Categorie: wedstrijd

Winnaar Studentenkerstwedstrijd 2020 – Tussen het knikken en de echte communicatie

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de winnende inzending; ‘Tussen het knikken en de echte communicatie’ door Gabriela Grigoryan, student Linguïstiek met Nederlands en Duits aan de Universiteit St. Cyrillus en St. Methodius van Veliko Tarnovo, Bulgarije.

Door Gabriela Grigoryan

Mijn grote avontuur met het Nederlands begon bijna vier jaar geleden en duurt nog tot vandaag de dag voort. Ik zou echt willen zeggen dat in het begin ‘praten’ het juiste woord was, maar eigenlijk was het in mijn geval… het zwijgen. De angst om fouten te maken of een woord verkeerd uit te spreken werkt als plakband op je mond. Het cliché ‘leren van je fouten’ helpt niet om dapperder te worden. Maar in de loop der tijd wordt alles beter en komt het knikken dat de eerste stap is naar een echte communicatie. ‘Knikken’ staat in het woordenboek van alle taalstudenten met de betekenis: ‘een verticale beweging met het hoofd maken wanneer je begrijpt wat er in de vreemde taal wordt gezegd, maar niet durft aan het gesprek deel te nemen’. Een tip van mij: blijf niet te lang bij deze eerste stap van de vreemdetaalverwerving zitten, want knikken is alleen maar effectief bij ja-neevragen.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Schilderen met woorden of dichten met kleur? Hoe schilderkunst zich in de zeventiende eeuw vermengde met de literatuur

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we, met een eervolle vermelding, de vierde van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Schilderen met woorden of dichten met kleur?’ door Suzanne Voets, student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Door Suzanne Voets

Reeds in de oudheid bestond er een strijd tussen schrijver en schilder. De een poogde de ander te overtreffen, hoewel de kunsten wezenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn – hoe zeer penseel en pen ook op elkaar lijken, ze dienen toch zeker voor een volstrekt ander doeleinde.
De soms polemische concurrentie zette zich voort gedurende de renaissance, maar rond 1600 vond er een soort omslagpunt plaats: de grote schilders werden geboren, en drukten de grote dichters, die de eeuwen ervoor hoger in het vaandel stonden, als het ware weg. Woorden werden overstelpt door penseelstreken. Bovendien waren de schilders uit op vernieuwing, terwijl de dichters uitgingen van imitatio: de klassieken bleven zij als uitgangspunt hanteren. Beeldende kunst werd gaandeweg steeds meer iets om te aanbidden; het was waarachtiger dan de dichtkunst, omdat de eerste berust op de natuur, die in de juiste of ideale verhoudingen weergegeven moest worden. Het is de maat der dingen en de wetten der natuur die vastgelegd behoorden te worden. De beeldende kunst verhief zich aldus tot een ware wetenschap. De dichtkunst werd mede hierdoor in veel mindere mate gezien als een ambacht.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Torenkamertjes

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de derde van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Torenkamertjes’ door Danielle van den Heuvel, student aan de lerarenopleiding Nederlands van Fontys.

Door Danielle van den Heuvel

Ik schrijf dit stukje vanachter mijn witte houten bureautje, waaraan ik dit jaar vele uren heb doorgebracht. Ik kan wel stellen dat mijn masterstudie Nederlands zich het afgelopen jaar grotendeels heeft afgespeeld op dit zolderkamertje. Ik noemde het vaak gekscherend mijn torenkamertje. Na een paar klikken verschenen daar rond april ineens docenten op mijn beeldscherm. Mijn studiegenoten reduceerden tot vakjes op het scherm. Om het contact met medestudenten een beetje te onderhouden, appten we er tijdens colleges lustig op los. ‘Drinkt hij nu bier?’, appte een van mijn medestudenten tijdens een online college literatuurgeschiedenis. We bleven de beelden van de docent nauwlettend volgen. Het bleek om een onschuldig blikje fris te gaan. Het was lente en we zaten midden in een intelligente lockdown. Wij hadden een biertje best begrepen.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Verrekijker, loep en spiegel

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de tweede van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Verrekijker, loep en spiegel’ door Josie Beirau, student Nederlands in Berlijn.

Door Josie Beirau

2020. Wat een jaar, toch? Een jaar van verliezen. Een jaar om bang te zijn. Een jaar om niet te durven hopen. Maar in ieder geval een jaar dat iedereen over de tong ging. 2020 was overal. Op onze lippen, in onze gedachten en niemand die het niet ééns over 2020 had. Misschien wordt het nu juist tijd om het over iets anders te hebben. 2020 even vergeten, tenminste voor een paar seconden. Er zijn zo veel meer mogelijkheden. Andere onderwerpen, andere ideeën. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van… 2019? Want 2019 was écht niet mijn jaar. Veel erger dan 2020.

Lees verder >>

Studentenkerstwedstrijd 2020 – Lekker positief door de pandemie: waar een wil is, is een weg

2020 is een zeer bewogen jaar geweest en veel mensen hebben van zich laten horen. Van wie we nog meer willen horen zijn studenten. Daarom heeft Neerlandistiek speciaal voor hen een kerstwedstrijd uitgeschreven: waar zijn ze het afgelopen jaar mee bezig geweest? Vandaag plaatsen we de eerste van vijf door de jury geselecteerde inzendingen; ‘Lekker positief door de pandemie: waar een wil is, is een weg’ door Vivien-Kristin Müller, student Nederlands aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster.

Door Vivien-Kristin Müller

‘Vrijheid is een keuze/Zit jij opgesloten in je hoofd/of leef je vanuit je hart?/Iedere dag heb je die keuze/Iedere moment een nieuwe start’.1 Een bijzonder jaar ligt bijna achter ons, een jaar dat veel van ons eiste, dat ons misschien ook in onze vrijheid beperkte en ons liet voelen hoe snel het leven kan veranderen. Toen ik nog in januari ‘normaal’ op de universiteit zat en mijn hoorcolleges volgde, had ik nooit gedacht dat dit de laatste keer voor de komende maanden zou zijn. Ik denk niet dat op dat moment ook maar iemand verwachtte hoeveel verandering de pandemie zou brengen. Maar soms kun je dingen niet veranderen, moet je ze accepteren zoals ze zijn en het beste ervan maken.

Lees verder >>

Juvenes Translatores: de wedstrijd voor de beste jonge vertalers in de Europese Unie

Op donderdag 26 november 2020 vindt de veertiende editie van de Juvenes Translatores vertaalwedstrijd plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie en vindt gelijktijdig plaats op geselecteerde scholen in heel Europa. Dit jaar kunnen middelbare scholieren die geboren zijn in 2003 meedoen.

Lees verder >>

Week van het Nederlands: Vertaalwedstrijd gedichten/Gedichte

Het Nederlands is een taal die leeft buiten de grenzen van het taalgebied. Er zijn bijvoorbeeld best wel wat Duitsers in het westen van Duitsland die een mondje Nederlands spreken. De vertrouwdheid die Nederlandstaligen ervaren bij het Duits wordt namelijk ook omgekeerd gevoeld. Met nieuwsgierigheid wordt er in de Duitse grensregio’s gekeken naar de contreien in het westen en de taal die er gesproken wordt. Aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg werken we aan die band. Ter gelegenheid van de Week van het Nederlands organiseert het Instituut voor Neerlandistiek van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg daarom een vertaalwedstrijd. 

Lees verder >>

EFNIL Masterscriptiewedstrijd

Oproep aan masterstudenten (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen

(Persbericht EFNIL)

EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language / de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) roept masterstudenten op om deel te nemen aan de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het vlak van taalgebruik, taalbeleid / -politiek en meertaligheid.

Lees verder >>

Antwoorden Taalcanon Kerstquiz 2018

De Taalcanon Kerstquiz leverde 31 goede inzendingen op. Uit de inzenders hebben we drie winnaars getrokken. Maxim Baetens, Nynke de Vries en Jan Michielsen ontvangen ieder een exemplaar van de nieuwste uitgave van de Taalcanon. De antwoorden zijn hieronder terug te lezen met verwijzing naar de artikelen op de website www.taalcanon.nl.

  • Taal leren begint al voor de geboorte. Wat pikken kinderen op die nog in de buik zitten?

Antwoord: het ritme van de taal. “Zodra de oren goed functioneren – doorgaans in het laatste trimester van de zwangerschap – luisteren kinderen naar de taal om hen heen. Ze horen dan nog geen spraakklanken, maar wel het ritme van taal”, Lees verder in Waarom leren niet alle kinderen hun moedertaal even snel? door Paula Fikkert.

  • Welke taalkundige schreef de allereerste grammatica, van het Sanskriet?

Antwoord: Panini. “In zijn Ashtadhyayi (‘Acht Boeken’) omschrijft Panini een taal, in zijn geval het Sanskriet, als een systeem van een eindig aantal regels waarmee een oneindig aantal zinnen kan worden afgedekt. Zo’n systeem wordt tegenwoordig een ‘grammatica’ genoemd.” Lees verder in Topstukken uit de taalwetenschap door Rens Bod. Lees verder >>

De Worm-en-donder-kerstquiz

Door Roland de Bonth

Na de kerstactie, het kerstgala en het kerstontbijt begint vandaag voor alle docenten in het voortgezet onderwijs – en ook voor heel veel andere neerlandici – een tweeweekse kerstvakantie. Een tijd van bezinning maar ook een periode om eindelijk Worm en donder van kaft tot kaft te lezen, het door Inger Leemans en Gert-Jan Johannes geschreven deel uit de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur dat de literatuur van de achttiende-eeuwse Republiek behandelt.

Op basis van de in dit boek besproken (literaire) werken en hun scheppers heb ik – met behulp van een gratis online programma – een woordzoeker gegenereerd. In het onderstaande raster moet u op zoek gaan naar de achternamen van 32 auteurs; zij komen allen voor in Worm en donder. Let op, het gaat hier om de achternaam zónder eventuele voorvoegsels (dus niet Van Alphen maar Alphen). Deze namen kunnen zowel horizontaal, verticaal, diagonaal als andersom zijn verwerkt. Lees verder >>

Een goede leerling Nederlands is een kritische leerling

Door Petra van Gent
(voormalig docente Nederlands op het MPC Sint Maarten (NA))

Samen met de redactie van VakTaal roept de redactie van Neerlandistiek leerlingen en docenten op om tot 15 januari 2019 in 150-200 woorden hun gedachten te laten gaan over de vraag ‘wat is een goede leerling Nederlands?’ Hier op Neerlandistiek plaatsen we de bijdragen als ze binnenkomen (neerlandistiek.nl@gmail.com). De beste 10 bijdragen verschijnen komend voorjaar bovendien in VakTaal.

Wat maakt een leerling bij Nederlands tot een goede leerling? Moet je goed van de tongriem gesneden zijn? Moet je vooral foutloos kunnen schrijven of is creativiteit belangrijker? Moet je een wetenschappelijke instelling hebben of moet je vooral kunstzinnig zijn?

Nee, Lees verder >>

Taalcanon Kerstquiz: win een nieuwe taalcanon!

Door redactie Taalcanon

In november is er een heruitgave van de taalcanon verschenen in een handzaam pocketformaat met luxe harde kaft. Om dit te vieren hebben we een kerstquiz gemaakt. De antwoorden zijn te vinden in de taalcanon (ook op de website www.taalcanon.nl). Door de letters van de goede antwoorden te verzamelen ontstaat een zin. De zin kunt u insturen naar redactie@taalcanon.nl o.v.v. Taalcanon Kerstquiz. Onder de goede inzenders verloten wij een aantal exemplaren van de nieuwe taalcanon.

  1. Taal leren begint al voor de geboorte. Wat pikken kinderen op die nog in de buik zitten?

Lees verder >>

Oproep: Wat is een goede leerling Nederlands?

Wat maakt een leerling bij Nederlands tot een goede leerling? Moet je goed van de tongriem gesneden zijn? Moet je vooral foutloos kunnen schrijven of is creativiteit belangrijker? Moet je een wetenschappelijke instelling hebben of moet je vooral kunstzinnig zijn?

Het tijdschrift Vaktaal van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek komt in maart 2019 met een themanummer over ‘excellentie’ in de neerlandistiek. Voor dat nummer zoeken we bijdragen van docenten én leerlingen over de vraag wat een leerling op de middelbare school nu goed maakt in het schoolvak Nederlands.

Bijdragen zijn liefst 150-200 woorden lang zijn, en kunnen voor 15 januari 2019 worden ingestuurd naar de redactie. We plaatsen maximaal 10 bijdragen. Daarnaast worden een ruimere selectie geplaatst op Neerlandistiek. Auteurs van een in Vaktaal geplaatste bijdrage krijgen natuurlijk een bewijsexemplaar.

 

Oproep: Ding mee naar de Elise Mathilde-prijs 2019

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-organisatoren van de prijs.

De in het Nederlands geschreven inzending mag maximaal 2000 woorden omvatten en moet aanhaken bij het thema ‘Nederlands in kosmopolitisch perspectief’. De jury kijkt uit naar vlotgeschreven, overtuigende en goed onderbouwde stukken over dit onderwerp. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 maart 2019 welkom via mnl@library.leidenuniv.nl. Lees verder >>

The Big Bredero Battle – inzenden tot 1 december

Door Stichting Bredero 2018

Is een van uw studenten de nieuwe Bredero? Inspireer ze om een tekst van deze fantastische dichter te bewerken. Alles mag!

Inspiratie? Roos Blufpand bewerkte 2 liedjes voor de Brederoavond op 23 augustus; Thom Gerrits speelt de ambitieuze dichter in korte filmpjes.

Roos Blufpand zingt Eenicheydt is Armoedt:

Lees verder >>

MOOC Middelnederlands ontvangt jaarprijs Wetenschapscommunicatie

Door redactieteam MOOC Middelnederlands

Zowat een jaar geleden vierden we samen met u het emeritaat van professor Frank Willaert. Op die dag stelden we MOOC Middelnederlands aan u voor, een reeks online-colleges over de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Het project heeft een vliegende start genomen: de colleges worden in Vlaanderen en Nederland veelvuldig bekeken en – vooral – op structurele wijze ingezet in het onderwijs. Sinds de lancering vonden zo’n 60.000 geïnteresseerden hun weg naar de website! Lees verder >>

DBNL-wedstrijd ‘Een gedicht belicht’

Op de DBNL wordt sinds 2014 elke maand een gedicht uitgelicht door een poëziekenner in de rubriek Een gedicht belicht. Voor die rubriek, een initiatief van DBNL en Poëziecentrum, worden de gedichten altijd geput uit de DBNL zelf. Deze maand zijn we al toe aan het vijftigste gedicht en ter gelegenheid van die verjaardag organiseert het Poëziecentrum een wedstrijd. We vragen aan alle poëzieminnaars om in de DBNL op zoek te gaan naar een gedicht dat zij graag belicht zouden zien in een van de volgende edities van de rubriek. Niet alleen kan het gedicht dat jij kiest belicht worden, je maakt ook kans op een bundel uit het Fonds van Poëziecentrum.

Wat moet je daarvoor doen? Zoek, bijvoorbeeld via deze link, in de DBNL naar jouw favoriete gedicht. Vergeet zeker niet te neuzen in de tijdschriften, daar vind je ook steeds gedichten terug. Stuur een mail naar het Poëziecentrum met daarin de titel en auteur van je gedicht, alsook de link naar de pagina van DBNL waar je het gedicht vond. Een van de gedichten die aangedragen zijn, zal belicht worden in een volgende editie van de rubriek. Uit alle deelnemers selecteert het Poëziecentrum dan willekeurig een winnaar die met een bundel naar huis gaat. Deelnemen kan tot en met 31 juli 2018. De winnende suggestie wordt begin september bekendgemaakt.