Over Neerlandistiek

Neerlandistiek is een elektronisch tijdschrift voor de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Bijna elke dag verschijnen op onze site diverse artikelen die verband houden met onderzoek op het gebied van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing: aankondigingen van boeken en evenementen, nieuwtjes, columns, observaties en meer. Centraal staat daarbij het onderzoek, maar omdat naar onze overtuiging de Neerlandistiek geen vak is zonder het onderwijs, is er ook altijd aandacht voor het (middelbaar en hoger) onderwijs. Daarnaast publiceren we iedere dag om 17.00 een Nederlandstalig gedicht.

Het bouwt voort op de erfenis van onder andere het vroegere elektronische tijdschrift Neder-L en het online wetenschappelijke tijdschrift Neerlandistiek.nl. De archieven van dat laatste blad zijn bij ons blijvend te lezen. De elektronische archieven van de eerste bevinden zich bij het Meertens Instituut.

Het is mogelijk om Neerlandistiek te lezen via het web, maar u kunt ook een dagelijkse nieuwsbrief krijgen (die vroeg in de ochtend wordt verstuurd) met daarin de artikelen van de afgelopen dag. In de rechterkolom kunt u zich aanmelden. Een keer in de maand verschijnt nog een andere nieuwsbrief, Neerlandistiek voor de klas, met de artikelen die vooral interessant zijn voor het middelbaar onderwijs. Aanmelden daarvoor kan in de rechterkolom van deze pagina.

Wilt u zelf ook iets bijdragen? Mail dan naar: neerlandistiek.nl@gmail.com en we doen ons best om uw artikel of aankondiging te plaatsen. Wij doen dit over het algemeen snel. Ook wanneer u denkt dat u ons op enigerlei wijze zou kunnen helpen, horen we dat graag.

Hoofdredactie

Marc van Oostendorp (Meertens Instituut/Radboud Universiteit)

Redactie

Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht; Naamkunde)
Peter-Arno Coppen (Radboud Universiteit)
Judit Gera (Boedapest)
Ton Harmsen (Universiteit Leiden)
Marjo van Koppen (Universiteit Utrecht)
Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam)
Sterre Leufkens (Universiteit Utrecht)
Theo Meder (Meertens Instituut; Vertelcultuur)
Viorica van der Roest (Vrije Universiteit Amsterdam)
Ben Salemans (Sophianum, Gulpen)
Lucas Seuren (University of Oxford)
Nicoline van der Sijs (Instituut Nederlandse Taal/Radboud Universiteit)
Henk Wolf (NHL Stenden Hogeschool)

Medewerkers

Jörgen Apperloo
Sander Bink
Roland de Bonth (INT)
Leonie Cornips (Meertens Instituut / Universiteit Maastricht)
Lauren Fonteyn (Universiteit Leiden)
Renaat Gaspar
Gert de Jager (Barlaeus Gymnasium Amsterdam)
Bas Jongenelen (Fontys Tilburg)
Jos Joosten (Radboud Universiteit)
Peter Alexander Kerkhoff (Universiteit Leiden)
Nico Keuning
Ine Kiekens (Universiteit Gent)
Susanne van der Kleij (Voorburg)
Marc Kregting
Marten van der Meulen (Radboud Universiteit)
Alan Moss (Radboud Universiteit)
Raymond Noë (Laurens Jz. Coster)
Jan Renkema (Tilburg University)
Siemon Reker (Groningen)
Jan Stroop (Universiteit van Amsterdam)
Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)
Michiel de Vaan (Université de Lausanne)
Freek Van de Velde (KU Leuven)

Redactieraad

Suzanne Aalberse (UvA)
Bart Besamusca (Utrecht)
Yra van Dijk (Leiden)
Judit Gera (Boedapest)
Kees de Glopper (Groningen)

Technische ondersteuning

Richard Bank
Jan Pieter Kunst (Meertens Instituut)
Maartje Lindhout

Neerlandistiek wordt technisch ondersteund door het Meertens Instituut (KNAW). Voor het logo (van Studio Zipper) is een eenmalige subsidie ontvangen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De huidige vormgeving is van Richard Bank.

De voorganger, het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek Neder-L, is in 1992 opgericht door Ben Salemans. De redactie bestond naast Salemans uiteindelijk uit Peter-Arno Coppen, Willem Kuiper, Marc van Oostendorp, Francien Petiet en Piet Verkruijsse.
Het wetenschappelijk tijdschrift Neerlandistiek.nl ging in 2001 van start onder redactie van Bregje Holleman, Matthias Hüning, Johan Koppenol, Marc van Oostendorp en Thomas Vaessens. In een later stadium maakten ook Ronny Boogaard, Gaston Franssen en Yra van Dijk deel uit van de redactie.