Categorie: geen categorie

Het verloren boek van een mislukte auteur

Door Riet Schenkeveld- van der Dussen

In mijn bibliotheek staat al jaren een achttiende-eeuws boek met op de Franse titel De vruchten mijner eenzaamheid. De echte titelpagina ontbreekt en zodoende is er ook geen auteur, jaartal of uitgever bekend. Vroegere eigenaars veronderstelden dat Bilderdijk of Paape het werkje geschreven konden hebben maar daar is geen sprake van. Ik heb een paar jaar geleden gezocht in Google en Picarta naar de titel, zonder resultaat. Een ander aanknopingspunt, ‘Bions rouw-klacht over den dood van Adonis’, het eerste gedicht, leverde evenmin iets op. In de bibliografieën over vertalingen uit de klassieken van Geerebaert en De Rynck-Welkenhuysen wordt deze vertaling niet genoemd. 

Lees verder >>

Stille getuige

Wonen in gedichten (13)

Door Judit Gera
Dit gedicht is geschikt voor gevorderden
en hoort bij de categorie Stad en land,

In de serie Wonen in gedichten bespreekt Judit Gera, hoogleraar in Boedapest, gedichten uit de Nederlandstalige literatuur, ten behoeve van het onderwijs in de Neerlandistiek extra muros (buiten het taalgebied). Vandaag: ‘Uitzicht’, van Hanny Michaelis (1922-2007).

Lees verder >>

Taalonderwijs aan nieuwkomers in Australië, Californië, Ierland, Italië en Suriname

Wie in Nederland komt wonen, moet Nederlands leren om echt deel te worden van de samenleving. Dat betekent dat er een systeem moet zijn van taalonderwijs aan nieuwkomers: kinderen en volwassenen met heel verschillende talenkennis en onderwijservaringen moeten op een of andere manier in staat gesteld worden Nederlands te leren. Hoe is dat georganiseerd in Nederland? Wat doen basis- en middelbare scholen aan NT2-onderwijs, en wat zijn de mogelijkheden voor volwassenen? Welke rol krijgen de talen die nieuwkomers al spreken in dat taalonderwijs? Wat voor beleid is er op dit gebied, en in hoeverre wordt dat beleid ook echt praktijk?

Lees verder >>