Categorie: vacature

Vacature: Direkteur-bestjoerder, Fryske Akademy

Wolle jo in bydrage fan betsjutting leverje oan wittenskiplik ûndersyk foar en oer Fryslân? Binne jo immen dy’t ferbynt en in ynspirearjend lieder dy’t it boechbyld wêze kin foar de ûntwikkeling fan ‘e Fryske Akademy nei in robúst ûndersyksynstitút dat klear is foar de takomst, in wittenskiplik sintrum dat weardefolle ynsichten en brûkbere tapassingen leveret foar Fryslân en de Fryske taal en kultuer?

De Ried fan Tafersjoch fan de stichting Fryske Akademy siket om in:
Direkteur-bestjoerder

Lees verder >>

Vacature: Universitair docent vertalen Frans-Nederlands (50%), Luik

De Université de Liège is op zoek naar een docent vertalen Frans-Nederlands (50%). De opdracht omvat onderzoek, onderwijs (120u college) en dienstverlening. Kandidaten moeten doctor zijn en onderzoek hebben verricht in het domein van de vertaalkunde en/of de neerlandistiek, en/of een gedegen ervaring bezitten in het vertalen van het Frans naar het Nederlands. De sollicitaties worden ingewacht tegen 28 februari e.k. De indiensttreding is voorzien op 1 september 2020.

Voor alle verdere informatie zie deze link.

Vacature: Doctoraatsbeurs Strofische gedichten van Maerlant

Fragment van de Martijngedichten van Jacob van Maerlant (Montigny-le-Bretonneux, Archives départementales des Yvelines, 1F 180). Foto: Remco Sleiderink

door Remco Sleiderink

Het Departement Letteren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een veelbelovend talent voor een voltijds doctoraatsbeurs (100%, 4 jaar) in het domein van de oude Nederlandse letterkunde.

Lees verder >>

Stage bij de Schrijfakademie.nl?

Door Els Stronks

In september van dit jaar is een start gemaakt met de Schrijfakademie.nl: een online platform waar leerlingen van alle middelbare scholen in Nederland schrijfoefeningen kunnen doen. In twee soorten: vingeroefeningen die vooral om schrijftechniek draaien, en stemoefeningen die vooral helpen gedachten onder woorden te brengen. 

Lees verder >>

Vacature: Universitair docent Middelnederlandse letterkunde, Nijmegen

Als universitair docent maakt u onderdeel uit van het departement Moderne Talen en Culturen (MTC). U participeert in het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Ook in de masteropleiding Letterkunde en in cursussen op het terrein van de letterkunde, literatuurwetenschap en/of mediëvistiek bij andere opleidingen en in de facultaire minoren. U verzorgt onderwijs in het Nederlands op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde, literatuurwetenschap, mediëvistiek en boekgeschiedenis. Tevens begeleidt u studenten bij hun stages, werkstukken en scripties. Daarnaast oefent u organisatorische taken uit binnen het departement. Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma en de leerstoel Nederlandse letterkunde. U doet bij voorkeur onderzoek naar tekstuele overlevering en handschriftelijke overlevering in het Nederlands taalgebied. Uw onderzoekprofiel sluit aan bij de centrale thema’s van een van de onderzoeksgroepen binnen het facultaire onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies.

Lees verder >>

Vacature: Juniorlector Nederlands (termijnaanstelling), Universiteit Stellenbosch

Departement Afrikaans en Nederlands

Taken: Binnen de cursus Afrikaans en Nederlands is de lector Nederlands verantwoordelijk voor het verzorgen van een cursus op het gebied van Nederlands als vreemde taal (Nederlandse Taalverwerving). Daarnaast verricht hij/zij onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van het Departement en levert hij/zij een aandeel aan de administratieve taken binnen het Departement.

Functie-eisen: MA Nederlands. Ervaring met het doceren van Nederlands als vreemde taal.

Lees verder >>

Nederlands Letterenfonds zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (v/m)

Vanwege de beëindiging van de bestuurstermijn van één van leden van de Raad van Toezicht is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een opvolger. Het nieuwe lid leest graag een goed boek, heeft in bredere zin affiniteit met letteren en cultuur, en heeft in het bijzonder ervaring op het gebied van PR, interne en externe communicatie en media. Hij of zij heeft gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en voor governance, denkt in hoofdlijnen, en zal klankbord, adviseur en kritisch controleur van de directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds zijn.

Om de balans in de Raad in evenwicht te brengen willen wij kandidaten met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te reageren.

Lees verder >>

Vacature: marketing- en communicatiecoördinator (m/v/x) Ons Erfdeel

Hou je van taal, cultuur en literatuur? En wil je die passie met anderen delen? Dan hebben wij een job voor jou. Wij zoeken een klepper in marketing en communicatie.

De onafhankelijke Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw wil wereldwijd een bepalende rol spelen in de berichtgeving over kunst, cultuur en maatschappij van de Lage Landen. Met een eigenzinnige mix van actualiteit, verdieping en kritische reflectie wil Ons Erfdeel vzw de toegangspoort zijn tot Vlaanderen en Nederland. Dat doet ze via meertalige publicaties in gedrukte en in digitale vorm en door het organiseren van evenementen.

Ons Erfdeel vzw heeft de ambitie om haar lezerspubliek te vergroten, te verbreden en te verjongen. Daarom zijn we op zoek naar een marketing- en communicatiecoördinator. Lees verder >>

Vacature: Maître de langue, Université de Lille

(Herhaalde oproep)

De sectie Nederlands van de Université de Lille, Frankrijk, heeft per 1  september 2019 een vacature voor een taalassistent (maître de langue, full time) voor Nederlandse taalvaardigheid.

Taken

  • colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid aan hoofd- en 
    bijvakstudenten
  • opstellen en correctie van huiswerk en examens
  • het mede-beheren van het talenlaboratorium
  • het mede-verzorgen van het onderwijs op afstand
  • enkele taken in de organisatie van de afdeling Nederlands
Lees verder >>

Vacature: Algemeen Secretaris, Nederlandse Taalunie

De Taalunie zoekt per 1 februari 2020 een Algemeen secretaris (m/v/x)

De Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De vijf aandachtsgebieden zijn: 1. Standaardtaal; 2. Nederlands, taalvariëteiten en andere talen; 3. Onderwijs binnen het taalgebied; 4. Onderwijs buiten het taalgebied; 5. Taal en cultuur.

De Taalunie bestaat uit vier organen: het Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie, de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat. De algemeen secretaris is de voornaamste adviseur van de Ministers op het vlak van beleid inzake de Nederlandse taal. De algemeen secretaris vertegenwoordigt en representeert de Taalunie extern en is hét gezicht van het gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse taalbeleid. De algemeen secretaris stuurt een organisatie aan van 35 personen, het Algemeen Secretariaat. Lees verder >>

Vacature: Universitätsprofessur für Nederlandistik, Wien

Als Forschungsuniversität mit hoher internationaler Sichtbarkeit und einem vielfältigen Studienangebot bekennt sich die Universität Wien zur anwendungsoffenen Grundlagenforschung und forschungsgeleiteten Lehre, zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zum Dialog mit Gesellschaft und Wirtschaft. Die Universität Wien trägt damit zur Bildung kommender Generationen und zu gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit bei.

Die Besetzung von Professuren mit besonders qualifizierten WissenschafterInnen ist dabei eine wichtige Strategie der Universität Wien. Werden Sie Teil dieser lebendigen und zukunftsweisenden Organisation.

An der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ist eine

Universitätsprofessur
für
Nederlandistik
(Vollbeschäftigung, befristet von 01.10.2019 bis 30.11.2022) zu besetzen.

Die/der Stelleninhaber/in soll in der niederländischen Philologie in Forschung und Lehre möglichst breit ausgewiesen sein. Wir laden zur Bewerbung ein, wenn Sie zu einem oder mehreren der folgenden Themenfelder arbeiten: literarische Vielfalt im niederländischen Sprachraum seit dem 19. Jahrhundert; Rolle, Rezeption, Transfer und Dynamik der niederländischsprachigen Literatur und Kultur im internationalen Kontext.

Erwartet wird die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrverpflichtungen in der Nederlandistik in allen curricularen Stufen (Bachelor, Master, Doktorat), zur Betreuung von Abschlussarbeiten, zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur aktiven Mitarbeit in der universitären Selbstverwaltung. Lees verder >>

Vacature: Lecturer Afrikaans, Pretoria

In pursuit of the ideals of excellence and diversity, the University of Pretoria wishes to invite applications for the following vacancy:

Department of Afrikaans, Lecturer

The University of Pretoria’s commitment to quality makes us one of the top research Universities in the country and gives us a competitive advantage in international science and technology development.

 Responsibilities

The successful candidate will be required to:

Lees verder >>

Vacature: Bursaal Nederlandse en algemene taalkunde, VUB

Functie 

Ter voorbereiding van een doctoraat, wetenschappelijk onderzoek verrichten in het domein van de Nederlandse taalkunde en/of sociolinguïstiek, en beperkte onderwijsondersteuning bieden zoals hieronder omschreven.

Context

De beperkte onderwijsondersteuning situeert zich binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (TALK), als deel van de vakgroep Linguistics and Literary Studies (LIST). Er wordt ondersteuning geboden binnen de leerlijn Nederlandse taalkunde in BA1 en BA2, en bij algemeen-taalkundige vakken uit de brede stam in BA1.

Lees verder >>

Vacature voor een voltijds (100%) BAAP-bursaal Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel

Bij de Vakgroep Linguistics and Literary Studies (LIST) van de Vrije Universiteit Brussel is voor Nederlandse letterkunde een betrekking van doctoraatsbursaal (100%) vacant met het statuut van Bijzonder Academisch Assisterend Personeel.

Het betreft een contractuele aanstelling voor een jaar, die driemaal verlengd kan worden.

Vereisten:

De kandidaat moet beschikken over een diploma van master in de Taal- en Letterkunde (specialisatie Nederlands) of een gelijkgesteld diploma. 

Lees verder >>

Vacature: Postdoc in project ‘Literaturkonzepte der juristischen und politischen Eliten in den Niederlanden im 20. Jahrhundert’, Oldenburg

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für Niederlandistik zum 01.10.2019 oderzum nächstmöglichen Zeitpunktbefristet für 3 Jahre eine volle Stelle (100%) als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d); Postdoc

(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen. Es handelt sich um eine Stelle, die – im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben – auch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bietet.

Aufgaben:

Lees verder >>

Vacature: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Sprachwissenschaft, Oldenburg

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für Niederlandistik der Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt (möglichst zum 01.10.2019) befristet für 3 Jahre eine Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiters (m/w/d) Sprachwissenschaft (Promotionsstelle)

(Entgeltgruppe 13 TV-L)

im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. Z. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen.

Diese Stelle beinhaltet

  • Beteiligung an Forschungsprojekten zur Sprachverarbeitung und/oder Spracherwerb
  • Lehre im Fach Niederlandistik gem. Lehrverpflichtungsverordnung (im Umfang von zzt. 2 LVS)

Im Rahmen der Stelle wird Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation in der niederländischen Sprachwissenschaft (zum Zwecke einer Promotion) gegeben. Lees verder >>