberen
En toch zoo schoon, zoo lieflijk en volmaakt.

Stil, als een bloem in schaduwen ontwaakt
Wier broosheid zelfs het zonnelicht zou deren,
Bloeit haar lichaam: mild-rose voor den teêren
En diepen grond die somberkleurig vlaakt.

Vreemd: haar figuur zoo jong en fijn-gebouwd
Doet niet de wilde hartstochten opbruisen
Van wie haar zoele heerlijkheid aanschouwt

Doch voert zijn denken naar een land van droom
Waar langs een weg de hooge boomen ruischen
En de avondlucht vervuld is met aroom.


J.G. Danser (1893-1920)
uit: Gedichten (1922)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Vondel in Keulen

Door Jona Lendering

De Große Witschgasse in Keulen

Niemand leest Vondel nog maar hij zou de held kunnen zijn van de burgerlijke samenleving. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en was bereid zijn mond open te trekken als dat zijns inziens nodig was. Prins Maurits had als militair genie een ereplek kunnen hebben in de Europese geschiedenisboeken, maar dankzij Vondels Stockske en Palamedes is prins Maurits voor eeuwig de man van de gerechtelijke moord op Van Oldenbarnevelt. Laat niemand zeggen dat literatuur bijzaak is.

Vondel is ook actueel. De burgerlijke samenleving garandeert gewetensvrijheid en in de Nederlanden misschien wel meer dan elders, want het was een van de redenen waarom men hier in opstand kwam tegen de Spaanse koning. Vondel kende het belang van deze waarde. Zijn geestelijke biografie staat in het teken van zijn keuze voor het katholicisme, een in die tijd niet populaire religie, in Holland hooguit gedoogd. Alsof je nu de islam omhelst. Maar een kwezelige bekeerling was Vondel niet, want hij kon moordend effectief schrijven over de uitwassen van religie, zie zijn Jeptha. En dan heb ik het nog niet over het simpele gegeven dat Vondels oeuvre een voorbeeld is van migrantenliteratuur. Vondel zou de held kunnen zijn van de burgerlijke samenleving.

Lees verder
Geplaatst in column | Getagged | Één reactie

Een reis door tijd en taal – De Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel

Door Katharina Pütz (Wenen), Nika Štrovs (Ljubljana) en Bram Caers (Brussel)

Op 12 en 13 augustus kreeg de Bibliografie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde BNTL in Brussel bezoek van twee studenten Nederlands uit het buitenland, die deelnamen aan de jaarlijkse Zomercursus Nederlands van de Taalunie, georganiseerd door de Universiteit Gent. Medewerkers van de BNTL leidden hen rond door de verschillende afdelingen van de Bibliotheek, en namen hen mee op een wandeling door Brussel. Voor de cursus schreven ze een verslag van hun bezoek.

De naam van het treinstation beschrijft het precies: Brussel Centraal ligt in het midden van de stad. Het is druk, er lopen veel mensen op straat, verrast zien we ten eerste een grote witte smurf vlakbij het station en we realiseren ons dat we heel weinig over Brussel weten.

  “Elke stad die ik ga bezoeken geeft mij een verschillend gevoel. Toen ik naar Brussel kwam vond ik het een klein beetje chaotisch. Voor mij waren er te veel mensen en er gebeurde altijd iets op straat. Maar de stad heeft ook enkele intrigerende aspecten.

Ik hou normaal gezien niet veel van kerken, maar de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, die je op de foto kan zien, is voor mij een prachtig voorbeeld voor wat ik van architectuur in Europese steden het leukst vind. De hele stad is vol van verschillende stijlen architectuur. Als je door de stad loopt, altijd de geur van lekkere wafels ruikt en jouw omgeving bekijkt is het de beste manier om Brussel te leren kennen.”

Lees verder
Geplaatst in column | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Een blinde pirouette

De Dichter des Vaderlands (4)

Door Marc van Oostendorp

Het is moeilijk om door rouw verscheurd te geraken bij het overlijden van iemand die je nauwelijks kent. Veel verder dan ‘Ach’ komen de meeste mensen vermoedelijk niet, als ze zoiets lezen.

Toch moet een Dichter des Vaderlands dan iets schrijven. Maar met ‘Ach’ vul je geen ruimte in NRC. Ik vermoed dat de huidige Dichter, Tsead Bruinja een republikein is, en dat hij ook niet veel meer heeft gedacht dan ‘Ach’ toen hij hoorde dat prinses Christina dood was. Maar met ‘Ach’ krijg je de krant niet gevuld, dus hij moest een langer gedicht schrijven:

Lees verder
Geplaatst in column | 6 Reacties

Inhoudsopgave Nederlandse Taalkunde 24(1)

Raadpleeg dit nummer ook online

Discussie: hoeveel voorzetselvoorwerpen in een zin?

Waarom zou een zin geen twee voorzetselvoorwerpen kunnen bevatten? Over de invloed van een grammaticamodel
Ina Schermer-Vermeer

Waarom (ik denk dat) een deelzin slechts één voorzetselvoorwerp kan bevatten. Een antwoord aan Ina Schermer-Vermeer
Hans Broekhuis

Nogmaals: de invloed van een grammaticamodel op de keuze voor het aantal voorzetselvoorwerpen in een deelzin. Een reactie op het antwoord van Hans Broekhuis
Ina Schermer-Vermeer

Lees verder
Geplaatst in tijdschriften | Een reactie plaatsen

Gedicht: T. van Deel • Het gemak waarmee de dingen

Het gemak waarmee de dingen
ons verlaten, achterblijven
op een strand of in de trein –
en erger ook, er nog wel zijn
maar ons niet meer verwachten.

T. van Deel (1945-2019)
uit: Boven de koude steen (2007)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Posters Ware Opening van het Academisch Jaar

Op 2 september 2019 organiseert WO in Actie een ‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ om te protesteren tegen de plannen van minister Van Engelshoven om geld over te hevelen van de brede universiteiten naar de Technische Universiteiten. Komt allen! En hang op je werkplek zo veel mogelijk exemplaren van deze posters op!

Geplaatst in geen categorie | 17 Reacties

Nieuwe posters De Alphaman

Op de website van De Alphaman zijn weer drie nieuwe posters met samenvattingen Nederlandstalige meesterwerken uit het (verre) verleden te vinden! Naast de Max Havelaar en tal van andere werken kun je nu ook samenvattingen vinden van Ferguut, Oeroeg en Terug tot Ina Damman.

Vergeet je altijd de inhoud van dat ene verhaal? Wil je Max Havelaar graag boven je bed hangen? Het kan! Download onze posters, print ze en lijst ze in!

Geplaatst in Neerlandistiek voor de klas, websites | Een reactie plaatsen

Misschien worden we wel beleefder tegen Siri en Alexa

Door Marc van Oostendorp

Wie wil weten naar wat voor wereld we op weg zijn, moet het artikel ‘Worden we onbeleefder door de manier waarop we tegen Siri praten?’ lezen. Zowat alle problemen die er zijn met het huidige wetenschapsbedrijf komen.

Het begint met het artikeltje zelf, een kritiekloze vertaling en bewerking van een stukje dat op de site van de universiteit van de onderzoekers verscheen. Het verschijnt desalniettemin op Scientas.nl, naar eigen zeggen de ‘grootste site met wetenschapsnieuws van Nederland’. De site meldt bovendien: ‘Als redactie zijn we 100% onafhankelijk. We worden niet gesubsidieerd door de overheid, farmacie, het bedrijfsleven, Al Gore of door universiteiten’. Je hoeft als universiteit ook duidelijk niet te ‘subsidiëren’: het volstaat om een aansprekend persbericht als ‘artikel’ op de eigen site te plaatsen.

Lees verder
Geplaatst in column | Getagged , , | 6 Reacties

Nederlandse letterkunde: een zonnige toekomst

Door Mathijs Sanders

Laat ik maar bekennen dat de lof die Bram Lambrecht mijn boek Europese papieren toezwaait in zijn recensie voor het tijdschrift Internationale Neerlandistiek (2019-2) mij niet onbewogen laat. De bespreking verwoordt precies wat ik met dat boek beoogde, namelijk het leveren van een bijdrage aan de het onderzoek binnen ons vakgebied naar de internationale dimensies van literatuur in Nederland en ‘meer mensen warm [te] maken voor ons werk’ (vooral die eerste persoon meervoud in de recensie bevalt mij zeer). ‘Het [boek] zet radicaal en systematisch in op een transnationale neerlandistiek en bewijst dat een dergelijke werkwijze tot nieuwe inzichten leidt.’

Lees verder
Geplaatst in column, letterkunde | Getagged , | 6 Reacties